Geolocation
POINT (24.96676 45.943161)
 • Drepturile și obligațiile beneficiarilor români din cadrul APN URBACT IV în implementare, 7 noiembrie 2023, online

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  07/11/2023
  07/11/2023

  Articles
  From urbact
  Off
  2

   

  În data de 7 noiembrie 2023, reprezentanții Autorității Naționale și Punctului Național URBACT din România pentru Programul de Cooperare URBACT IV alături de reprezentanții Direcției Control de Prim Nivel din cadrul MDLPA au organizat, online, Evenimentul ,,Drepturile și obligațiile beneficiarilor români din cadrul APN URBACT IV în implementare” dedicat organizațiilor din România din rețelele aprobate în primul apel finanțat prin Programul de Cooperare URBACT IV.

  Prezentatările susținute în cadrul evenimentului au vizat, în principal, cheltuielile eligibile din cadrul rețelelor precum și acordarea cofinanțării naționale.

   

 • Cartografierea și implicarea părților interesate

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  12/10/2023

  Cu toate că acum este recunoscut în general faptul că municipalitățile nu pot dezvolta acțiuni politice relevante și legitime fără a colabora la nivel local, există încă multe aspecte neclare pentru funcționarii publici cu privire la modalitățile de implicare a părților interesate: cum pot ei identifica părțile interesate potrivite necesare pentru acțiunile specifice? Cum pot înțelege motivațiile și capacitățile acestor parteneri locali? Și cum pot implica actorii locali în procesul de planificare a acțiunilor și în politicile pe termen lung?

  În cadrul rețelelor URBACT, se așteaptă ca orașele beneficiare să creeze grupuri locale cu multiple părți interesate, cu persoane interesate și preocupate de tema și domeniul de intervenție al rețelei. Aceste Grupuri Locale URBACT sunt create cu scopul de a încuraja o diversitate de perspective în procesul de planificare.

  Articles

  Cum putem construi parteneriate pentru planificarea integrată a acțiunilor

  From urbact
  On

  Valorificând instrumentele URBACT

  Datorită necesității cruciale de a implica toți actorii relevanți, Universitatea URBACT care a avut loc în Malmö (SE) în perioada 28-30 august 2023 a fost organizată cu scopul de a investiga aspectele cheie ale procesului de planificare a acțiunilor. Evenimentul s-a desfășurat în beneficiul partenerilor din cele 30 de Rețele de Planificare a Acțiunilor recent aprobate și a constat într-o serie de ateliere care au furnizat resurse și o direcție pentru a promova o colaborare mai eficientă și mai inclusivă cu partenerii locali. Între identificarea problemelor, conturarea unei viziuni, stabilirea obiectivelor și definirea acțiunilor, unul dintre elementele centrale ale acestei căi de învățare a fost cartografierea părților interesate, care a constituit punctul central al celei de-a doua zi a evenimentului.

  În cadrul Toolbox-ului său, URBACT oferă un set de instrumente pentru cartografierea și implicarea părților interesate. Harta Ecosistemului Părților Interesate este un instrument intuitiv care permite coordonatorilor de proiect la nivel local să vizualizeze cei mai importanți actori ale căror susținere și implicare sunt necesare pentru acțiuni specifice. Pentru a avea o imagine mai clară asupra acestor actori, aceștia sunt adesea grupați în funcție de profilul lor în sectoarele public, privat, civic sau de cunoaștere.

  1

   

  Un alt instrument disponibil în URBACT Toolbox este Matricea Putere/Interes a Părților Interesate, creat cu scopul de a oferi o altă perspectivă asupra importanței diferiților actori în contextul unei acțiuni specifice. Matricea presupune un set de coordonate fundamentat pe percepția puterii și influenței unor părți interesate în cadrul acelui proces specific, pe de o parte și pe motivațiile părților interesate pentru a participa la proces, pe de altă parte.

  Atât Harta Ecosistemului Părților Interesate cât și Matricea Putere/Interes a Părților Interesate pot fi folosite în cadrul unui atelier de lucru, unde participanții sunt invitați să identifice actorii cheie și să-i plaseze pe harta părților interesate, apoi, într-un proces consecvent, să evalueze influența și interesul acestor părți interesate în cadrul Matricei.

   

  Cine ar trebui să stea la masă?

  În timp ce este important să ne amintim că orice individ sau grup care ar putea avea un interes sau o influență asupra unui anumit proces pot fi considerați părți interesate, este, de asemenea, important să îi recunoaștem pe cei mai importanți dintre ei. Prin intermediul instrumentului Harta Ecosistemului Părților Interesate, putem efectua această clasificare prin poziționarea2 părților interesate mai aproape sau mai departe de centrul hărții, permițându-ne să evaluăm nivelul lor de importanță în proces, în același timp grupând actorii specifici.

  Pozițiile ocupate de actori într-un astfel de sistem de coordonate au implicații semnificative pentru strategiile de implicare a părților interesate la început, precum și pentru organizarea întâlnirilor cu aceștia. Liat Rogel, Expert Principal al U.R.Impact, o rețea URBACT care se concentrează pe măsurarea impactului social al proceselor de regenerare urbană, aduce în discuție posibilitatea de a adapta tipurile de întâlniri în funcție de nevoile specifice ale diferiților parteneri. ,,Deși partenerii principali trebuie să fie informați cu privire la toate aspectele, acest lucru ar putea fi coplesitor pentru ceilalți parteneri", remarcă Ileana Toscano, Expert Principal al AR.C.H.E.THICS, o rețea care abordează patrimoniul disonant. ,,În schimb, aceștia pot participa în cadrul unor grupuri de lucru tematice specifice", adaugă Toscano.

  Datorită caracterului său simplu, Harta Ecosistemului Părților Interesate poate fi utilizată în diverse contexte și poate fi extinsă pentru a susține obiectivele specifice ale rețelei. Spre exemplu, din experiența anterioară, partenerii din Rețeaua de Transfer URBACT ACTive NGOs s-au inspirit din metoda de cartografiere folosită de Vivero de Iniciativas Ciudadanas din Madrid (ES) și au introdus un aspect spațial în hărțile lor de părți interesate. Harta părților interesate a orașului Dubrovnik (HR), de exemplu, a oferit funcționarilor publici o privire de ansamblu asupra locurilor în care funcționează inițiativele civice în oraș, precum și localizarea bunurilor publice, oferind sugestii privind modalitățile de promovare a sinergiilor și a colaborărilor între acestea.

   

  3

   

  În cadrul unei rețele URBACT, este util să comparăm grupurile de părți interesate locale din diferite orașe. Potrivit lui José Fermin Costero Bolaños, Expert Principal al rețelei In4Green care se concentrează pe tranziția verde a zonelor industriale, ,,acest proces de comparație ne-a ajutat să identificăm lacune în cadrul grupurilor locale de părți interesate, oferind sugestii cu privire la alți actori care ar putea fi implicați în fiecare oraș".

  O astfel de perspectivă externă și comparație este întotdeauna utilă pentru funcționarii municipali care nu au întotdeauna o imagine completă asupra organizațiilor și inițiativelor din orașul lor. Există și alte abordări pentru a extinde grupurile locale de părți interesate, cum ar fi utilizarea unor tehnici precum metoda ,,bulgărelui de zăpadă", care implică actorii locali în identificarea altor actori cheie care pot trece neobservați din punctul de vedere al administrației municipale.

  4

   

  Cine sunt aliații tăi?

  Instrumentul Matricea Putere/Interes a Părților Interesate sprijină coordonatorii municipali în optimizarea planificării comunicării, de extindere a participării și de cooperare cu grupurile specifice de părți interesate. De exemplu, în cazul actorilor cu o mare influență, dar un interes scăzut, este necesar să se încurajeze o creștere a nivelului de interes - această categorie include adesea politicieni sau agenți publici la diferite niveluri administrative. Pe de altă parte, pentru actorii cu un interes ridicat, dar cu influență redusă, este important să se promoveze creșterea influenței în cadrul procesului - această categorie include frecvent ONG-uri sau grupuri de cetățeni, atât formale, cât și informale.

  Dezvoltarea unei viziuni privind îmbunătățirea în mod proactiv a atitudinilor părților interesate față de un proces de inovație municipală contribuie la o planificare mai eficientă a acțiunilor. În Matricea Putere/Interes pentru proiectul pilot de transfer al inovației URBACT CO4Cities, funcționarii publici din Primăria Gdańsk (PL) nu numai că au indicat poziția actuală a părților interesate în funcție de influența și interesul lor, ci au stabilit și pozițiile dorite în viitor ale acestor actori.

   

  5

   

  Pe lângă conexiunile lor cu procesul de planificare a acțiunilor, trebuie să luăm în considerare și interacțiunile reciproce dintre părțile interesate. Cetățenii pot influența politicienii prin intermediul votului lor, de exemplu, în timp ce instituțiile de învățământ pot organiza campanii pentru a informa cetățenii despre problemele legate de mediu. ,,Ar trebui să anticipăm efectele pe care acțiunile planificate le pot avea asupra fiecăruia dintre aceștia", sugerează Raffaella Lioce, Expert Principal al rețelei Re-Gen, care investighează modalități de co-administrare a spațiilor abandonate sau subutilizate pentru activități sportive împreună cu grupurile de tineri. ,,Dacă acțiunile specifice perturbă conexiunile sau relațiile de putere dintre diferiți actori, este posibil să perturbe și întregul ecosistem".

  De aceea, în plus față de identificarea și clasificarea părților interesate în funcție de influența lor asupra procesului prevăzut de parteneriat, este crucial să le vedem ca elemente ale unui sistem interconectat sau un ecosistem. Această abordare orientată spre ecosistem poate oferi parteneriatelor locale o înțelegere mai profundă a interacțiunilor dintre actori și contribuția lor la lanțurile de valoare locale, identificând resurse care pot fi partajate și schimbate. Înțelegerea acestor fluxuri de valoare între diverși actori încurajează ecosistemele locale să adopte o abordare mai circulară în cooperare.

  Fără îndoială, cartografierea părților interesate este doar primul pas dintr-o serie de etape pentru a-i implica în procesul de planificare a acțiunilor. Există numeroase capcane și obstacole în acest proces care ar putea descuraja partenerii să continue să se implice. De aceea, este esențial să păstrăm claritate cu privire la rezultatele și obiectivele planificate, la capacitățile și restricțiile administrației locale și la împărțirea diferitelor responsabilități între parteneri.

  5

   

  Co-crearea acțiunilor

  Implicarea părților interesate nu este doar o etapă izolată într-un proces, ci reprezintă nucleul întregului ciclu de planificare a acțiunilor. Identificarea și angajarea părților interesate stau la baza stabilirii obiectivelor comune și planificării acțiunilor comune, iar partenerii locali pot, de asemenea, să exercite un rol crucial în alocarea resurselor, implementare și evaluarea rezultatelor. Este necesar ca aceștia să fie implicați încă de la început, deoarece înțelegerea rădăcinilor unei probleme locale și co-proiectarea viziunilor sunt esențiale. Pentru a asigura implicarea activă a tuturor părților, este important să se efectueze evaluări periodice ale stării Grupului Local URBACT și, dacă este necesar, să se reevalueze strategiile de implicare a părților interesate existente.

