• Agents of Co-Existence

  LEAD PARTNER : Municipality of Genk - Belgium
  • Gdańsk - Poland
  • Kekava County - Latvia
  • Budaörs - Hungary
  • Banská Bystrica - Slovakia
  • Iasi Metropolitan Area Association - Romania
  • Quart de Poblet - Spain
  • Aarhus - Denmark
  • Breda - Netherlands

  Timeline

  • City visits to all network partners from September until the beginning of November 2023
  • First Core Network meeting on 13-16 November 2023 in Genk, Belgium and Breda, the Netherlands

  Library

  Lead Expert

   

   

  The main objective of the Agents of Co-Existence network is to foster innovative approaches to societal challenges and strive for inclusive local policies with active community involvement. To achieve this, the network focuses on strengthening the skills and competences of civil servants and creating new organisational structures and cultures to further boost civic participation and thereby build a stronger foundation for democracy. Through knowledge exchange and study visits, the network explores the possibilities to improve participatory processes and maximise outcomes.

   

  Creating new ways to foster civic participation
 • ACCESS maakt de culturele sector toegankelijk voor heel Amsterdam

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  02/08/2023

  Acht Europese hoofdsteden - Amsterdam, Dublin, Lissabon, Londen, Sofia, Riga, Tallinn, Vilnius - werken samen om nieuw beleid voor culturele integratie te creëren. Het doel is om een echte verschuiving teweeg te brengen in de culturele beleidsvorming in Europa en daarmee de toegang tot cultuur voor alle burgers te verzekeren. Het netwerk brengt praktijkmensen, stadsbestuurders, gekozen vertegenwoordigers, ngo's, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld samen.

  Wat kan de gemeente Amsterdam doen om cultuur in Nieuw West, Noord en Zuidoost mogelijk te maken en te ontwikkelen door een inclusieve benadering van cultuur in de hele stad te creëren?

   

  Closed
  Articles
  Network
  From urbact
  Off

  Via ACCESS wil de gemeente Amsterdam werken aan culturele uitdagingen met een bijzondere focus op publieksbetrokkenheid, de verspreiding van cultuur door de stad en het verzamelen en gebruiken van gegevens als bewijsbasis voor het vinden van oplossingen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het vinden van benaderingen om rechtstreeks van stadsbewoners te leren over hun culturele behoeften en ambities, evenals de betrokkenheid van lokale belanghebbenden. ACCESS zal een drijvende kracht zijn bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en binnen dit netwerk kan de stad bestaande projecten versterken en nieuwe acties en initiatieven ontwikkelen om de culturele participatie te vergroten. Het creëren van een nieuwe duurzame langetermijnstrategie voor culturele inclusie. Met ACCESS legt de gemeente Amsterdam sterk de nadruk op de ontwikkeling van cultuur in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

  Access Amsterdam 1

  Amsterdam Noord

  De eerste ambitie van Noord is om alle kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom werken ze aan een cultuurkaart die verankerd is op wijkniveau in de wijk. Dit betekent prioriteit geven aan de buurtbewoners en minder aandacht besteden aan de uitbreiding van de binnenstad naar het noorden. Leiding geven aan bestaande initiatieven en instellingen uit Noord. Lokale sociale groepen zijn essentieel voor het succes en de ondersteuning van het cultuurbeleid. Het is noodzakelijk dat zij betrokken zijn en zich betrokken voelen bij het proces. Veel culturele instellingen zijn gebundeld in de Cultuurtafel en een van hun boodschappen is, verwijzend naar wijlen volkszanger Ramses Shaffy, ‘niet zonder ons’.

  Access Amsterdam 2

  Amsterdam Nieuw-West

  Stadsdeel Nieuw-West heeft vijf doelen gesteld op het gebied van kunst en cultuur.

  1. De leefbaarheid van de wijken vergroten door middel van kunst en cultuur, wat kan bijdragen aan dialogen, ontmoetingen en diversiteit
  2. Cultuurparticipatie vergroten
  3. Realiseren van een passende culturele infrastructuur
  4. Jongerencultuur stimuleren en talentontwikkeling stimuleren
  5. Nieuwe ruimte, kansen en mogelijkheden bieden aan makers uit Nieuw-West

  De specifieke doelvraag voor ACCES om een meer inclusief aanbod van kunst en cultuur te realiseren is: Wat zijn de culturele wensen en behoeften van de bewoners, op wijk- en wijkniveau.

