Strateška društveno odgovorna javna nabava u općinama u Europi: lekcije i inspiracija iz URBACT-a

Edited on 05/04/2023

cover

URBACT gradovi pronalaze načine kako bi oslobodili potencijal strateške javne nabave u cilju jačanja društveno odgovornog poslovanja.

 

Tema povezivanja javne nabave i društveno odgovornog poslovanja (eng. corporate social responsibility - CSR) za gradove postaje sve važnija sada kada su izazovi sve veći, a javni resursi ograničeni. Kako da onda gradski čelnici aktivno iskoriste stratešku nabavu za poticanje poduzeća da ispune svoje društvene i ekološke odgovornosti? Dr. Steffen Wetzstein, vodeći stručnjak za mrežu URBACT CITIES4CSR, podijelio je s nama nedavna iskustva iz URBACT gradova…

Povezivanje strateške nabave općina s društveno odgovornim poslovanjem

Veza između strateške nabave u općinama i društveno odgovornog poslovanja (DOP) može se činiti složenom. S jedne strane, gradske su vlasti pod pritiskom nabave važnih roba, usluga i radova u ime javnog dobra, a s druge strane, DOP se odnosi na donacije i doprinose tvrtki vrijednim neprofitnim ciljevima u zamjenu za publicitet i promociju. No mogu li gradski čelnici aktivno i učinkovito koristiti procese i prakse javne nabave kako bi primorali poduzeća da ispune svoju društvenu i ekološku odgovornost? I može li se uopće takvim izravnim utjecajem naš svijet učiniti boljim mjestom?

csrOdgovor je odlučno DA! Javna nabava može izravno poboljšati ishode DOP-a time da lokalne vlasti svojim lokalnim poduzećima kažu ne samo što im je potrebno, već i kako žele da se to napravi, isporuči, izgradi i implementira. Ova dvostruka dodana vrijednost nije samo inspirirala naš URBACT tim u gradu Milanu (IT), vodećem partneru mreže, nego ona stvarno predstavlja i sjajnu priliku da se našim zajednicama pruži podrška te ujedno spasi naš planet. No ta se ideja širi sporo. Previše je prepreka koje treba nadići - od nedovoljne razine svijesti, problema s određivanjem prioriteta te nezadovoljavajućih kompetencija do pravnih ograničenja, nedostataka upravljačkih kapaciteta te nedovoljno razvijenih praksi praćenja provedbe. Neiskorištenog potencijala ima posvuda! No ima nade za promjenu jer su se nedavno europske urbane zajednice za nabavu i zajednice za DOP počele povezivati. Poznati stručnjaci koji predstavljaju ove mreže – Matthew Baqueriza-Jackson, kao vodeći stručnjak u URBACT mrežama Procure i Making Spend Matter, i Valentina Schippers-Opejko, u ime Partnerstva za inovativnu i odgovornu javnu nabavu u okviru Urbane agende za EU, s URBACT gradovima razmjenjuju svoja iskustva i znanja. Oboje su sudjelovali na sastancima s 10 gradova partnera u našoj mreži URBACT CITIES4CSR, prvoj URBACT mreži za izgradnju općinskih kapaciteta za promicanje urbanih ekosustava i praksi DOP-a.

Ovaj članak postavlja pitanje kakvo je stanje u vezi s javnom nabavom lokalno nakon dvije i pol godine predanog rada na projektu URBACT-a, što je do sada postignuto te koje je prepreke bilo potrebno prevladati.

 

Lekcije iz naših partnerskih gradova iz URBACT mreže

1. Budaörs, Mađarska: prostor za unaprjeđenje lokalne prakse

budarosDva institucionalna okvira javne nabave oblikuju lokalne odluke u Budaörsu. Postoji nacionalni Zakon o javnoj nabavi koji se primjenjuje na kupnju roba/usluga iznad 15 milijuna HUF (oko 40.000 EUR) i građevinske investicije iznad 50 milijuna HUF (oko 132.000 EUR). Odlučivanje prema ovom zakonu sporo je i strogo regulirano, a ono predstavlja i značajno administrativno opterećenje. Nasuprot tome, propisi koje je donijela sama općina reguliraju nabavu u vrijednosti ispod gore navedenih pragova. Fleksibilniji su, percipiraju se kao transparentni, donose manja administrativna opterećenja te omogućuju bržu operativnu obradu. Sadašnje općinske propise smatra se dostatnim.

