Få indflydelse på EU's samhørighedspolitik efter 2027

Edited on 02/05/2024

Kohesio - samhørighedspolitik

Europakommissionen har inviteret alle europæiske territoriale samarbejdsprogrammer til at deltage i INTERREG-høringen 2024 om den fremtidige samhørighedspolitik (efter 2027). URBACT vil starte denne høringsproces med en EU-undersøgelse. 

 

Undersøgelsen løber fra 26. marts til 31. juli 2024 og kan tilgås via linket nederst i artiklen.

URBACT-undersøgelsen er målrettet beslutningstagere i byer af enhver størrelse og deres behov og er også åben for offentligheden. Alle er velkomne til at udfylde spørgeskemaet. Sideløbende med undersøgelsen vil en række borgerrettede høringsarrangementer og diskussionsrunder finde sted – primært henvendt til unge.

"Det er vigtigt, at vi former fremtidens URBACT sammen," siger Teofil Gherca, som er programdirektør i URBACT. Han fortsætter: 

“Vores mission er at støtte udvekslingen af viden og god praksis mellem byer fra hele Europa. Undersøgelsen vil hjælpe os med at vise fordelene ved et sådant samarbejde og forbedre vores tilbud til byerne. De ved bedst, hvad de har brug for i indsatsen for at forbedre folks livskvalitet og velvære.”

I efteråret 2024 vil resultaterne af undersøgelsen blive præsenteret for offentligheden og forelagt Europa-Kommissionen som et input til diskussionen om den fremtidige samhørighedspolitik og dens støtte til samarbejde mellem byer.

Spørg ikke, hvad du kan gøre for URBACT, men hvad URBACT kan gøre for dig

Siden 2002 har URBACT skabt forandring i hele Europa ved at muliggøre samarbejde og videnudveksling mellem byer inden for tematiske netværk. Mere end 1.000 byer har indtil videre deltaget i URBACT, i over 150 bynetværk, mere end 20 nationale campus, europæiske sommeruniversiteter og byfestivaler, og deler således en fælles forståelse og fælles vision for bæredygtig og integreret byudvikling.

I årenes løb har disse netværk reageret på byernes behov og har opbygget færdigheder hos lokale interessenter i udformningen og implementeringen af integrerede og deltagende politikker - og deling af god bypraksis. Med URBACT III har URGE-netværket for eksempel designet nye cirkulære politikker for byggesektoren – en storforbruger af råmaterialer. Partnerbyerne formåede at få en dybdegående forståelse af cirkularitet og udviklede i fællesskab en skræddersyet metode til at integrere emnet i store byggeprojekter. 

I netværket under det nuværende URBACT IV-program, LET'S GO CIRCULAR! tages den cirkulære økonomi-tilgang til næste niveau i overensstemmelse med den europæiske grønne aftale og EU's handlingsplan for cirkulær økonomi. De 10 partnerbyer arbejder på innovative løsninger på alle problemstillinger, der er relevante for cirkulære økosystemer i byerne; såsom plastik, tekstiler, e-affald, mad, vand, emballage, batterier og køretøjer, og baner dermed vejen for en reel cirkulær overgang i byerne.

Fremadrettet: undersøgelsesresultater og det videre arbejde

Efter fristen for deltagelse i undersøgelsen (31. juli 2024) går URBACT i gang med at opsummere og analysere resultaterne. De første resultater vil blive præsenteret i efteråret 2024. Resultaterne vil blive offentliggjort i en rapport, som vil blive færdiggjort ved udgangen af året med konklusioner og udarbejdelse af anbefalinger til EU's samhørighedspolitik efter 2027. Efterfølgende vil resultatet blive forelagt for URBACT Monitoring Committee og Europa-Kommissionen.

Timingen er vigtig, da Europa-Kommissionen allerede i 2025 vil forberede sine forslag til de forordninger, der skal gælde fra 2027. Resultaterne af undersøgelsen vil også være et vigtigt input til at evaluere det nuværende programs resultater med henblik på fremtiden for URBACT-programmet.

“I URBACT er vi stolte af at kunne levere et sammenhængende tilbud tæt på byernes behov og samtidig bidrage til EU's prioriteter. At have input fra så mange byer og lokale myndigheder som muligt er nøglen til at forme den næste udgave af territoriale samarbejdsprogrammer inden for EU's samhørighedspolitik,” udtaler Eric Briat, som er vicechef for styregruppen i URBACT IV. 

Kom med din mening

Vil du have indflydelse på det næste URBACT-program og den bredere ramme for europæisk territorialt samarbejde?

Deltag i undersøgelsen om fremtiden for URBACT her inden den 31. juli 2024. Et bredt og omfattende feedback giver større mulighed for at lære og forbedre INTERREG-programmernes støtte til byernes, interessenternes og borgernes trivsel.

Submitted by Henrik Christensen on 02/05/2024
author image

Henrik Christensen

See all articles