Infosessie : URBACT Good Practices & EUI City-to-City Exchanges

Edited on 25/04/2024

Op dinsdag 21 mei houden we een informatiesessie over twee oproepen die momenteel open zijn. Het idee is om deze twee mogelijkheden op een beknopte en praktische manier te presenteren, terwijl er genoeg tijd overblijft voor vragen. 

Open to a wider public

Belgium

21 May 2024

Organiser

National URBACT Point

Beide mogelijkheden hebben :

 

- dezelfde doelstelling,  het verbeteren van de capaciteit van steden om beleid, strategieën en praktijken na te streven die bevorderlijk zijn voor duurzame stedelijke ontwikkeling

 

- dezelfde doelgroep, Belgische steden en gemeenten 

 

- dezelfde kwaliteit, een relatief licht aanvraagdossier en een snelle implementatie. 

 

Als je de sessie in het Nederlands wilt volgen, kom dan vanaf 14.00 uur.

 

Registreer hier.

 

URBACT Good Practices

De URBACT Good Practices oproep heeft tot doel goede praktijken te identificeren die door Europese steden worden toegepast. Goede praktijken in de zin dat ze een positieve impact hebben op lokaal niveau, participatief en geïntegreerd zijn, relevant zijn op EU-niveau en overdraagbaar naar andere steden in de EU. Steden die het label "URBACT Good Practice" krijgen, zullen: 

 

- erkenning krijgen voor uw impactvolle praktijk in duurzame stedelijke ontwikkeling

 

- aan zichtbaarheid winnen op EU- en nationaal niveau 

 

- de mogelijkheid hebben om op te treden als Lead Partner van het URBACT Transfer Network om hun goede praktijk over te dragen aan andere Europese steden en hun praktijk vanaf 2025 verder te verbeteren.

Meer informatie is hier beschikbaar.

 

City-to-City Exchanges

City-to-City Exchanges is een dienst die op een korte termijn de samenwerking tussen twee Europese steden faciliteert. Het concept is om een stedelijke overheid, die geconfronteerd wordt met een specifieke uitdaging op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, samen te brengen met een andere stedelijke overheid, uit een andere EU-lidstaat, die de expertise heeft om te helpen bij het aanpakken van dergelijke uitdaging.

 

De uitwisselingen tussen steden zijn bottom-up, op aanvraag. De inhoud, het tijdschema en de vorm van de uitwisseling worden door uzelf bepaald, op basis van uw specifieke behoeften. 

 

Dus, wat zijn de voordelen bij deelname aan dit EUI-programma, voor peer-to-peer samenwerking? 

 

- Kennis door de samenwerking tussen peers. De betrokken experts kunnen uitwisselingen vergemakkelijken, dialogen bevorderen, en creatieve methodologieën voor discussie aanpassen en implementeren.

 

- Vergoeding van reiskosten, waardoor essentiële terreinbezoeken voor de samenwerking mogelijk zijn.

 

De oproep, voor het indienen van aanvragen, is momenteel permanent geopend. De aanvraag is volledig digitaal en verloopt via het EU Survey. Het opstellen van een aanvraag is eenvoudig en vereist weinig voorbereidend werk. 

 

Meer informatie is hier beschikbaar.