Nabór na Sieci Transferu Innowacji: mamy pierwsze wiadomości!

Edited on 05/04/2024

URBACT Innovation Transfer Networks 2024

Program URBACT IV otrzymał 19 wniosków w naborze do Sieci Transferu Innowacji od 109 partnerów z 25 krajów członkowskich UE.

Nabór URBACT IV na Sieci Transferu Innowacji trwał od 10 stycznia do 20 marca 2024 r. i przyjmował wnioski od partnerstw prowadzonych przez miasta, które wcześniej realizowały projekty w programie Urban Innovative Actions (obecnie Europejska Inicjatywa Miejska). Miasta z całej Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii mogły przystąpić do naboru i dołączyć do składanych wniosków jako partnerzy projektu.

Proces selekcji jest w toku. Przyjrzyjmy się zatem, kto złożył wniosek i w jakich obszarach tematycznych.

 
Sieci Transferu Innowacji w pigułce
 

Sieci Transferu Innowacji URBACT oficjalnie wystartują we wrześniu 2024 roku. Partnerzy będą współpracować przez ponad dwa lata, aby zrozumieć, dostosować i ponownie wykorzystać innowacyjne praktyki finansowane wcześniej w ramach Innowacyjnych Działań Miejskich (UIA).  Będą angażować się w działania związane z wymianą i uczeniem się, współpracować z Lokalnymi Grupami URBACT przy opracowywaniu planów inwestycyjnych dla swoich miast ("planów ciągłości" w przypadku partnerów wiodących) oraz korzystać z możliwości budowania potencjału i wiedzy URBACT.

 
Najważniejsze tematy i zainteresowania w poszczególnych krajach
 

Wiodącymi obszarami tematycznymi złożonych wniosków projektowych są 'Miejsca pracy i umiejętności w lokalnej gospodarce' oraz 'Ubóstwo w miastach', każdy z trzema wnioskami, a następnie 'Kultura i dziedzictwo kulturowe', 'Transformacja cyfrowa' i 'Bezpieczeństwo w miastach', z dwoma wnioskami złożonymi w tym temacie. Różnorodność tematów na tym się nie kończy, są też wnioski w tematami związanymi z adaptacją do zmian klimatu i środowiska po mieszkalnictwo i integrację migrantów i uchodźców.

Jeśli chodzi o zasięg geograficzny 19 złożonych wniosków, Portugalia jest reprezentowana przez 15 partnerów, a tuż za nią plasują się Hiszpania i Włochy z 14 partnerami. Grecja zajmuje czwarte miejsce z 11 miastami aplikującymi. Należy wspomnieć, że w przypadku tego zaproszenia jedno partnerstwo nie mogło mieć więcej niż jednego partnera projektu z tego samego kraju. Zobacz szczegółowy podział na kraje.

wnioski wg. krajów

Co dalej?
 

Po zamknięciu naboru do Sieci Transferu Innowacji rozpoczął się proces oceny i selekcji wniosków. Sekretariat URBACT przeprowadził już ocenę kwalifikowalności, a wkrótce Zewnętrzny Zespół Oceniający rozpocznie pracę nad oceną wniosków.

Po ocenie, wnioski zostaną przekazane Komitetowi Monitorującemu URBACT IV, który ostatecznie wybierze co najmniej 10 Sieci Transferu Innowacji 28 czerwca 2024 roku.

Miasta z Ukrainy i Mołdawii będą mogły dołączyć do zatwierdzonych Sieci Transferu Innowacji w następstwie specjalnego zaproszenia do składania wniosków otwartego dla miast z tych krajów, które zostanie opublikowane w czerwcu 2024 r.

Oficjalne wyniki naboru można znaleźć na stronie internetowej URBACT. W międzyczasie bądźcie na bieżąco z innymi możliwościami URBACT i zapiszcie się do naszego biuletynu!

Submitted by aldoV on 02/04/2024