• Výzva pro sítě měst Innovation Transfer Networks: známe první čísla!

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  URBACT Innovation Transfer Networks 2024
  02/04/2024

  Program URBACT IV obdržel 19 návrhů na sítě měst Innovation Transfer Networks od 109 partnerských měst a dalších institucí z 25 evropských zemí.

  Closed
  News
  From urbact
  Off

  Výzva programu URBACT IV pro sítě měst Innovation Transfer Networks probíhala od 10. ledna do 20. března 2024 a přijímala návrhy partnerských sítí měst, v jejich čele jsou města, která v minulosti realizovala projekty Urban Innovative Actions. Města z celé Evropské unie, Norska, Švýcarska, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Severní Makedonie a Srbska mohla vyjádřit svůj zájem a připojit se k návrhům jako partnerská města.

  Zatímco probíhá výběr projektů, podívejme se, kdo se přihlásil a v jakých tematických oblastech.

  Stručně o sítích Innovation Transfer Networks

  Oficiální zahájení sítí měst Innovation Transfer Networks proběhne v září 2024. Partnerská města budou po více než dva roky spolupracovat na pochopení, přizpůsobení a opětovném využití inovativních postupů, které byly dříve financovány v rámci Urban Innovative Actions. Budou se podílet na výměnných a vzdělávacích aktivitách, spolupracovat s místními skupinami URBACT (ULG) na přípravě Investičních plánů pro svá města ("Plánů kontinuity" v případě vedoucích měst) a využívat možností budování kapacit a znalostí v rámci programu URBACT.

  Jakými tématy se budou města v projektech zabývat?

  Nejčastějšími tematickými oblastmi návrhů projektů jsou "Pracovní místa a dovednosti v místní ekonomice" a "Chudoba ve městech", obě se třemi žádostmi, dále "Kultura a kulturní dědictví", "Digitální přechod" a "Bezpečnost ve městech" vždy se dvěma návrhy. Rozmanitost témat tím nekončí, další žádosti se pohybují od přizpůsobení se změně klimatu a životního prostředí až po bydlení a integraci migrantů a uprchlíků.

  Z hlediska územního rozložení všech 19 předložených žádostí je Portugalsko zastoupeno 15 partnery, těsně následované Španělskem a Itálií, kde podalo žádost v obou státech 14 partnerů. Na čtvrtém místě je Řecko s 11 žádajícími městy. V Polsku a Belgii podalo žádost 7 měst, v Maďarsku 7. Z Česka se do této výzvy zapojila 2 města. Je důležité zmínit, že v případě této výzvy nemohlo mít jedno partnerství více než jednoho projektového partnera ze stejné země. Podívejte se na podrobné rozdělení podle jednotlivých zemí.

  ITN map

  Co bude následovat?

  Nyní, když byla výzva pro sítě měst Innovation Transfer Networks uzavřena, začal proces výběru sítí, které budou schváleny. Sekretariát URBACT již provedl kontrolu způsobilosti a brzy začne pracovat externí hodnotící komise, která bude žádosti vyhodnocovat.

  Posouzené návrhy budou předány ke schválení Monitorovacímu výboru URBACT IV, který na svém setkání 28. června 2024 vybere nejméně 10 Innovation Transfer Networks.

  Města z Ukrajiny a Moldavska se budou moci připojit ke schváleným sítím Innovation Transfer Networks na základě zvláštní výzvy, která bude otevřena pro města z těchto zemí v červnu 2024.

  Sledujte webové stránky URBACT, kde budou zveřejněny oficiální výsledky výzvy. Pro informace k dalším příležitostem v programu URBACT se přihlaste k odběru newsletteru v angličtině zde, český newsletter Urban News můžete začít odebírat na tomto odkazu.

   

 • Call voor Innovation Transfer Networks

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  26/02/2024

  Op 20 maart 2024 is de deadline voor de Call for Innovation Transfer Network. Hoe kan mijn stad meedoen? 

  News
  From urbact
  Off

  Op 1 februari 2024 heeft Platform31 als Nationaal Contact Punt voor URBACT een informatief webinar georganiseerd voor steden die geïnteresseerd zijn om zich aan te melden voor een partnership in een Innovation Transfer Network (ITN). De bijeenkomst is terug te zien en bevat informatie over de call en over hoe je mee kunt doen. De Gemeente Utrecht vertelde in het webinar over hun motivatie voor deelname als Lead Partner in een ITN en wat partnersteden aan zo'n netwerk kunnen hebben. Ook is er een overzicht gegeven van de mogelijke netwerken waaraan je als Nederlandse stad kunt meedoen.  

   

  Wat is een ITN?  

  Een Innovation Transfer Network (ITN) is één van de drie types netwerken die URBACT financiert om steden te verbinden in het vinden van oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het gaat hierbij om stedelijke verduurzaming op verschillende onderwerpen waaronder het aanpassen van gebouwen, duurzame mobiliteitsvraagstukken maar ook sociale, maatschappelijke en economische uitdagingen zijn onderdeel van URBACT-netwerken. Een ITN richt zich specifiek op het aanpassen en overdragen naar andere steden van een innovatie die al is ontwikkeld in het Urban Innovative Actions (UIA) programma. In een ITN wordt voor iedere deelnemende partnerstad een investeringsplan ontwikkeld. 

   

  Aanmelden doe je samen met andere Europese steden waarmee je het netwerk gaat vormen onder leiding van een Lead Partner. Netwerken bestaan uit 5 tot 7 partner steden, inclusief de Lead Partner die meedeed aan UIA. De Lead Partners die een netwerk willen vormen zijn al bekend en geïnteresseerde partnersteden kunnen zich bij hen aanmelden via de Partner search tool. De maximale duur van het hele ITN-project is 24 maanden. Goedgekeurde netwerken beginnen vanaf 1 september 2024. De voorwaarden zijn te vinden op de website van URBACT. 

   

  Waarom zou ik mee willen doen met een ITN? 

  Er zijn veel verschillende redenen waarom steden mee zouden willen doen met een ITN:  

  • Nederland is niet altijd koploper: we kunnen van andere steden leren, maar moeten wel naar het juiste schaalniveau vertalen voor uw stad.  

  • EU-beleid werkt steeds meer en sneller door in nationaal beleid.  
   Door mee te doen kun je EU-bewust beleid ontwikkelen voor je stad. 