  Access Amsterdam 3

  Amsterdam Zuidoost

  Zuidoost speelt een belangrijke rol bij het realiseren van inclusie en diversiteit in Amsterdam en wil de ervaring en expertise op het gebied van diverse en multiculturele organisatie en programmering graag delen met de rest van Amsterdam. Zuidoost versterkt al lokale kunstinitiatieven en ondersteunt kunst- en cultuurorganisaties met subsidie; versterkt de financiële slagkracht van kunst- en cultuurprofessionals; versterkt cultuureducatie in Zuidoost; gebruikt lokale identiteiten als branding; promoot kunst en cultuur om de lokale bevolking en toeristen te bereiken; ondersteunt successen van eerdere evenementen; en versterkt de positie van kunst in de openbare ruimte.

  Wat Zuidoost probeert te doen, is om de tafel gaan zitten met het culturele veld en hen het gesprek laten leiden, om te kijken welke uitdagingen aandacht nodig hebben. Blijf in gesprek, ook ondanks de corona-lockdown. Het gaat om de zichtbaarheid van de instellingen en de makers voor de bezoekers en de culturele partners in de stad. Hoe borgen we deze zichtbaarheid, hoe kunnen we samenwerken? Weten de culturele partners genoeg van Zuidoost en hun mogelijkheden? Onze ambitie is om voor Amsterdam een cultureel product samen te stellen waar iedereen trots op kan zijn.

  Access Amsterdam 4

  Inzicht krijgen in de cultuur van de stad

  Om het inzicht in cultuurparticipatie te vergroten en te verdiepen, bundelt amsterdam & partners de krachten met belangrijke stakeholders uit de stad, waaronder de Amsterdammers, diverse culturele instellingen en de afdelingen Kunst en Cultuur, Innovatie, Onderzoek, Informatie & Statistiek en Diversiteit van de Gemeente Amsterdam gaat een nieuw datamodel voor cultuurparticipatie in Amsterdam ontwikkelen. Het Datamodel Cultuurparticipatie Amsterdam heeft tot doel inzicht te geven in (nog) niet bereikte bewoners en lokale doelgroepen, hun interesses en behoeften op het gebied van kunst & cultuur, kansen te signaleren voor culturele organisaties in Amsterdam en hen in staat te stellen hun inspanningen gericht op het vergroten van culturele deelname.

  Geïnspireerd door Rotterdam

  Als inspiratiebron voor de pilot wordt een bestaand initiatief gebruikt. Rotterdam Festivals en Whooz hebben met succes het (nog niet) culturele publiek in Rotterdam in kaart gebracht. Vanuit dit model werkt de culturele sector in Rotterdam samen aan haar gezamenlijke missie om de participatie van bewoners te vergroten. Met een eenvoudige en zeer laagdrempelige aanpak, gebaseerd op de analyse van postcodebestanden, wordt stadsbreed onderzoek gedaan en wordt inzicht verkregen in de cultuurparticipatie en voorkeuren van de Rotterdammers. Deze inzichten bieden praktische handvatten om de inspanningen van de verschillende stakeholders te verbeteren en interne en externe benchmarks mogelijk te maken.

  Pilot

  De pilot start met de actieve betrokkenheid van 25 Amsterdamse culturele instellingen verspreid over de stad op basis van historische kijkcijfers. Hierdoor kan de sub-ULG van Amsterdam de waarde van dit instrument toetsen en indien nodig aanpassen aan de lokale context en behoeften van Amsterdam.

  Er wordt gewerkt op basis van postcode-analyses in combinatie met inzichten in demografie, leefstijl en gedrag. Dit maakt gerichte communicatie met (nieuwe) publieksgroepen mogelijk, zonder met hagel te schieten, waardoor het targeten van huidige en nieuwe bezoekers effectiever en efficiënter wordt. Door de postcodebestanden van de culturele instellingen door het model te halen, krijgen de instellingen praktisch en gedetailleerd inzicht in hun bezoekers, maar ook inzicht in de kernprestaties op het gebied van onder meer toegankelijkheid en inclusie, en deze te benchmarken.

