• Stay Tuned

  Timeline

  Phase 1 kick-off
  Phase 2 kick-off
  Phase 2 development
  Final event

  Arwen Dewilde
  City of Ghent

  CONTACT US

  European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas have more ELET rates, than the countryside areas - contrary to the national trends of these cities' countires. This represents a serious challenge, as ELET has significant societal and individual consequences, such as a higher risk of unemployment, poverty, marginalization and social exclusion. Tackling this issue means breaking the cycle of deprivation and the intergenerational transmission of poverty and inequality.

  Boosting the Frequency of Qualification
  Ref nid
  8874
 • TechTown

  The Intercultural cities programme (ICC) supports cities in reviewing their policies through an intercultural lens and developing comprehensive intercultural strategies to help them manage diversity positively and realise the diversity advantage.

  Amadora launches a Guide on the welcoming of migrants

  Blue Economy Forum

  BluAct Toolkit

  BluAct: The Documentary

  2ndChance on Facebook

  2ndChance on Twitter

  Timeline

  Kick-off meeting in June (Basingstoke). Transnational meetings in September (Limerick) and November (Cesis)
  Transnational meetings in March (Barnsley), June (Gavle), September (Dubrovnik) and November (Loop City).
  Final event in April (Brussels).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  City of Loulé
  Praça da República, 8104-001 Loulé
  Phone +351 289 400 600

  CONTACT US

  City of Igualada
  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada, Barcelona

  CONTACT US

  City of Ghent
  Stad Gent
  Botermarkt 1
  9000 Gent

  City of Genoa
  Via di Francia, 1 - XI floor. 16149 Genova

  CONTACT US

  City of San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 – 30027

  CONTACT US

  City of Naples
  Urban Planning Department 
  Phone +39 081 7958932 - 34 - 17 

  CONTACT US

  The Barnsley Digital Media  County Way, Barnsley, S70 2JW
  Phone +44 01226 720700 

  CONTACT US

  By exploring how small and medium sized cities can maximise the job creation potential of the digital economy, this Action Planning network examined whether there is potential for spillover from stronger city level digital economies; how clusters can work at city level and look collaboratively at what cities can do to support businesses to access the digital skills and innovations they need in order to start, grow and compete. The city partners further explored the role and viability of digital, content creation and technology clusters and how benefit may be gained from major city or national initiatives to benefit job creation and growth in small and medium sized cities. The project was 'of the digital economy' as well as 'for the digital economy' in that it used digital technologies as much as possible throughout management and delivery.

  A digital city future, adapt or die
  Ref nid
  7454
 • BeePathNet Reloaded

  Summary

  About

  Partners

  Lead Partner : Ljubljana - Slovenia
  • Osijek - Croatia
  • Bergamo - Italy
  • Bansko - Bulgaria
  • Sosnowiec - Poland

  Timeline

  • Kick-off meeting
  • Boot Camp in Ljubljana (SI)
  • Thematic Transfer meeting in Osijek (HR)
  • Thematic Transfer meeting in Bansko (BG)
  • Thematic Transfer meeting in Bergamo (IT)
  • Thematic Transfer meeting in Sosnowiec (PL)
  • Final Conference in Ljubljana (SI)

  BEE PATH good practice logic is very simple - bees are the best indicator of healthy environment! BeePathNet-Expanded project will widen the network of “bee-friendly cities” based on BeePathNet project transfer success. It will address urban environmental, biodiversity and food self-sufficiency challenges linked to urban beekeeping through integrated and participative approaches, build key stakeholders’ capacities to influence relevant policies, develop and implement efficient solutions.

  BeePathNet Reloaded logo
  Enriching the Urban Jungle with Bees
 • Brněnské programy sociální inkluze pomocí skupinové výuky hudby se staly vzorem pro česká a slovenská města

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  Město Brno se v letech 2018 – 2021 zapojilo do sítě přenosu OP URBACT III s názvem OnStage – Music Schools for Social Change (Hudební školy jako nástroj sociální změny). Vedoucím městem této sítě a nositelem dobré praxe bylo španělské město L´Hospitalet de Llobregat, které spadá do aglomerace Barcelony. Dalšími zapojenými městy bylo Aarhus (Dánsko), Katovice (Polsko), Adelfia (Itálie), Valongo (Portugalsko) a Grigny (Francie). 