  Conform studiului URBACT privind Planurile de Acțiune Integrată, ,,Grupurile Locale URBACT joacă un rol esențial în elaborarea unui Plan de Acțiune Integrat de calitate", care reprezintă un rezultat local semnificativ al partenerilor din Rețeaua de Planificare a Acțiunilor, facilitând astfel experimentarea și co-crearea de acțiuni. Acesta a fost obiectivul ultimei zile a Universității URBACT.

   

  Pornind de la cunoștințele obținute din cadrul Universității URBACT, acest articol evidențiază modul în care metoda și instrumentele URBACT pot ajuta orașele în identificarea problemelor și în conturarea obiectivelor pentru a demara procesele de planificare a acțiunilor.

  * Sunteți interesați de instrumentele pe care orașul dumneavoastră le poate utiliza pentru planificarea acțiunilor integrate și participative? Accesați URBACT Toolbox - Implicarea Părților Interesate.

  * Curioși cu privire la cum au fost celelalte zile ale Universității URBACT? Citiți totul despre prima și a treia zi ale evenimentului.

  * Aveți întrebări cu privire la modalitatea prin care orașul dumneavoastră poate adopta o abordare mai participativă? Consultați publicația ,,Puterea Ecosistemelor Civice" a rețelei ACTiveNGOs și Hub-ul de Cunoștințe URBACT privind reînnoirea Cartei de la Leipzig și implicarea cetățenilor.

   

 • Trecând de la identificarea problemelor la implementarea acțiunilor

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  06/10/2023

  Un aspect vital în oricare călătorie de planificare a acțiunilor este dezvoltarea acțiunilor coerente și bine descrise, care sunt înscrise în cadrul provocării politice cu care se confruntă orașul. De fapt, este cea mai consumatoare parte a procesului pentru orice municipalitate care dorește să piloteze acțiuni și să le operationalizeze pe termen lung. Aceasta nu face excepție pentru orașele URBACT. Așa cum arată studiul privind Planurile de Acțiune Integrată, realizat în 2022, municipalitățile pot beneficia doar de un document care explică în mod coerent de ce, când, cum și de către cine poate fi abordată o provocare politică asociată dezvoltării urbane.

  Articles

  Care este noul Plan de Acțiune URBACT Canvas?

  From urbact
  On

  Înregistrarea acțiunilor este aspectul mai puțin complicat

   În special pentru noile Rețele de Planificare a Acțiunilor, ale căror orașe se concentrază în principal pe co-dezvoltarea Planurilor de Acțiune Integrată cu Grupurile Locale URBACT, etapa de dezvoltare a acțiunilor este cea în care părțile interesate vor petrece cea mai mare parte a timpului, se vor implica cel mai mult, vor colabora cu cei mai mulți oameni și vor fi supuse celei mai mari atenții din partea colegilor transnaționali și locali. Dar ce reprezintă o acțiune bună, cum sunt dezvoltate și cum pot fi înregistrate? 1

   

  Valorificând instrumentele URBACT

  2

  Ca parte a Toolbox-ului URBACT, programul a profitat de ocazia Universității URBACT 2023, care a avut loc în Malmö (SE) în perioada 28-30 august, pentru a lansa un nou instrument. Matricea de Planificare a Acțiunilor permite oricărui oraș să înregistreze progresul călătoriei lor de planificare a acțiunilor, evidențiind detalii și informații cheie. Compusă din patru secțiuni interconectate, orașele din Rețeaua de Planificare a Acțiunilor au experimentat acest instrument pentru a aduna conținut pentru Planurile lor de Acțiune Integrată în ultima zi a evenimentului.

  Prima secțiune stabilește contextul local, nevoile și viziunea comună, toate acestea fiind explorate de participanții la Universitate în prima zi a evenimentului. A doua secțiune stabilește cadrul logic general, precum și legătura acestuia cu o abordare integrată. Cele două secțiuni rămase au ca scop stabilirea detaliilor suplimentare ale activităților specifice și a unui cadru de implementare pentru orice plan de acțiune integrată.

   

  Ce caracteristici definesc acțiunile eficiente?

  În timp ce modelul Canvas a de Planificare a Acțiunilor reprezintă un instrument cheie

  pentru înregistrarea constatărilor ciclului de planificare a acțiunilor, poate fi folosită și ca mecanism pentru a informa crearea acțiunilor. Există cinci factori cheie pe care orașele ar trebui să-i ia în considerare atunci când creează acțiuni și pentru a le face logice, coerente și eficiente.

  În primul rând, acțiunile ar trebui să fie înfățișate printr-o prezentare clară și concisă a problemei și a contextului. Aceasta poate fi o prezentare în Canvas, utilizând instrumentul Arborele problemei (Problem tree) ca referință sau poate fi o altă reprezentare vizuală a contextului și a focalizării proiectului, cum ar fi exemplul din Razlog (BG) din rețeaua IoTXchange. În exemplul de mai jos, se detaliază în mod clar cum considerațiile sau problemele cheie cu care se confruntă Razlog în ceea ce privește schimbările tehnologice au informat domeniile de focalizare pentru Planul lor de Acțiune Integrată al orașului.

  2

   

  În al doilea rând, acțiunile ar trebui să fie prezentate printr-o logică de intervenție clară și coerentă. Mai jos, problemele identificate anterior ar trebui să ducă la o viziune generală clară și la un set de obiective strategice SMART (Specifice, Măsurabile, Atingibile, Realiste, Stabilite în timp). Acestea stabilesc în mod clar ceea ce orașul își propune să realizeze. Din nou, utilizând exemplul din Razlog, există o legătură clară între viziune, domeniile de focalizare și obiectivele strategice:

  3

  Apoi, acțiunile ar trebui să reflecte abordarea integrată a URBACT. Orașele ar trebui să se întrebe (printre altele) dacă acțiunile vor aborda provocările economice, sociale și de mediu; dacă reflectă cele trei teme transversale ale URBACT, respectiv genul, digitalul și aspectele verzi; și dacă se aplică la toate nivelurile spațiale, de la cartier, la municipiu și regiune. Fundão (PT) din rețeaua SIBdev prezintă o modalitate foarte interesantă de a demonstra vizual abordarea lor integrată și de a lega obiectivele lor generale de părțile interesate, sectoarele cheie și apoi de acțiunile lor:

  5

  Urmând acești pași, acțiunile în sine ar trebui prezentate într-un mod clar, concis și structurat. Din experiența anterioară, orașele URBACT vor detalia în general trei tipuri de acțiuni: vor exista acțiuni practice și de proiect, cum ar fi organizarea de evenimente sau instalarea de semne de circulație noi; vor exista acțiuni de proces, cum ar fi dezvoltarea capacității întreprinderilor sociale pentru a licita pentru oportunități de achiziții sau dezvoltarea de sisteme tehnologice noi; și vor exista acțiuni conduse de schimbări culturale, precum dezvoltarea de panouri cetățenești.

  6

  La Rochelle (FR) din rețeaua Genderedlandscape oferă un exemplu bun de Plan de Acțiune Integrată, care prezintă fiecare acțiune pe o singură pagină, folosind principiile Matricei ca bază. Acțiunea de a găzdui un webinar privind echilibrul de gen la locul de muncă este bine descrisă și este însoțită de informații despre formatul webinarului, cine va furniza webinarul și părțile interesate cheie la care se va adresa webinarul. Include, de asemenea, informații mai largi despre proprietarul acțiunii, finanțele necesare pentru livrarea acțiunii și riscurile pentru implementare, așa cum ilustrează imaginea din stânga.

  La fel, orașul Fundão prezintă o descriere clară a unei acțiuni axate pe dezvoltarea unui sistem de transport la cerere care vizează conectarea populației în vârstă la servicii mai largi în oraș. Acest lucru este însoțit de rezultatele așteptate, resursele potențiale și organizațiile responsabile și părțile interesate mai largi.

  În cele din urmă, fiecare acțiune ar trebui să fie însoțită de un indicator care permite unui oraș să măsoare progresul în viitor. Indicatorii pot fi fie cantitativi - un număr sau procentaj, fie calitativi și schimbarea percepției sau procesului. La Universitatea URBACT, rețeaua GenProcure a folosit Matricea de Planificare a Acțiunilor pentru a crea o acțiune specifică privind susținerea întreprinderilor deținute de femei pentru a accesa formare pentru a accesa oportunități de achiziții, cu un indicator însoțitor de % creștere a întreprinderilor deținute de femei care livrează contracte de achiziții.

  Dezvoltarea acțiunilor

  Există mai multe instrumente pe care un oraș le poate folosi pentru a dezvolta acțiunile locale într-un mod integrat, acestea pot include:

  OPERA este o tehnică folosită pentru brainstorming în cadrul unui grup de părți interesate multiple, cum ar fi Grupul Local URBACT, unde membrii își exprimă propriile idei, apoi discută în perechi, apoi își explică ideile grupului mai larg, înainte de a le clasifica cele mai importante și, în cele din urmă, de a le aranja în ordinea potențialului de implementare.

  Explorația și plimbările inspiraționale sunt o tehnică folosită pentru a crea idei noi și inspiraționale - cel mai adesea realizată în proiecte fizice, poate fi o modalitate informală de a recunoaște ceva care nu a fost gândit anterior.

  Lego și Playmobil pot fi folosite ca modalitate de modelare a aspectului pe care îl pot avea cartierele în viitor și ca modalitate de a implica părțile interesate de toate vârstele în planificarea acțiunilor.

  Prognoza este o tehnică folosită pentru a privi în viitor și pentru a gândi într-un mod atât cantitativ, cât și calitativ, la cum ar putea arăta problema peste 10 sau 20 de ani, de exemplu.

  Laboratoarele de implementare sunt adesea folosite după ce au fost create obiectivele și acțiunile și sunt o modalitate de a explora cine ar trebui să fie implicat în livrarea lor, finanțarea lor și monitorizarea lor.

  7

  Gânduri de încheiere

  Modelul Canvas pentru Planificarea acțiunilor reprezintă o resursă cu adevărat valoroasă și simplu de folosit, potrivită atât pentru orașele din cadrul Rețelei de Planificare a Acțiunilor, cât și pentru utilizare la nivel mai extins. Acest instrument poate sprijini orașele și rețelele să abordeze logic Planurile de Acțiune Integrată la nivel local, să prezinte succint rezultatele exercițiilor de identificare a problemelor și a părților interesate, precum și să conecteze diversele etape ale ciclului de planificare a acțiunilor. Pe parcursul dezvoltării acțiunilor lor, orașele pot folosi acest instrument pentru a identifica și prioritiza acțiuni specifice de testare și pentru a avansa în elaborarea planurilor de implementare.

   

  Pornind de la evenimentul Universitatea URBACT, acest articol explorează cum metodele și instrumentele URBACT pot sprijini orașele în definirea problemelor și conturarea ambițiilor lor pentru a iniția procesele de planificare a acțiunilor.

  • Doriți să aflați mai multe despre instrumentele pe care orașul dumneavoastră le poate utiliza pentru planificarea acțiunilor integrate și participative? Vizitați URBACT Toolbox (setul de instrumente) - Planificarea Acțiunilor.
  • Doriți să aflați mai multe despre ce s-a întâmplat în celelalte zile ale Universității URBACT? Găsiți detalii despre prima și a doua zi a evenimentului în articolele respective.
  • Dacă vă întrebați cum orașul dumneavoastră poate adopta o abordare mai integrată, vă recomandăm să consultați Hub-ul de Cunoștințe URBACT privind actualizarea Cartei Leipzig și integrarea.
 • Explorarea problemelor și viziunilor comune

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  1
  26/09/2023

  Pentru a aborda cu succes fazele inițiale ale ciclului integrat și participativ de planificare a acțiunilor, orașele trebuie să facă un pas înapoi și să reflecteze asupra întrebărilor esențiale care sunt de o importanță critică pentru a începe această călătorie.

