Country
Geolocation
POINT (18.95845 47.46181)
 • Jövőbe való befektetés a vállalati társadalmi felelősségvállaláson keresztül

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  01_budaors_0
  28/11/2022

  Budaörs ugyan erős helyi gazdasággal rendelkezik, viszont az önkormányzat, a cégek között csak laza kapcsolat volt tapasztalható, a közöttük lévő együttműködések ad hoc jelleggel bírtak. Ezt az állapotot gyökeresen megváltoztatta Budaörs - URBACT partnervárosként - Cities4CSR (Cities for Corporate Social Responsibility - Városok a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalásért) akciótervezési hálózatban végzett erőfeszítései és eredményei.

  Closed
  Articles

  A projekt 2019-ben indult és 2022. augusztus 7-én zárult. Budaörs fő céljai a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának közösségi koordinálása, az önkormányzat, a cégek és a közösség közötti kapcsolatok erősítése a helyi szinergiák kihasználásával, valamint a várost érintő egyes kihívásokra – pl. városi közösség összetartása, környezeti problémák – hosszútávú megoldása voltak. Budaörs mellett még Milánó (vezetőpartnerként), Guimaraes, Molina de Segura, Nantes, Kekava, Pozsony, Rijeka, Szófia és Vratsa voltak az együttműködés partnerei. A budaörsi „Helyi URBACT Csoport” (ULG) – amely többek között önkormányzati szereplőkből, cégek elkötelezett munkatársaiból és szakértőkből állt – a többi partnervárossal való együttműködés során számos jópéldát ismert meg úgy, mint a Milánó széleskörű CSR tevékenységét, Nantes CSR platformját vagy a pozsonyi CSR együttműködéssel kapcsolt fásítási programot és támogatói kör építését. Az egyes „Helyi URBACT Csoportokat” segítő vezető szakértőktől a folyamatok koordinált intézményesítését, az értékmérőket és kockázati tényezőket illetően kaptak támogatást a nemzetközi sztenderdek alapján.

  ulg_ules_budaors_csr

  „Helyi URBACT Csoport” (ULG) meeting Budaörsön

   

  A projekt során két fő akció valósult meg: egy ún. „kisléptékű akció” (SSA – small scale action) végrehajtása és az integrált akcióterv (IAP – integrated action plan) kidolgozása. A projekt során a pandémia alatt sokáig csak online formában volt kommunikáció az érdekeltek között, ami bizonyos mértékben személytelennek bizonyult és hatékonyság szempontjából is nehézséget jelentett. Ezen felül, kezdetben nehéz volt kommunikálnunk egy új dolgot, és hogy miért szükséges csatlakozniuk helyi cégeknek a projekthez, mi lesz annak kifutása, ahogy egyébként az önkormányzat számára is kísérlet volt a projekt. A kommunikáció és a jógyakorlatokkal kapcsolatos tudásátadás döntő kérdés volt ezen a ponton, majd a célok és a várható közösségi haszon feltisztulásával egyre jobban felgyorsultak az események és a kisléptékű akció kereteiben történő fásítási programban már 10 helyi partner vett részt – köztük civil szervezetek, kereskedelmi, ingatlanfejlesztési, ügyvédi és gyártó tevékenységű cégek -, amelyet egy klímavédelemmel kapcsolatos szemléletformáló kampány követett.

   

  A kisléptékű akció tárgyaként a „Helyi URBACT Csoport” (ULG) kezdetben az e-mobilitásban (elektromos roller) és levegőminőséget monitorozó eszközben is gondolkodott, azonban ezeket végül elvetették a résztvevők. Budaörs 2020-ban fogadta el a SECAP tervét (Sustainable Energy and Climate Action Plan) 2021-ben pedig a Helyi Klímastratégiáját, amelyek a CO2 és üvegház hatású gázok kibocsátásának nagyarányú csökkentését irányozzák elő 2030-ig. Egy lakossági kérdőíves felmérés az első helyen a fásítást jelölte meg elsődleges klímavédelmi tevékenységnek, végül ezen okok miatt Budaörs fásítása lett a kisléptékű akció tevékenysége, amely során 2021-ben több száz fát ültettek el. A megvalósítást egy a helyi cégeknek és szervezeteknek szóló kommunikációs kampány előzte meg.

  faultetes_budaors_csr

  Faültetés Budaörs egyik zöldterületén

   

  A projekt 2022. augusztus 7-én zárult, de csak papíron, a gyakorlatban intenzíven folytatódik és bővül a projekt. Útjára indult a „Budaörs Közösség – Közösségi CSR” kezdeményezés, amelynek célja a város életében, hogy a helyi vállalkozások és civil szereplők bevonásával rendszeres és intézményes együttműködés bontakozzon ki a közös felelősségvállalás, a CSR tevékenység, a szolidaritás mentén. A kezdeményezés bizonyítja, hogy a városnak egyaránt fontosak a lakói, a helyben működő vállalkozások és civil szervezetek. 2022. október 18-án az önkormányzat és kilenc cég (Colas Alterra Zrt., Húsznegyven Egyesület, IKEA, Neuronelektród Kft., Nhood Kft., Primanima Kft, SPG Sportcikk Kft. (Intersport), Terrapark Kft., Wamatec Hungary Kft.) ezzel kapcsolatos értéknyilatkozatot írt alá, amivel deklarálták a Budaörsi CSR tevékenység jövőbeli aktív és koordinált folytatását. Hosszútávú cél a Budaörs Közösség – Közösségi CSR Platform kibővítése.

  erteknyilatkozat_budaors_csr

  Értéknyilatkozat aláírói a budaörsi Városházán , 2022.10.18.

   

  Budaörs kitűnően szemléltette, hogy egy város egy rövid időlefutású projekt keretén belül milyen érdemi változást képes megvalósítani, amely nemcsak a környezeti problémákra nyújt megoldást, de a város közösségét is szorosabbra fűzi egymással és a városvezetéssel egyaránt, valamint a hatások és eredmények hosszútávon is érvényesülnek.