  Articles
  Education

  Brno bylo při implementaci dobré praxe z města L´Hospitalet de Llobregat natolik úspěšné, že bylo osloveno Národním kontaktním místem OP URBACT pro Českou republiku, aby se stalo nositelem dobré praxe a o své zkušenosti se podělilo v rámci Česko-slovenské iniciativy přenosu dobré praxe OnStage, která je určena českým a slovenským městům. 

  Brno má cca 380 000 obyvatel (2018) a jedná se o druhé největší město v České republice. Romská komunita ve městě čítá 15 – 17 000 obyvatel a roste rovněž počet mezinárodních občanů. Bylo identifikováno 16 oblastí, které čítají cca 12 – 15 000 obyvatel a jsou ohroženy stoupající mírou chudoby. Tyto oblasti se mohou v budoucnosti stát sociálně vyloučenými lokalitami. Statistiky potvrzují, že cca 78 % Romů opouští vzdělávací systém předčasně. Vzhledem k tomu, že romská komunita patří mezi sociálně ohrožené skupiny a jejich měsíční příjmy jsou nízké, je tradiční výuka na základních uměleckých školách pro děti z této cílové skupiny finančně nedostupná. Právě z tohoto důvodu se Brno rozhodlo implementovat dobrou praxi ze španělského města L´Hospitalet de Llobregat a zpřístupnit hudební vzdělání také dětem ze sociálně znevýhodněných skupin. 

  Dobrá praxe města Brna částečně využívá metodu El Sistema, což je hudebně-vzdělávací program, který se po úspěšné aplikaci ve Venezuele rozšířil do zemí po celém světě. Zakladatel programu, venezuelský ekonom a hudebník José Antonio Abreu, byl za svůj přínos a úsilí v boji proti kriminalitě a v ochraně dětí prostřednictvím výuky hudby v roce 1995 jmenován speciálním ambasadorem pro rozvoj celosvětových hnutí mládežnických a dětských orchestrů a sborů při organizaci UNESCO. 

  V Brně se rozhodli zavést odpolední program výuky na hudební nástroje ve dvou základních školách, které se nachází v lokalitách, kterým hrozí sociální vyloučení. Jedna ze škol je z 80 % navštěvována romskou komunitou, druhá škola z 50 %. Hlavní cílovou skupinou jsou sice děti z 5. – 9. třídy (11 – 15 let), ale do programu byla zapojena také MŠ Sýpka, kde probíhá skupinová výuka na zobcovou flétnu a do běžných denních aktivit jsou zařazeny také Orffovy nástroje. Na ZŠ Merhautova probíhá pravidelná skupinová výuka hry na kytaru a na ZŠ nám. 28. října skupinová výuka houslí a violoncella. Velký úspěch slaví také rozšířená hudební výuka v rámci dopolední výuky zaměřená na perkusní nástroje.

  Zároveň Brno v rámci přenášení dobré praxe využilo koncept práce s komunitou. Proto se spojilo s neziskovou organizací IQ ROMA servis, z. s., která sídlí nedaleko základní umělecké školy, a založili komunitní sbor, kde si může kdokoliv přijít zazpívat romské písně, gospely apod.

  Díky úspěšnosti brněnských výukových programů bylo v r. 2021 město Brno vybráno jako nositel dobré praxe v rámci tzv. pilotních národních iniciativ OP URBACT a došlo ke vzniku Česko-slovenské iniciativy pro přenos dobré praxe OnStage, do níž jsou zapojena města Banská Bystrica, Broumov, Lučenec, Neratovice, Nitra, Plzeň a Trenčín. Cílové skupiny jednotlivých měst se liší. Města se zaměřují na inkluzi sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodičů z řad majority, romské komunity, hendikepovaných občanů a mezinárodních občanů.

