Oblikujte budućnost programa URBACT!

Edited on 19/04/2024

URBACT anketa

Sudjelujte u novom INTERREG-ovom savjetovanju o teritorijalnoj suradnji nakon 2027. godine i stavite gradove u fokus buduće politike.

Europska komisija pozvala je sve programe europske teritorijalne suradnje da se pridruže INTERREG-ovom savjetovanju o budućoj kohezijskoj politici (nakon 2027. godine). URBACT će započeti ovaj proces konzultacija online anketom koja će trajati do 31. srpnja 2024., a dostupna je ovdje.

Iako je istraživanje URBACT namijenjeno gradovima bilo koje veličine i njihovih potreba, ono je također otvoreno za širu javnost. Svi su dobrodošli ispuniti upitnik. Paralelno s istraživanjem održat će se niz konzultacija i rasprava koji će se obratiti građanima, posebice mladima.

“Važno je da zajedno oblikujemo budući URBACT,” rekao je Teofil Gherca, direktor programa URBACT. “Naša misija je podržati razmjenu znanja i dobrih praksi između gradova iz cijele Europe. Anketa će nam pomoći da pokažemo prednosti takve suradnje i poboljšamo ponudu gradovima. Oni najbolje znaju što im je potrebno za poboljšanje kvalitete života i dobrobiti ljudi.”

U konačnici, rezultati istraživanja bit će predstavljeni javnosti i predani Europskoj komisiji kako bi se potaknula rasprava o budućoj kohezijskoj politici i njezinoj podršci suradnji među gradovima.

Od 2002. URBACT pokreće promjene diljem Europe omogućujući suradnju i razmjenu znanja među gradovima unutar tematskih mreža. Više od 1000 gradova do sada je sudjelovalo u URBACT-u, u više od 150 gradskih mreža, više od 20 nacionalnih Campusa, europskih ljetnih sveučilišta i gradskih festivala, dijeleći zajedničko razumijevanje i zajedničku viziju održivog i integriranog urbanog razvoja.

Tijekom godina ove su mreže odgovorile na gradske potrebe – izgradnjom vještina lokalnih dionika u osmišljavanju i provedbi integriranih i participativnih politika te razmjenom dobrih gradskih praksi. 

Nakon isteka roka za anketu (31. srpnja), URBACT će pristupiti sumiranju i analizi rezultata. Početni nalazi bit će predstavljeni u jesen ove godine. Rezultati će biti objavljeni u izvješću koje će biti finalizirano do kraja godine, s izvođenjem zaključaka i izradom preporuka za kohezijsku politiku EU-a nakon 2027. Nakon toga, rezultat će biti dostavljen Odboru za praćenje URBACT-a i Europskoj komisiji.

Ovaj vremenski raspored je važan jer će Europska komisija već 2025. pripremiti svoje prijedloge za propise nakon 2027. Rezultati ankete također će biti važan input za procjenu uspješnosti trenutnog programa s pogledom na budućnost URBACT.

„URBACT se ponosi pružanjem koherentne ponude koja je bliska potrebama gradova, dok istovremeno pridonosi prioritetima EU-a. Imati doprinos što većeg broja gradova i lokalnih vlasti ključan je za oblikovanje sljedeće generacije programa teritorijalne suradnje u okviru Kohezijske politike EU,” izjavio je Eric Briat, zamjenik voditelja Upravljačkog tijela URBACT IV.

Želite li imati pravo glasa u sljedećem programu URBACT i širem okviru europske teritorijalne suradnje? Ovdje ispunite anketu o budućnosti URBACT-a prije 31. srpnja 2024. Što su povratne informacije šire i bogatije, to više možemo naučiti i poboljšati podršku programa INTERREG za gradove, dionike i dobrobit ljudi.

Submitted by emarko on 19/04/2024