  • De rol van steden in Europa wordt groter. Er komt meer geld vrij en voor het ontwikkelen van stedelijk beleid en kennis. Hier kun je van profiteren. 

  • Kennis is belangrijk voor het ontwikkelen van succesvol duurzaam stedelijk beleid en strategieën. In een ITN ontwikkel je dit. 

  • EU-samenwerking zet uw regio op de kaart. 

  • Door EU-financiering in bestaand beleid en plannen op te nemen verhoog je de kans op slagen. 

   

  Geïnteresseerd om in een netwerk te mee te doen? Je kunt je nog aanmelden voor een Innovation Transfer Network. Belangrijk om te weten: de Call for Innovation Networks is open vanaf 10 januari t/m 20 maart 2024. Wees er dus snel bij als je nog mee wilt doen met een ITN-partnership, het zoeken van een ITN-netwerk en het aanmelden van een netwerk kan een tijdrovend proces zijn.  

   

  Ga naar de URBACT Partner Search Tool om steden te vinden die mogelijk je partner kunnen worden! https://urbact.eu/partnersearchtool 

  Wil je de opname van de bijeenkomst op 1 februari bekijken? Die vind je hier: 

 • URBACT Networks: the search for a perfect partner

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  A group of people crossing the zebra crossing.
  31/01/2024

  How to put together a strong partnership for an URBACT Network. 

  News
  A group of people crossing the zebra crossing.
  Network
  From urbact
  On

  Since 2002, URBACT Networks have been bringing European cities together to exchange and learn from each other and develop and test urban solutions.  

  Looking at past and upcoming opportunities, we’re presented with the age-old question: What makes a strong partnership? We’ve scanned through previous and existing URBACT Networks to extract general URBACT partnering tips, with specific reference to eligibility requirements for upcoming calls for URBACT Networks

   

  The URBACT Network experience 

   

  Stated simply, URBACT Networks are open to cities, metropolitan areas, districts, boroughs, and other public equivalent bodies, often lasting 2.5 years and involving partners from a host of different countries.  

  Last year’s round of calls was dedicated to Action Planning Networks; and a new round of applications will be opened before the end of the programme. The call for Innovation Transfer Networks is open until 20 March 2024 and a call for successful Good Practices will run from 15 April to 30 June 2024.  

  The three types of URBACT Networks

  There’s something incredibly rewarding and motivating about connecting with colleagues from other cities across Europe focused on driving change. Looking at a few recent examples, urban sustainable mobility plans are being set up in Latvia, Lithuania, Croatia, Poland, Italy, Spain and Slovenia. Urban communities across Bulgaria, Hungary, Slovenia, Portugal, Spain, Italy, Ireland, Netherlands and Bosnia-Herzegovina are mending relationships between cities and nature. Other Networks have set out to understand why smaller cities are happier, employment access for urban youths, and more.

  Get the latest insights from these Networks in thematic articles produced by the experts leading them! 

   

  Innovation Transfer: a new type of partnership 

   

  Unlike other types of URBACT Networks, the Lead Partners of Innovation Transfer Networks must have been involved in projects funded under the Urban Innovative Actions (UIA) initiative between 2016 and 2023.  

  Over 24 months, the city with an UIA project will transfer experience and know-how to other cities following three stages: Understand, Adapt, Prepare for re-use. A key output for each city involved will be a solid Investment Plan.   

  ITN Network composition

  Additional information on this new call (including eligibility requirements) can be found in the Terms of Reference. We also prepared an article on Innovation Transfer Network project ideas found using the Partner Search Tool, along with a recording from our online info session on finding strong partnerships

   

  The evolution and transformation of URBACT Networks

   

  Many cities have worked together through evolutions of URBACT Networks. It’s worth taking stock of this evolution by looking at examples from earlier Networks. These achievements are a testament to the URBACT Method – its ability to unite people and communities together – and the trust and team spirit developed amongst partners. 

  In the area of tech and the digital transition, Techtown and TechRevolution come to mind, along with a spin-off, the TechRevolution 2.0. Likewise, the original Action Planning Network PROCURE later turned into the Transfer Network Making Spend Matter. Both cases had many cities in common, including the same ones acting as Lead Partners. 

  In other cases, a specific theme was used as a common thread and as an occasion for cities to evolve and seek out new directions. This was the case of AGRI-URBAN a network in which many partners moved towards Horizon 2020 opportunities, while other partners developed an URBACT Transfer Network, the BioCanteens, counting with yet another spin-off, the BioCanteens 2. It is also worth mentioning that the Lead Partner of both BioCanteens Networks, Mouans-Sartoux a small French town, was originally a new-comer Project Partner in AGRI-URBAN. 

  Some towns went on to deliver the Erasmus PART-Y project around gender-sensitive youth services and participation. While a project partner from CREATIVE SPIRITS Implementation Networks has pursued its project with Urban Innovative Actions’ funds, the partners from the Re-growCity Transfer Network founded a brand new project with EuroTowns. More recently, some of the cities from the SibDev Action Planning Network had their bid for an Interreg Europe project approved. 

  Several (or parts of) Networks have gone on in the past to work together in different shapes and sizes both within and beyond URBACT; for instance, more than 30% of the URBACT III cities applied to Horizon 2020 after the end of their Networks. The original Electric Vehicles in Urban Europe Network went on to leverage the results into a multi-million euro demonstration project. 

  Two people networking

  Before initiating your partner search, get a refresher on the following tried-and-tested tips for a strong, enduring partnership… 

   

  1. The more the merrier 

   

  There is no such thing as the “perfect size” of a partnership, but it’s better to choose more than the minimum number of partners. One partner might drop out at the very last minute or join another proposal, does not provide the signed Letter of Commitment on time, etc.  

  URBACT pro-tip: Once an URBACT Network is approved and activities get started, some partners can turn out to be less active than expected. Therefore, developing a partnership with a minimum number of partners is also risky should some of them turn out to be “sleeping partners”.  

   

  2. Trust the pitch 

   

  Trust is a key ingredient in any partnership. Once a potential partner has been identified, it’s important to consider, exactly, what they are looking for in a partnership. Is it money? Professional development? The chance to improve participative and integrated approaches? An opportunity to develop a plan that has more chance of securing EU and national funds?   