  Om maximaal draagvlak te krijgen en te behouden wordt een adviesraad ingesteld met daarin vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders, waaronder bewoners, culturele instellingen, onderzoeksinstituten en de gemeente Amsterdam. Met de adviesraad en door middel van participatieve methoden worden de behoeften van Amsterdam in kaart gebracht en besproken, inclusief het idee om de huidige definities van culturele participatie in Amsterdam te herijken.

  Access Amsterdam 5

  Ontwerpen van Small Scale Actions (SSA’s) in Amsterdam

  In het verleden hadden bewoners vaak het gevoel dat de gemeente niet voor hen sprak. Hierdoor is de onderlinge relatie beschadigd en gaan ze onderzoekers en gemeentebestuurders wantrouwen. Om de kloof te overbruggen zouden we ze moeten beschouwen als de professionals van hun eigen buurt. We waarderen deze gesprekken en moedigen aan om over deze zorgen te spreken, die ons scherp houden en ons leren over de geschiedenis en de omstandigheden van de bewoners. Samen willen we deze lessen doorvoeren in de totstandkoming van de kleinschalige acties door de bewoners actief te betrekken bij de aanleg van de SSA's en te leren van de ervaringen van zowel de bewoners als de actieve hulpverleners in de wijk. We hopen dat dit het tij kan keren en kan helpen bouwen aan een duurzame methode om het wederzijdse vertrouwen in de stad te vergroten.

  De ideeën zijn vertaald in een enquête, waarbij alle deelnemers per wijk konden stemmen op hun drie favoriete ideeën. In de enquête konden de respondenten ook aangeven bereid te zijn om bij te dragen aan de uitvoering van de SSA's.

  Met deze resultaten in handen, gingen we op zoek naar de juiste projectmanager voor elk van de drie SSA's. We hebben expliciet gezocht naar iemand van de ULG, die bekend is met en in de wijk, die dicht bij de bewoners staat en hen begrijpt, en – misschien wel een belangrijke factor – die geen deel uitmaakt van de gemeente en bereid is om dit SSA samen te stellen in samenwerking met de bewoners, het Amsterdam ACCESS team en de toegewezen wijkbeheerders.

  Met deze strategie hopen we een democratische methode te hebben gecreëerd voor het bedenken en samenstellen van onze SSA's, terwijl we tegemoetkomen aan de vraag om de sleutels uit te delen door de verantwoordelijkheid voor het bouwen van een gemeenschapsproject te delen met iemand buiten het gemeentebestuur. Met deze werkwijze willen we de drempel verlagen om de bewoners te benaderen, door de SSA's een vorm te geven die past bij hun waarden en behoeften.

   

 • Civic eState

  Italy
  Naples

  Community management of common goods through Civic Uses

  Nicola Masella
  Project Coordinator
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  940 126
  • Adapted by cities from

  Summary

  Since 2015 the city of Naples has adopted the "Urban Civic Use Regula-tion" as a policy instrument allowing local communities to manage public assets as common goods. Starting from the pilot project established with the Ex Asilo Filangieri in 2012, more spaces in the city have been interest-ed by this innovative governance model enhancing local communities to use free and shared spaces, resources, knowledge and skills and improv-ing the engagement of citizens in the self-management of common re-sources. Through the participation to the URBACT transfer network Civic eState the City of Naples invested in developing networking among the different experiences self-managing Urban Commons in the city, supported their communication capacity, improved know-how and guidelines for the self-recovery of the buildings and community empowerment and fund raising strategies.