  Česká a Slovenská republika disponuje rozsáhlou sítí Základních uměleckých škol (ZUŠ), jejichž přístupnost široké veřejnosti je v Evropě unikátní. Zásadní rozdíl mezi ZUŠ a metodou El Sistema, z níž dobrá práce OnStage vychází, však spočívá v systému výuky a v poslání obou konceptů. ZUŠ jsou zaměřeny na excelentnost a žáci většinou dostávají individuální hodiny od profesionálních učitelů hudby. Žáci navíc musí platit školné, které je sice dotováno státem, ale i přesto je pro děti ze sociálně znevýhodněných skupin většinou nedostupné. Dobrá praxe OnStage je naopak založená na skupinové výuce, jejímž primárním cílem není dosažení excelence. Výuka není postavena na teorii, ale na praxi. Děti se učí pomocí nápodoby a dochází k poměrně rychlým výsledkům, což podporuje motivaci. Hlavním cílem je radost ze hry a budování sociálních vazeb mezi učitelem a zapojenými dětmi navzájem. Finanční náročnost výukových programů je navíc nastavena tak, aby bylo možné zapojení široké veřejnosti i ze sociálně znevýhodněných skupin. Díky tomuto konceptu dochází za pomocí hudby a jiných performativních umění jako je např. tanec k odbourávání sociálních i jazykových bariér a k vytváření nových sociálních vazeb. Skupinová výuka performativních umění není prospěšná pouze pro zlepšování sociálních kompetencí, ale má také pozitivní dopad na pozdější uplatnitelnost na trhu práce, jelikož napomáhá k budování sebedisciplíny, trpělivosti, kritického myšlení, schopnosti řešit problémy, schopnosti týmové spolupráce a je rovněž prokázáno zlepšení školní docházky a studijních výsledků. Dochází např. k výraznému zlepšení prospěchu v matematice. Skupinová výuka napříč sociálními skupinami také napomáhá inkluzi a odstraňování předsudků a kulturních bariér. 

  V rámci Česko-slovenské iniciativy pro přenos dobré praxe OnStage byla vypracována tzv. Studie přenositelnosti, která je jedním z klíčových dokumentů, který poslouží jako základ pro přenos výukové metody použité ve městě Brně. Hlavním cílem této studie je poskytnout zapojeným městům detailní popis přenášené dobré praxe a vyhodnotit potenciál přenosu dobré praxe do jejich místních podmínek. Na základě Studie přenositelnosti si všechna zapojená města z České republiky i Slovenska vypracovala své vlastní Plány přenosu, v nichž si stanovila své vize, cíle a plánované aktivity. 

  OP URBACT je především o ukázkách dobré praxe, inovativních řešeních, participativních metodách a spolupráci měst, a proto jsou v rámci iniciativy OnStage pořádány i mezinárodní setkání, kde mají zapojená města možnost sdílet výzvy, kterým čelí, inspirovat se vzájemně v jejich řešení a učit se z případných chyb. V letošním roce proběhla již dvě setkání. Budoucí lektoři výukových programů OnStage navštívili město Brno, kde se od tamějších učitelů dozvěděli, jak správně nastavit výuku, které přístupy fungují, které nefungují, a že role učitele programu OnStage nespočívá pouze ve výuce hudby. Učitel je pro děti mnohdy i psychologem, přítelem nebo rodičem.

  V dubnu proběhlo také setkání zástupců zapojených měst v Trenčíně, kde města představila své dosavadní úspěchy a plány do budoucna. Města se rovněž zamýšlela nad překážkami, které by v rámci realizace navrhovaných aktivit mohly nastat, a navrhovala možná řešení. Zároveň byla na setkání blíže představena dobrá praxe OnStage jak v České Republice, tak také v zahraničí a účastníci měli možnost se hlouběji ponořit do tématu inkluze. 

  Česko-slovenská iniciativa pro přenos dobré praxe OnStage potrvá do konce tohoto roku, ale je předpokládáno, že navržené výukové programy potrvají i v letech následujících.