   

  A cikket Szabó Sándor, a Cities4CSR akciótervezési hálózat budaörsi projektkoordinátorának információi alapján írtuk.

   

  Network
  From urbact
  Off
 • The CSR local legacies: New Understandings, Practices and Relationships to Build From

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  12 URBACT lessons learnt on CSR
  05/12/2022

  As URBACT Action Planning Networks conclude their work after three eventful years, it is time to take stock. In this last article, Lead Expert Dr. Steffen Wetzstein assesses local impact and improvements across our ten CITIES4CSR partner cities.

  From Endings to Beginnings   

   

  You are reading the last article of CITIES4CSR; the first URBACT Action Planning Network (APN) that has focused on Corporate Social Responsibility(link is external) as means to solve urban problems. After three long years, severally disrupted by the COVID-19 pandemic and the recent War of Russia against Ukraine, our project officially comes to an end. Time to reflect on journey, achievements and transformations. I would like to particularly reflect here on noteworthy emerging practices and new understandings across our ten project partner cities. My hope is that by demonstrating the added value URBACT-methodology and support have created locally, other cities will be inspired to join one of the new networks of the next APN round in the quest for better urban and societal outcomes across our continent. 

   

  Rise of Good Practices 

   

  Some of our project partners joined CITIES4CSR with already well-established good practices in place. Three examples shall illustrate this point. Budaörs (Hungary) had enshrined the principle of Public Social Responsibility in local governmental practice; an interesting concept that calls for local and regional governments to ensure public service delivery in the name of common good and community values. Nantes (France), empowered and supported by their existing CSR-platform, had established state-of-the-art equal gender practices such as employment negotiation training schemes that have benefited thousands of women over recent years. And Molina de Segura (Spain) had created a strong stakeholder-inclusive local engagement culture. This advantage has been instrumental for immediate and intense URBACT Local Group action during URBACT Phase 1.

   

  Yet, numerous new and emerging practices and activities have been added locally during three URBACT years. Those pursuing environmental and climate-saving goals have become a network favourite. In Vratsa (Bulgaria), for example, emerging ‘green’ practices in the areas of waste collection and urban transport have the potential for broader nation-wide impact.  URBACT project efforts helped to accelerate the creation, diffusion, communication and management of these practices. A demonstrable local impact can also be noted for Budaörs (Hungary) where CSR-mediated communal tree-planting has been publicly communicated via a brand-new municipal ‘green’ Facebook page. Sofia, finally, created a new ‘green’ awards model including jury assessment details that will foster more environmentally sound urban and business practice for Bulgaria’s Capital in the future.     

   

  Not less invigorating for public-private-community partnering has been the urgent need to confront social inequality and deprivation. Rijeka (Croatia) has introduced and practiced the CSR-tool of local participatory hospitality events – for example hands-on cooking classes.  Beneficiaries, often passive receivers of donations only, can become active, involved and learning participants in the process. Our Lead Partner Milan (Italy), attempting to improve the attractiveness of municipal primary schools in disadvantaged neighbourhoods, mobilised CSR-actions for youth job orientation, science and technology skills promotion and digital upgrading. Molina de Segura brought together three separate social intervention strands - urban planning, socio-education and health/sanitation - in form of an integrated and innovative neighbourhood-centred project that holds the promise of informing city-wide CSR strategy development.    

   

  URBACT is centrally about local stakeholder engagement for the good of people and place. So, which promising new engagement practices have arisen under CITIES4CSR? Three examples. First, Kekava (Latvia) came up with the Hackathon model of shared brainstorming as an innovative technology-based addition to the suite of voluntary local mobilisation and prioritisation practices. Second, Milan showcased during our final Transnational Meeting a much-applauded relational engagement model in form of Networking Drinks. Simply a synthesis of traditional dinner with extensive mingling opportunities, it has convinced me and many network partners as effective means to meet and greet people without missing out on quality food. Third, Sofia (Bulgaria) utilised the power of organising in-person events for a comprehensive Stakeholder Roundtable during the Lead Expert/Lead Partner visit in URBACT phase 1. The inclusive invitation list and the open, dialogue-oriented format facilitated useful early project discussions that set the right tone for further action-and initiative planning.    

   

  New Mechanisms for Exchange and Collaboration

   

  One of the modern mechanisms for effective engagement under digital conditions are platforms. In CITIES4CSR, platform development has been an important topic right from the beginning. In fact, the local project teams of Molina de Segura and Guimarães (Portugal) got very inspired by Nantes’ platform history, and consequently developed their own versions. In Molina de Segura the platform has become an open digital tool for CSR-community building while in Guimarães it has been about creating a foundation for CSR-mediated resource exchange between economic and social actors. Meanwhile the URBACT Local Group in Nantes worked diligently to further develop their already successful model. Their concern has been with measuring firm behaviours in order to assess progress and remaining gaps towards achieving the Global Sustainable Development Goals(link is external).

   

  Why are platforms such hotly debated topics these days? In sum, as digitally mediated social and institutional enablers of transformations they not only create space for shared identity construction but are also promising capacity-building mechanisms for good practice development and exchange. Moreover, as problem-solving tools they help to respond efficiently to public and private needs and aspirations. Central remains the question of how to translate the technological possibilities of platform infrastructures into valuable local social collaboration!

   

  URBACT Cities4CSR - 12 lessons learnt

   

  Our network philosophy essentially builds on the notion that cities are better off if Municipalities successfully mobilise local CSR-ecosystems; in order to complement public services and good provision and/or by shifting business practice towards better social and environmental outcomes. However, this vision often crucially relies on a linking mechanism in the middle, a broker of exchange. It is therefore no surprise that Milan has thought hard about reconfiguring their municipal interface with business and non-profits. In Bratislava, intermediation has been an incentive to introduce a municipal business liaison officer position that has been coordinating the successful 10,000 trees planting campaign. Interestingly, this investment could be the first step toward an effective CSR-donation reception infrastructure for Slovakia’s Capital. In Rijeka, the pre-existing Association for the Homeless and Socially Vulnerable Persons (Oaza) has moved more centre stage as social gatekeeper and mediator under URBACT.