  Articles

  De ce contează lentilele bifocale la începutul planificării acțiunii

   

  From urbact
  On

  Aceste întrebări se referă la înțelegerea situației curente - unde ne aflăm acum - și la stabilirea direcției pentru viitor - unde vrem să ajungem? În esență, este vorba despre abordarea unei întrebări profunde: de ce și ce. Care sunt cauzele care au dus la situația actuală a orașelor și ce dificultăți încearcă să remedieze? Și, în final, înțelegând obiectivul pe care părțile interesate își propun să îl atingă și modalitățile prin care doresc să îl realizeze.

   

  Interacțiunea complexă între ,,aici și acum" și ,,acolo și atunci”

  Luând în considerare rezultatele studiului URBACT privind Planurile de Acțiune Integrată realizat în anul 2022, a devenit evident faptul că planurile eficiente sunt caracterizate de o ,,prezentarea clară și concisă a nevoilor și contextului". Această prezentare influențează procesul de luare a deciziilor strategice, în care baza pentru înțelegerea contextului, a problemei cu originile și efectele sale se potrivește în mod natural cu viitorul previzionat. Cu toate acestea, este important de subliniat faptul că relația dintre definirea problemei și viziune nu este deloc simplă sau previzibilă în peisajul dinamic al vieții urbane.

  1

  În realitate, problemele și viziunile sunt strâns interconectate, intersectându-se în cadrul peisajului complex al dinamicii de guvernare la nivel vertical și orizontal, al problemelor intricate și al schimbărilor. În plus, nu toate viziunile sunt generate local; în unele situații, ele sunt create pentru comunitatea locală, dar nu de către aceasta. Orașele și comunitățile sunt pur și simplu așteptate să se adapteze la aceste viziuni. De exemplu, să luăm în considerare subiectul mobilității urbane.

  În orașele mai mici și de dimensiuni medii, așa cum ar fi cazul rețelei PUMA - Planuri pentru Acțiuni de Mobilitate Urbană, este posibil ca sistemele de transport public să fie mai puțin dezvoltate. Oamenii din zonă se bazează în mare măsură pe autovehicule, având resurse limitate pentru dezvoltarea infrastructurii. Cu toate acestea, orașele trebuie să se conformeze viziunii generale a conceptului de Planificare a Mobilității Urbane Durabile Europeană (SUMP) și a Pactului Verde al UE. Pentru a compensa, zonele urbane extinse trebuie să abordeze cu abilitate problemele lor locale, analizându-le în detaliu, dar să nu piardă din vedere obiectivele pe termen lung, asemenea lentilelor bifocale ale unei binoclu. Această metoda acționează ca un catalizator puternic pentru întregul proces de planificare a acțiunilor.

   

  Valorificând instrumentele URBACT

   

  Ca parte a Toolbox-ului URBACT, două instrumente specifice, Arborele Problemei și Ziarul de Mâine, au fost testate atât de către noii veniți în programul URBACT, cât și de către experții cu experiență din rețelele de Planificare a Acțiunilor recent aprobate. În cadrul Universității URBACT 2023 care a avut loc la Malmö (SE), desfășurată în perioada 28-30 august, peste 400 de participanți din întreaga Europă au avut oportunitatea să încerce aceste instrumente în prima zi a evenimentului.

  1

  În primul rând, Arborele Problemei, cunoscut și sub denumirea de "Arborele Cauză-Efect" sau "Arborele Problemelor," constă într-o reprezentare vizuală care poate fi folosită pentru a diseca și înțelege sistematic problemele complexe. Aceasta se realizează prin descompunerea problemelor complexe în elementele lor componente.

  Arborele Problemei este format din două componente principale: "rădăcinile," care reprezintă cauzele și "ramurile" care reprezintă efectele sau consecințele. În final, problema devine vizibilă în partea centrală a arborelui. Acest instrument eficient descompune complexitatea unei probleme în sub-probleme ușor de gestionat, oferind perspective asupra cauzelor principale și a consecințelor unei probleme specifice, în cele din urmă contribuind la elaborarea obiectivelor strategice.

  ,,Instrumentele pun în mișcare o varietate de abilități și perspective necesare în procesele de planificare participativă", potrivit lui Claus Kӧllinger, Expert Principal al rețelei SCHOOLHOODS, în special în contextul tranziției către mobilitatea urbană verde, în care școlile pot fi ușor accesibile cu o plimbare pe jos de 15 minute din orice punct al orașului. Aceste abilități includ expertiză analitică, precum gândirea critică, comunicare și empatie. Împreună cu gândirea strategică și sistemică, imaginația și creativitatea, ambele instrumente promovează colaborarea și gestionarea conflictelor.

  În contextul cooperării interregionale, Arborele Problemei poate fi, de asemenea, adaptat la diferite realități, așa cum a fost propus de rețeaua URBACT S.M.ALL - Partajarea Soluțiilor Urbane pentru Mobilitate Durabilă pentru Toți. Această rețea include o varietate de orașe, acoperind metropole mari, orașe de dimensiuni medii și mici, precum și o grupare de municipalități.

  ,,Este esențial să recunoaștem că dimensiunile orașelor și pozițiile acestora în cadrul unor zone funcționale mai extinse modifică semnificativ scala, accentul și complexitatea provocărilor legate de mobilitate urbană", explică Pietro Elisei, Expertul Principal al S.M.ALL. ,,Astfel, am optat pentru dezvoltarea a doi Arbori ai Problemei, distincți", adaugă el. Această alegere reflectă necesitatea de a aborda problemele specifice de mobilitate cu care se confruntă atât orașele mai mari cât și cele mai mici.

  Deși provocarea generală poate fi legată în principal de utilizarea mașiniilor personale, dimensiunea orașului are un impact asupra problemelor specifice și a cerințelor legate de mobilitatea urbană și periurbană. Orașele mari se confruntă adesea cu disparități în ceea ce privește accesul la transport, cu anumite cartiere care beneficiază de un acces mai bun și de opțiuni de transport public și mobilitate mai accesibile ca preț.

  3

  Pe de altă parte, orașele mai mici se confruntă cu lipsa transportului public și cu resurse financiare limitate pentru infrastructură și întreținere, ceea ce generează provocări în ceea ce privește abordarea problemelor precum starea drumurilor sau crearea de piste pentru biciclete sigure și extinderea opțiunilor de transport public, mai ales pentru mobilitatea în interiorul orașului și între orașe. Cu toate că cei doi Arbori ai Problemei din rețeaua S.M.ALL împărtășesc similitudini legate de cauzele de bază, impactul și consecințele acestora, contextul general și problemele principale prezintă diferențe notabile.

  Prin urmare. metafora vizuală a copacului pare a fi o unealtă excelentă pentru a implica părțile interesate, a promova comunicarea și colaborarea între autoritățile orașului, membrii comunității și alte părți interesate relevante. Structura sa organizată contribuie la înțelegerea relațiilor complexe dintre diferitele aspecte ale unei probleme, facilitând, astfel, dezvoltarea de strategii mai eficiente și mai cuprinzătoare adaptate contextelor locale.

   

  Descoperind invizibilul?

  Ziarul de Mâine este o metoda de previzualizare axată pe viitor care valorifică creativitatea și perspectivele îndreptate către viitor. Acest instrument poate fi aplicat în diverse contexte, atât în planificarea urbană, cât și în afara ei, promovând inovația, empatia și dezvoltând abilități de elaborare a scenariilor. Scopul principal al acestui instrument este să creeze o poveste viu colorată și captivantă, imaginând succesul realizării unui proiect, a unei inițiative sau a unei viziuni specifice, ca și cum acestea ar fi deja devenit realitate. ,,Această metodă încurajează persoanele sau grupurile locale să se implice activ într-un scenariu viitor în care schimbările pe care le doresc au devenit realitate", a declarat Karolina Orcholska, Expert Principal la PUMA, când a făcut referire la Grupurile Locale URBACT.

  3

  Un titlu din ediția ziarului PUMA din 2030, axată pe orașele de dimensiuni medii și mici care depun eforturi pentru a elabora Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă cu scopul de a reduce emisiile de carbon, sună astfel: "Explorarea orașului nostru este acum o experiență cu adevărat plăcută!" În fond, cuvântul ,,distractiv" înglobează restabilirea bunăstării colective.

  Ziarul de Mâine încurajează oamenii să să ia în considerare și posibilele declarații ale cetățenilor. Să analizăm situația Soniei, care acum se bucură  de drumul său la școală cu autobuzul în compania prietenilor, sau a Adelei, mama Soniei, care se bucură de timpul suplimentar pentru ea însăși. Gândindu-se la schimbare, Karolina, în vârstă de 85 de ani, remarcă: "Obișnuiam să dansam la funeralii, dar acum ne regăsim dansând la festivalul orașului pe străzi!" Titlurile și citatele oferă o imagine vibrantă a modului în care reducerea numărului de vehicule, crearea de alternative de transport durabil, reducerea poluării și schimbările în comportamentul în mobilitate au avut un impact benefic asupra sănătății mentale și fizice, precum și asupra siguranței diverselor categorii ale populației.

  Ziarul de Mâine se evidențiază prin viteza cu care poate fi implementat, în comparație cu alte tehnici de previzualizare și planificare a scenariilor, cum ar fi atelierele, dezvoltarea scenariilor și metodele de prognoză.

  Această metodă cuprinde toate elementele cheie - impactul asupra oamenilor, abilitatea de sinteză, empatia și vizualizarea schimbării – care sunt necesare pîn primele etape ale planificării acțiunilor. ,,Acest instrument poate inspira Grupul Local URBACT să dezvolte împreună o viziune comună a schimbărilor pe care le doresc", sugerează Karolina Orcholska.

   

  Navigând între prezent și viitor

  Abilitatea de a schimba accentul de la dificultățile prezentului la vizualizarea unui viitor transformat devine un factor de stimulare în cadrul abordării integrate și participative promovate de URBACT. Aceasta nu doar stimulează autoevaluarea în ceea ce privește corectitudinea definirii problemei, ci și inițiază un proces de backcasting. În contextul dezvoltării urbane durabile tot mai integrate, tehnici backcasting încep cu o viziune a viitorului și lucrează retroactiv, identificând sistematic condițiile, etapele, inovațiile, practicile, precum și detaliile de proiectare și planificare a politicilor necesare pentru atingerea obiectivelor pe termen lung și a ambițiilor unei comunități urbane. Un astfel de exercițiu a fost implementat cu ajutorul instrumentelor URBACT utilizate în ultima zi a evenimentului, cu accent pe utilizarea Planului de Acțiune Integrat Canvas.

  2

   

  Aprecierea dimensiunii umane

  Arborii problemelor și Ziarele de mâine pot declanșa procesul de planificare a acțiunilor, reprezentând provocări și abordări variate pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o perioadă marcată de tranziții epocale. Altfel spus, acestea reprezintă etapele de început și sfârșit ale întregului proces, care solicită o evaluare constantă și ajustare ale viziunii și obiectivelor generale în timp.