  Autor: Mgr. Kamila Gamalová, MBA, vedoucí expertka OP URBACT

  Network
  From urbact
  Off
  Ref nid
  17600
 • PLAYFUL PARADIGM II

  Playful Paradigm II map of partners

  Timeline

  • 1-TNM-Kick-off meeting - Virtual
  • 2-TNM-Grosuplie (Slovenia) - Virtual
  • World Play Day 2022
  • 3-TNM-Jelgava (Latvia) - Virtual
  • 4-TNM-Igualada (Spain) - Face-to-face
  • 5-TNM-Lousã (Portugal) - Presence
  • 6-TNM-Udine (Italy) - Final Meeting - Presence

  Playful Paradigm increases the capabilities of cities to answer global challenges including those emerged during covid19. It promotes inclusion, intergenerational solidarity, SDGs, resilience, healthy lifestyles. Play is a serious matter and can make the difference for a better urban future of cities. The Playful paradigm helps to re-think the community welfare and it is replicable adaptable to other urban contexts, since play is a universal principle, naturally practiced by every human being.

  PLAYFUL PARADIGM Second Wave
  Games for inclusive, healthy and sustainable cities
  Ref nid
  16391
 • BioCanteens#2

  Summary

  About

  Partners

  LEAD PARTNER : Mouans-Sartoux - France
  • Liège - Belgium
  • Gava - Spain
  • Wroclaw - Poland

  Timeline

  • Kick-off meeting
  • A Table ! Mouans-Sartoux Food Forum

  What's new

  News & Events

  BioCanteens#2 Transfer Network is about ensuring the distribution of sustainable school meals in participating cities as a key lever towards the development of an integrated local agri-food approach, protecting both citizens’ health and the environment. The project aims to transfer Mouans- Sartoux’s Good Practice in the field of collective school catering, to other highly committed cities across Europe.

  Education - Food - Environment - Local Economy - Governance
  Ref nid
  16388
 • BeePathNet Reloaded

  BeePathNet Reloaded map

  LEAD PARTNER : Ljubljana - Slovenia
  • Bergamo - Italy
  • Osijek - Croatia
  • Sosnowiec - Poland
  • Bansko - Bulgaria

  Timeline

  • Kick-off meeting
  • Boot Camp in Ljubljana (SI)
  • Thematic Transfer meeting in Osijek (HR)

    
  • Thematic Transfer meeting in Bansko (BG)
  • Thematic Transfer meeting in Bergamo (IT)
  • Thematic Transfer meeting in Sosnowiec (PL)
  • Final Conference in Ljubljana (SI)
  • Read all about the achievements of the BeePathNet Reloaded network in our last newsletter

  • Final conference: EU cities – good for BEES is good for PEOPLE, a transformation into green sustainable cities and launch of Bee Path Cities network

    

   The final conference titled 'EU cities - good for BEES is good for PEOPLE, a transformation into green sustainable cities’ was the conclusion of the transfer of sustainable urban beekeeping knowledge from Ljubljana to nine EU cities (BeePathNet and BeePathNet Reloaded). The event that took place in Ljubljana (25th October 2022) joined residents of over 45 cities and 17 different countries worldwide either in person or virtually. It was also the official launch of the international network of Bee Path Cities – the movement that will continue to promote the vision of creating cities that are “good for pollinators and therefore good for people” beyond the project. Conference presentations and videos including the Philosophy of Bee Path Cities and guidelines for new cities to implement the movement are available on network web page.

    

   Final words of Maruška Markovčič Ljubljana BEE PATH’s initiator, the Queen Bee of urban beekeeping knowledge transfer and Bee Path Cities international network, from the City of Ljubljana:

   “I see this as a new beginning of new times!

   Everybody is a spokesperson. Take the Bee Path Cities Philosophy and invite cities to join.

   Thank you for swarming with us!”.

    

  • Good Practice Transfer - why not in MORE cities?

   When you find a formula that works, what can you do but repeat it! Meet the cities that were approved for the Second Wave of Transfer Networks.

  Newsletter

  • Subscribe to the BeePathNet Reloaded newsletter (available in six languages) here.
  • Check the newsletter library here.

  BEE PATH good practice logic is very simple - bees are the best indicator of healthy environment! BeePathNet-Expanded project will widen the network of “bee-friendly cities” based on BeePathNet project transfer success. It will address urban environmental, biodiversity and food self-sufficiency challenges linked to urban beekeeping through integrated and participative approaches, build key stakeholders’ capacities to influence relevant policies, develop and implement efficient solutions.

  Enriching the Urban Jungle with Bees
  Ref nid
  16355
 • Nine solutions for more vibrant, productive cities

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  These local actions for community participation and productivity are inspiring cities across the EU. Could they work in yours too?

