Tegevusplaneerimise võrgustiku kohtumine Tallinnas

Edited on 16/11/2023

"Cities for Sustainable Governance” URBACT tegevusplaneerimise võrgustiku partnerlinnade esindajad kohtusid 15.-16. novembril Tallinnas, et kokku leppida täpsemad projekti sihid ja vahetada linnade kogemusi ÜRO säästva arengu eesmärkide lõimimisel kohaliku tasandi tegevustesse ja poliitikatesse.

Osalejad tõdesid, et vanad harjumuspärased meetodid ja lähenemised enam ei tööta, vaja on, lisaks eesmärkide paremale lõimimisele valdkondlikesse poliitikatesse, ka valdkondi omavahel paremini lõimida, ning tuua laua taha erinevad osapooled – seega on vajadus uue
valitsemise mudeli järele, mis arvestaks muuhulgas kohaliku kontekstiga. “Et muutust luua, on vaja tegutseda siin ja praegu, mitte 5 või 10 aasta pärast» nentis Mats-Laes Nuter Tallinna Strateegiakeskusest.

Suurimaks väljakutseks peeti just vastutavates organisatsioonides töötavate inimeste meelelaadi muutust. APN võrgustiku kohtumisele lisas vürtsi samal ajal aset leidev Smart Cities Convention ning NEXPO, millest oli võimalik osa saada, tutvuda targa linna lahenduste ja
rohetehnoloogia tippsaavutustega tutvuda.

Tallinna kohtumise korraldajaks oli Tallinna Strateegiakeskus Krista Kampuse ja Triin Sakermaa eestvedamisel.

 

 

 

 

Submitted by Annika Vaiko on 16/11/2023
author image

Annika Vaiko

See all articles