Pierwsze informacje po zakończeniu naboru do Sieci Planowania Działań

52 wnioski

platformaDni informacyjneKPU

 

Krajowy Punkt URBACT w Polsce zwraca się do miast, które aplikowały w partnerstwach do Sieci Planowania Działań, o poinformowanie nas do jakich sieci aplikowały. Będziemy się dzielić ciekawymi informacjami.

 

Obecnie trwa sprawdzanie i ocena kwalifikowalności. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 31 maja 2023 roku. W międzyczasie zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać więcej informacji. 

Submitted by aldoV on 20/04/2023