U ovoj se općini za njezinu URBACT akciju malih razmjera, koja obuhvaća sadnju drveća te podizanje javne svijesti i obrazovanje o ekološkim pitanjima, trenutni okvir javne nabave smatra odgovarajućim. Međutim, manje je zadovoljavajuća činjenica da općina trenutno ne daje nikakvu pažnju, prednost niti beneficije tvrtkama koje su demonstrirale dobre prakse DOP-a. Dio je  problema u tome što ne postoji koristan administrativni sustav za smislenu usporedbu i evaluaciju DOP aktivnosti tvrtki.

2. Nantes, Francuska: uspješno povezivanje DOP-a i ciljeva održivog razvoja 

nantesZa dugoročne odluke o društveno odgovornoj javnoj nabavi Nantes se oslanja na tri strategije. Prvo, na početku se pri raspisivanju natječaja utvrđuju opći društveni i ekološki kriteriji za odabir tvrtki. Drugo, javno će se objaviti odgovoran plan nabave koji uključuje socijalne i ekološke aspekte kako bi se tvrtke mogle informirati o očekivanjima koja trebaju ispuniti. Treće, kao što to uostalom zahtijevaju i francuski i europski zakoni, društveni i ekološki kriteriji morat će se prilagoditi kako bi se uklopili u točno određene i relevantne vrste nabave kao što su građevinski i javni radovi, pružanje usluga i tako dalje.

Digitalni sustav za praćenje uspješnosti poduzeća s obzirom na postizanje ciljeva održivog razvoja predstavlja akciju malih razmjera grada Nantesa koja se trenutno izrađuje koristeći se najboljim praksama javne nabave. Unatoč tome što je ispod potrebnog praga, odlučeno je da se objavi kao najtečaj upravo da bi se promicale dobre prakse. Nakon digitalne promotivne kampanje usljedila je izgradnja okvira za objektivnu analizu, koji je osim društvenih i ekoloških kriterija uključivao i aspekte kompetencija, kvalitete, troškova i rokova. Konačno, evaluacija ponuda potencijalnih pružatelja usluga povjerena je odabranim članovima lokalne URBACT grupe (ULG) u cilju otvorenosti i transparentnosti.

3. Guimarães, Portugal: kako postići budnost i fleksibilnost

guimaraesLokalna grupa URBACT mreže u Guimarãesu nastoji izgraditi i voditi digitalnu platformu koja će povezivati dobro uspostavljene mreže gospodarskog i društvenog razvoja. Gotovo autonomna općinska operativna platforma postat će moderan, učinkovit i agilan digitalni mehanizam za povezivanje organizacija koje predstavljaju socijalne potrebe i potrebe zajednice s poduzećima koja kao odgovor na te portebe mogu ponuditi vitalne resurse. Generalno je projekt dosta dobro napredovao privukavši početnu financijsku obvezu općine od 18.000 EUR te dostigavši trenutnu naprednu fazu testiranja.

Ipak, tri su se lekcije morale naučiti na tom putu. Prvo, kad je riječ o dobavljačima, držite svoje opcije otvorenima. Rano u projektu projektni je tim kod željenog dobavljača primijetio probleme s povratnim informacijama i nepoštivanjem rokova, te su na kraju bili prisiljeni raditi s alternativnom organizacijom. Drugo, prema vlastitim riječima timova, "za svaki projekt morate imati nekog tko će vas politički zagovarati i morate pokušati preduhitriti političke promjene". Nakon što su neočekivano izgubili svog zagovaratelja projekta - savjetnika za gospodarski razvoj - službenici su na kraju morali uvjeriti gradonačelnika osobno, izgubivši u tom procesu četiri tjedna. Treće, vodstvo projekta mora anticipirati probleme tako da brzo i adekvatno reagira na gotovo neizbježna kašnjenja izazvana kompliciranim specifičnostima u postupku nabave. Srećom, administrativni odjel namijenjen ovakvoj problematici uspješno je pomogao u prevladavanju tih nezgodnih prepreka. 