   

  On reflection, intermediaries in CSR-ecosystems are connectors, bridge builders and exchange accelerators; especially in respect to linking up Municipalities and CSR-stakeholders. For CITIES4CSR, this functional link has been imagined as taking the shape of existing or new organisations, fit-for-purpose entities such as one-stop-shops, new organisational positions or informal exchange mechanisms. Success, at the end of the day, will depend on how effectively we can overcome institutional inertia, constituency politics and cultural resistance that holds back innovation.

   

  Emerging Understandings and Awareness

   

  URBACT Action Planning Networks, in particular those that confront the ‘how’ of societal change, have traditionally performed best in the areas of thematic knowledge boosting, growing understandings and raising awareness. CITIES4CSR has been no exception. For local actors and citizens in Vratsa, for example, the theme of environmental protection has been promoted for the first time in a more systematic manner. Guimarães has learned valuable lessons about the ‘do’s’ and ‘dont’s’ of local procurement and the underlying legal constraints. Milan’s chief knowledge gain I would compare to a big mirror that reflects without distortion the current state of the interface between Municipality and CSR-community. Without doubt, awareness has grown across all cities about the capacities of municipal administrative systems to partner with business and other stakeholders to respond to local need and opportunity.

   

  Collectively, we have learned a great deal about Corporate Social Responsibility in an urban context. Our four CITIES4CSR Masterclasses in 2021 highlighted different aspects of CSR-led local impulses; as activator of ‘helping your neighbour’ social changes, as kick-starter of ‘saving the earth’ environmental practices, as organising frame for strategic public procurement and as ingredient of shared urban value creation. What stood out for me was the fact that CSR nowadays incorporates not just larger businesses but entrepreneurs, public providers, non-profit organisations, citizen associations and many volunteers as well. In fact, CSR may not be the best term to describe this type of contemporary voluntary local alliances for improving the status-quo. So critically revisiting CSR-definitions and concepts may be a rewarding task for academics and researchers. What is clear, nevertheless, is the central role of Municipalities in activating, guiding, supporting and nurturing this collaborating ecosystem of local actors.

   

  Final Outlook

   

  Admittedly, we all felt a bit emotional at our last network outreach event several weeks ago in Brussels about the fact that three shared URBACT years are coming to an end. It is quite unlikely that we will work together again in an international project. Moments of farewell not seldom raise the question of legacy. Examining local progress and potential I suggest that there are grounds for optimism on this matter. After successful intra-network co-learning local implementation roadmaps and longer-term governance models are relatively robust, and in some cases already linked to sustainable finance. Also, there will be plenty of new opportunities for follow-up resourcing that will surely reach all cities and regions during the next EU-investment rounds. And concerning motivation and preferred topics for another URBACT network participation the local Budaörs team already indicated strong interest for a platform-building topic. One thing is sure, the first URBACT network on Corporate Social Responsibility will surely not stop having a measurable local impact after the official project ends in August 2022. I am absolutely convinced it will continue to make a positive difference in multiple and creative ways in the future. 

   

   

  Network
  From urbact
  Off
 • Towards strategic municipal CSR procurement in Europe: lessons and inspiration from URBACT

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  URBACT cities are finding ways to unlock the potential of strategic public procurement to boost Corporate Social Responsibility.

   

  Articles

  The topic of linking public procurement and Corporate Social Responsibility (CSR) becomes ever more important for cities when challenges are increasing and public resources are limited. So how can city leaders actively use strategic procurement to encourage businesses to fulfil their social and environmental responsibilities? Dr. Steffen Wetzstein, Lead Expert for the URBACT CITIES4CSR network, shares recent experiences from URBACT cities…

   

  Linking up strategic municipal procurement and Corporate Social Responsibility

  The link between strategic municipal procurement and Corporate Social Responsibility (CSR) may seem complex. On the one hand, city governments are under pressure to procure important goods, services and works in the name of the public good, and on the other hand, CSR is about businesses donating and contributing to worthwhile ‘beyond-profit’ causes in return for publicity and marketing gains. But can city leaders actively and effectively use procurement processes and practices to make businesses fulfil their social and environmental responsibilities? And could this direct influence made our world a better place after all?

   

  The answers to those questions are a resounding YES! Procurement can directly boost CSR outcomes by municipalities telling their local enterprises not just what they need, but how they want it to be made, delivered, built and implemented. This dual added value has not just inspired our URBACT Lead Partner team in Milan (IT), but really constitutes a great opportunity to both supporting our communities and saving our planet. But the idea is spreading slowly. Too many obstacles need tackling, ranging from unawareness, prioritisation issues and lacking competencies to legal constraints, missing management capacities and under-developed monitoring practices. Untapped potential everywhere!

  But there is hope for change, because the European urban procurement communities and CSR communities have recently started to link up. Well-known experts representing these networks – Matthew Baqueriza-Jackson as Lead Expert behind the URBACT networks Procure and Making Spend Matter, and Valentina Schippers-Opejko on behalf of the EU Urban Agenda Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement – have been sharing their experience and wisdom with URBACT cities. They both joined meetings with the 10 city partners in our URBACT CITIES4CSR network, the first ever URBACT network building municipal capacity for promoting urban CSR ecosystems and practices.

  This article asks what after two and a half years of dedicated URBACT project work is the local state-of-play regarding municipal procurement, what has been achieved so far, and what kind of barriers had to be overcome.

   

  Lessons from our URBACT partner cities

  1. Budaörs, Hungary: room for advancing local practice

   

  Two institutional procurement frameworks shape local decisions in Budaörs. There is the national Public Procurement Act that applies to purchases of goods/services above HUF 15 000 000 (about EUR 40 000), and construction investment above HUF 50 000 000 (about EUR 132 000). Decisions under this act are slow, heavily regulated, and come with a significant administrative burden. In contrast, the municipality's own management rules come into effect for purchases below the abovementioned thresholds. These are more flexible, perceived as transparent, accompanied by less administrative burden and enable faster operational processing. The current municipal management regulations are considered sufficient.

