Geolocation
POINT (24.96676 45.943161)
 • URBACT INFODAY ROMÂNIA

  Obiectivele evenimentului

  • Prezentarea Programului de Cooperare URBACT IV;
  • Prezentarea condițiilor și termenilor de referință pentru primul apel de proiecte URBACT IV;
  • Prezentarea instrumentelor puse la dispoziție de către Secretariatul URBACT și, respectiv de către Punctul Național URBACT în România pentru a sprijini elaborarea de propuneri de proiecte;
  • Clarificarea unor aspecte privind identificarea partenerilor, elaborarea și depunerea aplicațiilor, eligibilitatea cheltuielilor etc.;
  • Facilitarea dialogului între potențialii beneficiari români, în vederea îmbunătățirii calității propunerilor de proiecte.

   

  Public țintă

  Reprezentanți ai principalelor categorii de beneficiari eligibili; beneficiari români ai Programelor URBACT III și URBACT II, experți în dezvoltarea urbană etc

  Romania

  URBACT are o vastă experiență în sprijinirea orașelor pentru a-și îmbunătăți politicile urbane prin cooperare transnațională. Abordarea „de jos în sus” a programului permite orașelor să își definească propriile nevoi, asigurând în același timp o legătură puternică cu cadrul politicii de coeziune. În perioada 2021-2027, URBACT promovează dezvoltarea urbană durabilă integrată prin cooperare și  contribuie, de asemenea, la o Europă mai aproape de cetățeni (PO5). Mai precis, URBACT sprijină orașele să își dezvolte capacitățile de a concepe și furniza planuri și strategii de dezvoltare urbană durabilă.

  Primul apel de proiecte al Programului de Cooperare URBACT IV este dedicat rețelelor de planificare a acțiunilor și va fi deschis în perioada 9 ianuarie – 31 martie 2023.

  Pentru promovarea acestui apel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național URBACT în România organizează, în data de 27 ianuarie 2023 (în intervalul 09.30 - 14.00), evenimentul în fomat online URBACT INFODAY ROMÂNIA. 

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Off
  Open to a wider public
 • Development and implementation of a strategy in the field of urban logistics

  Bucharest-Ilfov region is one of the most crowded areas in the country and exposed to air pollution, noise and heavy traffic which has a negative impact on congestion, safety, environment and quality of life in general. A large part of these comes from the transport sector, both through the traffic itself and through the related infrastructures (for example, parking lots that reduce green spaces, or car services that are sources of air pollution).

  TPBI is the transport authority for the entire Bucharest-Ilfov area and needs to test solutions in order to optimize the PT services for all categories of citizens. In the near future, TPBI will also contract the metropolitan railway services and also will administrate all ticketing systems and commercial networks for surface PT and metropolitan railway services. Also, TPBI manages the implementation of measures and investment projects foreseen in the Bucharest - Ilfov Sustainable Urban Mobility Plan 2016-2030.

  Urban transport is responsible for 23% of CO2 emissions, of which a quarter come from urban freight transport. The vision for Urban Freight Transport was presented by the European Commission: Roadmap to a Single European Sky transport system - towards a competitive and efficient transport system. It highlighted the adoption of combined measures on urban logistics so that the impact of this type of transport is reduced. Measures such as making good use of urban land-use planning and the widespread use of urban delivery and service plans, implementation of ITS systems for logistics services and the use of clean vehicles all contribute to reducing the impact and costs of logistics services. "A Call to Action on Urban Logistics", a working document of the European Commission published in 2013, is centered around the objective of achieving by 2030 GHG emission-free freight transport in major urban areas. This reference document propose that a focused attention should be paid to the following four dimensions:

  • Managing freight transport demand in urban areas;
  • Transition to other transport modes;
  • Improving efficiency;
  • Improving vehicles and fuels. (In the following years to come, it would be ideal that the freight vehicles will have the pollution standard EURO 6.

