Πέντε τρόποι που το URBACT κάνει τις πόλεις πιο πράσινες

Edited on 14/03/2024

Five ways URBACT makes cities greener_COVER

Στο πέρασμα των χρόνων, το πρόγραμμα URBACT έχει υπάρξει πρωτοπόρος στον τομέα της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών πόλεων. Σήμερα, το μέλλον της ΕΕ μοιάζει πιο πράσινο από ποτέ.

Δημιουργώντας μαζί μια πιο πράσινη ΕΕ

Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε μια πιο πράσινη και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μετάβαση προς τον τελικό στόχο της δημιουργίας μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών ρύπων και μιας ανθεκτικής Ευρώπης. Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλος αριθμός πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα URBACT ανταποκρίθηκαν στη συγκεκριμένη πρόκληση, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των προσφάτως εγκεκριμένων Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων αναμένεται να εργαστούν επάνω στον συγκεκριμένο θεματικό άξονα. Κινούμενοι σε τομείς όπως η τοπική κυκλική οικονομία, οι χώροι πρασίνου σε βιομηχανικές ζώνες και εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες, οι διασυνδέσεις αγροτικών και αστικών περιοχών μέχρι και η πράσινη ανάπτυξη σε μικρές πόλεις και οι τοπικές περιβαλλοντικές λύσεις, οι 84 εταίροι θα καταρτίσουν από κοινού τα δικά τους πράσινα σχέδια δράσης. Τα δίκτυα BiodiverCITY, COPE, EcoCore, Econnecting, GreenPlace, In4Green, Let's Go Circular, PUMA και SCHOOLHOODS αναμένεται να επωφεληθούν από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και απόκτησης τεχνογνωσίας του προγράμματος URBACT, την εξειδίκευσή του και τις προτεινόμενες μεθόδους για την επίτευξη των στόχων τους εντός των προσεχών 2,5 ετών.

Αξιοποιώντας τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανέκαθεν υπήρξαν ένα σημαντικό θέμα για τους δήμους και άλλες δημόσιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα URBACT έχει πρωτοπορήσει στο πεδίο της επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πόλεις παράγουν, διανέμουν και καταναλώνουν τρόφιμα. Πέραν της τροφής για σκέψη που έχει προσφέρει το URBACT σε επαγγελματίες των ευρωπαϊκών πόλεων όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του, η ομάδα του προγράμματος έχει αναπτύξει, επίσης, το Διαδικτυακό Μάθημα Στρατηγικών Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να διαχειριστούν τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

 

Καθοδηγώντας την ενεργειακή μετάβαση

Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση του δικτύου μεταφοράς καινοτομίας VILAWATT, το πρόγραμμα URBACT επιδιώκει πλέον να επιτύχει την πλήρη ενσωμάτωση των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν, των συστάσεων πολιτικής που διατυπώθηκαν και διαφόρων άλλων πρακτικών του δικτύου σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Βασισμένο σε ένα έργο Αστικής Καινοτόμου Δράσης (UIA), το οποίο έγκειτο στην ανάπτυξη μιας κοινοπραξίας πολιτών, δημοσίου τομέα και ιδιωτικού τομέα για την από κοινού αγορά και προμήθεια ενέργειας, σε συνδυασμό με δράσεις αναβάθμισης κτηρίων και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, το εν λόγω πιλοτικό δίκτυο μοιράστηκε τις πρακτικές που είχαν υιοθετηθεί αρχικά από την ισπανική πόλη Βιλαντεκάνς με εταίρους από το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, οι εταίροι αποδέχθηκαν την πρόκληση της από κοινού κατάρτισης ενεργειακών σχεδίων για τις πόλεις τους προκειμένου να «αγκαλιάσουν» τους κατοίκους τους και να αντιμετωπίσουν διάφορα άλλα ζητήματα, όπως η ενεργειακή φτώχεια.

 

Δίνοντας ώθηση στην ήπια αστική κινητικότητα

Στο πλαίσιο της πρόσφατης ανοιχτής πρόσκλησης για συμμετοχή σε Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων, μεγάλος αριθμός πόλεων εκδήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασία σε θέματα αστικής κινητικότητας. Η συγκεκριμένη τάση υπήρξε ιδιαιτέρως ορατή σε μεγάλο αριθμό προτεινόμενων σχεδίων δράσης που δημοσιεύτηκαν στο URBACT’s Partner Search Tool, καθώς επίσης σε ορισμένα δίκτυα που τελικά εγκρίθηκαν. Συνολικά, πέντε συνεργατικά σχήματα θα ασχοληθούν με θέματα αστικής κινητικότητας, την ιδέα της «πόλης των 15 λεπτών», τις δημόσιες συγκοινωνίες και, γενικά, τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δημοσίων χώρων. Τέτοιου είδους στόχοι συμβαδίζουν με τον επίσημο στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής για μια πιο συνδεδεμένη ΕΕ. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά κατά την οποία πόλεις του προγράμματος URBACT ενώνουν δυνάμεις προκειμένου να συγκεντρώσουν έμπνευση, πρακτικές μεθόδους παρέμβασης και μακροπρόθεσμα οράματα σε θέματα αστικής κινητικότητας. Για να αντλήσετε χρήσιμες συμβουλές και σύγχρονες ιδέες μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό Walk’n Roll του προγράμματος URBACT, ο οποίος αποτελείται από τρία εγχειρίδια με διάφορες ιστορίες και ποικίλα εργαλεία, που απευθύνονται, κυριολεκτικά, σε όλα τα μεγέθη πόλεων.

 

Υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας URBACT IV, το εν λόγω πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει στις θεματικές του προτεραιότητες την υποστήριξη της πράσινης αστικής μετάβασης. Επιπλέον, αναφέρεται ότι το πρόγραμμα θα στηρίξει και θα συντονίσει συναφείς δράσεις πολιτικής με τον κύριο εταίρο του, την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI). Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από την καθοδήγηση του έργου που παράγεται από τα συνεργατικά σχήματα της Αστικής Ατζέντας της ΕΕ, ιδίως στον τομέα των τροφίμων και των πράσινων πόλεων, η EUI διενεργεί προσκλήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων.

Submitted by mpapoutsi on 14/03/2024