  Make sure that partners are applying to the right fund for the right reasons. Try to detect some potential red flags in candidate partners’ interest; for instance, if they: 

  - want to become an URBACT city with my topic, no matter what network; 

  - want to become an URBACT city although not equipped to actually handle the topic and make a difference at local level; 

  - are more interested in the budget than the policy challenge; 

  - are an ambitious politician with no commitment of wider municipality administration (incl. staff allowed to travel etc.); 

  - are an ambitious officer with no support from politicians who understand the importance of the project.  

  Another good indicator is the responsiveness of a potential partner at early stages. If they have to be chased for information and input, then maybe that’s not a good omen. 

  Breakout sessions network

   

  3.    Strike a (geographical) balance


  Across different URBACT Networks, successful partnerships have been formed with cities of different sizes, from different regional contexts, at different stages of development. In fact, the mutual learning does not go in a single direction, from “well-developed” to “less-developed” partners. There are always interesting insights to discover, through peer exchange and site visits, which promote reflection and innovative thinking. What matters is to clearly demonstrate the rationale of working in this formation, that the partners have a shared interest in the common challenge and have established this together before submitting the application.


  Depending on the type of network, the eligibility requirements might change (so, always check the Terms of Reference for each call). 


  4.    Check the (shared) directions

   

  Beyond the number and location, aim for coherence and complementarity when it comes to partner needs, expectations and potential contributions.


  Do not accept new partners on a “first come, first served” basis. Take time to speak with the relevant people in a candidate partner city before deciding on the final partnership list. Try to avoid cities who reach out through consultants – this can be an indication that the city does not have real interest and/or capacity to become committed and active partner. 

  From our experience a vital element of productive partnership is a genuine shared interest and need around a particular challenge, whether that be mobility, digital transition or something else. Each partner also needs to bring a commitment to truly engage with all elements of the URBACT Programme. That means full participation in all meetings, openness and honesty as well as willingness and enthusiasm to complete related tasks and support others.  It means learning about the URBACT Method, building local capacity and integrating URBACT’s cross-cutting themes of digital, green and gender equality into policymaking

   

  5.    Be respectful

   

  A little respect can go a long way when it comes to partnerships – whether it is shown by respecting deadlines or the Network’s proposed roadmap.

  A partnership that is successful doesn’t cut corners. This means really thinking about how much time and effort will be involved over the 2.5-year timeframe. Can city partners commit the right kind of resource? Are they able to find the level of match funding? Can they allocate or hire the right staff to fulfil the local project roles? Do they have the finance team that can do the reporting on time and understand the audit control? Are they ready to set up and drive the local group and encourage local stakeholders to get involved at both local and transnational level? 

   

  6.    Experience isn’t everything

   

  Not all cities in Europe have had the opportunity to take part in an URBACT Network and experience the “URBACT learning journey”. Thus, URBACT’s guiding principle is to ensure participation of a maximum number of cities in URBACT Networks. URBACT is particularly seeking to support cities which are new to the programme, i.e. the city has not been a partner in URBACT II or III. It’s important to consider all these elements when selecting partners without sacrificing the quality and relevance of the project proposal. 
   

   

  7. Last but not least: take advantage of URBACT tools & resources

   

  Unsure of where to find suitable candidates? The easy answer lies in URBACT’s Partner Search Tool. To make the most of this tool, you need to know what you are looking for…and that depends on the call.  

  Although the platform might ignite many exchanges and allow people to have first contact with others, we are aware that many partnerships are done offline. URBACT events – notably, EU City Labs and City Festivals – are a great way to get in touch with other cities and meet new peers. The next URBACT City Festival will take place in 8-10 April 2025 in a Polish city, and it will be the perfect occasion to find partners for the call for Transfer Networks (also opening in April 2025). 

  Another way to get an overview of other proposals and opportunities is to reach out to the National URBACT Points. They are basically the programme’s ambassadors, who represent URBACT and communicate about it on a regular basis using local languages. To further disseminate information about the call, they have been organising National Infodays  both in-person and online, which cities are welcome to attend. 

   


   

  Interested in becoming a project partner in an Innovation Transfer Network? Find some useful links to the main documents (Terms of Reference, Guide for Applicants, Programme Manual) and call infographic here (under the ‘Documents’ section). 

  If you want to know more about the projects and partners of future Innovation Transfer Networks, read this article and watch our online info session on building a strong partnership in the context of the call for Innovation Transfer Networks. We also offer a host of other webinars and different materials.  

  In any case, the Joint Secretariat is here to help at itn@urbact.eu. Although it's not possible to provide an active matchmaking service, there are several resources to help along the application process.  

   

   

   

 • Call for Experts: URBACT seeks assessors for Innovation Transfer Networks

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  Call for Experts: URBACT seeks assessors for Innovation Transfer Networks
  26/01/2024

  The URBACT programme is extending an invitation to experts to join the External Assessment Panel for Innovation Transfer Networks.

  News
  Call for Experts: URBACT seeks assessors for Innovation Transfer Networks.
  From urbact
  On

  Up to 6 individuals will play a crucial role in evaluating applications received in the call for projects. Innovation Transfer Networks will transfer and adapt an innovative project completed under the framework of Urban Innovative Actions to other European cities.

  Diversity matters! The selected panel will be geographically and gender balanced, ensuring a well-rounded perspective. Additionally, one panel member will be appointed as the Chair, leading the assessment process.

  Interested individuals can find detailed information about tasks, milestones, and application documents on our dedicated page. The deadline for applications is 16 February. Don’t miss out on this chance to contribute to urban innovation!

 • Innovation Transfer Networks: the search is on for project ideas

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  Partner Search Tool - Innovation Transfer Networks
  19/01/2024

  URBACT’s call for Innovation Transfer Networks is open, and with it, the Partner Search Tool is ready to help cities develop European partnerships.  

  Articles
  An image of a a magnifying glass on a notebook, and above this the logo of the URBACT Innovation Transfer Networks.
  From urbact
  On

  URBACT’s call for Innovation Transfer Networks is open, and with it, the Partner Search Tool is updated and ready to help cities develop European partnerships. 

  Running until 20 March 2024, this call for networks is slightly different from other URBACT calls: the pool of available project ideas is based on Urban Innovative Actions projects carried out between 2016 and  2023 and only those cities can lead the transfer network. This is a unique opportunity to adapt a newly tested innovation to your city. 

