Na Forumu gradova u Torinu službeno pokrenuta Europska urbana inicijativa

eui cover

Europska komisija i regija Hauts-de-France, zajedno s glavnim partnerima Inicijative, u sklopu 5. Foruma gradova službeno su pokrenuli Europsku urbanu inicijativu. Donosimo više informacija o Europskoj urbanoj inicijativi, kao i najavu tema u sklopu 2. poziva za inovativne akcije, nadolazeće pozive za aktivnosti izgradnje kapaciteta za provedbu integriranih strategija održivog urbanog razvoja te više informacija o platformi znanja Portico.

Europska urbana inicijativa (EUI) ključna je inicijativa Europske komisije koja će podržavati održivi urbani razvoj u novom programskom razdoblju 2021.-2027. EUI je bitan alat koji omogućava gradovima svih veličina jačanje kapaciteta i znanja, istovremeno podržavajući inovativna rješenja za urbane izazove diljem Europske unije.

Povjerenica Europske komisije za koheziju i reforme Elisa Ferreira pri pokretanju Inicijative izjavila je sljedeće: „Gotovo 72 % Europljana živi u gradovima, mjestima i prigradskim područjima koja se suočavaju s izazovima kao što su nezaposlenost, migracija, demografija, zagađenje. Potpora Kohezijske politike gradovima ojačana je tijekom godine, najmanje 8 % izdvajanja iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ovom programskom razdoblju bit će usmjereno gradovima. Europska urbana inicijativa pružit će prilike urbanim dionicima da poboljšaju svoje kapacitete i izravno pristupe financiranju inovacija za pametan, održiv i pravedan razvoj naših gradova.”

U sklopu Europske urbane inicijative (EUI) bit će objavljeno nekoliko poziva za urbane inovacijske projekte. Prvi poziv za dostavu prijedloga pokrenut je još u listopadu 2022. kao potpora Novom europskom Bauhausu, te je nedavno zatvoren, s 99 pristiglih prijava iz 21 države članice. Pobjednici će biti objavljeni u lipnju.

Drugi poziv za urbane inovativne akcije bit će objavljen u svibnju 2023. s alokacijom sredstava od 120 milijuna eura za projekte zelenih gradova, osiguravanja održivog turizma i korištenja talenata.

S proračunom od 450 milijuna eura za razdoblje od 2021. do 2027., EUI se oslanja na pozitivna postignuća Urbanih inovativnih akcija (UIA), koje su poduprle 86 projekata s 372 milijuna eura u periodu od 2014. do 2020. diljem Europske unije.

U sklopu Europske urbane inicijative, gradovi će imati i priliku za jačanje kapaciteta kroz skup alata i aktivnosti. Izgradnja kapaciteta u sklopu EUI-ja temelji se na dva glavna cilja: poboljšanje kapaciteta gradova za osmišljavanje i provedbu strategija, politika i praksi održivog urbanog razvoja na integriran i participativan način, te poboljšanje cjelokupnog dizajna i provedbe održivog urbanog razvoja u gradovima. O nadolazećim prilikama za izgradnju kapaciteta možete pročitati na službenoj EUI stranici. Početni EUI webinar za prijavitelje na City-to-City razmjene i Peer reviews održat će se 5. travnja u 10 sati.

EUI također želi pružiti bazu znanja gradovima, urbanim praktičarima i kreatorima politika. Inicijativa razvija novu platformu za razmjenu znanja pod nazivom Portico. Platforma će zainteresiranima omogućiti pristup znanju i vještinama potrebnim za osmišljavanje i provedbu održivih urbanih politika i strategija, ali isto tako omogućiti i umrežavanje i razmjenu ideja i iskustava o urbanim pitanjima od značaja za EU. Platforma će zaživjeti na jesen 2023. godine, a za više detalja već sada možete posjetiti službenu stranicu.

Submitted by emarko on 04/04/2023