   

  The general objective is to develop a strategic concept and detailed action plan to optimize logistic services within the Municipality of Bucharest and the Ilfov County, based on reliable and comprehensive data, in order to reduce the emissions and traffic congestion, increase the efficiency of this kind of transport.

  Cristina Nejloveanu
  Bucharest - Ilfov Intercommunity Development Association for Public Transport (TPBI)
  2000000
  0
  Are you a candidate Lead Partner looking for partners
  Yes
  Are you a potential Partner looking for a Lead Partner
  Yes
  Your job title
  Head of European Funds and Project Management Department
  Institution website
  www.tpbi.ro
  Green transition
 • Resourceful Cities

  LEAD PARTNER : The Hague - Netherlands
  • Mechelen - Belgium
  • Patras - Greece
  • Ciudad Real - Spain
  • Zagreb - Croatia
  • Oslo - Norway
  • Vila Nova de Famalicao - Portugal
  • Bucharest 3rd district - Romania
  • Cáceres - Spain
  • Opole - Poland

  Timeline

  • Phase 1: Kick-Off Meeting 1, The Hague 3-4 Oct 2019

   

  • Phase 1: Kick-Off Meeting 2, Mechelen 12-14 Feb 2020
  • Phase 2: Kick-Off Transnational meeting 1, online 7-8 Jul 2020
  • Phase 2: City-to-City Session *Scoping the eco system* 9 Sep 2020
  • URBACT e-University 15 Sep - 8 Oct 2020
  • Transnational meeting 2 *Stimulating Collaboration* 25-26 Nov 2020
  • City-to-City Session *Scaling up local circular economy* 14 Dec 2020
  • Transnational meeting 3 *The role of the city* 27-28 Jan 2021
  • City-to-City Session *Circular Economy and territorial food systems* 18 Feb 2021
  • Transnational meeting 4 *Education, Awareness & Engagement* 30-31 March 2021
  • Transnational meeting 5 *Funding, Monitoring & Risk Assessment * 29-30 June 2021

  RESOURCEFUL CITIES is an URBACT Action Planning Network of ten European cities. This project seeks to develop the next generation of urban resource centres, so they can serve as catalysts of the local circular economy, by adopting a participative and integrated approach. The resource centres strive to promote the positive economic, environmental and social impacts, notably for the circular economy. Thus, the network facilitates waste prevention, reuse, repair and recycling. The centres also work as connection points for citizens, new businesses, researchers and the public sector to co-create new ways to close resource loops at the local level. By bringing together interested actors to work alongside, the goal is to promote the change of values and mindset.

  Spaces for circular co-creation & action
 • Brosura URBACT în România - decembrie 2022

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/12/2022

  Brosura URBACT în România - ediția decembrie 2022

  Orașele moderne se confruntă cu numeroase provocări teritoriale, demograce, sociale și de mediu.

  Pentru a identica soluții durabile, care să contribuie la bunăstarea comunităților, autoritățile locale și ceilalți factori implicați în dezvoltarea urbană utilizează o gamă variată de resurse. De cele mai multe ori, schimbarea presupune identicarea de răspunsuri inovative, rapide și coordonate, prin implicarea tuturor membrilor comunității.

  În perioada de programare 2014-2020, unul dintre instrumentele care a permis orașelor românești colaboreze cu autorități din celelalte state europene pentru a-și consolida capacitatea de a formula strategii și acțiuni integrate, care răspundă provocărilor identicate la nivel local a fost Programul de Cooperare URBACT III.

  Beneciarii români ai proiectelor co-nanțate din acest program au avut la dispoziție o serie de metode și instrumente cu ajutorul cărora au identicat și implementat soluții la provocări dintre cele mai diverse. Transformările în bine au fost, de cele mai multe ori, vizibile, surprinzătoare și durabile. Datorită participării în rețelele URBACT, orașele românești sunt mai incluzive, mai verzi și mai productive.