  Solutions offered by the good practice

  By revisiting the outmoded institution of civic use, the good practice of Napoli aims at making spontaneous bottom-up initiatives recognisable and institutionalised, ensuring the autonomy of both parties involved, the proactive citizens and the institutions. The first asset to be recognised as a commons, and therefore proposed as a good practice, is the Ex-Asilo Filangeri, a building that by resolution n.400 (2012) was already identified by the city of Naples as a “place with a complex use in the cultural field, and whose spaces are used to experiment in participative democracy”. At that time, it had been occupied by a group of art and culture professionals protesting against abandonment of the newly restored premises. With the following decision, n.893/2015, the city of Naples recognised the “Urban Civic Use Regulation” of the good, a declaration produced in an autonomous way by the community that benefits from the good, and that puts self-management as the main principle of its administration. Thanks to the good practice's governance model, more than 250 projects came to life, breaking down the production costs by using free and shared spaces, resources, knowledge and skills. During the last decade, the City of Naples has been experimenting with this new governance model to get back in use abandoned or underused buildings subtracted from the life of the city. Conflictual actions of occupation and bottom-up rule-creation were turned into an opportunity.
  By acknowledging this regulation, the public administration assumes the burden of ensuring the usability of the place, while the right to make use of it is free and guaranteed to all citizens, accompanied by a participatory model that is founded on open assemblies and thematic roundtable talks.
  The later resolution n.446/2016, recognised seven more public properties as “relevant civic spaces to be ascribed to the category of common goods”.

  Sustainable and integrated urban approach

  The integration is first and foremost assured through an ad-hoc municipal department, the “social enhancement of municipally owned spaces and common goods”, and with a political coordination in charge of the Urban Planning councillor. This department (technical level) and the above-mentioned councillor (political level) are in charge of promoting the col-laboration with other departments and councillors of the municipality, or other institutions.
  Furthermore, the city waives completely the role of top-down manager and, with a horizontal subsidiarity mechanism, acts like a guarantor and takes its own burdens and responsibilities related to the operation of the good, while recognising the autonomy of the management system adopted by the users.
  The horizontal integration lies also in the basic principles that are stated in the Urban Civic Use Regulation, produced autonomously by the community, and recognised by the Naples city council. The Civic Use of the Common goods is based on the principles of self-management, cooperation and mutualism, and tends to strengthen individual and collective responsibility. Empowerment is established by cooperation, in which each member of the community, whether guest or so-called inhabitant, contributes to the community's activities and management. Accordingly, every community of use has established his own Civic use declaration for the different goods.

  Participatory approach

  Since March 2012 an open and inclusive management model is in place at the Ex -Asilo and has been progressively extended through an increasing number of experiences. Every week, an open meeting is convened (more than 190 since the projects' beginning), as well as several working groups for the implementation of activities (more than 830, with about 18,000 attendances). Besides ensuring transparency, this has established a strong bond between the inhabitants of the city, and narrowed the gap between artists, academics and citizens.
  Main numbers since March 2012:
  • 18,000 people took part in the direct management of the Ex-Asilo through roundtable talks and public management assemblies;
  • 150 public management assemblies for the self-government of the Ex-Asilo;
  • 830 days of public working groups ("tables"), to deepen the projects and proposals. Topics are: "armeria" (visual arts), performing arts, self-government, library, cinema, "tavolo sociale", social, and urban gardening;
  • 2,000 creatives including arts, culture and entertainment professionals, workers, artists, scholars, researchers, academics, associations, institu-tions, and citizens that have used Ex-Asilo spaces and resources, and/or organised activities.