  Articles
  Education

  The New Leipzig Charter highlights three forms of the transformative city which can be harnessed in Europe to enhance people’s quality of life: the Just City, the Green City and the Productive City.

  URBACT’s latest publication is packed with sustainable solutions to address these three dimensions – all tried, tested and transferred between EU cities, with adaptations for each local context.

  To give a taste of the stories told in ‘Good Practice Transfer: Why not in my City?’, here are nine examples of local actions for Productive Cities. We hope towns and cities of all sizes will be inspired to ‘Understand, Adapt and Re-use’ participative solutions like this – from education and entrepreneurship to efficient governance and better use of urban spaces – improving everyday life for residents, and supporting a just transition to a green economy.

   

  1. Give citizens a card for local services

  To simplify everyday life in Aveiro (PT), the municipality got together with stakeholders to launch a card that will give citizens easy access to public services such as the library, museum, buses and shared bikes, as well as improved online and front desk support. A first step was to issue a student card to access school services across the city, from stationery and meals, to school trips. The idea is to promote a smarter, more open, resilient and inclusive society. Aveiro and four other URBACT partner cities are introducing their local versions of ‘CARD4ALL’ based on good practice from Gijón, a Spanish city that has provided citizen cards for nearly 20 years.

   

  2. Put residents’ wellbeing at the heart of urban regeneration

  In a project to bring an old playing field back into use, Birmingham (UK) gave local people the power to drive improvements themselves, thanks to a Community Economic Development Planning model, mirroring successful approaches already used in Łódź (PL). Building on this positive start, residents went on to co-produce an alternative Community-Led Master Plan for the wider area — where all council plans had previously been opposed. Council-appointed community ‘ambassadors’ now work with local residents, businesses, service providers and volunteers with a direct stake in the area’s economic health. And the approach is being rolled out across other areas of the city. Birmingham is one of six cities to learn from Łódź’ collaborative model as part of the URBAN REGENERATION MIX network.

   

  3. Create a digital business hub with a local twist 

  The Greek city of Piraeus founded a new ‘Blue Lab’ near its harbour — the first Blue Economy Innovation Centre in Greece. Equipped with state-of-the-art technology, Blue Lab welcomes students and entrepreneurs, providing business mentoring, tech and entrepreneurship training. It has boosted cooperation with businesses and schools, and sparked an array of prototype technology solutions. Piraeus’ further plans now include a new larger co-working space, training facilities to upskill the workforce, and investment in more advanced technologies. Piraeus is one of six URBACT Tech Revolution network partner cities to set up their own start-up support schemes based on the Digital Media Centre in Barnsley (UK), an URBACT-listed Good Practice that has become a successful hub for local creative and digital business.

   

  4. Build local partnerships around education

  By involving parents, school staff, local clubs and council departments in ‘Educational Innovation Networks’ (EIN), the city of Halmstad (SE) is boosting local connections and sparking improvements in education. Thanks to the URBACT ON BOARD network, Halmstad learnt from Viladecans (ES) who originally formed an EIN to improve education as part of a drive to reverse rising unemployment and declining growth. Halmstad adopted new ideas, including ‘Positive Mindset and Emotions’ for better learning and methods for improving pupil participation. Communication within the municipality also improved thanks to cross-departmental clusters focusing on: Care and Support; Education and Learning; Growth and Attractiveness; and Infrastructure.

   

  5. Open a ‘living room’ for local clubs and residents

  Idrija (SI) transformed an empty shop into a ‘living room’ for the town, with free activities run by, and for, local associations and inhabitants. City administrators, social services and economic departments, local clubs and active citizens, are all involved in the project, as well as the regional development agency, library and retirement home. As a result, the site has become a meeting place open to all, with events focusing on topics as diverse as housing refurbishment, chess, and knitting. It also hosts a municipality-supported free transport service for elderly people and a book corner run by the local library. Idrija’s solution was modelled on the ‘Stellwerk’ NGO platform launched in Altena (DE) as a solution to help manage the town’s long-term decline.

