Програма УРБАКТ и Европейската седмица на регионите и градовете за 2023 г.

 21-вото издание на Европейската седмица на регионите и градовете (https://europa.eu/regions-and-cities/) ще се проведе в периода 9-12 октомври 2023 г

Програмата включва над 200 сесии. Всички те ще се състоят в Брюксел. Акцент, обаче, е поставен на 6 теми:

 

- Региони в пост-индустриален преход;

- Задържане на човешкия потенциал с цел регионален растеж;
- Малките и средни градски центрове, като двигатели на    

    растеж;

- Преодоляване на бариерите пред трансграничното   

    сътрудничество;

- Енергиен преход на местно ниво – сигурност и устойчивост;

- Насърчаване на социалното предприемачество

 

Програма УРБАКТ организира свои тематични сесии в рамките на седмицата:

 

  • Как регионите и градовете да застанат начело на справедливия енергиен преход от името и с подкрепата на всички свои граждани? “

 

10 Октомври, 9.30 - 11.00 ч., централно европейско време

Програма и регистрация:

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/4919

 

 

  • „Въведете модерни технологии, за да ускорите зеления преход във вашия регион или град!

 

10 Октомври, 11.30 - 13.00 ч., централно европейско време

Програма и регистрация:

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/4934

 

  • „Подгответе се за следващата покана по Програма УРБАКТ за мрежи по обмен на иновации“

 

11 Октомври, 11.30 - 12.30 ч., централно европейско време

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/5048

 

  • „Използване на новаторски обществени поръчки като важно стратегическо средство“

 

11 Октомври, 16.30 - 17.30 ч., централно европейско време

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/2222

 

 

Submitted by psimeon on 29/08/2023