  For its URBACT Small Scale Action – tree planting and ‘green’ public awareness and education – the current procurement framework was considered adequate. Less satisfying, however, is the fact that the municipality currently does not give any consideration, preference or advantage to companies that have demonstrated good CSR practices. Part of the problem is that there is no useful administrative system in place to meaningfully compare and evaluate companies’ CSR activities.

   

  2. Nantes, France: successfully linking CSR and SDGs

   

  For long-term CSR-directed procurement decisions, Nantes builds on three strategies. First, general social and environmental criteria are initially being determined to select companies during calls for tenders. Second, a responsible purchasing plan incorporating social and environmental aspects will be widely communicated to inform companies of expectations to be met. Third, and as indeed required by French and European law, social and environmental criteria will have to be adapted to fit into more specific and relevant purchasing families, such as building and public works, provision of services and so forth.

  Nantes’ Small Scale Action, a digital observatory monitoring businesses’ performance concerning progress on achieving Sustainable Development Goals (SDGs), is currently being assembled utilising best practice procurement. Despite being below the necessary threshold, it was decided to proceed as a call for tender precisely to allow the promotion of good practices. Broad digital advertising was followed by constructing an objective analysis grid that besides social and environmental criteria also incorporated competency aspects, quality dimensions, costs and deadlines. Finally, the assessment of the offers from potential service providers was assigned to selected URBACT Local Group (ULG) members in the name of openness and transparency.

   

  3. Guimarães, Portugal: learning to be alert and flexible

   

  The ULG in Guimarães seeks to build and run a digital platform that will connect the well-established economic development and social development networks. The almost autonomous operating municipality-managed platform is to become a modern, efficient and responsive digital mechanism to link organisations representing social and community needs with businesses that have vital resources to offer in response. Overall the project has progressed quite well, having attracted an initial municipal financial commitment of EUR 18 000 and reached its current advanced testing and feedback phase.

  Yet, three lessons had to be learned along the way. First, keep your options open concerning your supplier. Early on, the project team noticed feedback issues and failed deadlines with their preferred supplier, and were eventually forced to work with an alternative organisation. Second, in the teams’ own words “one must have a political champion, for every project, and must try to stay ahead of the political changes”. Having unexpectedly lost their project champion, the Councillor for Economic Development, officers eventually had to convince the Mayor directly, but lost four weeks into the process. Third, project management has to try to keep ahead of the game by anticipating and responding swiftly and adequately to almost unavoidable delays triggered by the fiddly specificities of procurement procedures. Luckily, a dedicated administrative department successfully helped to navigate those tricky roadblocks.

   

  4. Vratsa, Bulgaria: taking risk more seriously

   

  The municipality of Vratsa stated that the internal rules for managing the procurement cycle are prescribed by the Public Procurement Law. While this process is perceived as clear and smooth, the local project team problematised the inflation risks stemming from the long time lag between calculating project costs, and implementation time. Inflation – surely a vexing and pressing future topic globally – leads to budget inadequacies and, consequently a lack of participants and unabsorbed funds because of insufficient financial resources.

   

  Reflections, recommendations and potential actions

  CITIES4CSR case studies highlight at least three key lessons regarding effective municipal CSR-directed procurement.

  1. Rigid and bureaucratic national procurement frameworks may hinder CSR-directed goal setting and implementation. Effective lobbying for more flexible national laws may help to innovate.
  2. Local-level project management capacities need to match vision and aspiration, including adequate legal competencies and solid administrative skills. Awareness-raising, targeted training and good practice dissemination may improve this situation.
  3. Politics both enables and restricts innovative approaches to embedding local economic, social and environmental considerations in procurement. So changes in political leadership may cause the biggest risk. Strategically anticipating and skillfully navigating these risks may prove essential.  

   

  Our divergent findings on how CSR-mediated municipal procurement has progressed locally reinforce one of Matthew Baqueriza-Jackson’s primary messages: partners should take their time when using procurement to realise CSR outcomes, because it takes strategic foresight and incremental implementation to change the state-of-play. Our partner lessons also underscore a second of his messages: that any evolution of procurement activities requires inclusion of a range of stakeholders, including politicians, strategists, technical staff, procurement officers and contract managers. We may actually require a well-functioning CSR procurement capacity system across municipal departments.

  Clearly, strategic municipal procurement and CSR capacity building belong together. Procurement is potentially a powerful tool to directly influence CSR-mediated actions, practices and outcomes. Municipalities really are in the driver seat. Boldly and creatively confronting key barriers promise two inter-related outcomes. Guimarães (PT) illustrates how we may aspire to achieve a local win-win between business/economic and social/community stakeholders in terms of responding to needs quickly, competently and effectively. Let’s call this ‘small win-win’. Yet, if we look to Nantes (FR), we can aim even higher. Eyes could be set at a ‘big win-win’ by aligning our collective urban practices with reaching our global Sustainable Development Goals.

  This article demonstrated the value of thinking and doing municipal CSR capacity building, and strategic municipal procurement, together. So mutual engagement, co-learning and shared capacity building should be intensified in challenging post-pandemic years. Improved two-way communication would be a starter and a more conceptually grounded debate desirable. Common initiatives may produce powerful shared messages to stakeholders and the wider public – perhaps already at our planned CITIES4CSR outreach event in Brussels on 30 June and 1 July 2022! Longitudinal and strategic project formats both locally and transnationally should be the ultimate goal. Let us unlock together the potential of strategic procurement for much needed social and environmental progress now!

   

  Find out more about URBACT’s support to towns and cities looking for better ways to buy goods and services – with articles, practical advice, and a free online course on strategic procurement: URBACT strategic procurement Knowledge Hub.

   

  From urbact
  On
  Ref nid
  17522
 • 23 Action Planning Networks ready for Phase 2!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  On 7 May, URBACT's Monitoring Committee has officially approved all Action Planning Networks to proceed to Phase 2.

