Среща на Форума на градовете 2023 г. в Торино

Edited on 05/04/2023

Torino1

Форумът на градовете е възможност за обмен на знания и опит в прилагането на градското измерение на Кохезионната политика. Мотото на тазгодишния форум е „Заедно за зелени и справедливи градове“ и е пряко свързано с актуалните новости в политиките и инициативите на ЕС за градско развитие.

Конкретните теми на форума ще включат:

  • - Официален старт на Европейската градска инициатива (urban-initiative.eu) и първото пан-европейско събитие по нея, за споделяне на опит и изграждане на капацитет;  

  • - Задълбочена дискусия по възможностите и резултатите по Градския дневен ред на ЕС (futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda), по Европейската мисия за 100 умни и екологично-неутрални градове, както и по ефектите на Новия европейски Баухаус (new-european-bauhaus.europa.eu/) върху местното развитие;

  • - Фокусиране върху ролята на градовете при изпълнението на Европейската зелена сделка и важността на стратегическите подходи при адаптацията към измененията в климата и опазването на околната среда;

  • - Открояване на ролята на малките и средни градове и техните периферии в разработването на целенасочени мерки за местно развитие.

Представители на секретариата на Програма УРБАКТ също ще вземат участие във форума, като ще представят новия онлайн курс за дигитален преход на градовете и текущите и планирани възможности за финансиране на мрежи от градове и местни власти.   

Програма и регистрация за форума на адрес: https://citiesforum2023.eu/en/registration-event

 

 

Submitted by psimeon on 30/01/2023