  În procesul de dezvoltare a soluțiilor și strategiilor integrate și durabile, factorul uman devine punctul central, incluzând diversitatea, abilitățile, cultura și perspectivele. Încă din etapele inițiale, părțile interesate și eforturile de colaborative reprezintă pilonii succesului.

  Modul în care rețelele și orașele reușesc să implice, să aducă în echipă și să valorifice punctele forte ale părților interesate influențează în mod semnificativ rezultatele. Și acesta este obiectivul și scopul instrumentelor și activităților celei de-a doua zile a Universității.

   

  Acest articol arată modul în care metoda și instrumentele URBACT pot ajuta orașele să definească problemele și să vizualizeze ambițiile pentru a începe orice proces de planificare a acțiunilor, așa cum s-a întâmplat și în cadrul Universității URBACT.

  * Interesat de instrumentele pe care orașul dvs. le poate utiliza pentru planificarea integrată și participativă a acțiunilor? Accesați secțiunea URBACT Toolbox – Analiza Problemelor.

  * Curios despre cum au fost celelalte zile ale Universității URBACT? Citiți totul despre a doua și a treia zi ale evenimentului.

  * Nedumerit cu privire la modul în care orașul dvs. poate, de asemenea, să promoveze și mobilitatea ușoară și durabilă? Verifică Walk’n’Roll, Hub-ul de cunoștințe URBACT despre mobilitate.

   

   

   

   

 • Puncte cheie din cadrul Universității URBACT 2023

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  22/09/2023

  Universitatea URBACT a revenit în forță la Malmö, în perioada 28 - 30 august 2023, cu participarea a peste 400 de reprezentanți ai orașelor implicați în cele 30 de Rețele de Planificare a Acțiunilor recent aprobate. De la prima sa ediție din anul 2011, acest eveniment a fost considerat un punct de referință pentru dezvoltarea capacității programului.

  Conceput pentru actorii locali din orașele beneficiare URBACT, evenimentul și-a dorit să ofere exemple concrete și perspective cu privire la modul în care Metoda URBACT poate fi pusă în practică, astfel încât participanții să poată reveni acasă pregătiți să înființeze Grupurile Locale URBACT și să experimenteze soluții pentru a dezvolta în comun propriile Planuri de Acțiune Integrată la nivel local.

   

  Articles

  Reține principalele concluzii și momente importante ale evenimentului din Malmö (SE)

  From urbact
  On

  Descoperiți ce a fost planificat pentru participanți în aceste trei zile speciale!

   

  1. Testarea Metodei și instrumentelor URBACT

  Odată pe zi, pentru mai mult de o oră, participanților le-au fost prezentate tehnici și instrumente care să îi ajute nu doar să creeze și să mențină Grupurile Locale URBACT, ci și să înțeleagă cu adevărat provocările locale, să dezvolte viziuni colective și să planifice acțiuni pentru a-și atinge obiectivele. Împărțiți în huburi cu diferite rețele, au avut loc discuții într-un spațiu sigur și propice pentru schimbul de idei. Ulterior, participanții au trecut la sesiunile Newtwork@Work, unde în grupuri mai mici, au făcut exerciții practice și au pus în aplicare lecțiile învățate privind analizarea problemelor și proiectarea scenariilor, implicând toți actorii interesați și, în cele din urmă, planificând acțiuni integrate.

   

  Participanții folosind instrumentul Arborele Problemelor

  Participanții folosind instrumentul Arborele Problemelor

  Toate materialele care au fost folosite sunt disponibile în setul de instrumente (,,Toolbox”)  URBACT și, cu siguranță, vor fi extrem de utile pe perioada planificării acțiunilor. Așa cum a menționat Øystein Leonardsen din Copenhaga, unul dintre participanții la eveniment: ,,cu cât ai mai multe instrumente în setul de instrumente propriu, cu atât ești mai bine pregătit să faci față diferitelor provocări”. Până la urmă, dacă ai avea doar un ciocan la îndemână, toate problemele întâmpinate vor fi rezolvate în același mod, indiferent de complexitate sau cauza specifică. ,,Cu un ciocan, tot ce poți face este să bați cuie”.

   

  2. Întâlnirea cu colegii din întreaga Europă

  Pentru mulți dintre cei implicați în noua rundă de Rețele de Planificare a Acțiunilor aprobate, Universitatea URBACT a fost locul unde s-au întâlnit pentru prima data cu toți partenerii de proiect. Pe lângă numeroasele pauze de cafea și oportunitățile de a discuta, participanții au avut șansa unică de a fi aproape de rețelele lor, în special în cadrul sesiunilor Newtwork@Work. Așa cum a afirmat Clémentine Gravier, Șefa Unității – Rețele și Dezvoltarea Capacității din cadrul Secretariatului URBACT ,,după două ediții de e-Universități URBACT care s-au desfășurat online, una în anul 2020 și cea de-a doua în anul 2022, a fost minunat ca în cele din urmă să putem organiza acest eveniment cu prezență fizică pentru dezvoltarea capacității. Adevărul este că nimic nu se compară cu schimburile de experiență în persoană și învățarea reciprocă pe parcursul a trei zile”.

   

  SDS

   

   

  3. Experimentarea unui eveniment cu emisii scăzute de carbon

  Nu este o noutate faptul că URBACT preferă evenimentele cu emisii scăzute de carbon, iar Universitatea din acest an nu a făcut excepție. Cu un meniu complet vegetal, au fost luate măsuri pentru a preveni risipa alimentară. Așa cum s-a remarcat, resturile alimentare au fost refolosite în mod sigur la prepararea altor mese. De asemenea, prin sprijinirea și promovarea mijloacelor ușoare de transport, programul a încurajat participanții să iasă din zona lor de confort. Un participant a parcurs drumul de la Rotterdam la Malmö parțial pe bicicletă, în timp ce mulți alții au călătorit cu trenul, inclusiv un participant din Liege.

  Colectarea șnururilor ecusoanelor URBACT pentru reciclare

  Colectarea șnururilor ecusoanelor URBACT pentru reciclare

  În afară de toate amintirile draguțe, noi cunoștințe și ecusoane minunate confecționate din hârtie reciclată plină de semințe de flori sălbatice gata de plantat, participanții nu au luat nimic altceva acasă. Chiar și șnururile ecusoanelor au fost predate pentru a fi reutilizate la viitoarele evenimente URBACT. Spre deosebire de Universitățile URBACT anterioare, nu au fost oferite obiecte promoționale sau alte bunuri. Toate emisiile de carbon din cadrul Universității URBACT vor fi măsurate și vor fi compensate financiar prin proiecte de împădurire și alte inițiative ecologice locale.

   

  4. Descoperirea orașului Malmö

  Cu ocazia primei sesiuni plenare a evenimentului, participanții au fost întâmpinați cu căldură de către Sofia Héden, Viceprimarul orașului Malmö pe probleme de mediu și servicii interne. În cadrul acestei sesiuni aceștia au mai aflat faptul că locația Universității URBACT, Arena Malmö, va găzdui ediția de anul viitor a concursului Eurovision. Aceasta este doar una dintre multele lucruri interesante pe care orașul le-a pregătit.

  Participanții la stația de tren, pregătiți pentru vizita "Atractivă și activă: rețeta Malmo pentru un oraș vibrant".

  Participanții la stația de tren, pregătiți pentru vizita la fața locului  având ca temă: "Atractivă și activă: rețeta Malmo pentru un oraș vibrant".

   

  Așa cum se întâmplă în oricare Universitate URBACT, orașul gazdă reprezintă o componentă fundamentală a evenimentului în sine. Programul se mândrește cu prezentarea inițiativelor locale, a proiectelor existente și a planurilor de viitor. Orașul Malmö, în special, a fost de mult timp un beneficiar URBACT. Orașul a fost implicat în cadrul Rețelelor de Planificare a Acțiunilor RESILIENT EUROPE (2015-2018) și LET ’S GO CIRCULAR (2023-2026), ambele rețele axându-se pe probleme de mediu.

  În după-amiaza celei de-a doua zile, participanții au avut ocazia să descopere câteva comori ascunse ale orașului. Deloc surprinzător, dintre cele 12 vizite la fața locului dintre care participanții au putut alege, majoritatea s-a concentrate pe economia circulară. Cu toate acestea, câteva excepții au inclus regenerarea urbană a părților vechi și noi ale portului; egalitatea de gen și ,,placemaking"; și antreprenorialul și integrarea migranților.

   

   5. O mulțime de surprize

  După cum a menționat Eddy Adams, Expert în Metode și Instrumente URBACT, în cadrul evenimentului, partea sa preferată din cadrul Universităților este elementul de surpriză. De la Rețelele de Planificare a Acțiunilor care au urcat pe scenă pentru a poza și a face fotografii, la locațiile neașteptate din spatele cortinelor, Universitatea URBACT din Malmö nu a dus lipsă de surprize. Chiar și unele Puncte Naționale URBACT au avut un rol special de jucat. Deghizați în primari veniți din diferite state ale UE, aceștia au vizitat sesiunile participanților și i-au invitat să ia în considerare temele transversale legate de ecologie, tehnologie digitală și egalitate de gen în reflecțiile lor.

  Echipa Punctelor Naționale URBACT a urcat, de asemenea, pe scenă

  Echipa Punctelor Naționale URBACT a urcat, de asemenea, pe scenă

   

  În cadrul evenimentul a avut loc chiar și o surprinzătoare lecție de dans pe acoperiș, ceva care, alături de noile conexiuni care au fost create, precum și cunoștințele și abilitățile dobândite, nu vor fi uitate prea curând.

  Lecția de dans swing pe acoperiș în ultima zi a Universității URBACT

  Lecție de dans swing, desfășurată pe acoperiș în ultima zi a Universității URBACT

   

  Doriți să aflați mai multe despre instrumentele URBACT? Consultați setul de instrumente (,,Toolbox) și citiți totul despre Universitatea din Malmö,  mai ales despre etapele procesului de planificare a acțiunilor:

  ·     Înțelegerea rădăcinilor problemelor locale și proiectarea viziunilor comune

  ·     Cartografierea părților interesate și întărirea parteneriatelor locale

  ·     Trecerea de la probleme la planificarea acțiunilor într-un mod integrat

   

 • Alăturați-vă noilor parteneriate ale Agendei Urbane pentru UE!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  13/09/2023

  Sunteți interesați de parteneriate tematice privind "Alimentația" sau "Orașele egalității"? Puteți aplica până la data de 29 septembrie și puteți contribui la formularea politicilor UE în aceste domenii!

  Articles
  From urbact
  On

  In  2016, Pactul de la Amsterdam a stabilit Agenda Urbană pentru UE și o nouă modalitate de lucru între Comisia Europeană, statele membre, orașele din UE și alte părți interesate în ceea ce privește afacerile urbane. Astfel, au fost înființate 14 parteneriate tematice care au elaborat 14 planuri de acțiune axate pe o reglementare mai bună, finanțare mai bună și cunoștințe mai bune în diferite domenii.

  În urma Acordului de la Ljubljana din noiembrie 2021, în 2022 au fost înființate încă două parteneriate referitoare la "Orașe Verzi" și "Turism Durabil". Recent, a fost lansat un apel pentru parteneri pentru două noi parteneriate referitoare la "Alimentație" și "Orașele egalității".

   

  Parteneriate pentru Noua Agendă Urbană

  Parteneriatul pentru "Alimentație" va contribui la elaborarea unei politici UE mai bune, alocarea de fonduri și dezvoltarea cunoștințelor privind lanțurile locale de alimente și reziliența alimentară.