  News

   

  The main objective of Action Planning Networks is to bring together between 7 and 10 cities across Europe to exchange their experience in a particular thematic urban development challenge and to share their ideas about possible solutions, during a period of over 2 years. The Phase 1 (from late June 2019 to February 2020) focused on the development of baseline studies, city profiles and the production of the Application Form for Phase 2.

  Following the Monitoring Committee's approval of the networks, cities are now ready to focus on the exchange and learning activities using a range of learning tools and approaches in line with the URBACT Method. Every partner city will consolidate an URBACT Local Group, which will co-design Integrated Action Plans for future implementation. The Phase 2 also presents a novelty for the projects, from now on cities are encouraged to undertake pilot actions (Small Scale Actions), to experiment with new ideas for projects gained from other network exchanges and in line with the cities’ network topic.

  As a consequence of the Covid-19 pandemic, the URBACT Secretariat will follow up with a series of adapted activities to support these networks and their partners, including the delivery of trainings using online formats and a 3 months extension of the network life-cycle, meaning that projects will run until August 2022. Thus, networks will respect the following calendar:

   

  • Activation Stage (May - December 2020): putting together an Integrated Action Plan roadmap
  • Planning Actions (December 2020 - December 2021): drafting the Integrated Action Plan
  • Planning Implementation (December 2021 - June 2022): finalising the Integrated Action Plan
  • Integrated Action Plans Finale (June - August 2022): sharing knowledge

   

  You can find all approved networks in the table below, the Lead Partner city is indicated is bold. To find out more about each one of the projects, check the network's webpages.
  Congratulations to the 23 approved projects!

   

  NETWORK

  PARTNERS

  DESCRIPTION

  Research, technological development and innovation

  UrbSecurity

  Leiria (PT)
  - Longford (IE)
  - Madrid (ES)
  - Mechelen (BE)
  - Michalovce (SK)
  - Parma (IT)
  - Pella (EL)
  - Unione della Romagna Faentina (IT)
  - Szabolcs 05 Regional Development Association of Municipalities (HU)

  Security and safety are two common goods and fundamental components of European democracy. This network intends to analyse strategies and concepts of urban design and planning, which could contribute to prevent segregation and anti-social behaviour. Additionally, this network wishes to co-create an integrated approach towards urban security focusing on improving citizens’ quality of life and the city’s smart, sustainable and inclusive growth towards a good living environment.

  Find your Greatness

  Alba Iulia (RO)
  - Bragança (PT)
  - Candelaria (ES)
  - Perugia (IT)
  - Wroclaw (PL)
  - Võru (EE)
  - Limerick (IE)
  - Budafok-Tétény 22nd district of Budapest (HU)

  The challenge is to build on the cities' opportunities. The partners of the project need to identify locally a strength, which was built as a sustainable mechanism generating urban development. The goal of this network is to explore and enhance the potential of the city, combining strategic marketing approach with innovative smart city tools.

  Access to and use of ICT

  DigiPlace
  (previously DI4C)

  Messina (IT)
  - Botosani (RO)
  - Oulu (FI)
  - Portalegre (PT)
  - Roquetas de Mar (ES)
  - Saint- Quentin (FR)
  - Trikala (EL)
  - Ventspils Digital Centre (LV)

  This network aims to set up an acceleration mechanism to enable cities to catch up the digitalisation opportunities in hard & soft infrastructure. Remove all the obstacles encountered by mid-sized cities in their digital journey: lack of strategic & global vision lack of technical and engineering capacities difficulties in incorporating the digital innovation. Municipalities need to guaranty the uptake of digital innovation by the local stakeholders: citizen and entrepreneurs.

  IoTxChange

  Fundão (PT)
  - Dodoni (EL)
  - Jelgava (LV)
  - Nevers Agglomeration (FR)
  - Razlog (BG)
  - Ånge (SE)
  - Kežmarok (SK)
  - Åbo Akademi University (FI)

  The objective is to encourage the creation of a network of European cities committed to the design of digitalization plans based on Internet of Things (IoT) solutions to increase the quality of life in small and medium sized EU cities, guiding us through a new age of digital transformation.

  Competitiveness of SMEs

  iPlace

  Amarante (PT)
  - Balbriggan (IE)
  - Pori (FI)
  - Pärnu (EE)
  - Grosseto (IT)
  - Gabrovo (BG)
  - Heerlen (NL)
  - Kočevje (SI)
  - Medina del Campo
  (ES)

  - Saldus (LV)

  This network aim to produce 10 different and unique robust economic development strategies, targeting their own genuine niches, and generating urban innovation ecosystems. City partners will focus on deepening the understanding of their own local economic strengths and establish strategic methods to revitalise their economy, adapt their city to the next economy and to future economic changes, establishing methodological bases for generate resilient cities.

  Tourism Friendly Cities

  Genoa (IT)
  - Braga (PT)
  - Rovaniemi (FI)
  - Venice (IT)
  - Utrecht (NL)
  - Krakow (PL)
  - Cáceres (ES)
  - Druskininkai (LT)
  - Dún Laoghaire Rathdown (IE)
  - Dubrovnik Development Agency (HR)

  This network aims to explore how tourism can be sustainable in medium-sized cities, reducing the negative impact on neighbourhoods and areas interested by different types of tourism to reach this ambitious aim, the project will create integrated and inclusive strategies which can keep a balance between the needs of the local community, in terms of quality of life and of services available, and the promotion of sustainable urban development at environmental, social and economic level.

  Low carbon economy in all sectors

  Urb-En Pact

  Clermont Auvergne Metropole (FR)
  - Bialystok Association of the Functional Area (PL)
  - CIM Alto Minho (PT)
  - Rouen Normandie Metropole (FR)
  - Elefsina (EL)
  - Galati (RO)
  - Palma di Montechiaro (IT)
  - Tampere EcoFellows (FI)

  Local authorities embrace the ambitious goal to become a zero-net energy territory within the next 30 years. Thus, the aim is to define the local action plans to become zero-net (ZNE) territory by producing and delivering local, renewable and regulated sources of energy by the implementation of an energy loop which gathers all the stakeholders of this circular economy, especially the consumers included in this fair trade business in and around the metropolitan area.

