• APN-hankehaun Q&A-sessio 21.3.2023, klo 10-11 CET

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Digitaler URBACT-Infoday für Deutschland und Österreich
  16/03/2023

  URBACT-ohjelman sihteeristö antaa ohjeita ja vastaa APN-hankehakua koskeviin kysymyksiin kaikille avoimessa webinaarissa tiistaina 21.3.2023. Tilaisuus alkaa klo 11 Suomen aikaa ja siihen voit ilmoittautua tästä.

  News
  From urbact
  Off

  Kysymyksiä voi esittää sekä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä että webinaarin aikana. Tilaisuuteen kannattaa mennä kuulolle myös ilman omaa kysymystä. APN-hankehaku päättyy 31.3.2023, joten tässä Q&A-sessiossa korostuvat hankehakemusten laatimiseen liittyvät käytännön seikat.

  Meneillään olevaan hakuun osallistuvien lisäksi tilaisuus on hyödyllinen myös niille, jotka suunnittelevat osallistuvansa myöhempiin URBACT-ohjelman hankehakuihin.

 • URBACTin APN-haku jatkuu – suomalaisia kaupunkeja etsitään verkostoihin

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Join [u]s logo for URBACT APN campaign
  24/02/2023

  Suomen URBACTin yhteyspisteelle on saapunut useita yhteydenottoja eri puolilta Eurooppaa. Suomalaisia kaupunkeja kaivataan mukaan valmisteilla oleviin verkostohankehakemuksiin. Alta löydät listan yhteydenotoista.Aihioiden kiinnostaessa ota meihin yhteyttä ( urbact@uef.fi ). Saat meiltä yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen voidaksesi kysyä häneltä lisätietoja. Hakuaikaa APN-haussa on 31.3.2023 saakka.

  News

  Join us banner

  From urbact
  Off

  The Portuguese city of Santa Maria da Feira and the Spanish city of Vic are setting up a network on integrated mobility strategies and flexible public transport (Partner Search Tool link here). They are looking for a Finnish city from a transition region (all of Finland except Uuusimaa).

  The Italian city of Messina is setting up a network on the development and management of paths, walkways, tracks, footpaths, streets with the help of digital tools. (Partner Search Tool link here). They are looking for a Finnish city from the "more developed" region (Uusimaa).

  The Greater Paris Metropolis is setting up a network on the governance of town centre functions and management. They are looking for a Finnish partner from a transition region (all of Finland except Uuusimaa).

  The Spanish city of Mollet del Vallès (Barcelona) is setting up a network on reducing social exclusion by bridging digital divide (digital inclusion). Partner Search Tool link here. They are looking for a Finnish city partner with less than 100.000 inhabitants.

  The City of Utrecht (Netherlands) is setting up a network for improving reception conditions and facilitate migrants’ integration in European cities. They are looking for a Finnish city partner from transition regions (all of Finland except Uuusimaa).

  The Spanish City of Avilés is setting up a network on greener industrial cities. They are looking for towns with a strong industrial background from transition regions (all of Finland except Uuusimaa). They still have two places left in their network.

   

   

   

 • Popolni partnerji?

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/02/2023

  Preverite, kako vzpostaviti močno partnerstvo za URBACT omrežje.

  News
  From urbact
  Off

  URBACT akcijska omrežja temeljijo na kakovostnih partnerstvih med mesti EU. V luči odprtega razpisa zaomrežja (SI), preberite nasvete, kako poiskati idealne partnerje iz mest za izmenjavo in učenje.

  Akcijska omrežja združujejo več partnerskih mest, ki sodelujejo v obdobju 2 in pol let. V tem obdobju naslavljajo skupni urbani izziv preko razvijanja dolgoročnih strategij in rešitev, ki ustrezajo njihovim lokalnim potrebam, končni rezultat česar je celostni akcijski načrt. Program URBACT določa merila o sestavi in uravnoteženosti partnerstev omrežja.

  Vsak predlog za omrežje mora vsebovati:

  - Od 8 do 10 partnerjev, med katerimi je ena občina ali lokalni organ kot vodilni partner, druge institucije pa kot projektni partnerji;

  - Uravnoteženo partnerstvo z mesti iz bolj razvitih, manj razvitih in regij v tranziciji, skladno s kohezijsko politiko EU;

  - Partnerji iz 27 držav članic EU ter Norveške, Švice, Albanije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, in SeverneMakedonije so upravičeni do sredstev URBACT. V omrežjih lahko sodelujejo tudi mesta iz drugih držav na lastne stroške;

  - Informacije o upravičenosti so podrobneje opisane v razpisni dokumentaciji. Za pomoč se lahko obrnete na apn@urbact.eu ali vašo nacionalno URBACT točko na urbact@ipop.si.

   

  KAJ POMENI DOBRO PARTNERSTVO?

  Pomembno je, da si že v fazi prijave vzamete čas in se potrudite prepoznati potencialne partnerje. V okviru razpisa (razpisna dokumentacija, merilo 3) sta kakovost in ustreznost partnerstva visoko vrednoteni, saj tvorita35 % skupne ocene.