  There are currently over 20 topics to choose from, covering urban poverty, migration, housing, security, renewable energy, land and air quality, culture and heritage, demographic change and digital transition. 

  We’ve taken a closer look at the pool of ideas, to help you identify the ones that could interest your city the most.

   

  Energy

   

  Energy poverty is a priority topic in many European cities, particularly as energy prices spiked following Russia’s ongoing war of aggression in Ukraine. Getafe (ES) has developed a new, data-driven model to identify and prevent energy poverty, collaborating across departments to identify hidden poverty. Targeted actions can then be carried out at the level of the individual, building or neighbourhood. Getafe showed that the approach was effective in reducing energy vulnerability. Does this sound like a tool your city could use? 

  Building on the participatory approach to energy transition, Leidel (BE) has put a local energy community in place, to provide affordable, renewable, locally-produced and autonomously managed electricity for citizens. RE/SOURCED builds on the momentum for clean energy across Europe, in line with the Clean Energy for all Europeans package. Its results are highly relevant for other cities putting circularity and citizens and the centre of the energy transition.

   

  Air/soil quality

   

  Cities looking to make advances in the quality of the air or the soil should look at three innovative actions in particular. Baia Mare (RO) proposes a revolutionary approach for reclaiming heavy metal-polluted land using plants and returning the land to the community. An adaptable dynamic platform and toolkit can help you determine the best use for the land. Two Italian cities have developed citizen-centric and data-led models to improve air quality. Ferrara (IT) has set up low-cost sensors and mobile air quality stations to map high emission zones and transform them into urban green forests. Portici (IT) also developed a widespread monitoring system based on citizen science, combined with educational activities and events to promote behavioural change.

   

  Digital tools

   

  Digital tools have been put to use in cities to support policy and decision-making in different domains. Vienna (AT) has developed ICT solutions to set new standards in building applications and planning permissions. The tool can be adapted to other permit processes in cities – making bureaucracy more efficient, more transparent and more cost effective. Heerlen (NL) has created an innovative digital platform to enhance public space, foster community engagement and revitalise local areas. It crowdsources public maintenance tasks, which citizens can carry out in return for credit that can be used in local shops and bars. A digital approach was also taken by Ravenna (IT) for an urban regeneration process in one neighbourhood, Darsena. Combining collaborative data collection, the digital infrastructure supports decision-making, storytelling and promotion. It has shown increased engagement in Darsena’s evolution from an abandoned dockland to an attractive urban ecosystem. The network could focus on adapting both the technological and methodological processes to other cities. 

  Rennes (FR) has taken on the issue of e-government solutions directly, designing a portal for the use and re-use of data while guaranteeing privacy and public service interests. The Reusable Urban Data Interface is 100% open source and ready to scale up to cities seeking to harness local data. 

   

  Jobs & skills

   

  The emphasis on green and digital transitions means that the skill profiles of the workforce in a city must adapt and evolve to these transitions. Eindhoven (NL) faces a paradox that, despite high economic growth, there is a significant shortage of qualified personnel, particularly in low-carbon technology development. The Platform4Work redesigns the employment journey, developing a ‘skills passport’, restructuring educational programmes and bringing employers and jobseekers closer together. Aveiro (PT) positions itself as a territory of digital innovation, but has faced severe shortages of digital skills. The city set up the first Tech City Living Lab to attract and retain talent through STEAM education, training, technology and addressing local challenges. Cuenca (ES) uses its specific location within a forest region to build an innovative bio-economy sector, combining training, research, and the incubation and acceleration of forest-related businesses. The award-winning model can be transferred to other EU cities with a forest or other niche bio-economy sector. 

   

  Culture/heritage

   

  Cities must use all of the resources available to them to improve citizens’ quality of life, whether digital, physical or cultural. In Újbuda (HU), culture and digital platforms were combined to create a bottom-up creative cultural resource management tool to strengthen social cohesion. Alongside the digital sphere, a physical cultural institution was created, integrating local cultural and technological initiatives, bringing together the local community, public and private sectors. Cities can explore low-budget interventions as well as major investments. Chalandri (EL) focused on an ancient monument – in their case, the Hadrian Aqueduct – as a vehicle for urban regeneration and revitalising community life. Using a cross-sectoral approach, it co-creates local projects and cultural events with communities, valorising local history and improving care of water and natural resources. It can be adapted to other cities with different types of local heritage, to build trust and nurture communities. In Tilburg (NL), the city uses culture as an agent for social transformation. Developing a cultural ecosystem in an ethnically mixed and disadvantaged area helps bridge the gap between those in the margins, and the public services they interact with. More than 3 000 young people were reached through 150 projects, with positive effects on health, behaviour and public safety. 

   

  Social inclusion

   

  Many cities are taking innovative and participatory approaches to tackling long-standing issues of social exclusion. Seraing (BE) takes on isolation and community-building through an experimental project to revitalise public spaces in the town centre. An inclusive urban planning process and training of local residents reinvented the spaces, resulting in ongoing civic projects. A more tailored approach was tested in Landshut (DE) to overcome the vicious cycle of single parents unable to work due to lack of childcare. Focusing on healthcare professions, which require long and flexible work hours, the city developed a new form of flexible childcare. Single parents receive training in childcare to look after the children of healthcare workers, in an interconnected building. This represents a novel approach to tackling the shortage of skilled workers in some professions that disproportionately affect women. 

  Verona (IT) is tackling loneliness, brought about by changing demographics and an erosion of family networks. By developing a ‘loneliness index’ and activating community resources in a combined approach, they aim to identify and reduce symptoms of loneliness for increased wellbeing.  

  Brussels (BE) is taking on the affordable housing headache that many citizens face through a co-housing project, developed within the framework of a Community Land Trust. By separating the ownership of the land from the ownership of the housing built on it, speculation is removed, and focus is put on ensuring accessible housing for those often neglected: low-income families, older people, homeless people, and single mothers. 

  Utrecht (NL) is proposing to share its innovative approach to the reception and integration of newcomers in the city, particularly asylum seekers. By revising completely how newcomers are housed, integrated and trained, they create meaningful encounters beyond the labels of ‘refugee’ or ‘local’. The flexibility and focus on the local immediate surroundings of reception centres will enable any city that joins the network to develop their own version which connects their locals and newcomers.  

