Uniwersytet Letni 2023

Edited on 27/06/2023

Już niedługo w Malmö w Szwecji powróci Uniwersytet URBACT. Odbywające się w dniach 28-30 sierpnia wydarzenie poświęcone będzie budowaniu potencjału wśród przedstawicieli miast w nowych sieciach planowania działań URBACT*.

* Wydarzenie tylko dla uczestników obecnych Sieci URBACT

 

Uniwersytet URBACT 2023 to wydarzenie szkoleniowe dla obecnych przedstawicieli miast URBACT z całej Europy, które odbędzie się w Malmö (Szwecja) od poniedziałku 28 sierpnia do środy 30 sierpnia 2023 roku. Ma ono na celu przygotowanie i wyposażenie do 500 praktyków miejskich zaangażowanych w Sieci Planowania Działań URBACT w kompetencje przydatne do opracowywania Zintegrowanych Planów Działania w celu stymulowania zmian w miastach. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.
 

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?

 

Dołączenie do Uniwersytetu URBACT rozpocznie Waszą przygodę z URBACT i przygotuje Was do kolejnych etapów wyprawy w ramach Sieci Planowania Działań. Rozwiniecie swoje umiejętności zawodowe i poznasz różnorodne narzędzia pomocne w opracowaniu Zintegrowanego Planu Działania. Po raz pierwszy osobiście spotkacie się z partnerami Waszych sieci i nawiążecie kontakty z wieloma europejskimi miastami. Wzmocnicie swoje umiejętności w zakresie partycypacyjnego i zintegrowanego kształtowania polityk miejskich, a wszystko to w twórczej, warsztatowej atmosferze.  

Przygotujcie się do kreowania rozwiązań i wprowadzania zmian w Waszych miastach!
 

Kto powinien się zarejestrować?

 

Miasta i eksperci wiodący wszystkich zatwierdzonych Sieci Planowania Działań są zobowiązani do wzięcia udziału w wydarzeniu. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o podjęcie decyzji o wyborze swoich przedstawicieli. Pierwszeństwo będą mieli:

  •     Partnerzy Wiodący obecnych Sieci Planowania Działań mogą zarejestrować 2 osoby na wydarzenie
  •     Partnerzy Projektu obecnych Sieci Planowania Działań powinni wyznaczyć jednego głównego przedstawiciela, który zarejestruje się na wydarzenie. Jako partner projektu możecie również wyznaczyć drugiego przedstawiciela do udziału, który może zostać przyjęty, jeśli okaże się, że będą wolne miejsca na wydarzenie.
  •     Eksperci Wiodący obecnych Sieci Planowania Działań URBACT
  •     Krajowe Punkty URBACT: jeden przedstawiciel na kraj

 

Będziecie uczestniczyć w praktycznych szkoleniach, więc wymagana jest aktywna postawa i dobry poziom języka angielskiego!
Zarejestrujcie się szybko, liczba miejsc jest ograniczona!

 

Zaproszenie do rejestracji zostanie wkrótce wysłane do partnerów projektów nowych Sieci URBACT.

Submitted by aldoV on 12/06/2023