Razpis za mreže za prenos inovacij

URBACT je objavil razpis za mreže za prenos inovacij. Prijave so mogoče do 20. marca 2024. Nacionalna URBACT točka 25. januarja 2024 ob 9. uri organizira spletni informativni dan.

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za mreže za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos inovacij, ki so bile financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta v EU, Norveški, Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji.


Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sredstva UIA (Urban Innovative Actions), bodo delovala kot vodilni partnerji mrež. Partnerska mesta bodo imela možnost inovacijo, ki jo je vodilni partner razvil v okviru UIA, prenesti v svoje okolje.

Sodelujete lahko na primer s Tilburgom, Verono, Dunajem in Aveirom. Vsi vodilni partnerji in njihove inovativne prakse so objavljeni na orodju Partner Search Tool. V dveh letih boste bolje spoznali njihovo prakso in jo imeli možnost preizkusiti s pilotnim projektom. V tem času boste oblikovali tudi naložbeni načrt za implementacijo inovacije v vašem mestu oziroma občini.

Vse informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

 

INFO DAN

Info dan, posvečen mrežam za prenos inovacij, je kontaktna točka za Slovenijo organizirala 25. januarja 2024 na spletu. Predstavitev si lahko ogledate tukaj. Predstavitev Evropske pobude za mesta pa tukaj.

Za vsa vprašanja vam je ekipa nacionalne URBACT točke z veseljem na voljo na urbact@ipop.si ali po telefonu 041880165 (Petra Očkerl).

 

 

 

 

Več:

Get Involved!

Get ready for the Innovation Transfer Networks!

 

----

 

Pripravite se: Mreže za prenos inovacij

 

Od 10. januarja do 20. marca 2024 je odprt razpis za naslednjo generacijo mrež za prenos inovacij (Innovation transfer networks − ITN). Cilj teh mrež je prenos projektov, ki so bili financirani v okviru pobude UIA − Urban innovative actions, v druga mesta v EU, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji.

Za kaj gre?


Mesta, ki so med letoma 2016 in 2023 prejela sredstva UIA, bodo delovala kot vodilni partnerji mrež za prenos inovacij ter bodo svoje izkušnje, znanje in nasvete posredovala mestom, ki želijo izvesti podoben projekt. Z uporabo URBACT-ove metode prenosa, ki obsega razumevanje, prilagajanje in ponovno uporabo, bodo projektni partnerji ustvarili globlje, tridimenzionalno razumevanje izvirne prakse. Mesta v teh mrežah bodo izboljšala svoje zmogljivosti za oblikovanje inovativnih rešitev na celosten in participativen način ter za iskanje finančnih sredstev za izvajanje.


V dveh letih bodo projektni partnerji z organiziranim procesom medsebojne izmenjave in učenja sodelovali pri pripravi prilagojenega naložbenega načrta za izvajanje inovacijskega projekta. To bo potekalo ob podpori strokovnjakov programa URBACT in ob podpori skupine lokalnih deležnikov v vsakem mestu (URBACT Local Group), ki združuje različne profile znotraj in zunaj lokalne uprave.

Koraki na poti do prenosa


URBACT-ova metoda prenosa je sestavljena iz različnih korakov, ki tlakujejo pot do prenosa. Prvi pomemben korak je študija prenosljivosti. Ta je sestavljena iz podatkov o temi projekta UIA, ki so zbrani po obiskih vseh partnerjev in pogovorih z mestno upravo, izvoljenimi predstavniki in tudi drugimi pomembnimi deležniki zunaj mestne uprave. Vsi zbrani in analizirani podatki predstavljajo izhodiščno stanje za vsako mesto, hkrati pa kažejo tudi prenosni potencial vsakega mesta s prednostmi in slabostmi, ki jih je treba še izboljšati. Ta študija prenosljivosti je izhodišče za nadaljnje aktivnosti mreže in učnih točk pred dejanskim prenosom.


Drugi koraki vključujejo aktivnosti za krepitev zmogljivosti, ki jih organizira sekretariat programa URBACT. To so na primer usposabljanja o orodjih ali tematski posveti in dogodki, kot je URBACT Festival, ki je vir navdiha za mesta.


Nazadnje je glavni oprijemljivi rezultat vsakega projektnega partnerja naložbeni načrt, ki vsebuje vsa potrebna sredstva in korake, ki jih je treba upoštevati pri uvedbi UIA prakse (delno ali v celoti).

Kaj pa denar?


Prenos inovativnih urbanih rešitev zelo redko deluje po metodi »kopiraj in prilepi«. Za pravo preobrazbo je še vedno potrebna določena stopnja prilagajanja in ponovne uporabe. Za ponovno uporabo so potrebni viri − ljudje, strategije in predvsem finančna sredstva.


Novost prihajajočih omrežij je, da bodo lahko mesta testirala ukrepe z majhnim proračunom, preden jih vključijo v naložbeni načrt.

Kje se lahko prijavite?


Če je ta članek vzbudil vaš interes, vas bo morda zanimalo, kako se lahko vključi vaše mesto oziroma občina.


Če ste občina, ki želi prenesti prakso iz projekta UIA, lahko tukaj najdete vse potrebne informacije.

 

INFO DAN


Vabljeni tudi, da se pridružite informativnemu dnevu, ki ga organizira nacionalna URBACT točka za Slovenijo. Info dan, posvečen mrežam za prenos inovacij, bo 25. januarja 2024 ob 9. uri na spletu. Prijavite se lahko tukaj.

 

Več:

Get Involved!

Get ready for the Innovation Transfer Networks!

 

 

Submitted by opoetra on 20/12/2023