4. Vratsa, Bugarska: ozbiljnije shvaćanje rizika

vratsaOpćina Vratsa ustvrdila je da su interna pravila za upravljanje ciklusom javne nabave određena Zakonom o javnoj nabavi. Iako se ovaj proces smatra jasnim i glatkim, lokalni projektni tim problematizirao je rizik inflacije koji proizlazi iz toga što je vremenski period od izračuna troškova projekta do njegove provedbe dosta dug. Inflacija – zasigurno uznemirujuća i goruća buduća tema na globalnoj razini – dovodi do netočnosti u proračunu te posljedično do nedovoljnog broja prijava i time do neapsorbiranih sredstava zbog nedovoljnih financijskih resursa.

Refleksije, preporuke i potencijalne akcije

Studije slučaja CITIES4CSR naglašavaju najmanje tri ključne lekcije za učinkovitu društveno odgovornu javnu nabavu.

  1. Kruti i birokratski nacionalni okviri javne nabave mogu otežati postavljanje i provedbu ciljeva  rukovođenih principom DOP-a. Učinkovito lobiranje za fleksibilnije nacionalne zakone može pomoći da se provedu inovacije.
  2. Kapaciteti za upravljanje projektima na lokalnoj razini trebaju odgovarati vizijama i težnjama, uključujući adekvatne pravne kompetencije i solidne administrativne vještine. Podizanje svijesti, ciljana obuka te širenje dobre prakse mogu poboljšati ovu situaciju.
  3. Politika istovremeno i omogućuje i ograničava inovativne pristupe ugrađivanju lokalnih ekonomskih, društvenih i okolišnih pitanja u proces javne nabave. Zbog toga su promjene u političkom vodstvu najveći rizik. Strateško anticipiranje i vješto upravljanje ovim rizicima može biti ključno.

LE

 

Naša različita sazanja o tome kako je gradska društveno odgovorna javna nabava napredovala na lokalnoj razini potvrđuju jednu od primarnih poruka Matthewa Baqueriza-Jacksona: da bi postigli ciljeve društveno odgovornog poslovanja putem javne nabave, partneri ne bi trebali žuriti jer se sadašnje stanje može promijeniti samo strateškim promišljanjem te postupnom provedbom. Lekcije naših partnera također naglašavaju jednu drugu njegovu poruku: svaki razvoj javne nabave zahtijeva uključivanje niza dionika, uključujući političare, stratege, tehničko osoblje, službenike za nabavu i voditelje projekta.

Jasno je da strateška javna nabava u općinama i izgradnja kapaciteta za DOP idu zajedno. Nabava je potencijalno moćan alat za izravan utjecaj na akcije, prakse i ishode motivirane DOP-om. Općine su doista u poziciji da donose odluke. Hrabro i kreativno suočavanje s ključnim preprekama kao rezultat imaju dva međusobno povezana ishoda. Guimarães (PT) pokazuje kako možemo težiti postizanju dobrobiti i za poslovne i za društvene dionike u smislu brzog, kompetentnog i učinkovitog odgovora na potrebe. Nazovimo to 'mali win-win'. No pogledamo li Nantes (FR), vidjet ćemo da možemo ciljati još više - na 'veliki win-win’ - usklađivanjem naših kolektivnih urbanih praksi s postizanjem naših globalnih ciljeva održivog razvoja.

Ovaj je članak pokazao vrijednost zajedničkog promišljanja i provedbe izgradnje kapaciteta DOP-a i strateške javne nabave u općinama. Stoga bi se uzajamni angažman, zajedničko učenje i zajedničku izgradnju kapaciteta trebalo intenzivirati u izazovnim post-pandemijskim godinama. Poboljšana dvosmjerna komunikacija bila bi početak, a poželjna bi bila i konceptualno utemeljenija rasprava. Zajedničke inicijative mogu odaslati snažne zajedničke poruke dionicima i široj javnosti. Krajnji cilj trebali bi biti longitudinalni i strateški projektni formati na lokalnoj i transnacionalnoj razini. Oslobodimo zajedno potencijal strateške javne nabave za prijeko potreban društveni i ekološki napredak sada!

Više o URBACT-ovoj podršci malim i velikim gradovima koji traže bolje načine za nabavu roba i usluga – uz članke, praktične savjete i besplatni online tečaj o strateškoj nabavi: URBACT Strategic Procurement Knowledge Hub.

 

Autor: Steffen Wetzstein

Submitted by emarko on 14/03/2023