   Ocenjevalci so pozorni na:

   

  1. Urbani izziv je pomemben za vse vključene

  6. Opredeljena vrednost koristi sodelovanja v URBACT

  2. Ustrezna geografska mešanica držav članic EU

  7. Ustrezni in raznoliki deležniki za oblikovanje lokalne URBACT skupine

  3. Ustrezno strateško okolje

  8. Velik potencial za financiranje ukrepov

  4. Povezava z urbano razsežnostjo kohezijske politike

  9. Ustreznost veščin zaposlenih

  5. Pripravljenost in sposobnost sodelovanja

  10. Splošna skladnost

   

  Kaj to pomeni v praksi in kako lahko izpolnite merila za uspeh in ustvarite odlično skupino za prihodnje sodelovanje?

   

  RAZISKOVANJE POTENCIALNIH PARTNERJEV

  S prehodom iz programa URBACT III (2014-2020) v sedanje programsko obdobje bodo omrežja v popolnempartnerstvu začela delovati že v samem začetku. V preteklosti je manjše število partnerjev začelo sodelovati v prvih šestih mesecih projektnega obdobja (faza 1) in razširilo partnerstvo za naslednje dvoletno obdobje (faza 2). Začetek s polnim partnerstvom v programu URBACT IV pomeni, da je treba že v fazi prijave zagotoviti prave partnerje, kar bo omrežjem omogočilo hitrejše napredovanje.

  exploring partners

  Po naših izkušnjah je bistven element produktivnega partnerstva skupni interes in potreba v zvezi z določenim izzivom, pa naj bo to mobilnost, digitalni prehod ali kaj drugega. Vsak partner se mora tudi zavezati, da bo sodeloval pri vseh elementih programa URBACT. To pomeni polno sodelovanje na vseh sestankih, odprtost in poštenost ter pripravljenost in navdušenje za opravljanje nalog in podporo drugim. To pomeni tudi spoznavanje URBACT metode, krepitev lokalnih zmogljivosti in vključevanje medsektorskih tem programa URBACT, tj. digitalno, zeleno in enakosti spolov, v oblikovanje politik. Ključnega pomena je razmislek o tem, koliko svojega časa in truda boste lahko vložili v 2 in pol letnem časovnem obdobju.

  Vprašanje skladnosti in uravnoteženosti ne pomeni nujno, da so si vsi partnerji podobni ali enako razviti. Nekatera prejšnja partnerstva so bila sestavljena iz podobnih mest, kot so vsa glavna mesta v ACCESSmetropolah v RiConnectu; druga so vključevala vsa mala in srednje velika mesta v IPlace ali ESIMEC; ali celo uravnotežena po strukturi, kot v mreži Tropa Verde prenosno omrežje, ki je štela dve občini/ okrožja, dve veliki mesti in dve aglomeraciji/ metropoli.

  Prav tako smo bili priča uspešnim partnerstvom z mesti različnih velikosti, iz različnih regionalnih kontekstov in na različnih stopnjah razvoja. Vzajemno učenje ne poteka izključno enosmerno, od "dobro razvitih" do "manj razvitih" partnerjev. Vedno je mogoče odkriti zanimiva spoznanja z medsebojno izmenjavo in obiski na terenu, ki spodbujajo razmislek in inovativno razmišljanje. Pomembno je, da se jasno pokažejo razlogi za delo v tej sestavi, da imajo partnerji skupni interes za skupni izziv in da so to ugotovili že pred oddajo vloge.

  V pomoč pri tem procesu je vprašalnik za vse potencialne partnerje koristen način za zbiranje informacij, ki bodo potrebne za izpolnitev prijavnega obrazca, pa tudi za oceno, kakšne so natančne potrebe učenja in potencialni prispevki ter kaj želi vsak partner poudariti v svojem lokalnem celostnem akcijskem načrtu. Zgoraj navedena merila bi bila dobra podlaga. Poleg tega je enostavno vzpostaviti individualne ali skupinske klice, da se partnerji virtualno pogovorijo in si izmenjajo izkušnje. 

  To so vprašanja, ki se jim je v klicih s potencialnimi partnerji priporočljivo posvetiti:

  Ali imajo ustrezne vire?

  Ali je partnersko mesto zmožno prispevati ustrezna sredstva? Ali lahko najdejo ustrezno raven sofinanciranja? Ali lahko dodelijo ali zaposlijo ustrezno osebje za opravljanje nalog v okviru lokalnega projekta? Ali imajo finančno ekipo, ki lahko pravočasno pripravi poročila in razume revizijski nadzor? Ali so pripravljeni ustanoviti in voditi lokalno skupino ter spodbujati lokalne deležnike k sodelovanju na lokalni in nadnacionalni ravni? Dober pokazatelj je odzivnost potencialnega partnerja že na tej stopnji. Če morate drezati vanje, potem to morda ni dobro znamenje.

  Ali so odprti za učenje?

  Ali imate občutek, da je partnersko mesto željno novega znanja? Se želijo učiti in iskreno deliti svoje izkušnje? Kakšna je njihova osnovna raven razumevanja, na primer celostnih in na sodelovanju utemeljenih pristopov?

  Ali imajo politično podporo?

  Zelo pomembno je, da imajo partnersko mesto politično podporo. To je ena od znanih ključnih ovir pri izvajanju celostnih akcijskih načrtov. Če se partner tekom projekta umakne iz projekta, lahko to namreč povzroči nestabilnost in administrativne težave za omrežje. Kako lahko bodoči partnerji dokažejo, da so njihovi politični voditelji v celoti obveščeni in se z njimi strinjajo?