  Parteneriatul privind "Orașele Egalității" va contribui la dezvoltarea unei politici UE mai bune, alocarea de fonduri și creșterea cunoștințelor în ceea ce privește egalitatea de șanse pentru toată lumea, indiferent de vârstă, dizabilitate, gen, orientare sexuală (LGBTIQA+), religie și credință, rasă și origine etnică (inclusiv țara de origine) sau statut socio-economic.

  Orașele, regiunile, statele membre, statele partenere, organizațiile-umbrelă naționale ale orașelor și alte părți interesate sunt invitate să aplice pentru aceste două parteneriate până la data de 29 septembrie 2023.

  Pentru mai multe informații despre solicitanții eligibili, procesul și criteriile de selecție, precum și responsabilitățile pentru fiecare categorie de partener, vă rugăm să accesați următoarele link-uri:

  Mai multe informații despre parteneriatul pentru "Alimentație"

  Mai multe informații despre parteneriatul privind "Orașele Egalității"

 • Programul URBACT este prezent la 𝑺𝒂̆𝒑𝒕𝒂̆𝒎𝒂̂𝒏𝒂 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆𝒂𝒏𝒂̆ 𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒖𝒏𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒔̦𝒊 𝑶𝒓𝒂𝒔̦𝒆𝒍𝒐𝒓

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  08/09/2023

  𝑺𝒂̆𝒑𝒕𝒂̆𝒎𝒂̂𝒏𝒂 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆𝒂𝒏𝒂̆ 𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒖𝒏𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒔̦𝒊 𝑶𝒓𝒂𝒔̦𝒆𝒍𝒐𝒓 se va desfăsura la Bruxelles în perioada 9-12 octombrie 2023!

  Articles
  From urbact
  On

  Cu o prezentare a programului în spațiul expozițional și 4 sesiuni tematice, vă invităm să vă înregistrați și să participați la acțiunile programului https://urbact.eu/events/ewrc-2023

  Dacă vreți să aflați

  ✨ 𝐂𝐮𝐦 𝐩𝐨𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐮𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐨𝐫𝐚𝐬̦𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐚̆ 𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐭̦𝐢𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚̆ 𝐜𝐮 𝐬̦𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐞𝐭𝐚̆𝐭̦𝐞𝐧𝐢𝐢 𝐥𝐨𝐫? puteți participa la sesiunea din 10 octombrie, 9:30 - 11:00 (CET) https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/4919?fbclid=IwAR1d-kqIkFrLkGsf9xXwRrWZx7qaMpTeusjTJ4GXdozrVQzwY3u37FxisUM

  Interesați de aplicarea conceptului de “green city”? Atunci sesiunea ⭐𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭̦𝐢 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐳𝐢𝐭̦𝐢𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐢̂𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐨𝐫𝐚𝐬̦𝐮𝐥 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐞𝐚𝐯𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚̆! vă poate oferi idei în acest sens 📌 10 octombrie, 11.30 - 13.00 (CET) https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/4934?fbclid=IwAR3L6W8qFTyNRWXUjJ8AvavEQAa_szsazemEpWsL2mcBhbhZJlJqYUTNIAU

  ⭐𝐏𝐫𝐞𝐠𝐚̆𝐭𝐢𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨rul 𝐚𝐩𝐞𝐥 𝐔𝐑𝐁𝐀𝐂𝐓 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐑𝐞𝐭̦𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭̦𝐢𝐞 pe 11 octombrie, de la 11:30 la 12:30 (CET) https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/5048?fbclid=IwAR1WpMVftJHtauS5m33VhJyBykLUwlqyCIRRgQLQ0qlIdUb2eT1zfIKi-M0

  Atelierul despre ✨ 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐠𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐛𝐚𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚̂𝐧𝐝 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐳𝐢𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐜𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 va prezenta modul în care orașele și regiunile din Europa ar putea folosi achizițiile pentru inovare în practică. 📌 11 octombrie, 16:30 - 17:30 (CET) https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/programme/2222?fbclid=IwAR1_SnxuEiHokxHJKOzO3rTv2C_0E7Y7YcjDn5cIlBRcZANeKtBjAnWDz1Y

 • Drepturile și obligațiile beneficiarilor URBACT IV în implementarea proiectelor

  Drepturi_event_RO

  Autoritatea Națională și Punctul Național URBACT în România vor organiza, în data de 5 iulie 2023 (10.00 – 13.00), un eveniment online având ca temă Drepturile și obligațiile beneficiarilor URBACT IV în implementarea proiectelor. Evenimentul este destinat beneficiarilor români ai rețelelor de planificare a acțiunilor aprobate de către Comitetul de Monitorizare în data de 31 mai 2023.

  Dacă în cadrul celor două sesiuni online organizate în data de 20 iunie 2023 de către Secretariatul URBACT accentul a fost pus pe succesiunea activităților în diferite etape ale proiectelor, constituirea și funcționarea URBACT Local Groups, rolul experților în rețelele URBACT și participarea la Universitatea de vară URBACT de la Malmö (Suedia), evenimentul din 5 iulie 2023 va avea ca teme principale de discuții:

  Eligibilitatea cheltuielilor;

  Acordarea cofinanțării naționale;

  Comunicarea cu Autoritatea Națională și Punctul Național URBACT;

  Facilitarea comunicării între partenerii români participanți în rețelele de planificare a acțiunilor URBACT IV;

  Modificări survenite pe durata implementării proiectelor.

   

  Lista partenerilor români participanți în rețelele de planificare a acțiunilor URBACT IV

  Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brasov – rețeaua SCHOOLHOODS;

  Departamentul pentru Asistenta Socială Timisoara – rețeaua WELDI; 

  Primăria Cluj-Napoca – rețeaua WELDI;

  Primăria Suceava – rețeaua ONCE;

  Primăria Alba-Iulia – rețeaua Residents of the Future, rețeaua EcoCore;

  Primăria Bistrița – rețeaua COPE;

  Primăria Iași – rețeaua NextGenYouthWork, rețeaua DIGI-INCLUSION;

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași - rețeaua Agents of Coexistence; 

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București – Ilfov – rețeaua GreenPlace, rețeaua Beyond the urban;

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj – rețeaua Let`s go circular!;

  Primăria Sectorului 6 București – rețeaua TechDiversity, rețeaua RemoteIT; 

  Primăria Municipiului Roman – rețeaua Breaking Isolation; 

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare – rețeaua GenProcure; 

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – rețeaua S.M.ALL; 

  Primăria Orașului Târgu Frumos – rețeaua UR-IMPACT. 

  Romania
  Eveniment online

  Eveniment online, organizat miercuri, 5 iulie 2023. 

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Off
  Closed to URBACT beneficiaries
 • Un moment decisiv pentru localizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în UE

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Localising SDGs
  23/06/2023

  Cu fiecare zi ce trece termenul-limită pentru realizarea Agendei 2030 este mai aproape, iar localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă este extrem de importantă, cu atât mai mult în 2023.

  La 25 septembrie 2015, lumea a asistat la un efort global pentru a pune capăt sărăciei, pentru a promova pacea, pentru a proteja drepturile și demnitatea tuturor oamenilor și pentru a proteja planeta. În timpul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din acel an, a fost adoptată rezoluția Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Acest document istoric stabilește cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), cu 169 de ținte și peste 230 de indicatori de atins la nivel mondial până în 2030. Opt ani mai târziu, raport preliminar elaborat de Grupul independent de oameni de știință al ONU analizează situația actuală. Deși documentul final va fi publicat abia la sfârșitul acestui an, cu ocazia Summit-ului ODD al ONU, pot fi deja conturate câteva mesaje-cheie, în contextul în care lumea se află la jumătatea drumului către Agenda 2030 și către ODD.

  Articles
  Obiectivele de dezvoltare durabilă mai aproape de noi.
  From urbact
  Off

  Un semnal de alarmă la jumătatea drumului spre 2030

  La jumătatea drumului, nu s-au înregistrat progrese suficiente în direcția îndeplinirii ODD-urilor

  Pe lângă Summitul ODD din septembrie, sunt în curs de desfășurare pregătirile pentru Forumul politic la nivel înalt al ONU privind dezvoltarea durabilă (HLPF) din iulie 2023. În ambele ocazii, factorii de decizie și părțile interesate la nivel înalt vor evalua progresele înregistrate în ceea ce privește Agenda 2030, dar concluzia este clară: nu suntem pe drumul cel bun. La jumătatea drumului până în 2030, doar aproximativ 12 % dintre obiectivele ODD par să fi înregistrat progrese suficiente, se arată în ediția specială a raportului Secretarului General din aprilie anul trecut. "[Acest lucru] constituie o lectură sumbră" a declarat @David_McNair, director executiv pentru politici globale la One.org. într-o serie de postări pe Tweeter pe 27 aprilie. După cum ne amintește McNair, 575 de milioane de persoane vor trăi în continuare în sărăcie extremă în 2030, iar "foametea a revenit la nivelurile din 2005".

  SDGa

  De asemenea, acest raport constată că multe dintre ODD-uri înregistrează progrese reduse, iar aproximativ 30 % dintre ele fie nu au înregistrat nicio evoluție, fie au înregistrat un regres sub nivelul de referință din 2015. Deși sumbru, documentul face apel la intensificarea eforturilor și la soluții politice pentru a dirija forțele de acțiune accelerată, susținută și transformatoare. Documentul îi îndeamnă pe liderii mondiali să se reunească la Summitul ODD pentru a prezenta un plan de salvare pentru oameni și planetă, axat pe trei progrese majore:

  • Echiparea guvernanței și a instituțiilor pentru o transformare durabilă și favorabilă incluziunii; 
  • Prioritizarea politicilor și a investițiilor care au efecte multiplicatoare asupra tuturor obiectivelor; 
  • Asigurarea unei creșteri semnificative a finanțării ODD și a unui mediu global favorabil pentru țările în curs de dezvoltare.

   

  Dovezi limitate privind impactul transformator

  Începând cu 2015, există dovezi că guvernele, întreprinderile, sectorul privat și publicul larg au adoptat ODD-urile. Cu toate acestea, în general, există doar dovezi limitate privind impactul transformator.

  Articole de cercetare științifică, scrisori sau studii recente au constatat, într-adevăr, că în general există doar dovezi limitate privind impactul transformator al ODD-urilor. În alte cazuri, aceste articole sunt extrem de critice la adresa ONU. De exemplu, în mai 2022, cercetători de la universități și institute de cercetare din 17 țări din întreaga lume afirmă că "Secretarul general al ONU, António Guterres, a avut dreptate să afirme că omenirea "dă înapoi în ceea ce privește majoritatea ODD-urilor", că "devine clar că ipotezele care stau la baza ODD-urilor nu sunt valabile, inclusiv expansiunea economică continuă" și "solicită public ONU să renunțe la ideologia redundantă și inutilă a dezvoltării durabile" (Scrisoare către ONU - Oamenii vor suferi mai mult dacă profesioniștii se amăgesc cu privire la dezvoltarea durabilă).

  Tot în iunie 2022, înainte de sesiunea din iulie a HLPF 2022, un alt grup de cercetători a publicat un articol, în Nature Sustainability, în care prezintă rezultatele unei meta-analize a dovezilor științifice disponibile privind impactul politic al ODD-urilor. Autorii constată că obiectivele au avut un anumit impact politic asupra instituțiilor și politicilor, de la guvernanța locală la cea globală și apreciază că "deși există unele efecte limitate ale ODD, acestea nu sunt încă o forță transformatoare în sine".