  Zero Carbon Cities
  (previously ZCC)

  Manchester (UK)
  - Bistrita (RO)
  - Zadar (HR)
  - Modena (IT)
  - Frankfurt am Main (DE)
  - Tartu (EE)
  - Vilvoorde (BE)

  The network will support capacity building of cities to establish science-based carbon reduction targets and their Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) aligned to Paris Agreement on Climate Change. Working with 7cities to adopt different approaches to carbon budgeting and science-based targets, the network will undertake a programme of capacity building in order to support their local activities and integrated action plan and influence Covenant of Mayors' signatory cities.

  Environmental protection and resource efficiency

  RiConnect

  Barcelona Metropolitan Area (ES)
  - Porto Metropolitan Area (PT)
  - Krakow Metropole Association (PL)
  - Paris Metropolitan Area (FR)
  - Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area (PL)
  - Amsterdam Region (NL)
  - Transport for Greater Manchester (UK)
  - Thessaloniki Major Development Agency (EL)

  The overall goal is to rethink, transform and integrate mobility infrastructure aiming at reconnecting people, neighbourhoods, cities and natural spaces. The project will develop planning strategies, processes, instruments and partnerships, fostering public transport and active mobility, reducing externalities and unlocking opportunities of urban regeneration with the objectives of structuring the territory, and achieving a more sustainable, equitable and attractive metropolis.

  URGE

  Utrecht (NL)
  - Riga (LV)
  - Oeste CIM (PT)
  - Copenhagen (DK)
  - Granada (ES)
  - Munich (DE)
  - Kavala (EL)
  - Prato (IT)
  - Nigrad (SI)

  URGE (circUlaR buildinG citiEs) aims to design integrated urban policies on circularity in the building sector – a major consumer of raw materials – as there is a gap in knowledge on this topic. The result is an in-depth understanding of this theme and a first plan for a tailor-made methodology that allows the circular dimension to be widely integrated in the large construction tasks the URGE partnership is facing. URGE thus accelerates the transition towards a circular economy.

  Healthy Cities

  Vic (ES)
  - Anyksciai (LT)
  - Bradford (UK)
  - Alphen aan den Rijn (NL)
  - Falerna (IT)
  - Farkadona (EL)
  - Loulé (PT)
  - Pärnu (EE)
  - Malta Planning Authority (MT)

  This network aims to deepen the relationship between health and the urban environment, planning actions that focus on improving the population’s health, while developing a rigorous health impact assessment methodology around it. Urban Planning can become a health generator on many grounds, and this network of cities reflects the multiplicity of possible approaches to tackle the issue: green areas, mobility, social cohesion or promotion of sports are some examples.

  KAIRÓS

  Mula (ES)
  - Belene (BG)
  - Cesena (IT)
  - Malbork (PL)
  - Roskilde (DK)
  - Heraklion (EL)
  - Šibenik (HR)
  - Ukmergè (LT)

   

  The ultimate goal is to represent a moment of change, improving the urban environment of cities involved, developing heritage-led urban regeneration. It will enhance the potential of heritage in small and medium cities developing strategies for economic and social cohesion, inclusion and sustainable urban development. This network fosters the transnational exchange of experiences to test an innovative policy framework, combining a sound integrated approach with a real transformation purpose.

   

  Resourceful Cities
  (previously UrbReC)

  The Hague (NL)
  - Bucharest 3rd district (RO)
  - Ciudad Real (ES)
  - Mechelen (BE)
  - Cáceres (ES)
  - Patras (EL)
  - Oslo (NO)
  - Opole (PL)
  - Vila Nova Famalicão (PT)
  - Zagreb (HR)

   

  This network seeks to develop the next generation of urban resource centers to promote the positive economic, environmental and social impacts for the circular economy. They facilitate waste prevention, reuse, repair and recycling. The centers also work as connection points for citizens, new businesses, researchers and the public sector to co-create new ways to close resource loops at the local level.

  FOOD CORRIDORS
  (previously Rurban Food)

  Coimbra Region (PT)
  - Alba Iulia (RO)
  - Córdoba (ES)
  - Larissa (EL)
  - Szécsény (HU)
  - Bassa Romagna Union (IT)
  - Tartu Tartumaa Arendusselts (EE)
  - BSC Kranj and Gorenjska (SI)

  Recent experience suggests that it is necessary to promote a transition towards regional food systems. This network encourage the creation of a network of European cities committed to the design of food plans that extend from the urban and periurban areas through a corridor that facilitates urban-rural re-connection. This approach enhances production and consumption environments founded on a base of economic, social and environmental sustainability, integrated into development policies.

  Health&Greenspace

  Hegyvidék 12th district of Budapest (HU)
  - Espoo (FI)
  - Limerick (IE)
  - Messina (IT)
  - Breda (NL)
  - Poznań (PL)
  - Santa Pola (ES)
  - Suceava (RO)
  - Tartu (EE)

  As a response to the various health risks related to rapid urbanization and the densification of cities, this network project promotes health-responsive planning and management of urban green infrastructure with an overall aim to bring health and wellbeing benefits for citizens across Europe. The network applies a holistic approach that addresses the main functions provided by urban green infrastructure that deliver health and social benefits.

  Sustainable transport

  Space4People

  Bielefeld (DE)
  - Arad (RO)
  - Badalona (ES)
  - Nazaré (PT)
  - Turku (FI)
  - Guía de Isora (ES)
  - Panevèžys (LT)
  - Saint-Germain-en-Laye (FR)
  - Sérres (EL)
  - Valga (EE)

  This network improves quantity and quality of attractive public spaces in urban areas. For this, it tackles the main public space use being transportation in 3 aspects: improving user experience and adding space to pedestrian networks and (semi) pedestrianised places, upscaling intermodal hubs to urban centres of mixed use as well as reducing and optimising parking in public space. The project takes a user-centric approach by users assessing and creating future use and design of public space.