  Kaj točno želijo pridobiti s sodelovanjem v URBACT omrežju?

  Dobro je ugotoviti, kaj točno si mesta želijo od sodelovanja v URBACT omrežju. Je to denar? Strokovni razvoj? Priložnost za izboljšanje participativnih in celostnih pristopov? Priložnost, da razvijejo načrt, ki bo imel več možnosti za pridobitev EU in nacionalnih sredstev?  Prepričajte se, da partnerji razumejo, kaj URBACT počne in česa ne počne, ter da se prijavljajo na pravi razpis iz pravega razloga.

   

  ISKANJE POTENCIALNIH PARTNERJEV

  Kje najti primerne kandidate? Enostaven odgovor ponuja URBACT orodje za iskanje partnerjev.  Čeprav lahko platforma sproži številne virtualne izmenjave in omogoči prvi stik, se zavedamo, da veliko partnerstev poteka v živo. URBACT dogodki, zlasti festivali mest, so odličen način za navezovanje stikov z drugimi mesti in spoznavanje novih kolegov.

  finding partners

  Drug način, da se seznanite s predlogi in priložnostmi, je kontaktiranje Nacionalne URBACT točke. To so pravzaprav ambasadorji programa, ki predstavljajo program URBACT in o njem redno obveščajo v nacionalnih jezikih. Za širjenje informacij o razpisu organizirajo nacionalne informativne dneve, tako virtualne kot v živo, ki se jih lahko udeležite. Če ste dogodek slučajno zamudili, se še vedno lahko obrnete na ustrezno Nacionalno URBACT točko.

   

  PARTNERSTVO ZA VEDNO?

  URBACT partnerstva trajajo 2 in pol let in pogosto se je ob koncu zelo težko posloviti. Vendar je veliko primerov trajnih prijateljstev in nadaljnjih sodelovanj. Povezovanje s kolegi iz drugih evropskih mest, ki opravljajo podobno delo, se soočajo s podobnimi izzivi in so enako osredotočeni na spodbujanje sprememb, je nekaj izjemno koristnega in spodbudnega.

  Več omrežij ali delov omrežij je v preteklosti nadaljevalo sodelovanje v različnih oblikah in obsegu tako v okviru URBACT kot izven, na primer več kot 30 odstotkov mest iz URBACT III se je po koncu delovanja mreže prijavilo na program Obzorje 2020. Prvotno omrežje Electric Vehicles in Urban Europe je izkoristilo rezultate sodelovanja in nato nadaljevalo v več milijonov evrov vrednem demonstracijskem projektu.

  Številna mesta so sodelovala prek razvoja URBACT omrežij na področju tehnologije in digitalnega prehoda: od Techtowna do TechRevolution in celo nadaljevanje projekta TechRevolution 2.0. Podobno se je prvotno akcijsko omrežje PROCURE pozneje preoblikovalo v prenosno omrežje Making Spend Matter Both. V obeh primerih je pot nadaljevalo skupaj več mest, vključno z istimi vodilnimi partnerji.

  V drugih primerih so specifično tematiko uporabili kot rdečo nit in kot priložnost, da se mesta razvijajo in usmerjajo k novim ciljem. Tak primer je bil omrežje AGRI-URBAN, kjer se je veliko partnerjev usmerilo k priložnostim Obzorja 2020, medtem ko so drugi partnerji razvili URBACT prenosno omrežje BioCanteens in kasneje še omrežje BioCanteens 2. Omeniti velja, da je bil vodilni partner obeh mrež BioCanteens prvotno novopečeni projektni partner v omrežju AGRI-URBAN.

  Nekatera mesta, dejavna v URBACT omrežjih na področju ustvarjanja prostora (placemaking), so nadaljevala z izvajanjem projekta Erasmus PART-Y na temo mladinskih storitev in participacije upoštevajoč spolno enakost. Medtem ko je projektni partner iz izvedbenih omrežij CREATIVE SPIRITS nadaljeval svoj projekt s sredstvi Urban Innovative Actions, so partnerji iz prenosnih omrežij Re-growCities ustanovili povsem nov projekt z EuroTowns. Pred kratkim je bila nekaterim mestom iz akcijskega omrežja SibDev odobrena prijava za projekt Interreg Europe.

   

  Upamo, da vam bodo ti nasveti pomagali najti prave partnerje, ki se bodo potegovali za sredstvaprograma URBACT. Do takrat vam je za nasvet na voljo URBACT sekretariat in nacionalna URBACT točka. Ob tem obstaja več virov, ki vam  bodo v pomoč pri pripravi vloge, na primer vsi spletni seminarji in različna gradiva. In ne pozabite na rok prijave za URBACT akcijska omrežja – 31. marec 2013.

   

  Naslovna fotografija: Urban Jeriha

   

 • More than 50 project ideas from all over Europe at your reach!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  More than 50 project ideas COVER
  02/02/2023

  Discover the new additions to the Partner Search Tool following the launch of the Action Planning Networks’ call.