  Orașele sunt esențiale pentru un viitor durabil

  SDG_M

  Într-o notă pozitivă, articolul din 2022 recunoaște că ODD reprezintă "cea mai cuprinzătoare și detaliată încercare a ONU de a promova dezvoltarea durabilă". De asemenea, o critică interesantă a scrisorii subliniază faptul că oamenii de știință nu propun nicio măsură concretă sau alternativă credibilă la un astfel de cadru. Aceasta concluzionează că "ODD-urile oferă o foaie de parcurs indispensabilă: fără ea, nimeni nu ar ști încotro să se îndrepte. Oare chiar vom renunța la aceasta, singura foaie de parcurs globală asupra căreia lumea a reușit să cadă de acord? [...] Totuși, aceasta este o problemă transnațională - dezastrele climatice nu cunosc granițe - și singura modalitate de a o aborda este o cooperare internațională sporită, nu mai puțină".

  Există și alte câteva puncte luminoase. Documentul constată că "unele dovezi sugerează că orașele sunt adesea mai inovatoare și mai progresiste decât guvernele lor centrale în ceea ce privește crearea de coaliții pentru punerea în aplicare a ODD". După cum a subliniat António Guterres la începutul acestui an, "orașele sunt câmpuri de luptă critice. Acestea generează 70 % din emisiile globale. Ele găzduiesc jumătate din omenire. Iar până în 2050, peste două miliarde de oameni în plus le vor numi "acasă"". Planul de acțiune al Secretarului General al ONU, intitulat "Agenda noastră comună", și documentul tematic privind multilateralismul pentru Adunarea ONU-Habitat fac apel la un multilateralism revigorat și mai incluziv, recunoscând rolul esențial pe care îl joacă orașele și alte autorități locale în abordarea provocărilor viitoare.

   

  O oportunitate de a intensifica acțiunea

  Marcând jumătatea perioadei de punere în aplicare a ODD, anul 2023 oferă o fereastră de oportunitate pentru a dirija forțele de schimbare.

  Procesul politic din perioada premergătoare Summitului ODD poate contribui la realizarea de progrese pentru locuitorii planetei noastre și la un impuls pentru a intensifica contribuția orașelor și regiunilor la ODD. Pe parcursul evenimentului, liderii mondiali și părțile interesate la nivel înalt vor efectua o analiză cuprinzătoare a stadiului de realizare a ODD-urilor, vor răspunde la impactul crizelor multiple și interconectate cu care se confruntă lumea și vor oferi orientări politice la nivel înalt cu privire la acțiunile transformatoare și accelerate care să conducă la termenul limită 2030 pentru realizarea ODD-urilor. Rezultatul va fi o declarație politică negociată.

  Reuniunea la nivel înalt va fi co-facilitată de reprezentanții permanenți ai ONU din Irlanda și Qatar care, în urma unei runde inițiale de consultări cu statele membre, precum și cu grupurile majore și alte părți interesate cu privire la o propunere de document, au publicat un "proiect inițial" al declarației politice. La 7 iunie 2023, a fost găzduit un dialog virtual informal al părților interesate pentru a solicita contribuții și sugestii concrete în vederea îmbunătățirii Proiectului zero al Declarației politice a Summitului ODD.

  SDG_Z

  Dar UE?

  UE s-a angajat pe deplin să respecte Agenda 2030 și să o pună în aplicare, așa cum se subliniază în documentul "The European Green Deal" și în documentul de lucru al Comisiei "Delivering on the UN's Sustainable Development Goals", precum și în Programul de lucru al Comisiei Europene și în Orientările Politice ale președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen. Monitorizarea periodică a progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii ODD în contextul UE este esențială în acest scop. În cadrul consultării informale din 3 februarie 2023, în declarația sa, UE a solicitat insistent o declarație politică ambițioasă și orientată spre acțiune în cadrul Summitului privind ODD.

  SDG_E

   În plus, în mai 2023, Eurostat (biroul de statistică al Uniunii Europene), împreună cu European Semester Spring Package, a  publicat publicația "Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană - Raport de monitorizare a progreselor înregistrate în vederea atingerii ODD-urilor în contextul UE, ediția 2023", care oferă o imagine statistică de ansamblu a progreselor înregistrate în UE. Raportul arată că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește multe obiective socio-economice în cea mai recentă perioadă de cinci ani pentru care există date disponibile, în timp ce tendințele în domeniul mediului au fost mai puțin favorabile. În special, trei obiective arată un regres în ceea ce privește progresele înregistrate: acțiunea climatică (ODD 13), viața pe pământ (ODD 15) și parteneriatele pentru obiective (ODD 17).

  În timp ce Raportul european privind dezvoltarea durabilă 2023, care a fost publicat zilele trecute, se afirmă că "toate ODD-urile au înregistrat întârzieri serioase". Chiar dacă primele 20 de țări din clasamentul SDG Index 2023 sunt toate europene, niciuna dintre ele nu este pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivele Agendei până în 2030, ceea ce face ca parteneriatul pentru obiective (SDG 17) și alte forme de colaborare să fie mai importante ca niciodată. Ediția anterioară a raportului, Raportul privind dezvoltarea durabilă în Europa 2022, clarifică câteva aspecte în ceea ce privește direcția în care lucrurile ar fi putut merge prost: "Progresul ODD în Europa a stagnat din 2020".

  Chiar dacă fiecare program de lucru al Comisiei Europene a plasat ODD în centrul procesului de elaborare a politicilor UE începând cu 2020, pandemia Covid-19 și alte crize internaționale au dus la inversarea progreselor în multe țări europene, în special în ceea ce privește combaterea sărăciei (ODD 1), sănătatea și bunăstarea (ODD 3) și munca decentă și creșterea economică (ODD 8). UE a atins sau este pe cale să atingă aproximativ 66 % din obiectivele ODD incluse în Raportul privind dezvoltarea durabilă în Europa. Cu toate acestea, progresele au fost limitate în cazul a 20 % dintre indicatori și se îndreaptă într-o direcție greșită în cazul a 13 % dintre aceștia.  Pentru a aborda această problemă, în Raportul privind dezvoltarea durabilă în Europa sunt prezentate cinci acțiuni prioritare pentru accelerarea îndeplinirii ODD în UE și la nivel internațional. Acestea sunt adresate în comun Comisiei Europene și conducerii Consiliului, Parlamentului European și statelor membre:

  • Să se asigure că revizuirea voluntară a UE din 2023 include trei elemente importante: (1) prioritățile interne, (2) efectele internaționale și (3) parteneriatele internaționale și diplomația pentru ODD; 

  • Publicarea, până în iulie 2023, a unei declarații politice comune din partea celor trei piloni ai guvernanței UE;  
  • Pregătirea unei comunicări, care să fie emisă de Comisia Europeană, care să clarifice modul în care UE își propune să realizeze ODD în Europa.
  • Să pună în aplicare și să consolideze angajamentele globale recente.
  • Să elaboreze un nou mecanism sau să reînnoiască mandatul platformei multipartite.

   

  Constatările și recomandările din Raportul Europa 2022 privind dezvoltarea durabilă sunt ecoul mesajelor solicitate de alte organizații și părți interesate europene, cum ar fi Comitetul Regiunilor în avizele sale privind rezultatele și progresele înregistrate în punerea în aplicare a ODD, EESC în contribuția sa la revizuirea voluntară (VR) la nivelul UE a punerii în aplicare a Agendei 2030 sau Inițiativa proprie a Parlamentului European de a impulsiona eforturile UE de a îndeplini obiectivele pentru 2030. Acest raport servește, de asemenea, la pregătirea delegației Parlamentului European, care va participa la Forumul politic la nivel înalt al ONU în iulie 2023.

  SDG_P

  Un an crucial pentru UE

  De fapt, nu doar Parlamentul va fi reprezentat în cadrul acestor evenimente, ci și UE va prezenta primul său raport de revizuire voluntară în cadrul Forumului politic la nivel înalt și al Summitului ODD, nouă state membre pilotând revizuiri naționale voluntare.

  La jumătatea perioadei de punere în aplicare a ODD-urilor, Raportul privind dezvoltarea durabilă în Europa solicită un leadership european puternic pentru atingerea obiectivelor. Sunt necesare acțiuni semnificative pentru a revitaliza eforturile. Printre acțiunile sugerate se numără: creșterea vizibilității ODD în politicile UE, crearea unei platforme permanente de implicare a organizațiilor societății civile în procesul de punere în aplicare a ODD și o mai bună contribuție a Eurostat privind indicatorii relevanți. În plus, Agenda 2030 promovează o importantă schimbare de paradigmă către un model mai participativ de guvernanță cu mai multe părți interesate pentru dezvoltarea durabilă.

  SDG_G

  În mai 2017, Comisia a înființat o platformă pentru a sprijini și consilia Comisia Europeană cu privire la punerea în aplicare a ODD la nivelul UE și pentru a oferi un forum pentru schimbul de experiență și de bune practici privind punerea în aplicare a ODD în toate sectoarele și la nivel local, regional, național și al UE.  Din nefericire, mandatul său s-a încheiat în 2019 și nu a fost niciodată reînnoit. Ca și astăzi, membrii Parlamentului European solicită insistent ca o platformă sau un forum privind ODD-urile să fie relansat.

  O astfel de acțiune ar favoriza o angajare structurată a societății civile, organizațiilor de tineret, întreprinderilor, sindicatelor și oamenilor de știință în elaborarea și monitorizarea politicilor legate de ODD. Evidențierea punctelor de vedere ale comunităților locale și punerea în aplicare cu succes a ODD-urilor se bazează în cele din urmă pe actorii locali. Acest proces ar trebui să examineze cele mai bune practici din alte forumuri relevante ale părților interesate (cum ar fi Platforma europeană a părților interesate în domeniul economiei circulare) și să deschidă calea spre viitor. De asemenea, putem sublinia aici o nevoie mai largă de implicare structurată și semnificativă a societății civile.

  În acest an, prima Evaluare voluntară a Uniunii Europene privind punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă face bilanțul progreselor interne și externe ale UE în ceea ce privește ODD, detaliind modul în care UE aduce valoare adăugată în realizarea obiectivelor și recunoscând, de asemenea, necesitatea de a lua măsuri urgente pentru a accelera punerea în aplicare a ODD. Un proces care dă curs comunicării din 2016 privind Următoarele etape pentru un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate și documentului de reflecție din 2019 intitulat "Către o Europă durabilă până în 2030".

  Mai mult, în Orientările politice ale Comisiei 2019-2024, președintele von der Leyen atribuie un rol central Agendei 2030 și ODD-urilor sale, făcând din dezvoltarea durabilă elemental central al politicilor europene, astfel încât Europa să poată conduce tranziția ecologică și digitală. Rolul ODD în centrul politicii, legislației și finanțării UE este evidențiat în documentul de lucru al serviciilor Comisiei pentru 2020 "Delivering on the UN's SDGs - A comprehensive approach". Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind prioritățile legislative ale UE pentru 2023 și 2024 include un angajament de accelerare a punerii în aplicare a acestui cadru.

  SDG_P2

  Depășirea provocărilor legate de implementare

  În ciuda eforturilor sale continue, UE nu a reușit să consulte în mod corespunzător cetățenii în timpul primei revizuiri la nivel european a ODD-urilor.