   

  Urban security

   

  Making urban spaces safer at night is an issue for many European cities. We want to look at two cities offering new approaches to community-based urban security. Piraeus (EL) has developed an holistic model, establishing local collaboration for crime prevention, an online platform to assess physical and cyber threats, and spatial interventions to secure and beautify vulnerable buildings. Turin (IT) focuses on a multi-disciplinary approach to manage public spaces and improve residents’ perception of safety at night. Actions to boost the territorial potential, involving local communities, made neighbourhoods more liveable in the evening. 

   

   

  Which one is for you?

   

  These cities are looking for partners to transfer these practices and concrete innovation outputs. You can use the partner search tool to get in touch with any of the cities to find out more and develop your network together. 

  The Get Involved page has all you need to apply for the URBACT Innovation Transfer Networks!


   

   

   

   

 • Infoday France&Luxembourg

  Bannière Infoday ITN 24

  Cette session en ligne sera consacrée à l'appel pour les réseaux ITN, pour lequel la période de candidature pour les réseaux de villes européennes s'étend du 10 janvier au 20 mars 2024. Ces réseaux visent à transférer des projets qui ont été financés dans le cadre des actions innovatrices urbaines (UIA).

   

  Au programme : 

  • 10h00 : URBACT, qu'est-ce que c'est ?
  • 10h15 : L'appel ITN, en quoi cela consiste ? Présentation de l'appel
  • 11h00 : Devenir partenaire d'un réseau URBACT
  • 11h15 : Retour d'expérience d'un partenaire français de réseau de transfert 
  • 11h30 : Temps de questions/réponses
  • 12h00 : Point d'actualité sur l'European urban initiative et l'appel à bonnes pratiques
  • 12h30 : Conclusion et fin.

  France
  • Urban Innovative Actions

  Dans le cadre du lancement de l'appel à réseaux de transfert d'innovation URBACT (ITN), une journée d'information en ligne est organisé par le Point de contact URBACT France et Luxembourg.

  National URBACT Point
  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  Luxemboug
  Off
  Open to a wider public
 • Pregătește-te pentru Rețelele de Transfer de Inovare!

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  1
  28/12/2023

  În perioada 10 ianuarie - 20 martie 2024, URBACT lansează un apel pentru următoarea generație de Rețele de Transfer de Inovare (ITN). Aceste rețele au scopul de a transfera rezultatele proiectelor care au fost finanțate prin ,,Acțiuni urbane inovatoare" (UIA) către alte orașe din UE, Albania, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia.

   

  News

  Noul apel URBACT se bazează pe aproape un deceniu de expertiză în sprijinirea transferului de soluții urbane eficiente. Noul apel URBACT se bazează pe aproape un deceniu de expertiză în sprijinirea transferului de soluții urbane eficiente.

  From urbact
  Off
  Ce beneficii au orașele?

  Prin intermediul ITN-urilor, orașelor care au primit finanțare UIA între anii 2016 - 2023 li se oferă oportunitatea să acționeze ca Parteneri Principali și să transfere experiența, know-how-ul și sfaturile lor către orașele interesate să implementeze un proiect similar. Utilizând metodologia de transfer URBACT - Înțelege, Adaptează și Reutilizează - partenerii din cadrul proiectului vor crea o înțelegere mai profundă și tridimensională a practicii originale UIA. În final, orașele din aceste rețele își vor îmbunătăți capacitatea de a proiecta soluții inovatoare într-un mod integrat și participativ și vor identifica surse de finanțare pentru implementare.

  Urmăriţi relatările experților Eddy Adams și Matthew Baqueria-Jackson despre metoda Înțelege, Adaptează, Reutilizează.

   

  Pe parcursul a doi ani, printr-un proces organizat de schimb de experiență și învățare între colegi, partenerii din cadrul proiectului vor colabora pentru a dezvolta un plan de investiții personalizat pentru implementarea proiectului de inovare. Cu sprijinul experților URBACT și implicarea unui grup de părți interesate locale în fiecare oraș (Grup Local URBACT) care adună diferite profiluri din interiorul și din afara administrației locale, această inițiativă va fi pusă în practică.

   

  Pe scurt, orașele implicate în acest tip de rețele ar trebui să se aștepte la...

  2

  Testarea transferului de inovare

  Replicarea inovăriii nu este niciodată ușoară, dar între anii 2021 și 2022, cinci rețele pilot de transfer de inovare au fost desemnate pentru a testa metoda de transfer URBACT. În aceste cinci rețele au fost implicate în total douăzeci de orașe, fiecare reţea fiind condusă de un oraș care implementase un proiect UIA.

  Evaluarea finală a reţelelor pilot a dovedit că metoda de transfer URBACT este de succes, dezvăluind câteva puncte importante de luat în considerare:

  • Analizând practica UIA

  Un proiect transferabil este unul care poate fi ușor modularizat. Proiectele UIA sunt intervenții strategice ample și complexe, concepute pentru un teritoriu specific. Deși transferul integral este rar, este util dacă poți să-l descompui în părți esențiale. În majoritatea rețelelor pilot, partenerii aveau o listă predefinită de componente, ceea ce le-a permis să le selecteze pe cele care ar funcționa cel mai bine în diferite contexte locale. Analiza activelor și obstacolelor, efectuată de expertul rețelei, a contribuit la ghidarea acestor alegeri.

  De exemplu, Rotterdam (Olanda) a reușit să adapteze un plan de investiții dezvoltat de Birmingham (Marea Britanie) prin intermediul rețelei USE-IT!. Rotterdam a personalizat instrumente și metode în planul de investiții al Birmingham-ului pentru a susține dezvoltarea unui centru de achiziții pentru cooperativele de lucru de cartier. Participarea în USE-IT! a avut, de asemenea, un impact profund asupra colaborării în Rotterdam, îmbunătățind relațiile dintre Primărie, Agenția Voor Goed care promovează antreprenoriatul social și Fondul de Impact Social Rotterdam.

  Cu toate acestea, există riscuri asociate cu modularizarea. Partenerilor le poate fi dificil să înțeleagă pe deplin fiecare componentă și să respingă una sau mai multe module potențial influente. Pentru a atenua acest aspect, majoritatea rețelelor au oferit opțiunea de module, dar au inclus printre acestea unul pe care toți partenerii ar fi de acord să îl transfere.