  Evenimentele desfășurate la nivelul ecărui proiect i-au adus mai aproape pe locuitorii orașelor URBACT și i-au determinat să se cunoască mai bine, să redescopere valori și idealuri comune și să se raporteze într-un mod diferit la istoria și patrimoniul urban local. Învățând din experiența  altor  orașe  europene,  autoritățile  publice

  locale și-au schimbat modul în care interacționează cu cetățenii, înțelegând astfel mai bine nevoile comunității și ale mediului local de afaceri și integrând propunerile acestora în planurile de dezvoltare ale orașelor. Indiferent de tipul lor, proiectele URBACT III în care au participat beneciari români au propus instrumente și metode noi de lucru, care și-au demonstrat pe deplin eciența, ind integrate în activitățile curente ale instituțiilor publice. Mai mult, cei mai tineri membri ai comunităților locale au fost implicați în activități din care au învățat, prin joc, cum protejeze natura și economisească resursele locale. Beneciind de sprijinul experților URBACT, orașele românești au devenit, la fel ca și partenerii externi, exemple de bune practici în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă, utilizarea creativă a zonelor industriale dezafectate sau stabilirea de noi legături urban-rural.

  Enumerarea de mai sus a schimbărilor aduse de Programul de Cooperare URBACT III în rândul beneciarilor români nu este exhaustivă. invităm să aați în paginile următoare mai multe despre modul în care aceștia au utilizat resursele URBACT, despre rezultatele și impactul pe care implementarea proiectelor le-a avut asupra comunităților locale.

  Menționăm că pentru elaborarea acestei publicații au fost utilizate în special informațiile furnizate de beneciarii români participanți în rețelele URBACT, cărora le mulțumim pe această cale pentru contribuții și colaborare. Sperăm ca exemplele lor să inspire și alte orașe din România să participe în viitor în proiecte URBACT.

  From urbact
  Off
 • RAPORT privind evenimentele de capitalizare, respectiv diseminare a rezultatelor proiectelor

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/12/2022

  Participanții la cele două evenimente au aflat informații despre activitățile și rezultatele proiectelor implementate, au discutat despre modul în care pot utiliza livrabilele produse și despre extinderea rețelelor profesionale. Au fost puse în evidență beneficiile imediate, dar și cele viitoare, aduse de implementarea proiectelor pentru comunitățile locale.

  Programul de Cooperare URBACT III și Programul Transnațional Dunărea prezintă multe deosebiri din punct de vedere al ariei eligibile, tipurilor de beneficiari, obiectivelor și tipurilor de activități finanțate. Cu toate acestea, ambele programe se subsumează aceluiași scop major: de a contribui la bunăstarea comunităților prin sprijinirea schimburilor de cunoștințe și dezvoltarea unor activități transnaționale și se adresează beneficiarilor de pe întreg teritoriul României. Cele două evenimenimente și-au propus și au reușit să aducă în același spațiu reprezentanți ai diverselor organizații care au implementat proiecte finanțate din unul sau ambele programe. Prin prezentările și intervențiile lor, participanții au împărtășit experiențele proprii și au subliniat sinergiile și complementaritățile existente între cele două programe, precum și numeroasele similitudini în ceea ce privește provocările administrative și instituționale cu care s-au confruntat pe parcursul implementării proiectelor. În cazul proiectelor care și-au încheiat perioada de implementare în urmă cu mai mult timp, a fost posibilă prezentarea beneficiilor și efectelor pe termen lung de care au beneficiat experții, decidenții politici și, nu în ultimul rând, publicul larg. Dialogul purtat între participanți a fost orientat deopotrivă către viitor, deoarece ei au identificat și au discutat despre o serie de idei de noi proiecte și, cu această ocazie, au vorbit și despre provocările cu care se confruntă în identificarea surselor de finanțare și elaborarea propunerilor de proiecte.