  În timp ce Evaluarea voluntară a UE conține o gamă largă de acțiuni pe care UE le-a pus în aplicare în toate domeniile sale de politică pentru a îndeplini ODD și angajamentele care contribuie la ODD, lipsa de implicare a Parlamentului sau a organizațiilor societății civile în pregătirile sale și concluziile care privesc spre viitor sunt mai degrabă dezamăgitoare, după cum a afirmat deja SDG Watch Europe, o alianță a societății civile formată din peste 90 de ONG-uri din UE, creată pentru a asigura punerea în aplicare deplină a ODD de către UE și statele sale membre.

  Membrii SDG Watch Europe deplâng "raportul publicat săptămâna aceasta de Comisia Europeană nu merge suficient de departe în ceea ce privește conținutul sau procesul, organizațiile societății civile și cetățenii fiind lăsați pe dinafară în timpul elaborării raportului." și regretă "Evaluarea voluntară, care se limitează la a evalua ceea ce a făcut UE până în prezent și la a promova politicile sale emblematice, nu are o viziune reală pentru schimbări structurale și nici nu oferă un plan de acțiune la nivelul UE pentru a aborda lacunele și provocările identificate de organizațiile societății civile în ceea ce privește implementarea ODD".

  EU_SDG

  Comisia a primit contribuții din partea platformei "Spuneți-vă părerea", precum și prin intermediul unui proces de consultare desfășurat de Comitetul Economic și Social European (EESC), dar susține că "în ciuda unui efort lăudabil al Comitetului Economic și Social European de a conduce o consultare tardivă a părților interesate, UE nu a reușit să consulte în mod corespunzător cetățenii în timpul primei revizuiri la nivel european a ODD".

  Într-adevăr, CESE a apreciat deja solicitarea Comisiei de a furniza o contribuție scrisă, dar a subliniat că ar fi fost de dorit o implicare mai structurată a societății civile în acest proces, cu posibilitatea de a formula observații cu privire la proiectul de raport. La 2022 iunie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind punerea în aplicare a ODD. Comitetul European al Regiunilor (CoR) a sugerat amendamente înainte de adoptare pentru a se asigura că dimensiunea locală a ODD-urilor, precum și contribuția pură a orașelor și regiunilor sunt incluse în raport. CoR l-a numit din nou pe Ricardo Rio, primarul orașului Braga, raportor pentru un document privind "Progresele înregistrate în punerea în aplicare a ODD", ocazie cu care se va angaja un dialog interinstituțional cu factorii de decizie din UE înaintea summitului ONU și a revizuirii ODD.

  Cu privire la acest document, care a fost adoptat în februarie 2023, Ricardo Rio subliniază importanța unui angajament mai puternic pentru îndeplinirea ODD-urilor de către toate nivelurile de guvernare, un proces în care Uniunea Europeană poate beneficia de experiența orașelor și regiunilor și de schimbul de bune practici. Tot în opinia sa, într-un an atât de decisiv, în care UE va prezenta prima sa evaluare voluntară, Europa trebuie să dea un exemplu, susținând eforturile autorităților locale și regionale cu un sprijin financiar suplimentar și stabilind conexiuni intercontinentale.

  Încă mai există speranță de a schimba lucrurile

  Există o mare nevoie de coordonare la nivelul UE, precum și de instrumente financiare și de politică menite să încurajeze inovarea și să stimuleze investițiile, care să sprijine punerea în aplicare a ODD și să recunoască rolul central al orașelor. Cu toate acestea, există totuși speranță. De exemplu, platforma KnowSDGs este o platformă care oferă instrumente și organizează cunoștințele privind politicile, indicatorii, metodele și datele pentru a sprijini punerea în aplicare a ODD pe bază de dovezi. Instrumentele sale, dezvoltate de Centrul Comun de Cercetare, sunt utilizate din ce în ce mai mult de factorii de decizie politică, de părțile interesate și de cercetători pentru a înțelege mai bine modul în care funcționează Agenda 2030 și pot contribui la dezvoltarea unor abordări coordonate și coerente pentru o punere în aplicare cu succes a obiectivelor globale.

  De asemenea, Consiliul Municipiilor și Regiunilor din Europa (CCRE) și PLATFORMA au depus, de asemenea, eforturi pentru a ajuta autoritățile locale și regionale să conceapă, să implementeze și să monitorizeze ODD în cadrul strategiilor lor locale. Anual, PLATFORMA publică un studiu privind localizarea ODD-urilor, alături de sprijinul acordat autorităților locale în redactarea evaluărilor locale voluntare (VLR), care alimentează evaluările naționale voluntare (VNR).

  Pe parcursul a 22 de luni, CEMR a lucrat în strânsă colaborare cu URBACT, în cadrul rețelei Global Goals for Cities. Pe baza rezultatelor proiectului, Cadrul de referință pentru orașe durabile (RFSC) oferă în prezent cursuri de formare pentru orașe cu privire la localizarea ODD-urilor pentru opt-zece orașe. Pe parcursul a trei module, această academie de formare are ca scop transpunerea ODD la nivel local și încurajarea orașelor participante să facă schimb de experiență și de probleme și să le reproducă cu alți colegi sau părți interesate.

  Așadar, există încă speranță. Există exemple și practici bune în întreaga Europă, care nu pot fi prezentate într-un singur articol. Cu toate acestea, vom face un efort pentru a evidenția poveștile despre guvernanță din Ghent (Belgia), Tallinn (Estonia) și Espoo (Finlanda).

  Orașul Gent (Belgia)

  SDG_GH

  De câțiva ani, Asociația orașelor și municipalităților flamande (VVSG) sprijină orașele în integrarea ODD-urilor ca și cadru în diferite faze ale procesului de planificare a politicilor locale, oferindu-le îndrumare și instrumente și dezvoltând o mulțime de materiale, care sunt disponibile pe site-ul VVSG. Aceștia au numeroase materiale, multe dintre ele elaborate pe baza abordării și a lecțiilor învățate în cadrul proiectului lor pilot SDG (2017-2019). Din 2017, orașul Gent este unul dintre ambasadorii care contribuie la anunțarea și punerea în aplicare a ODD-urilor în Belgia. În 2022, VVSG a realizat un ghid inspirat "Monitorizarea și raportarea SDG pentru o politică locală cu impact", care aprofundează monitorizarea progreselor locale în ceea ce privește SDG-urile.  Orașul Gent preconizează corelarea ODD-urilor cu măsurile din cadrul strategic multianual și bugetul orașului. Gent a fost prima municipalitate belgiană care a elaborat un raport privind ODD.

  Începând din 2020, Gent a publicat analize anuale privind stadiul de realizare a ODD pentru 2030. Revizuirea locală voluntară din 2020 a monitorizat situația pentru toate cele 17 ODD, urmând să încheie acest ciclu în 2024-2025.  Între raportul de început și cel final, orașul evidențiază anual unul dintre pilonii dezvoltării durabile, prin intermediul a zece inițiative inspirate, cu rădăcini în Gent. În anii 2021-2023, sunt pregătite rapoarte calitative pentru fiecare pilon al dezvoltării durabile - Oameni în 2021, Prosperitate în 2022 și Planetă în 2023. Pilonii Pace (ODD 16) și Parteneriat (ODD 17) sunt acoperiți în fiecare raport. Pentru a întocmi aceste rapoarte, departamentele orașului intră în dialog cu platformele și organismele consultative din oraș. În contextul schimburilor și al învățării la nivel internațional, orasul Gent își traduce rapoartele de sustenabilitate și le prezintă sub forma unei revizuiri locale voluntare (Voluntary Local Review - VLR).

   

  Tallinn (Estonia), capitala verde a UE în 2023

  Unul dintre principalele obiective ale capitalei verzi a UE 2023, Tallinn, este guvernanța sustenabilității. Orașul susține că integrarea ODD în strategiile locale necesită transformări profunde la nivel local pentru ca administrațiile municipale să abordeze provocările multidimensionale privind Oamenii, Planeta, Pacea, Prosperitatea și Parteneriatele.

  17 ODD trebuie să fie integrate în fiecare aspect al guvernării orașului, ceea ce necesită o tranziție de la o mentalitate de listă de verificare la ODD la o abordare holistică din partea administrației. Tallinn a fost partenerul lider al rețelei URBACT "Global Goals for Cities", formată din 19 orașe, fiecare dintr-o țară europeană diferită, care se concentrează pe accelerarea progreselor în direcția localizării ODD-urilor, prin învățarea reciprocă și adoptarea ODD-urilor ca un cadru comun pentru planificarea și acțiunile locale.

  SDG_T

  Declarația comună de sprijin pentru localizarea SDG-urilor și kitul de învățare GG4C fac parte din produsul final al rețelei. Modulul 6 al kitului de învățare se concentrează pe consolidarea guvernanței pentru ODD în orașe. Rezultatele locale ale rețelei GG4C au fost planurile de acțiune integrate (PAI) produse de fiecare oraș partener. Rezultatul din Tallinn este Planul de acțiune pentru dezvoltare durabilă din Tallinn pentru anii 2023-2026, inclus în "Ghidul de dezvoltare durabilă din Tallinn": Orientări pentru implementarea și monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU în Tallinn", în care Tallinn încearcă să alinieze obiectivele și țintele orașului la ODD și să remodeleze administrația orașului pentru a permite o mai bună cooperare orizontală și co-creare.

  Ca o inițiativă ulterioară, Tallinn a planificat să lanseze un centru internațional de învățare privind guvernanța sustenabilității. Obiectivul general este de a ajunge la un acord de cooperare concret cu partenerii interesați până la sfârșitul anului 2023, cu un plan de lucru comun pentru 2024, când statutul de Capitală verde europeană va fi predat orașului Valencia, Spania. Toate acestea sunt activități în curs de desfășurare. Ulterior, hub-ul de învățare va fi lansat la Stuttgart, în timpul conferinței Urban Future #UF23;  în cadrul evenimentului, orașul Tallinn va găzdui o sesiune de lucru privind ODD și guvernanța, subliniind modul în care ODD pot contribui la asumarea unui rol de lider în eliminarea "decalajelor de acțiune" față de ODD, prin concentrarea pe o mai bună guvernanță.

  Rolul schimburilor între orașe

  În rolul său de raportor, primarul din Braga, oraș partener în GG4C, a oferit un exemplu util de eforturi de promovare a ODD și a subliniat importanța sprijinirii autorităților regionale și locale prin intermediul instrumentelor UE. De exemplu, acesta afirmă că CoR susține cu tărie diseminarea celor mai bune practici locale și regionale și consideră că acest lucru este fundamental pentru promovarea agendei ODD. Documentul continuă prin a afirma că proiectul-pilot al rețelei URBACT este una dintre diferitele modalități de a realiza acest lucru. Cu toate acestea, UE trebuie să creeze un nou program de schimb de bune practici între orașele și regiunile din UE, inclusiv între orașele de pe alte continente, pentru a identifica bunele practici la nivel mondial și a promova acordurile bilaterale.

