Prijavite se na poziv za mreže prenosa inovacija od 10. januara do 20. marta 2024!

Edited on 11/01/2024

""

URBACT je 10. januara 2024. objavio poziv za mreže za prenos inovacija, što predstavlja izvanrednu priliku za evropske gradove da prenesu i prilagode svom lokalnom kontekstu inovativni projekat završen u okviru Urbanih inovativnih akcija.

Otkrijte sve informacije o pozivima – Uslovi rada, potencijalne vodeći partnerske gradove i projektne ideje koje će se preneti, kao i datume informativnih sesija na evropskom i nacionalnom nivou na urbact.eu/get-involved

U međuvremenu, saznajte više o mrežama za prenos inovacija i mogućnostima koje nude kroz infografik!

 

 

Submitted by Borka Ljeskovic on 11/01/2024
author image

Borka Ljeskovic

See all articles