POZIV ZA MREŽE ZA PRENOS INOVACIJA: PRVE VIJESTI U VEZI SA EVALUACIJOM!

Edited on 05/04/2024

Program URBACT IV dobio je 19 projektnih predloga za kreiranje mreža za prenos inovacija od 109 partnera iz 25 evropskih zemalja.

Poziv URBACT IV za kreiranje Mreža za prenos inovacija trajao je od 10. januara do 20. marta 2024. i prihvatao je predloge partnerstava predvođenih gradovima koji su ranije sprovodili projekte Urbanih inovativnih akcija. Gradovi iz cijele Evropske unije, Norveške, Švajcarske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije imali su pravo da iskažu svoje interesovanje i pridruže se predlozima kao projektni partneri.

Dok je proces selekcije u toku, hajde da pogledamo ko se prijavio i u kojim tematskim oblastima.

Ukratko o Mrežama za prenos inovacija

Sprovođenje projekata odnosno Mreža za prenos inovacija programa URBACT zvanično će početi u septembru 2024. Partneri će raditi zajedno duže od dvije godine kako bi razumjeli, prilagodili i ponovo koristili inovativne prakse koje su prethodno finansirane u okviru Urbanih inovativnih akcija. Oni će se uključiti u aktivnosti razmjene i učenja, raditi sa URBACT lokalnim grupama na razvoju investicionih planova za svoje gradove („Planovi kontinuiteta“, u slučaju vodećih partnera) i imati koristi od izgradnje kapaciteta i raymjene znanja uz URBACT alate.

 

Najvažnije teme i interesovanja po zemlji

Najzastupljenije tematske oblasti projektnih predloga su Poslovi i vještine u lokalnoj ekonomiji, i Urbano siromaštvo, sa po tri aplikacije, a zatim slijede Kultura i kulturno nasleđe, Digitalna tranzicija i Urbana bezbjednost, sa dva predloga po temi. Raznolikost tema se tu ne završava, sa daljim primjenama koje variraju od prilagođavanja klimatskim promjenama i životne sredine do smještaja i integracije migranata i izbjeglica.

Što se tiče geografske pokrivenosti u 19 podnijetih prijava, Portugal predstavlja 15 partnera, a zatim slijede Španija i Italija sa po 14 partnera. Grčka je na četvrtom mjestu, sa 11 gradova kandidata. Važno je napomenuti da za ovaj poziv jedno partnerstvo ne može imati više od jednog partnera na projektu iz iste zemlje. Pogledajte detaljnu analizu po zemljama. 

 

Šta slijedi?

Sada kada je poziv za Mreže za prenos inovacija zatvoren, proces selekcije je počeo. Sekretarijat URBACT-a je već izvršio provjere prihvatljivosti, a uskoro počinje rad Komisije za eksternu procjenu aplikacija.

Procijenjeni predlozi će biti predati na razmatranje URBACT IV Odboru za nadgledanje koji će na kraju izabrati najmanje 10 mreža za prenos inovacija 28. juna 2024.

Gradovi iz Ukrajine i Moldavije će moći da se pridruže odobrenim Mrežama za prenos inovacija, nakon posebnog poziva za podnošenje prijava za gradove iz ovih zemalja koji će biti objavljen u junu 2024.

Pratite URBACT internetsku stranicu za zvanične rezultate poziva. U međuvremenu, pratite druge URBACT mogućnosti i prijavite se za naš bilten ovdje!

Submitted by Borka Ljeskovic on 04/04/2024
author image

Borka Ljeskovic

See all articles