  Cluj-Napoca capitalisation event

  Proiecte prezentate

    Programul de Cooperare URBACT Programul Transnațional Dunărea
  Cluj-Napoca

  INNOVATO-R

  Everyone's an Innovator

  CO4CITIES - Collaborative Tools for Cities in Urban Regeneration

  ActiveCitizens - Citizen's participation in small and medium EU cities

  RetailLink - Creating innovative strategies to revitalise the retail sector

  AGORA

  Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets

  URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities

  București

  URBenPACT – Urban Energy Pact

  CityMobilNet

  Co-productive development of sustainable urban mobility plans

  DAeL -Danube´s Archaeological eLandscapes

  Sustainable Touristic Value from Digitization of Archaeological Heritage

  Danube Cycle Plans

  Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region

  DANUrB + (Danube Urban Brand +Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s

  Cultural Heritage

   În cadrul evenimentului de la București, o sesiune a fost dedicată Politicii Urbane a României 2022-2035, document elaborat și prezentat de reprezentanții Direcției Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură (MDLPA). 

  Bucuresti disemination event

  Aspecte evidențiate în cursul discuțiilor

  • Implementarea proiectelor a generat schimbarea de atitudini în rândul membrilor echipei de proiect, în cadrul instituțiilor participante la proiectele transnaționale și interregionale, precum și la nivelul comunităților locale; activitățile proiectelor au produs schimbări ale metodelor și instrumentelor de lucru ale autorităților publice locale, precum și ale modului în care aceste instituții sunt percepute de publicul larg.
  • Implicarea tinerilor s-a făcut în majoritatea proiectelor în diverse etape și activități, utilizând metode variate (sesiuni de informare, traininguri, vizite la fața locului, producerea de materiale audio-video). În acest fel, vizibilitatea și impactul proiectelor au crescut și a fost asigurată durabilitatea pe termen lung a proiectelor. 

  • Schimbările generate de pandemia de COVID-19 – A fost necesar ca activitățile proiectelor să fie modificate pentru a respecta restricțiile impuse de autorități (de ex. întâlniri online, modificări ale livrabilelor). Cele mai mari provocări au fost resimțite la nivelul proiectelor care aveau ca punct de concentrare guvernarea participativă și o implicare mai active a cetățenilor în viața comunității.

  • Implicarea unui număr cât mai mare de instituții și asociații în implementarea proiectelor – au fost prezentate exemplele Grupurilor Locale URBACT și a fost subliniat modul în care acestea au evoluat de-a lungul timpului, prin plecarea unor membri, respectiv prin cooptarea unora noi.

  • Provocările instituționale și administrative – au fost resimțite la nivelul tuturor proiectelor, fiind de natură legislativă, financiară, asigurarea resurselor umane și a experiențeinecesare pentru derularea activităților.

  În majoritatea cazurilor, implementarea proiectelor transnaționale și interregionale a condus la identificarea de noi provocări la nivelul comunităților și la dezvoltarea unor noi propuneri de proiecte.

  Evenimentele de capitalizare și diseminare

  Obiectiv

  Facilitarea dialogului între diverse categorii de beneficiari ai ambelor programe, privind rezultatele proiectelor interregionale și transnaționale și modul în care ele pot fi transferate prin dezvoltarea unor noi propuneri de proiecte, preluarea lor în politici publice, legislație, reglementarea unor domenii de activitate, etc.

  Rezultate

  Creșterea vizibilității proiectelor

  Consolidarea rețelelor tematice

  Schimb de bune practici privind identificarea de experți tehnici, potențiali parteneri, precum și de noi metode pentru stimulare a participării acestora

  Consolidarea legăturilor între instituții și identificarea de noi direcții de acțiune, noi idei de proiecte

   

  From urbact
  Off
 • RAPORT privind evenimentele de capitalizare, respectiv diseminare a rezultatelor proiectelor

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  13/12/2022

  Participanții la cele două evenimente au aflat informații despre activitățile și rezultatele proiectelor implementate, au discutat despre modul în care pot utiliza livrabilele produse și despre extinderea rețelelor profesionale. Au fost puse în evidență beneficiile imediate, dar și cele viitoare, aduse de implementarea proiectelor pentru comunitățile locale.

  From urbact
  Off
 • URBACT IV a fost aprobat oficial!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  URBACT IV
  21/11/2022

  Aflați ce ne rezervă viitorul.