  News
  More than 50 project ideas.
  From urbact
  On

  It has not even been a whole month since the URBACT IV Programme has officially opened its first call for networks. Yet, there are already plenty of concrete proposals for cities to find potential partners* and, hopefully, embark on the 2.5-year action-planning journey.

  Whether you have a pitch for a network or if you are on the lookout for inspiration and peers, the Partner Search Tool is the place to find cities that share similar ambitions, challenges and vision. To prompt connections and spark exchange among aspiring-URBACT-beneficiaries, this platform was first released in the occasion of the European Week of Regions and Cities in October 2022.

  Today, with all the guidance for applicants, terms of reference and further material in different language available to all, the stakes to put your ideas out there and find partners are higher than ever. Get a taste of the most recent Partner Search Tool’s ideas coming from all corners of Europe from 5 January to 2 February.

   


   

  Welcome to cities from North Macedonia, Montenegro and Serbia

   

  A novelty for URBACT IV, the addition of five countries benefitting from the Instrument for Pre-Accession to the EU (IPA) as eligible partners for programme funds means new possibilities to a vast new territory. For the first time ever, cities from Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and North Macedonia can apply to become URBACT Project Partners.

  Unsurprisingly, you can already find project ideas from IPA countries for the revitalisation of industrial sites, youth employment and green transition for digital transformation in the Partner Search Tool. The municipalities of Berane (ME), Sarajevo (BA) and Ohrid (MK) are all respectively looking for Lead Partners and other Project Partners to join their efforts. If approved, these cities will receive IPA funding for their participation in URBACT networks.

   

  Cities from the South are on the rise

   

  Very well represented in the Partner Search Tool, many new projects from Southern European cities have been published since the launch of the Action Planning Networks’ call.

  Take for instance Portugal, where you can find ideas ranging from green transition to social inclusion. The municipality of Serpa (PT) wants to work around the effects of industrial agriculture in urban centres, while the subject of urban mobility appears the intermunicipal community of Médio Tejo’s (PT) idea. In addition, a specialised development agency in Vila Nova de Gaia (PT) and the university of Lisbon (PT) are both keen to explore housing solutions: the first focusing in social housing, whereas the latter in intergenerational rooms.

  Also related to social cohesion, the municipality of Grevená (EL) wants to improve the urban livelihood and create more inclusive spaces, as in children-friendly cities. Still in Greece, the municipality of Heraklion (EL) is seeking partners to overcome barriers, so cities can re-discover their rivers – a project that explores the connections of urban planning and the green transition.

  Talking about green initiatives, this is a topic of predilection among Italian cities. The Union of Bassa Romagna Municipalities (IT) wants to lead partners to exchange knowledge on green infrastructures, while initiatives in Termoli (IT) and the Cagliari University (IT) want to respectively engage in climate and increase the use of bikes and soft mobility. When it comes to social inclusion, there are also very committed municipalities. The city of Bari (IT) aims at developing community libraries and the municipality of Cinisello Balsamo (IT) to use urban regeneration as an engine for social impact.

  In Spain, the range of topics is quite diverse. The council of Castelldefels (ES) aims at using the smart healthy city concept as a strategy, bringing elements from the digital transition to governance and health. The municipality of Avilés wants to bring together fellow cities that have a strong industrial background and seize this heritage to transform these areas and make such spaces greener. Finally, the municipality of Málaga is seeking partners to dinamise local start-ups ecosystems.

   

  Green is the colour of the season

   

  When it comes to issues related to the climate urgency, cities have plenty of creative ideas. Interested by the topic of water collection and fighting draughts, the municipality of Michalovce (SK) has published an idea about the richness of the rain. While the municipality of Wroclaw (PL) has expressed interest in taking forward two different projects, one on food self-sufficient production and another one on sustainable urban policies.

  Still in Poland, the municipality of Rzeszow aims to use mobility to achieve carbon neutrality. This is indeed a hot topic as other proposals suggest, as Liepaja’s (LV) municipal willingness to create sustainable mobility plans for small and medium-sized cities and Bucharest’s (RO) ambition to improve their urban logistic systems – an idea published by a specialised development agency. On a similar note, the municipality of Pilisborosjenõ (HU) invites other towns to revert the negative impacts of suburbanisation trends and the city council of Leitrim (IE) wants to make its town centre more pedestrian-friendly. These are all principles that are at the centre of the URBACT Knowledge Hub on mobility, the Walk'n'Roll initiative

  Far beyond the scope of how we perceive urban mobility, the city of Copenhagen (DK) is looking for peers to explore participative governance models, especially for data-based citizen engagement, in order to take coherent place based climate actions. In addition, two German proposals have also been recently added to the Partner Search Tool. The municipality of Munich (DE) invites other cities to go circular using the CCRI methodology, and the city of Essen proposes to test water-sensitive urban planning through green practical measures.

  It’s always an enriching experience to build from the existent. This is clearly the case for the municipality of Mechelen (BE), which was previously involved with the Resourceful Cities Action Planning Network (2019 - 2022). Now, this city wishes to carry on its legacy and lead a new project on hubs for circular economy. Another idea coming from Belgium, published by an NGO in Hannut (BE), aims at making cities more attractive and just by renovating the downtown areas.

