Prihláste sa do výzvy na tvorbu inovatívnych transferových sietí od 10. januára do 20. marca 2024!

Edited on 14/01/2024

URBACT spustil 10 januára 2024 výzvu na tvorbu inovatívnych transferových sietí, ktorá je vynikajúcou príležitosťou pre európske mestá preniesť a prispôsobiť ich miestnemu kontextu inovatívny projekt zrealizovaný v rámci Urban Innovative Actions.

Objavte všetky informácie o výzve – Terms of Reference (zadávacie podmienky), mestá, ktoré sú potenciálnymi vedúcimi partnermi sietí a projektové nápady, ktoré sa majú preniesť, ako aj dátumy informačných stretnutí na európskej a národnej úrovni na urbact.eu/get-involved

Zatiaľ si pozrite infografiku a zistite viac o sieťach na prenos inovácií a príležitostiach, ktoré ponúkajú.

Submitted by Lucia Pospišová on 14/01/2024
author image

Lucia Pospišová

See all articles