  2022 a fost un an de tranziție pentru URBACT: ultima rundă de rețele URBACT III și-a încheiat activitățile, iar Festivalul URBACT City a celebrat realizările orașelor și a întâmpinat în mod simbolic noua ediție a perioadei de programare. Acum, după ce a trecut printr-un proces de consultare, URBACT IV a devenit o realitate, fiind adoptat oficial de către Comisia Europeană.

   

  Ce urmează în URBACT IV?

   

  URBACT IV (2021 - 2027) va funcționa după principiul ”evoluție, nu revoluție”. Programul va continua să sprijine orașele care lucrează la dezvoltarea urbană integrată și durabilă prin intermediul cooperării la nivelul UE. Tipurile de rețele existente vor reveni în actualitate:

   

  • Partenerii rețelelor de planificare a acțiunilor vor elabora planuri de acțiune integrate locale pentru a-și îmbunătăți orașele;
  • Partenerii rețelelor de transfer vor înțelege, adapta și reutiliza în context local o bună practică deja validată;
  • Partenerii mecanismului de transfer al inovării vor elabora planuri de investiții pentru inițiativele puse în aplicare în cadrul acțiunilor inovatoare urbane și al proiectelor Inițiativei urbane europene.

   

  Rețelele URBACT IV vor primi parteneri din cele 27 de state membre ale UE, precum și din statele partenere și țările IPA: Norvegia, Elveția, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. Orașele din alte țări pot lua parte la activitățile programului pe propriile costuri.

   

  Rețelele URBACT IV vor acoperi în continuare o gamă largă de teme urbane, din care orașele vor putea alege. Cu toate acestea, este foarte apreciat faptul că temele transversale ale programului sunt luate în considerare în acest proces: ecologizare, egalitatea de gen, tranziția digitală. Bineînțeles, activitățile URBACT de consolidare a capacităților și de capitalizare, precum și evenimentele emblematice vor continua până în 2027!

   

  Numărătoarea inversă pentru următorul apel a început!

   

  Un an nou, un nou apel URBACT! Primul apel URBACT IV va fi lansat în ianuarie 2023. Orașele și alte entități care doresc să se alăture unei rețele de planificare a acțiunilor vor fi invitate să creeze parteneriate și să trimită cereri în următoarele trei luni.

   

  Cu toate acestea, pregătirea vine mai devreme și începe cu dumneavoastră! Un instrument online de căutare a partenerilor vă va ajuta să găsiți parteneri pentru proiectul dumneavoastră sau să contactați persoane cu idei existente. Această platformă va fi lansată pe site-ul URBACT în cursul lunii octombrie, astfel încât veți avea timp suplimentar pentru a explora noi parteneriate și subiecte relevante pentru orașul dumneavoastră.

   

  Sprijinul pentru expertiză se află în continuare în centrul activităților de networking ale programului, astfel încât o nouă bază de date pentru Experți validați va fi stabilită începând cu luna noiembrie. Fie că sunteți în căutarea unei persoane care să fie viitorul Expert principal al rețelei dumneavoastră sau dacă doriți să deveniți Expert URBACT IV, fiți cu ochii în patru pentru lansarea aplicațiilor.

   

  Partenerii Rețelelor de planificare a acțiunilor viitoare sunt pregătiți pentru o aventură interesantă, cu diferite activități și oportunități de a învăța, de a face schimb și de a impulsiona schimbarea pentru orașe mai bune. După câteva ediții online în perioada COVID-19, Universitatea de Vară URBACT va reveni și în persoană, așa că rămâneți pe fază pentru mai multe!

   

  Doriți să aflați mai multe?