   

  6. Turn unused buildings into homes

  Chemnitz’s (DE) ‘Housing Agency for Shrinking Cities’ helps transform empty buildings into valuable housing while reducing speculation, channeling grant money, and cutting future costs for both the owners of decaying buildings and the municipality. Initiated and funded by the city authorities, the project is carried out in the public interest by a long-standing private partner. This model inspired Vilafranca del Penedès (ES), partner in the URBACT ALT/BAU network, to review its housing policies and look for private partners with the technical capacity and financial solvency to help the city recover abandoned housing units. As a result, Vilafranca has signed an agreement with a social foundation whose main objective is to identify, obtain and rehabilitate low-priced rental housing in collaboration with job agencies.

   

  7. Launch a blue entrepreneurship competition (for cities near water!) 

  The port city of Mataró (ES) is boosting local entrepreneurship and jobs in the maritime economy – inspired by a BlueGrowth initiative in Piraeus (EL). Mataró encouraged diverse public and private stakeholders to get involved, including the City Promotion team, regional ‘Barcelona Nautic Cluster’, local port authority, and a technology park that hosts the University and a business incubator. The resulting Mataró Blue Growth Entrepreneurship competition provides cash prizes, mentoring and access to a business accelerator programme. So far winning projects include a boat repair franchise, a boat propulsion system, and an app linking up superyachts with relevant services.

   

  8. Help city employees become innovators

  When Turin (IT) teamed up with private sponsors to launch a competition inviting 10 000 municipal staff to submit innovative ideas for improving the administration's performance, winning proposals included solutions for improving community participation, smart procurement, and lighting in public buildings. This inspired Rotterdam (NL) and five other cities in the URBACT Innovato-R network to draw on Turin’s experience to boost innovation and process improvement in their own cities. As a result, Rotterdam took a fresh approach with its existing innovation network of over 1 800 civil servants and 500 external stakeholders, strengthening links with businesses and academics, introducing new online ‘inspiration sessions’, and co-designing a new innovation platform.

   

  9. Harness the power of public spending 

  Koszalin (PL) analysed the city’s procurement spending and is using the resulting evidence to shape public procurement practices in order to benefit the local economy, while taking into account social and environmental factors. To do so, they used a spend analysis tool that was originally developed by Preston (UK) and transferred to six EU cities via the URBACT Making Spend Matter network. Koszalin also started working more closely with key ‘anchor institutions’ in the city, such as the hospital and university, exploring how much they spend, and where that money goes geographically. Meanwhile, they improved support for local SME participation in public procurement.

   

  Find out more about these and many more sustainable city solutions – in the new URBACT publication ‘Good Practice Transfer: Why not in my City?’.

  Visit the Good Practice database for more inspiration.

   

  From urbact
  On
  Ref nid
  16287
 • A municipal farm to supply local canteens

  Bulgaria
  Troyan

  Paving the way for city leadership in local food production

  Ivanka Dzhabrailova
  Project Coordinator
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  33 500

  Summary

  Troyan developed the first municipal farm of Bulgaria, with the aim to producing food for its school canteens. During 2.5 years, it got inspired by the Good Practice of Mouans-Sartoux which enabled empowering an already on-going transformation at city local level.  In the long-run, 15 ha of publicly owned land, including 200 m2 of greenhouse tunnel will produce food for the 500 children in the town’s kindergartens.

  Solutions offered by the good practice

  Troyan is a town in the hills of central Bulgaria known for its strong plum brandy and with strong ambitions for its agri-food sector. Its 2014-2020 Municipal Development Plan already prioritised organic farming, support for young farmers, and conservation.

  Troyan aimed at delivering fresh organic products to its school canteens and started working with a research institute to plan the development of organic fruit and vegetable production – including locally-adapted plum and apple varieties. To support this, in 2018, the town announced that 15 ha of publicly owned land would be dedicated to a municipal farm, with areas for vegetables, fruit trees and cattle grazing. Troyan joined the BIOCANTEENS network to help develop an operational process to carry this out.

  Troyan’s municipal farm is the first of its kind in Bulgaria. To achieve this, the town took a step-by-step approach - initially aiming to provide half of the vegetables required in local canteens, then expand production later.