  • Reconstruind

  S-a subliniat deja importanța divizării proiectelor ample de inovare strategică. Gândește-te la asta ca la un inginer care demontează o mașină pentru a înțelege mai bine cum funcționează toate piesele componente - atâta timp cât îți amintești unde trebuie să fie fiecare piesă când o reasamblați!

  Această abordare este utilă și atunci când partenerii de transfer nu dispun de nivelul de finanțare necesară. Ei pot alege acele elemente pe care cred că le pot finanța. Riscul de care trebuie să fie conștienți aici este că partenerii pot selecta elemente care sunt mai ușoare, mai ieftine și, potențial, mai puțin inovatoare.

   

  Etape cruciale în procesul de transfer

  Metoda de transfer URBACT este compusă din diferite etape-cheie care deschid calea către transfer. Prima etapă importantă este studiul de transferabilitate. Acesta este format din informații, date și cifre referitoare la proiectul UIA care sunt adunate în urma vizitelor din fiecare oraș participant în rețea și în urma discuțiilor cu administrația orașului, aleșii locali dar și cu alte părți interesate relevante din afara administrației orașului. Toate datele adunate și analizate constituie o bază de referință pentru fiecare oraș, dar indică și potențialul de transfer al fiecărui oraș, cu puncte forte și puncte slabe la care trebuie să se lucreze în continuare. Acest studiu de transferabilitate devine referința pentru direcția de urmat în ceea ce privește activitățile rețelei și punctele de învățare înaintea transferului propriu-zis.

  Alte puncte de referință includ activități de consolidare a capacităților organizate de Secretariatul URBACT, traininguri cu instrumente sau sesiuni tematice și evenimente precum Festivalul Urban URBACT, care reprezintă o sursă de inspirație pentru orașe.

  În final, rezultatul tangibil principal al fiecărui partener din proiect este un plan de investiții care include toate resursele necesare și pașii de urmat pentru implementarea practicii UIA (parțial sau integral).

   

  ,,Show me the money”

  Transferul de soluții urbane inovatoare este foarte rar un proces de copiere și inserare. Un grad de adaptare și reutilizare este încă necesar pentru o transformare reală. Reutilizarea necesită resurse - oameni, planuri și, cel mai important, finanțare.

  O nouă caracteristică pentru rețelele viitoare, orașele vor avea și posibilitatea de a testa acțiuni cu un buget redus înainte de a le include în planul de investiții.

  La sfârșitul celor cinci rețele pilot, mai mult de trei sferturi dintre parteneri au declarat că vor transfera cel puțin 50% din conceptul original de inovare UIA. Sondajul a mai arătat că 15% dintre parteneri au asigurat deja fonduri pentru acest lucru, în timp ce aproape jumătate erau încrezători că planurile lor de transfer vor fi finanțate până la încheierea proiectului pilot.

   

  Deci, unde vă înscrieți?

  Dacă acest articol ți-a captat atenția, poate te-ar interesa să afli cum poate orașul tău să se implice.

  Dacă reprezinți un oraș interesat să devină partener de transfer, poți să te conectezi aici începând cu 10 ianuarie și să găsești resursele necesare despre cum poți aplica până la data de 20 martie 2024.

  Și nu uita să te înscrii la newsletter-ul URBACT și să ne urmărești pe @URBACT pentru a fi la curent cu noutățile.

  Așteptăm cu nerăbdare să te alături comunității URBACT,

  Echipa URBACT

   

   

   

   

   

 • Get ready for the Innovation Transfer Networks!

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  Person writing with a permanent marker on a transparent blackboard
  08/12/2023

  The new URBACT call builds on almost a decade of experience supporting the transfer of effective urban solutions.

  Articles
  Person writing with a permanent marker on a transparent blackboard.
  From urbact
  On

  From 10 January to 20 March 2024, URBACT is running a call for the next generation of Innovation Transfer Networks (ITNs). These networks aim to transfer projects that were funded under Urban Innovative Actions (UIA) to other cities across the EU, Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia.  


  What’s in it for cities?

   

  Through the ITNs, it’s up to the cities who received UIA funding from 2016 to 2023 to act as Lead Partners and to transfer their experience, know-how and advice to cities interested in implementing a similar project. Using the URBACT transfer methodology – Understand, Adapt and Re-use – project partners will create a deeper, three-dimensional understanding of the UIA original practice. Ultimately, the cities in these networks will improve their capacity to design innovative solutions in an integrated and participatory way and identify funding for implementation.

  Listen to experts Eddy Adams and Matthew Baqueria-Jackson discuss the Understand, Adapt, Reuse method:

  Over a two-year period, through an organised process of exchange and learning among peers, the project partners will work together to develop a tailor-made investment plan for the implementation of the innovation project. This will be done with the support of URBACT experts and anchored by a group of local stakeholders in each city (URBACT Local Group) that gathers different profiles from within and outside the local administration. 

  In a nutshell, cities involved in this type of networks should expect… 

  ITN - what to expect

   

  Putting innovation transfer to the test

   

  Replicating innovation is never easy, but between 2021 and 2022, five pilot innovation transfer networks were tasked with testing the URBACT transfer method. Twenty cities in total were involved in these five networks, each one of them led by a city who had implemented an UIA project. 

  The pilot’s final evaluation proved the URBACT transfer method to be successful, shedding light on some important points to consider:

  •    Breaking down the UIA practice

  A transferable project is one that can be easily modularised. UIA projects are large, complex strategic interventions designed for a specific territory. While wholesale transfer is a rarity, it helps if you can break it down into its core parts. In most of the pilot networks, partners had a pre-defined list of components, which enabled them to select those that would work best in different local contexts. An analysis of the assets and barriers, produced by the network expert, helped guide these choices.

  For instance, Rotterdam (NL) was able to adapt an investment plan developed by Birmingham (UK) through the USE-IT! network. Rotterdam customised tools and methods in Birmingham’s investment plan to support the development of a procurement hub for neighbourhood work-cooperatives. Involvement in USE-IT! has also had a profound impact upon partnership working in Rotterdam with enhanced relationships between the Municipality, the Voor Goed Agency that promotes social entrepreneurship, and the Social Impact Fond Rotterdam.

  Nevertheless, there are risks that come with modularising. It may be challenging for partners to fully understand each component and reject one or more potentially impactful modules. To mitigate this, most networks offered the option of modules, but included amongst these one which all partners would agree to transfer. 