  Thriving Streets

  Parma (IT)
  - Antwerp (BE)
  - Igoumenitsa (EL)
  - Klaipèda (LT)
  - Nova Gorica (SI)
  - Oradea (RO)
  - Santo Tirso (PT)
  - Radom (PL)
  - Southwark London Borough (UK)
  - Debrecen Economic Development Centre (HU)

  This is a network that addresses the bottlenecks in sustainable urban mobility. The project will focus on the economic and social benefits of sustainable mobility, rather than on the widely demonstrated environmental effects. The network argues that working with local amenities and social networks at neighbourhood level could unlock the hidden demand for active mobility in cities, and thus act as enabler of behaviour change towards more resilient and liveable neighbourhoods.

  Employment protection and resource efficiency

  SIBdev

  Heerlen (NL)
  - Aarhus (DK)
  - Baia Mare (RO)
  - Fundão (PT)
  - Kecskemét (HU)
  - Pordenone (IT)
  - Zaragoza (ES)
  - Võru Development Centre (EE)

  This network aims to explore how social impact bonds can be used to improve public service delivery in areas such as employment, ageing, and immigration. Often, the delivery of services is hindered by fragmented and siloed agencies and budgets, financial and political shorttermism, and an aversion to risk and difficulty creating change. The social impact bond is a promising model that ameliorates these issues by increasing collaboration, prevention, and innovation.

  Social inclusion and poverty

  ROOF

  Ghent (BE)
  - Braga (PT)
  - Glasgow (UK)
  - Thessaloniki (EL)
  - Liège (BE)
  - Odense (DK)
  - Poznań (PL)
  - Toulouse Metropole (FR)
  - Timisoara Department of Social Assistance (RO)

  This project aims to eradicate homelessness through innovative housing solutions at city level. It will exchange knowledge on how to gather accurate data and make the conceptual shift from the symptomatic management to the actual ending of homelessness, with Housing First and Housing Led as guidance model. This network will guide the partner cities towards integrated local action plans linked to the long-term strategic goal of Functional Zero (no structural homelessness).

  ActiveCitizens

  Agen (FR)
  - Bistrita (RO)
  - Cento (IT)
  - Dinslaken (DE)
  - Hradec Králové (CZ)
  - Santa Maria da Feira (PT)
  - Saint-Quentin (FR)
  - Tartu (EE)

  The aim of this network is to rethink the place of the citizens in the local governance by finding a balance between representative democracy and participatory democracy. This network of European small and medium-sized cities, with the same expectations and similar challenges, will notably take into account, to do this, new digital tools while integrating the issue of citizens away or not comfortable with digital tools.

  Access

  Amsterdam (NL)
  - Dublin (IE)
  - Lisbon (PT)
  - Riga (LV)
  - Sofia (BG)
  - Tallinn (EE)
  - Vilnius (LT)
  - London Greater Authority (UK)

  This network addresses the importance of inclusive cultural policies. A challenge all cities in this project face is that culture does not enrich or empower all people equally. We need to gain a better understanding of our communities in order to engage all citizens in our cities. We have identified four topics to work on that will enable us to gain that understanding and support us in reaching all population groups in the participating cities from the west, east and south of Europe.

  Genderedlandscape

  Umeå (SE)
  - Frankfurt am Main (DE)
  - Panevèžys (LT)
  - Trikala (EL)
  - La Rochelle (FR)
  - Barcelona Activa SA (ES)
  - Celje JZ Socio (SI)

  Creating conditions for gender equality through a holistic understanding of how gender inequality is created in the specific place. This network creates an exchange on challenges faced by cities with an understanding of gender inequality that is globally understood but locally contextualised.

  Education, skills and lifelong learning

  Cities4CSR

  Milan (IT)
  - Bratislava (SK)
  - Budaörs (HU)
  - Guimarães (PT)
  - Molina de Segura (ES)
  - Nantes Metropole (FR)
  - Rijeka (HR)
  - Kekava (LV)
  - Sofia (BG)
  -Vratsa (BG)

  Through intensive capacity building of local actors, the network will increase collaboration among municipalities, businesses and the civic society in order to promote sustainable, inclusive & innovative urban change. The project aims at increasing the role and added value of companies’ CSR activities at local level, towards urban regeneration and social innovation, with a special emphasis on education, in order to better address emerging and unmet local needs.

   

  -

   

  Interested in finding more about the approved networks and what they will do? Watch the URBACT Method video and check out the Action Planning Network's infographic!

  From urbact
  On
  Ref nid
  13928
 • Attention all urban decision-makers! Did you know that you can do business without money?

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  We all want urban services to be efficient, redevelopment exciting, civic events colourful and new urban initiatives really able to make a difference! But how do you do this when many European cities - especially after the hard-hitting crises of the last decade - lack funding, resources, knowledge and the connections that make such vibrant governing work? One answer may surprise you. We can turn to our corporate and business communities. Because there is something called Corporate Social Responsibility (CSR).

  Articles
  Cross-border cooperation

  CSR, in short, can be broadly defined   as the "the responsibility of enterprises for their impacts on society" (European Commission, 2019). The idea is that enterprises integrate social and environmental concerns into their mainstream business operations on a voluntary basis. So they respect human rights wherever they produce their goods and services, they treat staff well, don’t pollute the environment and are not corrupt. In a nutshell: responsible business. Sounds familiar, but where is the link to our cities, communities and civic services?
   

  This is where our brand new URBACT Action Planning network comes in. Fancily named ‘CITIES4CSR’, this 10-city pan-continental project is in a unique position to explore in practical ways how CSR can make a difference to our urban societies. Using the proven URBACT-principles, methods and tools - it sets out to support building, testing and implementing ‘comprehensive municipal strategies to foster and stimulate corporate responsibility in urban areas’. In other words, we aim to work towards realising a new vision across our European continent: cities not as places where local administrations rule top-down, but as sites where government and business are sharing urban responsibilities! We want to show how Corporate Social Responsibility can be lifted to a new level: Corporate Urban Responsibility.
   