  In March 2019, a meeting with Rozalina Rusenova, Deputy Mayor, confirmed the new farm’s overall infrastructure: three 200 m2 greenhouse tunnels, with an irrigation system and space for a fourth tunnel; and farm building facilities including a hall, storage space, refrigeration chambers and a preparation room for end products.

  Whilst the pandemic and the cold 2019 winter slowed the municipal farm’s development, good progress has been made. Local farmer Maya Genkova was recruited to run the farm – including both production and educational visits.

  Organic fruit orchards and first vegetables were planted in greenhouses at the end of 2020. These are expected to supply fresh organic fruit and vegetables to all 500 children in the town’s kindergartens during the course of 2021. Activities will also be organised for children on site.

  The organic certification process was also launched with the National Food Agency - an essential step before serving the food in school canteens.

  Sustainable and integrated urban approach

  Troyan’s approach followed the main integrating axes of the good practice it was transferring, Mouans-Sartoux:

  • Horizontal integration: by supporting smart land use, organic production and local agri-food systems development, the project has a strong environmental dimension. It also has an economic dimension through the creation of 1 farmer job. From a social aspect, the activities organised on the farm will enable raising awareness of children on local organic production and healthy eating. Production is 100% organic.
  • Territorial integration: the project is totally integrated in the overall strategy of the city as owned by the municipality and directly linked with school canteens provisioning.

  Troyan’s transfer process benefited from a particularly positive situation: the strong political involvement of Mayor Donka Mihaylova to improve the quality of city school canteens; no major financial barriers to set the farm, the city owning a provision of suitable land in a region with good assets for agriculture; a city canteens system relying on “traditional” independent kitchens organized to prepare fresh vegetables and fruits; a good mobilization from start of stakeholders in the ULG involving Heads of all city schools and kindergartens, civil servants and representatives of parents association; last but not least, a BioCanteens’ project that raised the enthusiasm in the local stakeholders ecosystem.

  Participatory approach

  This process was supported by an URBACT Local Group involving heads of all city schools and kindergartens, civil servants, parents’ association, local producers and representatives of children associations.  During the course of the project, 10 ULG meetings with stakeholders’ involvement were held in Troyan. The main subjects discussed during the meetings were the Municipal Farm Platform, the Kitchen Micro-good practices and the organic demand and supply.

  What difference has it made

  • The Municipal Farm has been made with minimum resources;
  • Children are provided with fresh organic vegetables and fruits’;
  • The amount of money parents pay per month for daily kids food at the kindergarten was made cheaper;

  With that difference of that payment, we invest in more quality products.

  Transferring the practice

  Troyan has been part of the BIOCANTEENS Transfer network led by Mouans-Sartoux (France) together with other 5 European cities LAG Pays des Condruses (Belgium), Vaslui (Romania), Trikala (Greece), Rosignano Marittimo (Italy), and Torres Vedras (Portugal).

  The success of Troyan is in part due to a transfer process in the framework of an URBACT network arriving at the right time to boost and implement an ongoing policy orientation toward healthy and sustainable food in the city: this is certainly a lesson learned for URBACT transfer process who best apply when empowering an already on-going transformation at city local level. 

  Beyond the inspiration and guidance provided by Mouans-Sartoux, one of the most valuable network activities was a network workshop on public procurement. This helped Troyan understand what it is possible to achieve with the right plans, procedures and award criteria.

  The transnational meeting hosted in the city itself in July 2019 also had an important local benefit in reinforcing support for the municipality’s agri-food strategy. The involvement of the Mayor Donka Mihaylova in this meeting was key.

  While work with school kitchens and on the municipal farm continues to develop, Troyan is starting to apply new ideas and perspectives on Public Procurement to improve supply to school canteens. Further next steps include an initiative to support the preparation of meals inside school canteens, and expanding the supply of local, healthy organic food to the municipality’s elderly residents.

