[Konferenca Mestni turizem]: Avtentičnost in zadovoljstvo lokalne skupnosti ključna za uspeh

Edited on 16/11/2023

urban tourism kranj slovenia

V četrtek, 9. novembra 2023, je v Kranju potekala mednarodna konferenca Mestni turizem: Trajnostni turizem v malih in srednje velikih mestih, ki so jo soorganizirali Ministrstvo za naravne vire in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Mestni turizem je v zadnjem desetletju doživel velik razmah. Mesta so postala dostopnejša zaradi boljših prometnih povezav in lažjega dostopa do informacij, zato se je število obiskovalcev v mestih močno povečalo. Poleg prepoznavnih mestnih destinacij z znanimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki so turisti začeli obiskovati tudi manjša, turistično manj razvita mesta, ki so v zadnjih letih razvila zanimivo lokalno turistično ponudbo.

Na konferenci smo se tako skupaj s tujimi in domačimi predavatelji spraševali, kako zagotoviti, da razvoj turizma v mestih ne bo imel negativnih posledic na življenje lokalne skupnosti, kot so dvig življenjskih stroškov, pretirana gneča ali gentrifikacija, ter kako vključiti prebivalce, zagotoviti pozitivni vpliv na lokalno ekonomijo in obenem ohranjati naravne in kulturne vrednote.

Več na strani konference.

 

Submitted by opoetra on 16/11/2023