  What makes our approach somewhat unique compared to other networks is the fact that what binds our cities together is not foremost a concern with changing one particular urban outcome. Rather, it is all about building purpose-designed local CSR-toolboxes that help to challenge the local status-quo in very different policy realms. Just like a building company may use its machinery, people, experience and know-how to build a train station in one city, a TV-tower in the next one and a shopping centre in another city, our joined efforts may trigger beneficial transformations in different policy areas in different cities. Actually exactly there where cities feel need is most pressing.
   

  So value could be added in urban regeneration, environmental protection, social cohesion or educational policies; you name it. The glue between cities, and the common concern, is the focus on how the aspirations, resources and leadership of the local corporate sector - in partnership with government and other stakeholders – will be the in the heart of change. 
        

  Corporate social responsibility is surely not a new concept. Academic debates link the ascent of CSR to five societal transformations: more affluent societies, growing sustainability concerns, intensified globalisation, stronger role of the media and the rise brands (Chandler and Werther, 2013). CSR can be implicit, embedded in the values, norms and rules of societies, or explicit, encompassing voluntary programs and strategies by corporations based on their discretion (Matten and Moon, (2008). And, across Europe there seems to be a CSR-gap as more progressive policies in Western Europe, Scandinavia and the Anglo-Saxon countries have not been equally shared by governments in Central and Eastern Europe (Steurer, 2015). µ
   

  The good news is that we don’t have to wait for business to come forward in urban affairs; local governments can be incredibly proactive. Our toolboxes are already filled with a variety of proven CSR policy instruments, from awareness-raising that can spread the word about CSR to procurement strategies that require suppliers to meet certain environmental and social criteria. So no reinventing the wheel. Yet, finding the right CSR-solution may mean confronting deep-seated trust issues between public authorities and corporate actors and differences in terms of everyday languages, work habits and planning horizons. In other words, we should not be surprised to encounter gaps of various kinds, misconceptions and stumbling blocks in our project.    
   

  So who are the ten cities that take on this challenge? Lead Partner is Milan (Italy), a city with profound experience in managing European projects. Partners are: Sofia and Vratsa from Bulgaria, Kekava municipality from Latvia, Rijeka from Croatia, Molina de Segura from Spain, Guimarães from Portugal, Budaörs from Hungary, Bratislava from Slovakia and Nantes Metropole from France. The network covers different geographical parts of Europe relatively well, and incorporates varying sizes of local government. Excitingly, we are proud to have in our midst the 2019 European City of Innovation (Nantes) and the 2020 European City of Culture (Rijeka). 

   

   

  Our network has plenty of opportunity to build institutional bridges. For example with the United Nations Global Compact that constitutes the world's largest corporate sustainability initiative. Its urban arm, the UN Global Compact Cities Programme, promotes city and regional governments collaborating with the private sector and civil society in order to address complex global challenges on the local level; implementing the so-called Melbourne Model. CSR-initiatives can also be directly related to the European Urban Agenda and the European Commission.  Finally, CSR Europe’s vision is that by 2030 the European urban population, or three quarters of the total population, will be living in sustainable cities that will provide them with economic opportunities, reliable infrastructure and high standard of living.

   

  The Melbourne Model – Cross-sectoral collaboration to address complex urban challenges (Source: UN Global Compact Cities Programme)

   

   

   

  The work has already begun. Our network kicked-off in gorgeous Milan in September, where well-organised site visits taught all participants much about local corporate initiatives that in very practical ways help local communities. Currently the various local baseline study visits are getting under way, problem analyses are being conducted, and first ideas about solutions and small scale actions are being developed. Local multi-sector stakeholder groups are slowly emerging.
   

  ”As SMEs we are so busy, so focused on our businesses and on making money – but we can’t do it without having a focus on the outside world. It is crucial to look outside, and around you.”

  Jean-Marc Barki  - Executive Director, Sealock, French SM
   

  It is already clear that one of the policy focus will target the small-and medium sized enterprises (SME), a sector that often forms the backbone of European urban and regional economies but so far is rather seldom considered as member of the CSR-community. Neighbourhood upgrading appears to be another objective for corporate urban engagement. We are very curious where local path-finding will lead to. One thing is for sure: cities can gain a lot when they turn to their corporate stakeholders. Doing meaningful urban business without spending money does not have to be a fairytale!
   

   

   

  The author acknowledges the creative input from Lead Expert Project team in Milan, with special thanks to Giusy Chierchia for coming up with the title for this article!

   

  Network
  From urbact
  Off
  Ref nid
  13471
 • Cities4CSR

  Summary

  LEAD PARTNER : Milan - Italy
  • Bratislava - Slovakia
  • Sofia - Bulgaria
  • Vratsa - Bulgaria
  • Molina de Segura - Spain
  • Nantes Metropole - France
  • Rijeka - Croatia
  • Budaörs - Hungary
  • Kekava County - Latvia
  • Guimarães - Portugal

  Timeline

  • October 2019 | Kick-Off Meeting
  • September 2019 - March 2020 | Phase I: Action Planning Network Development
  • May 2020 | Start of Phase II
  • June 2020 | Kick-Off Meeting Phase II
  • January 2021 - December 2021 | Development of a methodolgy and Small Scale Actions Implementation
  • January 2022 - June 2022 | Transfer of Knowledge Period: IAP Local Dissemination events
  • June 2022 | Final Project Event in Bruxelles
  • Project end date

  The project’s main aim is to unlock opportunities in order to improve our cities. The Action Planning Network of CITIES4CSR has identified in Corporate Social Responsibility actions the opportunities to unlock and improve municipal strategies and local plans, discovering and exploiting the value of partnerships with the private sector and relevant stakeholders at local level. Co-financed by the European Regional Development Fund, CITIES4CSR network involves ten European cities throughout Europe, each of them focusing its activity on specific local challenge and theme of CSR, according to local needs and municipal priorities. At the same time, at network level, the project provides a valuable opportunity of good practices sharing on CSR actions and experiences carried out locally by cities, reaching a common understanding of the importance of Corporate Social Responsibility for municipal development and the improvement of local policies.

   

   

  Unlocking opportunities, improving cities
  Ref nid
  13469