  What difference has it made

  Through the civic eState Transfer Network the City of Napoli has been able to support the improvement of the practice with three key actions:
  - The first identified objective was to improve the “Communication” of the urban commons of Naples, not only as a way to inform but also to involve actively other citizens in the network and also to help the “reproduction” of the network of the urban commons itself. The creation of the website CommonsNapoli managed by the network of Common goods in Napoli provides a web platform for the coordination of the different initiatives happening in this field that includes information about the activities developed in the seven self-managed spaces and documentation about the legal and policy tools and the observatory of urban commons goods.
  - The second objective was to recognize institutionally the practices of co-design, self-construction and self-recovery of the urban commons, with the aim to strengthen the local capacity (both administrative and of the local communities) in finding solutions to the physical deterioration of the assets compatible with collective management and civic uses that are being experimented by the commoners. An ad hoc expert of a study has been commissioned a study that looks at innovations in the legal framework and experiences of self-recovery done in Italy in order to establish legal precedents and innovative procedures to apply the self-help construction procedure to publicly owned buildings destined to social use. The preliminary study has been preliminary to drafting of a set of guidelines to introduce the practice of self-help regeneration of common goods in the regulations of the City of Napoli.
  - Ads a community empowerment action, a training on fund-raising was directed at the activists running the common goods in Napoli to support the financing of the regeneration and the activity of the seven initiatives. For this purpose, a very intense capacity building programme was offered to the activists, that included a workshop on community fundraising, whose beneficiaries were 46 activists belonging to 22 urban commons and other non-profit organizations; tutoring of the activists in the operational planning of 5 pilot fundraising campaigns for 5 urban commons, and a document elaborated by a senior fundraiser, who followed the whole training process, that contains specific guidelines for the fundraising of urban commons.

  Transferring the practice

  The participation to the Transfer network had the objective to share the urban co-governance principle in the use, management and ownership of urban commons and to discuss the use of local legal hacks such as the example of the urban civic uses successfully experimented in Naples. The mechanism proposed by the City of Naples, although routed in the Italian legal system, is characterized by a high degree of adaptability to other European urban contexts as it is based on largely shared ethic, legal and social values, already widespread in other countries. The civic eState Transfer Network included seven cities, with Napoli leading Amsterdam, Barcelona, Gdánsk, Ghent, Iaśi and Presov into the exchange of good practices. https://urbact.eu/civic-estate

  Main Theme
  Is a transfer practice
  1
 • The 10 Good Habits for education innovation

  Sweden
  Halmstad

  Enriching the education system with local partnerships

  Jonas Åberg
  The Swedish city of Halmstad has adopted the “The 10 Good Habits”, a novel approach to education to enhance participation across institutions, families and private partners concerned in the pilot project.[1] This experience is inspired by the URBACT ON BOARD Transfer Network for the creation of an Education Innovation Network (EIN). Following the Lead Partner Viladecans (Spain), Halmstad has engaged in forming its own version of a Education Innovation Network (EIN) in a pilot area, the School Area North in the Oskarström neighbourhood.

  [1] The 10 Good Habits approach has been developed by a local consultancy, Hjärnberikad, in cooperation with neuroscience researchers. The concept focuses on effective brain health and provides knowledge and tools for a sharpened everyday life. The Good Habits focus on: Food, Physical training, Positive thinking, Handling stress, Learning new things, Repetition, Variety, Decision-making, Friends, Sleep.

  https://hjarnberikad.se/10-goda-vanor/
  Project Manager
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  100 000

  Solutions offered by the good practice

  Halmstad is a fast-growing town on Sweden’s west coast: a port, but also a university, industrial and recreational city. The local education system rarely cooperated actively with local companies, organisations, or even parents. Rather, it was strongly managed by municipal departments guided by national rules. Typically for Sweden, local families were involved in children’s sports clubs, but much less so in schools. The opportunity offered by ONBOARD network was to adopt the Education Innovation Network (EIN) approach to modernise education curricula through digital technologies at different ages and stages of learning, to provide pupils with the necessary skills to enter the job market.

   

  The city of Halmstad, which has already been working together with Viladecans since 2014 on a project called IMAILE, in 2018 engaged in transferring the Spanish city’s good practice involving multidisciplinary and multi-sector stakeholders for  the EIN  creation. The EIN is a cooperative structure that brings together public administration, education centers, professionals, families, and enterprises.

   

  With the EIN, Halmstad hoped to deliver short-term improvements such as calmer classrooms, but also longer-term benefits in terms of preparing future professionals and citizens.   The success of the extensive cooperation among partners led to modifying the educational curricula and creating a new teaching approach by adding technologies and involving the parents.

   

  Among the activities developed we can find:

  • “Happy Braincells”: the objective of the project was to give fifth graders an educational package consisting in games, readings and group presentation to give them more knowledge about health factors and the 10 Good Habits.
  • “Stroller Walks”: based on the “Movement” good habit, the students were given a topic which they discussed during walks. When they came back, teachers collected their thoughts in the classrooms. The project entailed the participation of parents.
  • “Increased Learning”: collaboration between training schools, teacher training students, Halmstad University, and the school librarian to increased learning and promoting good reading habits; 
  • Young people influence in local society: collaboration between the municipality and the Oskarström neighbourhood community to get students to be more active and politically mobilized.

