Konsultacija dėl ES sanglaudos politikos po 2027 m.

Edited on 26/03/2024

URBACT public consultation post 2027

Europos Komisija pakvietė visas Europos teritorinio bendradarbiavimo programas dalyvauti konsultacijose dėl būsimos sanglaudos politikos po 2027 m. URBACT programa prisijungia prie diskusijų kviesdama dalyvauti tam skirtoje apklausoje. Apklausa vyks nuo 2024 m. kovo 26 d. iki liepos 31 d., joje sudalyvauti galite čia.

Nors URBACT apklausa yra skirta visų pirma įvairaus dydžio miestams ir siekia įvertinti jų poreikius, ji taip pat yra atvira plačiajai visuomenei. Visi besidomintys miestų plėtra kviečiami užpildyti anketą. Kartu su apklausa vyks keletas konsultacinių renginių ir diskusijų, skirtų visuomenės atstovams, ypač jaunimui.

„Svarbu, kad būsimąją URBACT programą kurtume kartu“, – sako URBACT programos direktorius Teofil Gherca. „Mūsų misija – remti keitimąsi žiniomis ir gerąja patirtimi tarp miestų iš visos Europos. Apklausa padės mums įvertinti tokio bendradarbiavimo naudą ir pagerinti pasiūlą miestams. Jie geriausiai žino, ko jiems reikia, kad pagerintų žmonių gyvenimo kokybę ir gerovę.

Apklausos rezultatai bus pristatyti visuomenei ir pateikti Europos Komisijai, siekiant kokybiškesnės diskusijos apie būsimą sanglaudos politiką ir jos paramą miestų bendradarbiavimui.

Nuo 2002 m. URBACT skatina pokyčius visoje Europoje, sudarydama sąlygas miestams bendradarbiauti ir keistis žiniomis teminiuose tinkluose. Iki šiol URBACT programoje dalyvavo daugiau nei 1000 miestų dalyvaudami daugiau nei 150 miestų bendradarbiavimo tinklų, kurie dalijasi bendru supratimu ir bendra tvarios ir integruotos miestų plėtros vizija.

Bėgant metams ir visame pasaulyje šie tinklai atsiliepė į miesto poreikius – ugdė vietos suinteresuotųjų šalių įgūdžius kuriant ir įgyvendinant integruotą ir dalyvaujamąją politiką bei dalijantis gerąja miesto patirtimi.

 Pasibaigus apklausai (2024 m. liepos 31 d.) URBACT programa apibendrins ir išanalizuos rezultatus. Pirminės apklausos išvados bus pateiktos 2024 m. rudenį. Rezultatai bus paskelbti ataskaitoje, kuri bus baigta iki metų pabaigos, pateikiant išvadas ir parengiant rekomendacijas dėl ES sanglaudos politikos po 2027 m. Vėliau rezultatai bus pateikti URBACT programos stebėsenos komitetui ir Europos Komisijai.

Dalyvauti apklausoje yra svarbu, nes Europos Komisija jau 2025 m. rengs pasiūlymus dėl sanglaudos politikos reglamentų po 2027 m.

Užpildykite apklausos anketą apie URBACT ateitį čia iki 2024 m. liepos 31 d. Kuo gausiau ir detaliau pateiksite savo vertinimus ir pasiūlymus, tuo daugiau galėsime sužinoti apie jūsų poreikius ir tobulinti savo paslaugas miestams, suinteresuotosioms šalims ir žmonių gerovei.

Apklausos anketą rasite čia.

Submitted by Gediminas Cesonis on 26/03/2024
author image

Gediminas Cesonis

See all articles