Prijavite se na poziv za mreže prenosa inovacija od 10. januara do 20. marta 2024!

""

URBACT je 10. januara 2024. objavio poziv za mreže za prenos inovacija, što predstavlja izvanrednu priliku za evropske gradove da prenesu i prilagode svom lokalnom kontekstu inovativni projekat završen u okviru Urbanih inovativnih akcija.

Otkrijte sve informacije o pozivima – Uslovi rada, potencijalne vodeći partnerske gradove i projektne ideje koje će se preneti, kao i datume informativnih sesija na evropskom i nacionalnom nivou na urbact.eu/get-involved

U međuvremenu, saznajte više o mrežama za prenos inovacija i mogućnostima koje nude kroz infografik!

 

 

Submitted by Borka Ljeskovic on 11/01/2024
author image

Borka Ljeskovic

See all articles