URBACT UNIVERSITETAS 2023

Edited on 30/06/2023

URBACT universitetas grįžta! Rugpjūčio 28–30 d. Malmėje, Švedijoje, vykstantis šis gebėjimų stiprinimo renginys skirtas naujųjų URBACT veiksmų planavimo tinklų miestų atstovams.

URBACT universitetas 2023 yra gebėjimų stiprinimo renginys, skirtas projektus įgyvendinančių URBACT miestų atstovams iš visos Europos, kuris vyks Malmėje (Švedija) 2023 m. rugpjūčio 28-30 d. Numatoma, kad renginio metu iki 500 miestų praktikų, dalyvaujančių URBACT veiksmų planavimo tinkluose, įgis kompetencijų, naudingų kuriant integruotus veiksmų planus, skatinančius pokyčius URBACT miestuose. Mokymai vyks anglų kalba.

Kodėl naudinga dalyvauti?

Dalyvavimas URBACT universiteto renginyje padės pasiruošti tolesniems jūsų veiksmų planavimo tinklo įgyvendinimo veiksmams. Renginio metu lavinsite savo profesinius įgūdžius ir susipažinsite su įvairiomis priemonėmis, naudingomis kuriant integruotą veiksmų planą. Pirmą kartą susitiksite su savo tinklo partneriais asmeniškai ir užmegsite ryšius su daugeliu kitų Europos miestų. Galiausiai žaismingoje, kūrybiškoje mokymosi aplinkoje sustiprinsite savo dalyvavimo ir integruotos politikos formavimo įgūdžius.

Pasiruoškite daryti įtaką ir tapkite savo miesto pokyčių kūrėju!

 Kas turėtų registruotis?

Renginyje turi dalyvauti visų patvirtintų veiksmų planavimo tinklų miestai ir pagrindiniai ekspertai. Atsižvelgiant į ribotą vietų skaičių, nuspręskite dėl savo atstovų dalyvavimo. Pirmenybė bus teikiama:

  • Pagrindiniai įgyvendinamų veiksmų planavimo tinklų partneriai gali registruoti 2 atstovus į renginį
  • Projekto partneriai iš įgyvendinamų veiksmų planavimo tinklų turėtų paskirti vieną pagrindinį atstovą, kuris užsiregistruotų renginyje. Kaip projekto partneris taip pat galite paskirti antrąjį atstovą užsiregistruoti, kuris gali būti priimtas, jei liks laisvų vietų į renginį.
  • Pagrindiniai dabartinių URBACT veiksmų planavimo tinklų ekspertai
  • Nacionaliniai URBACT punktai: vienas atstovas iš kiekvienos šalies

Siekiant gauti didžiausią naudą būtina aktyviai dalyvauti renginyje ir gerai mokėti anglų kalbą!

Paskubėkite registruotis, vietų skaičius ribotas!

Kvietimas registruotis išsiųstas tikslinei renginio auditorijai. URBACT universiteto anonsą galite pažiūrėti čia!

Submitted by Gediminas Cesonis on 30/06/2023
author image

Gediminas Cesonis

See all articles