   

  From urbact
  Off
 • România

  URBACT are o vastă experiență în sprijinirea orașelor pentru a-și îmbunătăți politicile urbane prin cooperare transnațională. Abordarea „de jos în sus” a programului permite orașelor să își definească propriile nevoi, asigurând în același timp o legătură puternică cu cadrul politicii de coeziune. În perioada 2021-2027, URBACT va promova dezvoltarea urbană durabilă integrată prin cooperare și va contribui, de asemenea, la o Europă mai aproape de cetățeni (PO5). Mai precis, URBACT poate ajuta mai multe orașe să își dezvolte capacitățile de a concepe și furniza planuri și strategii de dezvoltare urbană durabilă.

  Programul Interreg URBACT IV va opera sub un singur obiectiv specific Interreg 1 (ISO1): o mai bună guvernanță a cooperării prin consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de a implementa strategii teritoriale urbane și va avea o singură axă prioritară: Promovarea dezvoltării urbane durabile integrate prin cooperare.

  Următorul apel URBACT pentru rețelele de planificare a acțiunilor va fi deschis la începutul lunii ianuarie 2023.

  Vă invităm cu drag să căutați evenimentele care au loc în țara dvs. aici și să aflați mai multe despre cum să vă implicați în URBACT aici (link în limba engleză). Pentru orice întrebări în limba română, vă rugăm să contactați Punctul Național URBACT  din țara dumneavoastră.

   

   

  National URBACT Point - Romania
 • URBinclusion

  Timeline

  Kick-off meeting at Paris URBACT secretariat (Phase I)
  Thematic Seminar in February (Trikala), Transnational Meeting and Final Conference “Networking for social inclusion in Europe” in March (Barcelona), URBinclusion Manifesto, partners Operational Implementation Frameworks (OIF), Partners Solution Stories
  Transnational Meeting in February (Barcelona), Project Phase I closure, Project Phase II launch, Transnational Meeting in September (Copenhagen - Kick-off meeting Phase II)
  Thematic Seminar in January (Lyon), June (Glasgow), December (Naples), Transnational Meeting in April (Krakow), October (Turin), URBinclusion partners Implementation Plans

  Arwen Dewilde
  City of Ghent

  CONTACT US

  AYUNTAMIENTO DE BAENA

  Plaza de la Constitucion 1

  Baena (Cordoba) - Spain

  CONTACT US

  Artur Katai
  City of Újbuda

  CONTACT US

  Barcelona City Council - Social Rights Area

  Lluis Torrens: ltorrens@bcn.cat

  Sebastià Riutort: sriutort@ext.bcn.cat

  Socioeconomic disparities and other forms of inequalities are a major issue in European cities which are threatened by social polarisation increase. Poverty does not only create social differences between people and groups; it also leads to spatial differences.
  URBinclusion implementation network focused on the co-creation of new solutions to reduce poverty in deprived urban areas, focusing on some key challenges to be tackled when going from the strategic to the implementation dimension: integrated approach and inter-departmental coordination, involvement of local stakeholders, monitoring and evaluation and financial innovation.
  Partners cities interchange showed that this requires integrated, cyclical and monitored processes made of recursive actions and feedbacks that produces stable conditions of engagement for continuous improvement.

  Combating poverty in deprived urban areas
  Ref nid
  8718
 • INT-HERIT

  https://twitter.com/INTHERIT2017
  https://www.facebook.com/Int-Herit-138269500020260/

  Timeline

  Project Launch - Phase 1
  Phase 2 Final Conference - Mantova (Italy)
  Phase 2 Kick Off Meeting - Baena (Spain)
  Phase 2 development

  Arwen Dewilde
  City of Ghent

  CONTACT US

  AYUNTAMIENTO DE BAENA

  Plaza de la Constitucion 1

  Baena (Cordoba) - Spain

  CONTACT US

  The INT-HERIT implementation network brings together 9 European cities facing challenges related to the revitalisation of their cultural heritage. These cities learn from each other and help each other to develop local strategies in order to make their cities an attractive place to live, work and visit. The network focuses on the implementation of innovative models through integrated and sustainable local strategies. It will increase awareness of strategies and plans, improving the capacity of cities to manage their heritage and enable their social and economic development.

  Innovative Heritage Management
  Ref nid
  8826