  ●    Building back up

  The point has already been made about the importance of chunking up large strategic innovation projects. Think of it like an engineer, dismantling a machine to better understand how all the component parts work – so long as you remember where everything goes when you reassemble it! 

  This approach is also helpful when transfer partners do not have the scale of funding available. They can pick those elements which they are confident of being able to finance. The risk to be aware of here is that partners may select elements which are easier, or cheaper, and potentially less innovative.

   

  Stepping stones on the transfer path

   

  The URBACT transfer method is composed of different milestones that pave the way to the transfer. The first important milestone is the transferability study. This is composed of information, data, and figures around the topic of the UIA project that are gathered following visits to each network city and with discussions with the city administration, elected officials but also other relevant stakeholders outside the city administration. All the data gathered and analysed constitute a baseline for each city, but they also indicate the transfer potential of each city, with strengths and weaknesses that need to be further worked on. This transferability study becomes the reference for the way forward in terms of network activities and learning points before the actual transfer. 

  Other milestones include capacity-building activities organised by the URBACT Secretariat, trainings with tools or thematic sessions and events like the URBACT City Festival which is a source of inspiration for cities. 

  Finally, the main tangible result of each project partner is an investment plan that features all the necessary resources and steps to follow for the implementation of the UIA practice (partly or fully). 

   

  Show me the money

   

  Transferring innovative urban solutions is very rarely a copy-and-paste process. A degree of adaptation and reuse is still needed for genuine transformation. Reuse requires resources – people, plans and, most crucially, funding.

  A new feature for the upcoming networks, cities will also have the possibility of testing actions with a small budget before including them in the investment plan.

  At the end of the five pilot networks, more than three-quarters of partners said that they would transfer at least 50% of the original UIA innovation concept. The survey also showed that 15% of the partners already had secured funds for this, whilst almost half were confident that their transfer plans would be funded by the time the pilot concluded. 

   

  So, where do you sign up?

   

  If this article has whetted your appetite, then you might like to know how your city can get involved. 

  If you are a city interested in becoming a transfer partner, you can connect here from 10 January and find the necessary resources on how you can apply by 20 March 2024.  

  And don’t forget to sign up for the URBACT newsletter and follow us @URBACT to get updates. 

  We look forward to welcoming you to the URBACT community, 

  The URBACT team

   


  Special thanks to Eddy Adams for bringing together the findings of the evaluation of the previous pilot networks in this article.

   

   

   


   

 • Inspiring ideas for housing!

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  Inspiring housing ideas_COVER
  12/06/2023

  Check out some of the innovative solutions from the European Responsible Housing Awards 2022.

  Articles
  Network
  From urbact
  On

  All over Europe cities are under pressure to find affordable and adequate solutions to house people. Ever since 2013, The European Resonsible Housing Awards (ERHA) has been an exciting opportunity for local authorities, from URBACT cities and beyond, to discover new ideas and practices to tackle housing challenges. This year’s edition was no exception.

  Last June more than 180 social and affordable housing developers, tenant organisations' representatives, policymakers and academics celebrated the 2022 ERHA ceremony, which took place in Helsinki (FI) during the International Social Housing Festival. This is the occasion to showcase good quality housing and services that respond to a variety of needs and, by consequence, empower the civil society by setting good examples.

  The organisation behind the awards, the European Responsible Housing Initiative, is coordinated by DELPHIS – a professional non-profit association gathering 26 non-profit social housing companies – Housing Europe and the International Union of Tenants. The initiative is co-funded by the European Commission (DG Enterprise) and the awards are granted to cities according to a code of conduct, using a series of categories. This year’s winners are proof of how housing can be used as a leverage to transform districts and neighbourhoods.

   

  Let’s have a look at the 2022 edition winners!

   

  The winner for the ‘Fair financing for housing affordability’ category was Yes We Rent! a project in Mataró (ES) funded by the Urban Innovative Actions, which tackles a double challenge: “people without flats, and flats without people”. In a context of high deregulation of the housing market and dramatic shortage of affordable dwellings, the project seeks to generate an accessible housing stock targeting medium income households and using properties that are off the market and have been left empty.

  Yes we rent! is implemented by the municipality of Mataró in partnership with the Barcelona provincial authority, NGOs and research institutes, counting with a budget of 2.5 billion EUR. The project offers owners a guaranteed rent, and financial and organisational support to renovate the properties, incentivising them to rent their flats at a cost below market prices. In parallel, the project has tested an organisational model of a multi-stakeholder cooperative, which can be publicly funded and controlled. Tenants are trained and encouraged to engage in self-help, empowerment, co-development of housing services and for spotting new potential housing opportunities for other people.

   


  Source: Urban Innovative Actions

   

  The Garloch Community project was awarded for the category ‘More than a roof - supporting communities of equal opportunities’. The project takes place in the Achtercairn site in Garloch (UK) and represents a good practice of rural regeneration in a highland community. It is led by the needs of the community and managed by the Communities Housing Trust. It aims to transform the former derelict site in the centre of the village into a mixed development, combining affordable homes with social, commercial and education facilities. This community-led project incorporates 25 highly energy-efficient homes, which were built with sustainable materials. The initiative includes social leases, low cost home ownership and rent to buy. The project also includes the creation of shops, commercial spaces and the GALE Centre – a tourist information hub that attracts over 40.000 visitors per year.

  If in one hand housing instruments can be used to defy shrinking populations, as it’s the case for Gairlach where new dwellers were attracted and locals were prevented from moving elsewhere, affordable housing measures can also be an important ally to crowded cities. For instance, in Paris (FR), one of the densest cities in Europe, unused office buildings became affordable apartments for students. That’s how the Bertelotte students’ residence was born.

  The winner of the ‘Leaders of innovation, agents of fair energy transition’ category is the result of the retrofit process and conversion of an office building into a student residence. It counts with 139 units, which are managed by the Paris Habitat and the CROUS. The project successfully used bio-based materials and it put into practices circular economy principles. The process behind the Bertelotte student residence was an opportunity for the city of Paris to experiment and innovate. It is a turning point for the Paris Habitat in terms of eco-construction and climate action commitments.

   


  Source: Paris Habitat

   

  The award for the ‘Building strategic alliances, fostering community participation’ category was given to the Himmerland Boligforening's district project in Aalborg (DK). It consists of empowering tenants to co-create change at local level, attracting new residents and pushing for urban renewal initiatives. This includes an extensive renovation of a total of 1.000 residences spread over the area. As a result of the renovation, the locals have seen up to 50% reduction in energy use. Such outcome has benefited the environment, as well as the tenants’ wallets and living conditions.