   

  The project was also  to implement good practices in everyday’s lessons, e.g. beginning classes by looking back at the previous class (repetition), or mindfully understanding the positive thoughts that reaching a goal brings.

  Sustainable and integrated urban approach

  To enhance the work and results of ON BOARD, Halmstad’s city council created across its departments four clusters, meant to share interests and work on topics of Care and Support, Education and Learning, Growth and Attractiveness, Infrastructure. The aim of the clusters is to enhance an integrated approach in which communication within the municipality is improved.

   

  Halmstad is committed to continuing the work to enhance education innovation in collaboration with community stakeholders. The city recognizes that in order to continue and expand the work, the municipality will need to organize and delegate, but also continue to transform the municipality’s different departmental boundaries.

   

  The city has also identified further necessary improvements to build on the progress made so far, concerning communication within the municipality, within departments and schools units and the community.

  Participatory approach

  Learning from Viladecans’ Good Practice, EIN in Halmstad ment involving parents, public administration, local businesses, sports clubs in a brand-new participatory approach.[1]

   

  The city started by taking an inventory of local stakeholders and identifying a first pilot area to trial the EIN approach, the School Area North – one of the five different areas in the city’s educational map.

   

  After creating a Coordination Team and an Urban Local Group (ULG) coordinator at the municipal level, the town then formed five Focus Groups based on the 10 Good Habits to improve students’ brain power and overall well-being.

   

  Each Focus Group involved a mix of relevant stakeholders and started making projects with the School Area North to add different activities in the schools’ curricula based on the 10 Good Habits. The purpose was to further the students’ knowledge on the good habits for mental health so that they would continue practising them in the longer term, eventually in their working lives.

   


  [1] 13 schools, 389 teachers and principals, 996 students, 100 families, 10 companies, 2 universities, 10 local entities, 1 mayor, 1 councilor, 20 people from the municipal staff.

  What difference has it made

  By transferring and adapting Viladecan’s good practice, Halmstad has successfully achieved many objectives. It has reinforced the city’s social sustainability goals (schools working together with other schools, authorities and civil society), improved cooperation between the two municipal Education Departments (Primary and Secondary Level), increased resources from one of its educational departments (allocated to a new person for the Educational Innovation Network projects in School Area North), nurtured a forum that enables to plan, implement and evaluate joint work, created new collaborations to develop an health-aware perspective in Oskarström (the “Happy Brain cell” project and the “Stroller Walks” to engage with parents from a very early stage).

   

  After the ONBOARD Transfer Network project, Halmstad detected four main outcomes:

  • The Educational Innovation Network will continue, and new human resources and municipal budget will be allocated;
  • Communication between the schools and the local stakeholders has significantly improved;
  • The environment in the classrooms detected to be much calmer than at the start of the project;
  • Plans for expanding the Good Practice to other parts of the city will be developed.

  Transferring the practice

  The ONBOARD Transfer Network was led by the city of Viladecans and involved, apart from Halmstad, Tallinn (Estonia), Poznań (Poland), Albergaria-a-Velha (Portugal) and Nantes (France).

   

  After the transnational meetings of ONBOARD in 2019 all the Project Partners signed a Policy Declaration in which they outlined their cities’ stance on education and educational innovation and the role that local governments could play.

   

  The progress of Halmstad transfer project has been affected by the disruption of Covid-19 in 2020, but it managed to adapt to the pace of current circumstances and engage in “digital mode” activities, improving its digital skills for organising and teaching over the Internet.

