URBACT univerza 2023

Edited on 16/06/2023

URBACT univerza se vrača! Dogodek bo potekal 28. in 30. avgusta v Malmöju na Švedskem in je namenjen predstavnikom mest iz novih URBACT akcijskih omrežij.

Namen univerze je opremiti do 500 mestnih strokovnjakov, vključenih v URBACT akcijska omrežja, s kompetencami, uporabnimi za pripravo celostnih akcijskih načrtov, s katerimi bodo spodbujali spremembe v svojih mestih. Usposabljanje bo potekalo v angleščini.

 

Zakaj se udeležiti?

S sodelovanjem na URBACT univerzi boste začeli svojo URBACT pustolovščino in se pripravili na naslednje korake na poti vašega akcijskega omrežja. Razvijali boste svoje strokovne spretnosti in se seznanili z različnimi orodji, ki vam bodo v pomoč pri pripravi vašega celostnega akcijskega načrta. Prvič se boste osebno srečali s partnerji omrežja in razvili stike s številnimi evropskimi mesti. Okrepili boste svoje spretnosti na področju participativnega in celostnega oblikovanja politik, vse to pa boste osvajali v igrivem in ustvarjalnem učnem okolju. 

 

Pripravite se na to, da boste postali ustvarjalci sprememb v svojem mestu!

 

Kdo se lahko prijavi?

Na dogodku je pričakovana udeležba predstavnikov mest in vodilnih strokovnjakov vseh odobrenih akcijskih omrežij. Glede na omejeno število razpoložljivih mest se o svojih predstavnikih odločite na lokalni ravni. Prednost bodo imeli:

 

  • Vodilni partnerji akcijskih omrežij (2 osebi)
  • Projektni partnerji akcijskih omrežij (predvidena 1 oseba, lahko registrirate tudi drugega predstavnika, ki bo morda sprejet, če bodo za dogodek ostala prosta mesta)
  • Vodilni strokovnjaki akcijskih omrežij
  • Nacionalne URBACT točke (1 oseba na državo)

 

Usposabljanja bodo izjemno interaktivna in praktična, zato sta potrebna aktivna naravnanost in dobro znanje angleščine! 

Hitro se prijavite, saj je število mest omejeno! 

 

Submitted by opoetra on 16/06/2023