   

  Building blocks of communities

   

  Although fewer in numbers – but with no less effective ideas and solutions to urban challenges – cities from the North are also looking for new partners. For example, the municipality of Malmö (SE) is particularly seeking to create new life and make communities thrive in a district that is reduced to a single function. The city wants spark a new sense of identity and cohesion for such places. 

  More related to participative governance and social cohesion models, three new ideas were published by French bodies. The county council of Seine Saint-Denis wants to transform its territory by welcoming and including migrants, whereas the urban agency of Saint Omer seeks to re-invent the involvement of citizens, by supporting them facing new challenges. With a similar approach, the metropolis of Lyon wants to delve into the multi-governance perspective – particularly the dialogue between the municipalities and city districts.

  At last, Czech cities’ ideas tend to lean towards themes as local governance. The city Usti nad Labem (CZ) is looking for partners to further explore how to build and strengthen communities using municipal reward systems. While the city of Ostrava (CZ) has published three different ideas: one about the access to adequate housing, another one on cultural development and a plea for city centre entrepreuneurs.

   

   

  You can find out more about all these ideas, as well the previously published ones, in the URBACT Partner Search Tool. Don’t wait any longer, you have more than 50 opportunities to join [u]s!

   

  Jois [u]s!

   

  * URBACT facilitates the sharing of knowledge and good practice between cities and other levels of government. The programme can fund eligible institutions from the whole territory of the European Union with its 27 Member States, as well as Norway and Switzerland, plus five IPA countries. Cities from other countries can take part in network activities at their own costs.

  Read more on the eligibility for the call at urbact.eu/get-involved

   

   

 • E-KAVA: spoznajte URBACT in CERV priložnosti za sodelovanje in razvoj lokalnih skupnosti

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  02/02/2023

  Programa URBACT in CERV spodbujata razvoj in mednarodno sodelovanje med občinami. Vas zanima, kakšne priložnosti trenutno ponujata? Imate idejo in bi se radi prepričali ali je primerna za katerega od odprtih razpisov?

  News
  From urbact
  Off


  Nacionalni kontaktni točki programov URBACT in CERV sta združili moči in vabita na dogodek, na katerem boste izvedeli vse o URBACT razpisu za akcijska omrežja in CERV razpisih za mreže mest in partnerstva med mesti.

  Pridružite se nam v sredo, 15. februarja 2023, ob 10.00, na spletni platformi Zoom.


  Program dogodka: 

  10.00 - 10.15: Uvodni pozdravi
  10.15 - 10.45: URBACT razpis za akcijska omrežja
  10.45 - 11.15: CERV razpisa za mreže mest in partnerstva med mesti
  11.15:  čas za vaša vprašanja  Prijave zbiramo NA TEJ POVEZAVI do torka, 14. februarja 2023. 

   

   

 • Postanite URBACT strokovnjak!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  strokovnjaki
  31/01/2023

  Razpis za URBACT strokovnjake v okviru novega programa URBACT IV bo odprt od 27. januarja 2023.

  News
  From urbact
  Off

  Kot URBACT strokovnjak lahko s svojim znanjem in izkušnjami podpirate različna omrežja, ki delujejo v okviru programa, in URBACT sekretariat. Vabljeni, da prispevate k uresničevanju potrjenih projektov in aktivnosti  mest, vključenih v program.

  Tekoči razpis za URBACT akcijska omrežja je odlična priložnost, da mesta podprete kot vodilni strokovnjak in tako sooblikujete njihovo dve in pol leti trajajočo pot izmenjava znanja ter učenja v okviru razvijanja celostnih akcijskih načrtov. Pridružite se lahko tudi kot ad hoc strokovnjak in s specializiranim znanjem pomagate mestom ter URBACT sekretariatu na specifičnih področjih – v okviru URBACT univerze, URBACT festivali mest, URBACT center znanja (Knowledge Hub) – oziroma s tematsko in strateško programsko podporo.

  Zainteresirani kandidati se lahko prijavite za vodilnega strokovnjaka, ki izbrano URBACT mrežo celostno podpira ves čas trajanja projekta, ali za ad hoc strokovnjaka, specializiranega za vsaj eno od sledečih vrst izvedenskega znanja:

   

  - Načrtovanje in izvajanje dejavnosti transnacionalne izmenjave in učenja

  - Tematsko znanje s širokim naborom tem, ključnih za trajnostni urbani razvoj v mestih

  - Metode in orodja celostnih participativnih pristopov pri oblikovanju in izvajanju politik

   

  Da ste lahko potrjeni kot vodilni strokovnjaki, morate izkazati izvedensko znanje v vseh zgornjih kategorijah, vključno z znanjem v kategoriji specifičnih veščin, ključnih za maksimizacijo učinka izmenjave, učenja in produkcije znanja. Zaradi izjemno pomembne vloge vodilnega strokovnjaka pri URBACT projektih morate kot kandidat za vodilnega strokovnjaka že imeti izkušnje in znanja v zvezi z vodenjem in usposabljanjem.

  Vsak kandidat mora izkazati ustrezen nabor komunikacijskih veščin in biti pripravljen delovati v hibridnem delovnem okolju. Te veščine vključujejo ustrezno znanje angleškega jezika, sposobnost sporočanja kompleksnih procesov za razumljiv in dostopen način, zmožnost pisnega izražanja in sposobnost učinkovitega dela z uporabo digitalnih orodij.

