URBACT INFODAY ROMÂNIA

URBACT are o vastă experiență în sprijinirea orașelor pentru a-și îmbunătăți politicile urbane prin cooperare transnațională. Abordarea „de jos în sus” a programului permite orașelor să își definească propriile nevoi, asigurând în același timp o legătură puternică cu cadrul politicii de coeziune. În perioada 2021-2027, URBACT promovează dezvoltarea urbană durabilă integrată prin cooperare și  contribuie, de asemenea, la o Europă mai aproape de cetățeni (PO5). Mai precis, URBACT sprijină orașele să își dezvolte capacitățile de a concepe și furniza planuri și strategii de dezvoltare urbană durabilă.

Primul apel de proiecte al Programului de Cooperare URBACT IV este dedicat rețelelor de planificare a acțiunilor și va fi deschis în perioada 9 ianuarie – 31 martie 2023.

Pentru promovarea acestui apel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național URBACT în România organizează, în data de 27 ianuarie 2023 (în intervalul 09.30 - 14.00), evenimentul în fomat online URBACT INFODAY ROMÂNIA. 

Open to a wider public

Romania

27 January 2023

Organiser

Obiectivele evenimentului

  • Prezentarea Programului de Cooperare URBACT IV;
  • Prezentarea condițiilor și termenilor de referință pentru primul apel de proiecte URBACT IV;
  • Prezentarea instrumentelor puse la dispoziție de către Secretariatul URBACT și, respectiv de către Punctul Național URBACT în România pentru a sprijini elaborarea de propuneri de proiecte;
  • Clarificarea unor aspecte privind identificarea partenerilor, elaborarea și depunerea aplicațiilor, eligibilitatea cheltuielilor etc.;
  • Facilitarea dialogului între potențialii beneficiari români, în vederea îmbunătățirii calității propunerilor de proiecte.

 

Public țintă

Reprezentanți ai principalelor categorii de beneficiari eligibili; beneficiari români ai Programelor URBACT III și URBACT II, experți în dezvoltarea urbană etc