  Main Theme
  Is a transfer practice
  0
 • Stay Tuned

  LEAD PARTNER : Ghent - Belgium
  • Ampelokipi - Menemeni - Greece
  • Aveiro - Portugal
  • Barcelona - Spain
  • Berlin - Germany
  • Gothenburg - Sweden
  • Nantes - France
  • Sofia - Bulgaria
  • Tallinn - Estonia

  Operational Implementation Framework

  European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas have more ELET rates, than the countryside areas - contrary to the national trends of these cities' countires. This represents a serious challenge, as ELET has significant societal and individual consequences, such as a higher risk of unemployment, poverty, marginalization and social exclusion. Tackling this issue means breaking the cycle of deprivation and the intergenerational transmission of poverty and inequality.

  Boosting the Frequency of Qualification
  Ref nid
  8874
 • BoostInno

  The Intercultural cities programme (ICC) supports cities in reviewing their policies through an intercultural lens and developing comprehensive intercultural strategies to help them manage diversity positively and realise the diversity advantage.

  Amadora launches a Guide on the welcoming of migrants

  Blue Economy Forum

  BluAct Toolkit

  BluAct: The Documentary

  2ndChance on Facebook

  2ndChance on Twitter

  Timeline

  Kick-off meeting in July (Wroclaw). Transnational meeting in November (Barcelona).
  Transnational meetings in March (Baia Mare) and November (Paris).
  Transnational meeting in January (Milan). Final event in April (Gdansk).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  City of Loulé
  Praça da República, 8104-001 Loulé
  Phone +351 289 400 600

  CONTACT US

  City of Igualada
  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada, Barcelona

  CONTACT US

  City of Ghent
  Stad Gent
  Botermarkt 1
  9000 Gent

  City of Genoa
  Via di Francia, 1 - XI floor. 16149 Genova

  CONTACT US

  City of San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 – 30027

  CONTACT US

  City of Naples
  Urban Planning Department 
  Phone +39 081 7958932 - 34 - 17 

  CONTACT US

  The Barnsley Digital Media  County Way, Barnsley, S70 2JW
  Phone +44 01226 720700 

  CONTACT US

  Preston City Council
  Town Hall, Preston, PR1 2RL

  City of Piacenza
  piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza - Italia
  tel centralino 
  Phone +39 0523 492 111 

  City of Bilbao
  Plaza Ernesto Erkoreka nº1. 48007 Bilbao. Phone +32 944 204 200 

  City of Poznan
  plac Kolegiacki 17,
  61-841 Poznań

  CONTACT US

  Westmisnter City Council
  Phone +44 020 7641 6500

  City of Gdańsk
  5 prof. Witolda Andruszkiewicza St.
  80-601 Gdańsk

  The work developed by the cities of this Action Planning network has proven that social innovation is not just a trend, but it could also be qualified as a fundamental change in the management of cities, in the management of impact and in the relations cities uphold and develop with their inhabitants. Some would describe this change as an equivalent of the industrial or the IT revolution: up until now, one of the basic assumptions of urban policy was that citizens were to accept what is decided, planned and built. Recent years have shown that it is often the citizens who make the city, in a collaborative perspective.

  Boosting social innovation
  Ref nid
  7368
 • Gen-Y City

  The Intercultural cities programme (ICC) supports cities in reviewing their policies through an intercultural lens and developing comprehensive intercultural strategies to help them manage diversity positively and realise the diversity advantage.

  Amadora launches a Guide on the welcoming of migrants

  Blue Economy Forum

  BluAct Toolkit

  BluAct: The Documentary

  2ndChance on Facebook

  2ndChance on Twitter

  Timeline

  Kick-off meeting in June (Torun). Transnational meeting in September (Wolverhampton) about 'Making the case for investment in creative-tech talent' and 'How to make best use of Labour Market Information'. Transnational meeting and The role of culture.
  'Transnational meeting about 'Smart Specialisation, Tech Hubs and Civic Tech Initiatives' transnational meeting in March (Coimbra); in July (Bologna) about 'Creative - Tech Talent Ecosystem Frameworks'.
  City Development Forum in January (Poznan). Final event in April (Poznan).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  City of Loulé
  Praça da República, 8104-001 Loulé
  Phone +351 289 400 600

  CONTACT US

  City of Igualada
  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada, Barcelona