  Kot kandidat za strokovnjaka se lahko kot posameznik, ne pa tudi kot konzorcij ali svetovalna agencija, prijavite kadarkoli v tem programskem obdobju (2021–2027). Iskani so strokovnjaki z akademskimi in praktičnimi izkušnjami, zlasti na področju sodelovanja z mesti, z dokazanim praktičnim in tematskim znanjem.

  V preteklem programskem obdobju URBACT III (2014 – 2020) je bilo v bazen vključenih 328 strokovnjakov (45 % jih je izvedlo vsaj eno nalogo v okviru programa). Ta delež želi URBACT v novem programskem obdobju URBACT IV (2023 – 2027) povečati s ponujanjem dodatnih priložnosti tistim, ki so potrjeni v bazenu URBACT strokovnjakov. URBACT je za prihodnja leta zastavil nove prednostne naloge in merila, zato oblika novega prijavnega obrazca ustreza novim programskim potrebam. Strokovnjaki iz obdobja URBACT III bodo morali zato skozi nov postopek potrjevanja za URBACT IV.

  Janez Sirše (SI), vodilni strokovnjak pri URBACT II in URBACT III, je svojo izkušnjo sodelovanja v programu delil z udeleženci URBACT info dneva, ki je poteka 26. januarja 2023.

   

  izjava

   

  Kako začeti?

  Natančno preberite navodila za prijavitelje, preden se lotite izpolnjevanja obsežnega prijavnega obrazca.

  Osnutek prijave lahko shranjujete in spreminjate, preden jo dokončno oddate. Za izpolnitev prijave boste morali odpreti profil na spletni strani. Ste bili strokovnjak za URBACT III? Do novega prijavnega obrazca lahko dostopate z obstoječimi podatki za prijavo.

  Postopek potrjevanja lahko traja do tri tedne, vključno s spletnimi intervjuji. Vodilni strokovnjaki za naslednji krog URBACT akcijskih omrežij bodo izbrani po odobritvi projektov s strani nadzornega odbora URBACT, poleti 2023.

   

  Dovolj dolgo ste čakali, pridružite se programu URBACT kot strokovnjak!

   

   

 • Dni Informacyjne poświęcone pierwszemu naborowi do Sieci Planowania Działań URBACT IV

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  26/01/2023

  W związku z trwającym naborem do Sieci Planowania Działań URBACT w najbliższym czasie zorganizujemy kilka spotkań informacyjnych, na które serdecznie zapraszamy. 

  News
  From urbact
  Off

  Oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2022 r. program URBACT IV aktywnie wspiera miasta we wdrażaniu zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę w ramach UE. Ułatwia dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami między miastami i z innymi poziomami władzy. Jego celem jest promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz poprawa polityk miejskich i skuteczności polityki spójności w miastach. 

  W programie URBACT IV zaplanowano trzy rodzaje projektów: 

  1. Sieci Planowania Działań będą opracowywać lokalne zintegrowane plany działania w celu poprawy sytuacji w swoich miastach.
    
  2. Sieci Transferu dostosują i ponownie wykorzystają wybrane dobre praktyki w swoich miastach.
    
  3. Mechanizm Transferu Innowacji będzie służyć opracowaniu planów inwestycyjnych dla inicjatyw powstałych w ramach projektów Urban Innovative Actions i European Urban Initiative. 

  Nabór do Sieci Planowania Działań ogłoszono 19 stycznia i będzie trwał do 31 marca 2023 r. Dziś chcieliśmy się podzielić terminarzem Spotkań Informacyjnych, dedykowanych trwającemu naborowi:

  1. 31 stycznia 2022r. (wtorek), godz. 10.00–13.30, Katowice ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa
   LINK DO REJESTRACJI NA SPOTKANIE 
   LINK DO AGENDY SPOTKANIA (DOC)

    
  2. Dzień Informacyjny URBACT ONLINE 2 luty 2023 r. (czwartek) godz. 10.00–13.00 
   LINK DO SPOTKANIA na ZOOM
   Identyfikator spotkania: 986 3029 0778 
   Kod dostępu: 197428
   LINK DO AGENDY SPOTKANIA (PDF)

    
  3. 3 luty 2023 (piątek), godz. 12.00–15.00 Gdańsk, ul. Okopowej 21/27, w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
   LINK DO REJESTRACJI NA SPOTKANIE

    
  4. 13 luty 2023 (poniedziałek), 10.00-13.00 Toruń, Plac Teatralny 2, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sala 200
   FORMULARZ REJESTRACYJNY
   Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres d.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl
   Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego br. (piątek) do godz. 13.00.
   Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
    
  5. 9 marca 2023 (czwartek), 10.00-13.00 Konferencja on-line „Finansowanie ochrony środowiska z Programów UE”
   FORMULARZ REJESTRACYJNY
   LINK DO AGENDY SPOTKANIA (PDF)
   Rejestracja zostanie zakończona w dniu 8 marca 2023 r. o godz. 12.00. Liczba uczestników jest organiczna, dlatego zachęcamy do jak najszybszego zarejestrowania. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Organizatorem Konferencji – Krajowym Punktem Kontaktowym LIFE w NFOŚiGW: life@nfosigw.gov.pl.

