Održan Infodan za 1. poziv programa URBACT IV za gradove!

Edited on 26/01/2023

ps

U srijedu 18. siječnja 2023. Nacionalna URBACT točka za Hrvatsku (NUP Hrvatska) organizirala je informativni događaj za potencijalne prijavitelje u online formatu.

Događaju su nazočili predstavnici javnog sektora u najvećoj mjeri te poneki predstavnici udruga i privatnih tvrtka, a među publikom nalazili su se i predstavnici javnih tijela iz susjednih IPA država koje po prvi put imaju pravo sudjelovanja u URBACT aktivnostima.

Uvod u dvosatni infodan održao je g. Željko Šokčević, savjetnik u Stalnom predstavništvu RH pri EU ujedno predstavnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, nacionalnog tijela za program URBACT u Hrvatskoj.

Predstavnici NUP-a, Lucija Jusup i Marko Ercegović, prezentirali su glavne značajke novog programa za poticanje integriranog i održivog urbanog razvoja te detalje samog poziva koji je otvoren do 31. ožujka 2023. i koji će podržati stvaranje do 30 novih, tematskih mreža gradova.

U drugom dijelu, predstavljeni su glavni rezultati naših gradova koji su sudjelovali u URBACT mrežama u prošloj perspektivi. Ujedno su sumirani njihova iskustva i preporuke za buduće partnere u mrežama koje će biti osnovane u narednim mjesecima. Prezentacija je poslužila kao uvod u razgovor s Natašom Mirić i Petrom Mišurom, predstavnicima Dubrovnika i Šibenika, dva grada s najvećim iskustvom u radu URBACT mreža. Okupljenoj publici tako su približili svoja iskustva u odabiru URBACT tema, budžetiranju i kadroviranju za lokalne aktivnosti, ulozi pilot akcija u izradi Integriranih akcijskih planova te drugim detaljima od interesa za buduće prijavitelje.

Događaj je sniman te ga možete pogledati na sljedećoj poveznici, a korištene prezentacije preuzeti ovdje.

Zainteresiranoj javnosti i potencijalnim prijaviteljima skrećemo pozornost na konačno izdanje publikacije u kojoj su objedinjena iskustva hrvatskih gradova u URBACT III.

Za dodatne upite u vezi aktualnog poziva za stvaranje Mreža za akcijsko planiranje, možete se obratiti Nacionalnoj URBACT točki ili direktno Tajništvu programa putem e-mail adrese apn@urbact.eu

U nastavku donosimo odgovore na postavljane pitanja, te podsjećamo da službenu FAQ sekciju na engleskom jeziku možete vidjeti ovdje

 

Da li URBACT IV uključuje principe Novog europskog Bauhausa?

Iako ne propisuje obaveznu primjenu NEB načela, URBACT IV je kompatibilan s njima, posebno s načelima održivosti i inkluzivnosti.

Da li se teme koje su već bile u prijašnjim iteracijama programa URBACT mogu ponavljati?

Mogu. Sve urbane teme koje su u skladu s Kohezijskom politikom kvalificirane su za prijavu.

Da li su i gradska poduzeća u 100% vlasništvu gradova prihvatljivi partneri?

Prihvatljivi ''city partneri'' pored jedinica lokalne samouprave mogu biti i lokalne agencije u potpunom ili djelomičnom vlasništvu gradova/općina ako su ustrojene kao javna tijela odgovorna za izradu i provedbu određenih javnih politika (npr. gospodarski razvoj, zdravstvena zaštita, promet, energetika, kultura i slično). Gospodarski subjekti nisu planirani kao partneri u mrežama.

Fakultet može biti isto partner?

Da, sveučilišta, fakulteti i druge istraživačke ustanove mogu biti ''non-city'' partneri (najviše dva takva partnera po mreži).

Da li postoji procedura koja se provodi ako partner odustane (zamjena partnera itd.) ?

Minimalan broj partnera u Mreži za akcijsko planiranje iznosi 8. Predlaže se stoga nositeljima mreža (Lead Partner) da imaju više od minimalnog broja partnera prilikom slaganja prijava, upravo zbog mogućnosti odustanka nekog od partnera u zadnjem trenutku.

Može li Poduzetnički centar koji je u 100% vlasništvu Grada biti URBACT stručnjak za podršku?

Status URBACT stručnjaka potvrđuje Tajništvo programa nakon provedenog poziva i evaluacije pristiglih prijava pa su, u pravilu, fizičke osobe te koje su imenovane kao URBACT stručnjaci (programski ili ad hoc). S druge strane, grad partner bi u okviru lokalnih aktivnosti neke URBACT mreže mogao ugovoriti određeni angažman s poduzetničkim centrom (npr. podršku u provedbu aktivnosti vezanih uz ULG ili pilot akcija) ali to ne bi bilo u funkciji URBACT programskog ili ad-hoc stručnjaka.

Da li postoji tijelo koje može dofinancirati dio od 20% vlastitog sufinanciranja?

U RH trenutno ne postoji program sufinanciranja projektnih aktivnosti na razini države koji bi podržavao URBACT IV.

Da li su pilot aktivnosti u principu soft ili se može financirati npr.radove?

Pilot akcijama mogu se financirati i radovi ali s obzirom na to da partneri imaju ograničeni budžet za pilotiranje (10.000 EUR) onda su to obimom uglavnom manje, odnosno privremene intervencije u prostoru.

Koliko partnera može biti iz jedne države (npr. iz Hrvatske?

Partnerstvo mora uključivati partnere iz najmanje 7 različitih država, a predviđeno je između 8 i 10 partnera po Mreži. Dakle nije nemoguće iz iste države bude više od jednog partnera, ako za to postoji opravdani razlog (npr. dodana vrijednost partnerstvu).

Očekujemo li još webinara Urbacta od vas?

Za vrijeme trajanja aktualnog poziva za Mreža za akcijsko planiranje (APN) nismo planirali raditi dodatne webinare. Predlažemo da zainteresirani prijavitelji prate webinara na engleskom jeziku koji su najavljeni ovdje (rubrika Online Info Sessions). No u daljnjem radu Nacionalne URBACT točke za RH, svakako ćemo organizrati tematske webinare i radionice za korisnike programa kao i za druge gradove koji žele nešto naučiti iz URBACT iskustva.

Submitted by emarko on 20/01/2023