  CONTACT US

  City of Ghent
  Stad Gent
  Botermarkt 1
  9000 Gent

  City of Genoa
  Via di Francia, 1 - XI floor. 16149 Genova

  CONTACT US

  City of San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 – 30027

  CONTACT US

  City of Naples
  Urban Planning Department 
  Phone +39 081 7958932 - 34 - 17 

  CONTACT US

  The Barnsley Digital Media  County Way, Barnsley, S70 2JW
  Phone +44 01226 720700 

  CONTACT US

  Preston City Council
  Town Hall, Preston, PR1 2RL

  City of Piacenza
  piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza - Italia
  tel centralino 
  Phone +39 0523 492 111 

  City of Bilbao
  Plaza Ernesto Erkoreka nº1. 48007 Bilbao. Phone +32 944 204 200 

  City of Poznan
  plac Kolegiacki 17,
  61-841 Poznań

  CONTACT US

  Over the last decades, younger people have increasingly chosen to live in urban areas, whilst the share of older residents in cities has generally fallen. Nevertheless, the impact of wage levels and different unemployment rates across Europe has lead youngsters to move mainly to big cities. In this, sense this Action Planning network aimed on developing, attracting and retaining young local talent, particularly, the creative talent from the Generation Y - people who were born between 1980 and 2000 - within cities of all sizes.

  Developing, attracting and retaining young local talent
  Ref nid
  7439
 • RetaiLink

  The Intercultural cities programme (ICC) supports cities in reviewing their policies through an intercultural lens and developing comprehensive intercultural strategies to help them manage diversity positively and realise the diversity advantage.

  Amadora launches a Guide on the welcoming of migrants

  Blue Economy Forum

  BluAct Toolkit

  BluAct: The Documentary

  Timeline

  Kick-off meeting in June (Igualada). Transnational meeting in October (Sibenik).
  Transnational meetings in February (Liberec), June (Pecs) and October (Romans).
  Final event in April (Hoogeven).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  City of Loulé
  Praça da República, 8104-001 Loulé
  Phone +351 289 400 600

  CONTACT US

  City of Igualada
  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada, Barcelona

  CONTACT US

  This Action Planning network created strategic plans to enhance the competitiveness of small and/or independent retail businesses, considering them a key economic driver. The project’s scope of work includes areas such as regulation, employment, urban planning, managing public spaces, mobility, cultural and creative industries and citizens participation. The multi-stakeholder approach brings together public sector, private sector, retailers and major commercial operators, consumers or cultural and creative industries.

  Creating innovative strategies to revitalise the retail sector
  Ref nid
  7503
 • CHANGE!

  Timeline

  Kick-off meeting in September (London). Transnational meeting in November (Amarante).
  Transnational meetings in April (Gdansk), September (Aarhus) and November (Dun Laoghaire).
  Final event in March (Eindhoven).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  In times when personal sacrifices are much needed to tackle burning societal issues, fostering and enabling collaboration at local level of public administration is of the utmost importance. The partners of this Action Planning network had the opportunity to reflect upon social design, a process to think over alongside local stakeholders how to co-design their social public services towards a more collaborative service. This means to create an urban strategy that somehow engages volunteers to improve communities and public services, reducing costs at the same time.

  People powered public services
  Ref nid
  7513
 • ACTive NGOs

  Lead Partner : Riga - Latvia
  • Brighton & Hove
  • Dubrovnik - Croatia
  • Espoo - Finland
  • Santa Pola - Spain
  • Syracuse - Italy

  Riga NGO House

  CONTACT US

  Final product

  Timeline

  Kick-off meeting in Riga (LV)

  Transnational seminars in Santa Pola (ES), Dubrovnik (HR), Syracuse (IT)

  Transnational seminar in Espoo (FI)

  Final event in Brighton (UK)

  This Transfer network learned from the good practice of the Riga NGO House, which was opened in 2013, in line with the wishes of residents and civil society actors, to support NGOs and to increase citizen awareness of local affairs and participation in municipality-related activities. Set in a refurbished school building, the NGO House offers resources for NGO capacity building, exchange of information, experience and best practices, networking and leadership training. It promotes society integration, active social inclusion and citizen's participation.

   

  Wings to empower citizens
  Ref nid
  12096