  Serdecznie zapraszamy! Kolejne spotkania informacyjne w poszczególnych województwach będą organizowane w lutym. Na pewno będziemy w Toruniu w Kujawsko-Pomorskim w połowie lutego. Niniejszy artykuł z informacjami o kolejnych spotkaniach informacyjnych będziemy uaktualniać na bieżąco. Prosimy często tu zaglądać. 

  Sieci URBACT IV będą współpracować z partnerami z 27 państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych i krajów IPA: Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. Miasta z innych krajów będą mogły uczestniczyć w działaniach programu na koszt własny. 

  Sieci URBACT IV nadal będą zajmować się szerokim zakresem tematów miejskich, z którego miasta będą mogły korzystać. Wartościowe będzie jednak uwzględnienie przekrojowych tematów programu: transformacja zielona, równość płciowa w mieście, transformacja cyfrowa. Oczywiście nie zabraknie działań związanych z budowaniem potencjału miast i kapitalizacją doświadczeń URBACT, jak również flagowych wydarzeń (Festiwale Miejskie, Uniwersytety Letnie), które będą kontynuowane do 2027 roku! 

 • Check out the most recent additions to the Partner Search Tool

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  05/01/2023

  The first URBACT IV call for networks was recently launched, yet many cities have already started sharing their own projects' ideas.

  News
  Join [u]s!

  Apply to the URBACT call by 31 March 2023!

  BREAKING ISOLATION

   

  Today social connections are fundamental when building communities. However, it is clear that many people are isolated and, contrary to what you might think, the people who are affected by this problem might not be the first ones you have in mind. Ever since the pandemic, the city of Agen (FR) has noted a particular rise in cases of loneliness among not only elder people, but also single-parent families and even youngsters. This project idea looks at building a partnership to focus in the question of the social bond between people. How can citizen participation promote social links among young and old, and how can citizens be involved to recreate ties and facilitate them? If your city faces a similar challenge, express your interest in joining this bid!

  READ MORE

   

  RESIDENTS OF THE FUTURE

   

  Urban shrinkage is a common phenomenon that many small and medium-sized cities struggle with. To tackle this issue, the city of Sibenik (HR) is looking for  partners who would like to join their project idea and explore new ways to increase city attractiveness. The overall objective is to invite and retain new investments and new residents. It can be particularly challenging for towns and smaller cities to redefine goals and practical measures to create more citizen-centric urban areas. The project also mentions how sustainable solutions can be reconsidered using digital transformation to enable green growth and improve local living conditions. That's a good example of how the URBACT IV crosscutting priorities (green - digital - gender) can be taken into account in a network idea and approached by network candidates. 

  READ MORE

   

  LIBERATING WOMEN

   

  Gender inequality can significantly impact work, travel, play, health and life in urban environments. Unfortunately, women and girls experience the majority of such inequalities, which are so often considered as an afterthought. To move away from stereotypes, to break habits embedded in all spheres, even the most unexpected, the metropolitan area of Clermont Auvergne (FR) has created a project idea to tackle such challenges. The goal is to free women at different urban scales and dimensions: public spaces, education, jobs, health... Policies in favour of gender equality are mainly focused on reducing exclusion, discrimination and unfair treatment by lifting women up. Join their effort to create awareness and empower women!

  READ MORE

   

  PARTICIPATION IN VULNERABLE COMMUNITIES

   

  Promoting mechanisms of public participation in vulnerable communities is at the heart of this network proposal. This project idea aims to constitute itself as a tool for the involvement of those who are usually not heard in the process of public consultations, co-decision-making, among other activities that are led by municipalities. The city of Oeiras (PT) seeks potential partners to leverage the social inclusion of residents, the feeling of belonging to the community, the involvement in issues that concern them as public spaces and common infrastructures. There's an interesting take on how the project can translate the Sustainable Development Goals 11 (Sustainable cities and communities) and 16 (Peace, justice and strong institutions) to the local conditions.

  READ MORE

   

  WELCOMING MIGRANTS

   

  Migration has been for a long time a hot topic in Europe and it will, most certainly, continue continue in the future. Despite common and individual efforts, countries still struggle with policies to welcome migrants, even if there are successful initiatives-led at local level. City authorities all over Europe are creating new ways of taking care of new-comers with dignity and building springboard territories, facilitating their inclusion is as much a social issue as it is one of territorial resilience to future global crises. The Seine-Saint-Denis County Council (FR) aims to exchange and learn from European peers to ensure migrants have their human rights respected and to facilitate their integration in urban areas. Does your share the same ambition? Express your interest in this project idea right now!

  READ MORE

   

   


   

  The call for Action Planning Networks opened on 9 January 2023! Still have questions about it? Then save the date for our webinars:

  Action Planning Network label

  17 January, from 10.00 to 11.00 CET: The call in a nutshell

  19 January, from 10.00 to 11.00 CET: How to build a strong partnership for an Action Planning Network

  7 February, from 10.00 to 11.00 CET: Exchange and learning during the network journey

  7 March, from 10.00 to 11.00 CET: Time to submit your application: tech & troubleshooting

  From urbact
  On

  The call for Action Planning Networks, which opened on 9 January 2023, gives cities from the EU Member States, Partner States, and five IPA countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia) the occasion to embark on a unique 2.5 years journey. Throughout this time, partners from approved networks will learn and exchange on a specific topic, experiment solutions and, ultimately, co-design integrated strategies to face challenges at local-level.