  Is a transfer practice
  0
  Ref nid
  16282
 • Music for social change in Brno

  Czech Republic
  Brno

  Shaping inclusive public education through performative arts

  Andrea Barickmanová
  Local Coordinator
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  381 000

  Solutions offered by the good practice

  Brno, the second largest city in the Czech Republic, despite a low poverty rate overall, has identified 16 areas at risk of social exclusion. Mostly located close to the city center and populated by 12-15 000 citizens, these areas are home to mainly Roma people – the major ethnical minority in Brno. Experts estimate that 78% of Roma children leave school early, compared with a regional average of 2.7%.  To deal with this situation, Brno municipality welcomed the proposal of the URBACT network ONSTAGE transferring the good practice of L’Hospitalet, namely of  the Municipal Music School and Arts Centre (EMMCA)  , an education scheme that improves social inclusion through arts and music. Even before ONSTAGE, the municipality co-financed a music programme provided by local organisations and ran high-quality affordable music schools (ZUŠ) for children throughout the city, but  children from socially challenged backgrounds were usually unattending.

   

  Through ONSTAGE a wide variety of stakeholders, including representatives from the municipality and the region, all local non-profit organizations and schools situated in the target areas have been brought together to introduce the educational music program similar to EMMCA’s one in 10 target schools.

   

  Brno’s pilot program began in September 2019 in the primary school ZŠ nám. 28. Října, extending the morning curricular programme with an extra music lesson for 5th to 9th grade classes. In parallel, another music program was started in a newly opened kindergarten, MŠ Sýpka, which entailed the setting up of a weekly group music course and the purchase of musical instruments.

   

  At the end of November 2019, a free-of-tuition community choir ONSTAGE was established. In January 2020, another music program in the primary school ZŠ Merhautova (3x2h/week) was opened.

   

  In the spring of 2020, all the programs were well established, but encountered a halt during lockdown. However, despite the slowing of activities due to Covid-19, group violin, cello and guitar lessons began in two primary schools — and in September 2020, 37 students signed up for guitar lessons, four times more than the year before. As a result, the project had a real impact on the understanding and use of music for social change.

  Sustainable and integrated urban approach

  One of the key points of the approach has been the establishment of the Urban Local Group (ULG), composed by a wide variety of stakeholders, including both institutional representatives (from the municipality and the region), local associations, and schools. This alliance has been fundamental in supporting the project throughout its duration and assuring the project’s sustainability after its official conclusion. The diversity of the ULG’s members also meant valuable insights into the specific problems of social exclusion and policies to counteract them from different perspectives.

  Participatory approach

  Participation has been one of the main objectives of the project since its early stages and there are now a lot of agents positively engaged.

   

  By targeting schools with a high number of pupils from socially excluded segments of society, participation in the music programs has been fundamental in bringing together children from different backgrounds.

   

  The choir represented an important tool for participation as well. It was the result of a cooperation with local non-profit organization IQ Roma Servis and it was free of tuition. At the basis of the project there was the belief that a broad repertoire – popular songs, gospels and traditional Roma songs – and no age restriction represented promising concepts for creating a community space where local people could meet and share the joy of making music together and get to know the richness of the Roma’s musical culture.

  What difference has it made

  The ON STAGE Transfer Network has made it possible in Brno to think of an innovative and more inclusive music education system through enhancing social cohesion.

   

  Although state basic schools (ZUŠ) offer high quality music education, it is mainly designed to prepare students for the conservatory, which opens for them the opportunity to pursue a professional career in music. Teaching music to enhance social cohesion was a concept little known in the city and its potential had hardly been explored. Being part of the ON STAGE project gave Brno the chance to change this. Social cohesion has been enhanced and many children who did not attend musical classes before have then joined the new programs. For the second year of the programme (2020/2021) even more people signed to the courses and the choir.

   

  Despite Covid-19 related restrictions, all the programs have been successful in establishing foundations with students and teachers who believe in the idea of the project and are willing to continue. In only a short period of time, the ON STAGE project has been meaningful for Brno and can actually make positive changes.

  Transferring the practice

  The ON STAGE Trasfernetwork was led by the city of L’Hospitalet and involved, apart from Brno, Aarhus (Denmark), Katowice (Poland), Adelfia (Italy), Valongo (Portugal) and Grigny (France).

   

  The ON STAGE Transfer Network organized also a teachers’ mobility program. For Brno’s teachers, seeing L’Hospitalet’s group-based ‘El Sistema’ teaching method in practice was a real eye-opener — as were opportunities to exchange with partner cities such as Grigny (a suburb of Paris, France).

  Is a transfer practice
  0
  Ref nid
  16273