  Finally, the winner of the category ‘Going the extra mile in extraordinary circumstances’  was the project Arriving Home, a sustainable initiative in Wien (AT) to combat homelessness and respond to the Covid-19 crisis. This initiative is a partnership with GBV - Association of Non-Profit Building Associations, BAWO - Federal Working Group for Homeless Aid and the Ministry of Social Affairs. It aims at people who had financial challenges as a result of the pandemic and, unfortunately, have lost their homes or were at risk of homelessness. The project aims at solving the issue by financing tenants’ upfront contributions and allocating apartments in a participatory way.

  URBACT’s commitment to support cities finding solutions towards adequate and affordable housing is stronger than ever. The programme supported ERHA's good practices and I had the pleasure of taking part in this edition’s jury, as an URBACT Expert – you can find more information from the ERHA winners in the 2022 Award Handbook. In addition, a year ago URBACT joined forces with the Urban Innovative Actions to rethink and address the question of Right to Housing, building from the experiences of the cities like the partners from the ROOF Network, which aims at ending homelessness. More recently, an online event on gender and housing.was organised.

   

  In light of the launch of URBACT IV and the upcoming call for Action Planning Networks by the end of the year, I am personally looking forward to seeing new proposals from cities to face the crucial challenges from housing.

   

  -

   


  Interested in the topic of housing? You can find more stories on the subject here.

   

   

   

   

   

   

 • CoRE

  Austria
  Vienna

  Centre of Refugee Empowerment

  Christoph Reinprecht
  Municipality of Vienna
  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  1 897 000
  • In partnership with

  Summary

  As a response to the dramatic increase in the number of refugees arriving 2015 in Vienna posing huge challenges to social welfare and social housing systems and to the labour market, the CoRE project aimed at strengthening the local integration system and at developing innovative and inclusive integration measures which addressed the specific needs of asylum seekers and refugees. CoRE operated as hub and incubator for empowerment processes, jointly planned, utilised and operated by public institutions, NGOs, civil society initiatives, and refugees. By pooling resources and knowhow and by making refugees equal partners instead of passive beneficiaries, it helped to initiate smart transformation processes for the whole integration system, also aiming at changing public discourse. The physical infrastructure in the form of the CoRE Centre offered community spaces as well as service spaces.
  One of the main achievements so far relates to the certification course for refugees with university diploma and experience in teaching in their home countries, developed and implemented together with the Educational Department of the University of Vienna.  The most innovative dimensions is represented by the CoRE participatory approach. This included (self-)empowerment strategies for refugees, the active involvement of target groups, the prioritisation of bottom up processes vs top down, and the use of multi-level governance approach. Innovative is also the CORE center as a meeting point an

  The innovative solution

  Implementing the “integration from day one-approach” was a key objective of CoRE, based on the principles of the Vienna Integration Concept. Its five pillars are: Language (German and multilingualism); training (education and work); social integration (living together and participation); awareness work (objectivity, assessment and information), and Human Rights. The involvement and commitment of both institutional actors, stakeholders, NGOs, volunteers, but most importantly, targeted groups had been essential e.g. in fighting de-qualification or other integration barriers. The main solutions tests are: information modules, workshops, peer-mentoring (self-empowerment), competences assessment (participation in labour market), -    measures to strengthen skills and qualifications (from support for medical doctors for being enabled to practice in Austria, certification courses for teachers and qualification training for accountants and care assistants to training in professional language skills or entrepreneurship training), -    public events for bringing skills and talents of refugees to the curtain, training for volunteers, and the CORE centre as a meeting and contact point for organised initiatives.

  A collaborative and participative work

  Each project partner represented a key area in the field of integration (social welfare, education, entrepreneurship, labour market, etc.). Their commitment – irrespective of their share of the activities/budget – was one key success factor; same for their willingness to cooperate at eye level with civil society and targeted populations. Another key factor: strong support from local government, and involvement of scientific community.
  The active involvement of refugees was in all phases of project implementation of utmost importance and the key to success. Pooling of resources of the project partners created a context that encouraged refugees to play an active role in their own integration process, and to be involved in the implementation of the project. Refugees acted as protagonists of the project, e.g. by holding workshops and lectures in schools.

  The impact and results

  The framework conditions have changed substantially over the course of the project. At the very beginning, requirements directly related to the arrival of asylum seekers had been priority; later, integration issues on a more structural and emotional level came to the fore. At the political level, national elections brought restrictions in asylum law and tightened anti-immigration discourse, positioning the local government as an antipode. Project implementation was achieved through the capacity of all actors involved to collaborate across sectoral, disciplinary and institutional boundaries.
  CoRE achieved a number of outputs that help making integration more inclusive, strengthening the integration from day one approach, and putting (self-) empowerment into the core of integration work. Concrete and measured results concern e.g. the number of refugees who benefitted from first-hand information, who ate able to stabilize their living and housing situation, who increased their professional skills and (also language) knowledge, attended a certification course, gained first working experiences, passed successfully exams, or who had been involved in activities promoting awareness of issues relating to flight and integration.

  Why this good practices should be transferred to other cities?

  The situation of asylum seekers and refugees is requiring answers both at European, national and in particular local levels. The CoRE project is a complex project, focusing on various aspects of the integration process. As the project was characterized by the specific challenges in Vienna at that time, the project as a whole is not transferable one to one. However, the various activities of the project themselves are transferable – not only to other cities, but partly also to other target groups. But there are also more general lessons to learn from CoRE: The project’s main experience to share with other cities would be to dare to follow the concept of 'integration from day one', and to apply a bottom-up approach. Even if following a bottom-up-approach, with the active involvement of the target group and a high level of participation, might be challenging, the outcomes are worth it. The experiences also suggest not to focus only on results and outcomes of the project, but also on the process itself. Following a participative approach, the process of developing, modifying and testing new solutions together with the target group, is itself just as valuable as the outcomes. On the one hand, the collaborative work promotes a deeper understanding of the target group and on the other hand it changes the role of the target group, from being passive beneficiaries to active co-creators in their own integration process. 

  Main Theme
  Is a transfer practice
  0
  Ref nid
  17072