   

  While this all might sound a bit abstract, it is always easy to relate to concrete, real examples. The Partner Search Tool invites potential candidates – and beyond – to get a glimpse of what an URBACT network is about. In addition, the tool is very telling as to what are the current urban hot topics that municipalities and other structures are most interested in.

   

  See below what’s on the plate for cities!

   

 • Infoday URBACT IV – le 1er février 2023

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  31/01/2023
  01/02/2023

  Le lancement de l’appel à réseaux le 9 janvier 2023 marque l’arrivée de la 4ème génération d’URBACT. Pour marquer l’occasion et expliquer les grandes nouveautés d’URBACT IV, deux événements sont organisés sur deux jours : l'ANCTour et l'Infoday.

  News
  From urbact
  Off

  L'ANCTour est organisé par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), et se veut un temps fort pour les acteurs de la revitalisation et du développement des territoires. En un seul lieu, cet événement national présentera à ses visiteurs l’ensemble de l’offre de services, des programmes et dispositifs de l’Agence. Dans ce cadre, l'appel à réseaux sera présenté lors d'une conférence. En plus de découvrir les activités de l'ANCT dans les territoires, vous aurez la possibilité de discuter avec le Point de contact national URBACT pour la France et échanger sur vos idées de projet

  Rendez vous pour l'ANCTour : 

  • Le 31 janvier 2023
  • Au Palais des Congrès de Paris
  • 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
  • Inscription ici

   

  Le lendemain, un Infoday est le rendez-vous à ne pas rater pour rentrer dans les détails du fonctionnement URBACT et d’explorer les nouveautés liées à l’appel à réseau du 9 janvier. La matinée sera notamment consacrée aux fondamentaux d'URBACT. Après la pause déjeuner sur place, des ateliers vous permettront de tout comprendre sur le programme, les réseaux et leur fonctionnement. Au programme : retours d’expériences, l’intégration dans un réseau, la recherche de partenaires, les financements, etc…

  Rendez vous pour l'Infoday : 

  • Le 1er février 2023, de 10h00 à 17h00 (un accueil café sera disponible à 9h30)
  • A la Recyclerie
  • 83 boulevard Ornano, 75018 Paris
  • Inscription ici

   

  N'hésitez pas à partager ces événements, nous vous attendons nombreux !

   

 • Išbandykite mūsų partnerių paieškos įrankį ir raskite miestus partnerius savo būsimam tinklui

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  18/12/2022

  Patvirtinus 2021 - 2027 m. URBACT IV programą 2023 m. pradžioje bus paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas veiksmų planavimo tinklams.

   

  News
  From urbact
  Off

  Kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti 2023 m. sausio mėn., tačiau URBACT programa jau suteikia miestams platformą bendrauti ir rasti informaciją apie kitų miestų projektų idėjas. Taigi, sveiki atvykę į partnerių paieškos įrankio platformą.

  Veiksmų planavimo tinklus gali sudaryti 8-10 miestų partnerių – savivaldybių ar kitų savivaldybių institucijų, miestų plėtros agentūrų ir metropolinių ar regioninių institucijų iš įvairių ES regionų. Tinklui vadovauja vieno iš miestų partnerių administracija, kuri veikia kaip pagrindinis partneris ir kartu su paskirtu URBACT ekspertu lyderiauja pokyčiams miestuose.

  Partneriai leisis į 2,5 metų kelionę, kurios metu spręs konkretų miesto iššūkį, bendrą visiems dalyvaujantiems miestams, arba tobulins vietos politiką, susijusią su konkrečia tematika. Kalbant apie šiuolaikinius miestus, tinklai gali susidurti su daugybe iššūkių. URBACT programa visada skatina miestus spręsti būsimiems partneriams aktualias temas.

  Šį kartą programa skatina potencialius paramos gavėjus koncentruotis į tris temines sritis: žalumą/aplinką, lyčių lygybę ir skaitmeninimą. Nesvarbu, ar jūsų miestas ketina spręsti mobilumo, kultūros paveldo, finansų inžinerijos ar bet kurios kitos srities problemas, URBACT programa skatina jus dėti papildomas pastangas ir apsvarstyti kaip gali jo būti sprendžiamos atliepiant visas tris temines sritis.

   

  PASIRUOŠK

  Idėjų pateikimo platformoje esančią informaciją galėsite atnaujinti ir keisti bet kada. Suradę visus reikiamus partnerius, galėsite pažymėti partnerystę kaip užbaigtą, kad negautumėte daugiau užklausų apie projektą.

  Kandidatai į URBACT IV programos vadovaujančius ekspertus taip pat gali pasiruošti: kvietimas bus paskelbtas iki šio mėnesio pabaigos. Taigi sekite naujienas ir apsilankykite mūsų svetainėje!
   

  PRADĖK DABAR
   

  Verta naudoti filtravimo parinktis ieškant partnerių, kad rastumėte tinkamą atitiktį savo miestui. Taigi naršykite, pateikite idėjas arba išreikškite susidomėjimą jums tinkamu projektu!
      

  Partnerių paieškos įrankį rasite paspaudę čia.