EUI raspisao 2. poziv za inovativne akcije

Edited on 01/07/2024

eui cover

Europska urbana inicijativa objavila je drugi poziv za dostavu prijedloga vrijedan 120 milijuna eura, s ciljem poticanja inovativnih projekata koji razvijaju i testiraju nova rješenja za trenutne urbane izazove.

Važno je napomenuti da će EUI financirati 80% troškova odabranih projekata (20% troškova projekta moraju pokriti prijavitelji iz drugih izvora, ali ne iz drugih programa financiranih od strane EU).

Svaki projekt je prihvatljiv u iznosu do 5 milijuna eura. Dio ovih sredstava bit će dodijeljen za podršku prijenosu inovativnih rješenja u druga urbana područja u Europi, osiguravajući širi učinak, posebno u gradovima i regijama kojima je najpotrebnija održiva urbana transformacija. Gradske vlasti koje primaju potporu uspostavit će partnerstva za prijenos s tri druga grada kako bi replicirali projekte.

 

Ukupna kombinirana populacija gradskih vlasti koja se može prijaviti za potporu za provođenje EUI-IA mora biti najmanje 50 000 stanovnika.

Poziv je otvoren za sve gradove EU, pojedinačno ili grupno. Zainteresirane prijavitelje potičemo da se prijave za informativne seminare i druge sastanke koji će se održati sljedećih tjedana. Više detalja bit će dostupno na web stranici EUI.

Rok za podnošenje prijava je 5. listopada 2023. godine.

 

Ovaj poziv traži projekte koji mogu dovesti do transformacije u gradovima, generirati ulaganja i inspirirati druge. Projekti bi se trebali usredotočiti na jedan od sljedeća tri prioriteta:

Ozelenjavanje gradova: u okviru ove teme financirat će se projekti za eksperimentiranje i pružanje opipljivih inovativnih rješenja za zelenu infrastrukturu diljem europskih gradova, za bolje rješavanje izazova bioraznolikosti, zagađenja, resursa i klime, uključujući razvoj sinergije s drugim ključnim područjima politike. Očekuje se da će inovativna rješenja testirana u okviru financiranih projekata doprinijeti ulaganjima kohezijske politike koja se odnose na zelenu i pravednu tranziciju te će obuhvatiti pitanje dostupnosti svima.

Održivi turizam: u okviru ove teme financirat će se projekti koji podržavaju dugoročnu zelenu i digitalnu transformaciju i otpornost turističkog ekosustava. Uvođenjem jedinstvenih rješenja i sveobuhvatnih politika za promicanje i upravljanje održivim turizmom, gradovi mogu biti primjer manjim gradovima, selima i regijama koje više ovise o turizmu za svoje gospodarstvo, osobito u smislu smanjenja prevelike ovisnosti o jednom sektoru i kombiniranja turističke gospodarske aktivnosti s drugim ulaganjima i naporima za otvaranje radnih mjesta za diverzifikaciju u druge sektore.

Iskorištavanje talenata u gradovima koji se smanjuju: pod ovim prioritetom bit će podržano testiranje novih rješenja za zadržavanje i privući talente. Poziv nastoji identificirati lokalne i integrirane pilot projekte, tj. uključiti lokalne zajednice u eksperimente na urbanoj razini i baviti se ekonomskim, društvenim i ekološkim dimenzijama suočenih demografskih izazova, na način koji bi mogao potaknuti korištenje kohezijske politike programa u tim urbanim sredinama.

 

Zainteresiranim gradovima predlažemo sudjelovanje na seminarima za prijavitelje koji će se održati:

15. lipnja 2023. u Bruxellesu, Belgija

28. lipnja 2023. u Varšavi, Poljska

6. srpnja 2023. u Ljubljani, Slovenija

 

Submitted by emarko on 07/06/2023