  Liderii politici din rețeaua GG4C au subliniat importanța forumurilor în care orașele pot face schimb de bune practici cu privire la localizarea ODD și la alte provocări cu care se confruntă orașele într-o Declarație comună de sprijin pentru localizarea ODD a rețelei URBACT Global Goals for Cities. Declarația subliniază faptul că orașele au nevoie de împuternicire și sprijin continuu pentru a transpune ODD în realitățile locale. Înainte de declarația GG4C, rețeaua s-a alăturat unui apel adresat Eurocities privind consolidarea cooperării și a co-creării cu orașele europene în contextul ODD și al evaluărilor locale voluntare. Importanța parteneriatelor între orașe pentru localizarea ODD este evidentă și în alte rețele de orașe existente, cum ar fi activitatea Nordregio SDG și rețeaua Managementul strategic al ODD în orașe (rețeaua de șase orașe SDG46) a orașelor finlandeze Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku și Vantaa, printre altele.

  Legături cu rețelele de planificare a acțiunilor recent aprobate

  Odată cu aprobarea celor 30 de noi rețele de planificare a acțiunilor, rețeaua "Cities for Sustainable Governance (CSG)", condusă de orașul Espoo (Finlanda), se va concentra în special pe crearea de procese și instrumente de guvernanță adaptate la nivel local prin utilizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ca vehicul strategic. Activitatea se va baza pe rezultatele rețelei URBACT III "Global Goals for Cities", ducând această activitate la nivelul următor cu Espoo, un oraș lider al rețelei GG4C, care este deja considerat un precursor printre orașele finlandeze, inclusiv în ceea ce privește realizarea evaluării locale voluntare a orașului Espoo în 2020. Rețeaua CSG reprezintă o șansă unică de a lucra cu un nou grup de orașe motivate, de toate dimensiunile: Espoo (Finlanda), Agios Dimitrios (Grecia), Braga (Portugalia), Gabrovo (Bulgaria), Jablonec nad Nisou (Cehia), Košice (Slovacia), Mannheim (Germania), Tallinn (Estonia) și Valencia (Spania).

  Un apel pentru o strategie europeană cuprinzătoare

  În timp ce guvernele își intensifică pregătirile pentru Forumul politic la nivel înalt și pentru Summitul ODD care vor avea loc în septembrie, Europa trebuie să dea dovadă acum de un leadership real în ceea ce privește ODD pe scena mondială. În contextul în care multe țări sunt cuprinse de crize economice inflaționiste încăpățânate și de șocuri globale care riscă să șteargă progresele vitale înregistrate în materie de ODD, UE trebuie să reînvie spiritul de cooperare multilaterală și să încurajeze voința politică necesară pentru a îndeplini angajamentele de durabilitate care datează încă din 2015. Mai presus de toate, UE trebuie să ia măsuri pentru a inversa tendințele negative evidențiate în evaluarea voluntară a UE.

  "Având în vedere că au mai rămas doar șapte ani pentru realizarea ODD-urilor, rolul viitoarei Comisii Europene din 2024 va fi esențial pentru a asigura realizarea de către UE a Agendei 2030. Evaluarea voluntară a UE oferă un prim pas, este necesară o strategie europeană globală privind dezvoltarea durabilă care să ghideze toate politicile și măsurile, cu termene și obiective clare în jurul tuturor ODD-urilor. O astfel de strategie trebuie să asigure participarea semnificativă a societății civile și a cetățenilor", a declarat Patrizia Heidegger, secretar general adjunct și director pentru guvernanță, durabilitate și politici globale ale UE, Biroul European de Mediu (BEM). "În 2024, avem nevoie de un Pact european pentru viitorul nostru comun, un "Green Deal 2" european, dacă doriți, dar care să abordeze întregul spectru al dezvoltării durabile ca principal instrument pentru a ne atinge obiectivele pentru 2030".

  SDG_W

  URBACT GG4C la WUF11 de la Katowice

  În cadrul celui de-al 11-lea Forum Urban Mondial de la Katowice (Polonia), în perioada 26-30 iunie 2022, reprezentanții rețelei URBACT Global Goals for Cities, au prezentat o parte din rezultatele lor. La încheierea dezbaterii participanților, aceștia au fost întrebați ce au adus acasă într-un singur cuvânt. Iar primul care a apărut a fost "speranță". Așadar, haideți să ne păstrăm speranța!

   

   

  Descoperiți toate instrumentele și procesele pe care rețeaua Global Goals for Cities le-a folosit pentru a localiza SDG-urile în orașele europene în URBACT Knowledge Hub!

   

   

  Céline Ethuin a lucrat ca membră a echipei URBACT timp de 16 ani, perioadă în care a supravegheat progresul orașelor beneficiare URBACT, analizând rezultatele rețelelor și contribuind la dezvoltarea strategiei URBACT de neutralitate a emisiilor de carbon. În 2019, a obținut certificarea în Localizarea ODD-urilor ONU. Ea a condus apoi activitatea privind Agenda 2030 în cadrul URBACT, în special în calitate de coordonator de echipă pentru Obiectivele globale pentru orașe Domeniile sale de cunoaștere includ, de asemenea, politica de coeziune a UE și, mai precis, dezvoltarea urbană durabilă a UE.

   

 • Cinci moduri în care URBACT participă la dezvoltarea unor orașe mai ecologice

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Five ways URBACT makes cities greener_COVER
  12/06/2023

  De-a lungul anilor, URBACT a deschis calea pentru a face orașele mai reziliente. Astăzi, viitorul pare mai verde ca niciodată.

  Săptămâna verde a UE din acest an (3-11 iunie) este o ocazie de a vă familiariza, de a dezbate sau chiar de a sărbători politica de mediu a UE. Având în vedere acest lucru, haideți să aruncăm o privire mai atentă la unele dintre realizările URBACT, la ceea ce reprezintă programul și, mai ales, la ceea ce ne așteaptă. Citiți mai departe pentru a înțelege cum promovează URBACT o dezvoltare urbană durabilă și ecologică.

  Articles
  From urbact
  Off

  Co-crearea unei UE mai ecologice

  Politica de coeziune 2021-2027 vizează, printre altele, "o Europă mai ecologică, cu emisii reduse de dioxid de carbon, în tranziție către o economie cu emisii nete de carbon zero și o Europă rezilientă". Nu este surprinzător faptul că multe orașe URBACT își asumă această provocare: marea majoritate a rețelelor de planificare a acțiunilor aprobate recent se vor concentra pe acest subiect. De la economia circulară locală, spațiile verzi din zonele industriale și spațiile abandonate, conexiunile rural-urban, până la creșterea verde în orașele mici și soluțiile bazate pe natură, 84 de parteneri își vor co-crea propriile planuri de acțiune ecologice. Rețelele BiodiverCITY, COPE, EcoCore, Econnecting, GreenPlace, In4Green, Let's Go Circular, PUMA și SCHOOLHOODS vor beneficia de activitățile de consolidare a capacităților și a cunoștințelor, de expertiza și de metodele URBACT pentru a-și atinge obiectivele în următorii 2,5 ani. Echipa URBACT așteaptă cu nerăbdare să vadă cu ce soluții și idei vor veni aceste orașe.

  food

  Utilizarea achizițiilor publice

  Achizițiile publice ecologice reprezintă de mult timp un subiect important pentru primării și alte autorități publice. În acest context, URBACT a fost un deschizător de drumuri în ceea ce privește regândirea modului în care orașele din UE produc, distribuie și consumă alimente. Dincolo de toate temele de reflecție pe care programul le-a oferit practicienilor din orașe de-a lungul anilor, URBACT a dezvoltat și cursul online de achiziții publice strategice pentru a ajuta orașele să înțeleagă mai bine cadrul juridic. Anul 2023 este unul deosebit de important în această privință, odată cu lansarea Agendei urbane pentru parteneriatul UE privind alimentația (planificată pentru luna septembrie) și cu anunțarea Cadrului UE pentru alimentație durabilă (prevăzut să fie publicat până la sfârșitul anului). Pentru a facilita accesul orașelor la orice noutăți, URBACT va crea un modul de achiziții publice privind alimentația, așa că rămâneți pe recepție!

   

  Coordonarea tranziției energetice

  Odată cu încheierea recentă a rețelei VILAWATT, programul vizează integrarea lecțiilor învățate, a recomandărilor de politici și a altor practici în orașele din întreaga Europă. Bazându-se pe un proiect Urban Innovative Action (UIA), care a constat în dezvoltarea unui consorțiu public-privat pentru a pune în comun achiziția de energie, modernizând în același timp clădirile și sensibilizând populația, această rețea pilot a împărtășit practicile originale din Viladecans (ES) cu parteneri din Belgia, Ungaria și Grecia. Pe parcursul acestei experiențe, aceștia și-au asumat provocarea de a co-crea planuri energetice la nivelul întregului oraș și a aborda diferite probleme, cum ar fi sărăcia energetică. Mai multe informații despre modul în care programul va continua să împărtășească aceste cunoștințe privind guvernanța energetică vor urma în lunile următoare.

  mobility

  Promovarea mobilității sustenabile

  Încă de la lansarea apelului pentru rețelele de planificare a acțiunilor (ianuarie - martie 2023), multe orașe și-au arătat interesul de identifica soluții la provocări legate de mobilitate. Această tendință a fost vizibilă în special în numeroasele idei de proiecte care au fost publicate în Instrumentul de căutare a partenerilor URBACT, dar și în unele dintre rețelele aprobate. În total, cinci parteneriate se vor concentra pe teme precum mobilitatea, conceptul orașului de 15 minute, transportul public și, în general, îmbunătățirea spațiilor publice. Aceste obiective sunt aliniate la obiectivul politicii de coeziune pentru o UE mai conectată. Nu este pentru prima dată când orașele URBACT își unesc forțele pentru a aduna inspirație, intervenții practice și viziuni pe termen lung pe această temă. Pentru a descoperi câteva dintre sfaturile și ideile existente, nu uitați să consultați Ghidul URBACT Walk'n Roll. Compus din trei broșuri, acest produs reunește diferite povești și instrumente care se potrivesc pentru orașe de toate dimensiunile. 

   

  Sprijinirea Inițiativei Urbane Europene

  După cum se menționează în Programul de cooperare URBACT IV, programul are printre prioritățile sale tematice sprijinirea tranziției urbane ecologice. De asemenea, conform documentului, URBACT va sprijini și coordona acțiunile relevante cu partenerul său cheie: Inițiativa Urbană Europeană (EUI). Pe lângă faptul că sprijină activitatea dezvoltată de parteneriatele Agendei urbane a UE, în special în ceea ce privește alimentația (care va fi lansat în septembrie) și orașele verzi (lansat la începutul acestui an), EUI tocmai a lansat cel de-al doilea apel, de data aceasta pentru acțiuni inovatoare. Nu mai așteptați, acest apel ar putea fi cel mai potrivit pentru ecologizarea orașului dumneavoastră.

  Sunteți interesat de oricare dintre aceste subiecte?

  Rețineți data pentru Săptămâna europeană a regiunilor (EWRC) și a orașelor din 2023 la Bruxelles (Belgia)! În perioada 9 - 12 octombrie, URBACT va contribui la două sesiuni:

  • Laboratorul participativ "Cum pot regiunile și orașele să conducă o tranziție energetică echitabilă cu și pentru cetățenii lor?", co-organizat de URBACT, ESPON, Interreg Europe și Interact.
  • Laboratorul participativ "Utilizați tehnologia pentru a accelera tranziția ecologică în regiunea sau orașul dumneavoastră", inclusiv proiectul "Knowing", finanțat prin HORIZON EUROPE.  

  În curând vor începe înscrierile pentru EWRC. 

  EWRC