• Sieci Transferu Innowacji: jak wybrać dobry projekt

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Partner Search Tool - Innovation Transfer Networks
  23/01/2024

  Nabór do Sieci Transferu Innowacji URBACT został otwarty, a wraz z nim gotowe jest narzędzie wyszukiwania partnerów, które pozwoli miastom rozwinąć partnerstwa europejskie.

  News
  From urbact
  Off

  Nabór na Sieci Transferu Innowacji został właśnie otwarty, a wraz z nim  zaktualizowane zostało narzędzie wyszukiwania partnerów. Jest ono gotowe do pomocy miastom w rozwijaniu partnerstw europejskich.

   

  Trwający do 20 marca 2024 r. nabór różni się nieco od innych naborów URBACT: pula dostępnych pomysłów na projekty opiera się na projektach Urban Innovative Actions przeprowadzonych w latach 2016-2023 i tylko te miasta mogą być liderami Sieć Transferu. Jest to wyjątkowa okazja, aby dostosować nowo przetestowaną innowację do swojego miasta.  

  Obecnie do wyboru jest ponad 20 tematów obejmujących energię odnawialną, ubóstwo w miastach, migrację, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo,  jakość gruntów i powietrza, kulturę i dziedzictwo, zmiany demograficzne i transformację cyfrową.  

  Przyjrzeliśmy się bliżej tym propozycjom, aby pomóc Wam zidentyfikować te, które mogą najbardziej zainteresować Wasze miasta.

  Energia

  Ubóstwo energetyczne jest priorytetowym tematem w wielu  miastach europejskich, zwłaszcza w sytuacji gdy ceny energii wzrosły w następstwie trwającej wojny w Ukrainie. Getafe (ES) opracowało nowy, oparty na danych model identyfikacji i zapobiegania ubóstwu energetycznemu, współpracując z różnymi wydziałami miasta w celu rozpoznania ukrytego ubóstwa. Ukierunkowane działania można następnie przeprowadzić na poziomie jednostki/mieszkania, budynku lub dzielnicy. Getafe wykazało, że podejście to było skuteczne w zmniejszaniu ubóstwa energetycznego. Czy brzmi to jak narzędzie, z którego mogłoby skorzystać Wasze miasto? 

  Opierając się na partycypacyjnym podejściu do transformacji energetycznej, Leidel (BE) stworzyło lokalną społeczność energetyczną, mającą zapewnić mieszkańcom przystępną cenowo, odnawialną, lokalnie wytwarzaną i autonomicznie zarządzaną energię elektryczną. RE/SOURCED opiera się na dynamice czystej energii w całej Europie, zgodnie z pakietem Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Jego wyniki są bardzo ważne dla innych miast, które stawiają gospodarkę cyrkularną oraz obywateli w centrum transformacji energetycznej.

  Jakość powietrza/gleby

  Miasta, które chcą poprawić jakość powietrza lub gleby, powinny przyjrzeć się w szczególności trzem innowacyjnym działaniom. Baia Mare (RO) proponuje rewolucyjne podejście do odzyskiwania gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi przy użyciu roślin i zwracania ich społeczności. Adaptowalna dynamiczna platforma i zestaw narzędzi mogą pomóc w określeniu najlepszego sposobu wykorzystania terenu. Dwa włoskie miasta opracowały modele zorientowane na obywateli i oparte na danych w celu poprawy jakości powietrza. Ferrara (IT) stworzyła niedrogie czujniki i mobilne stacje jakości powietrza w celu mapowania stref wysokiej emisji i przekształcenia ich w zielone lasy miejskie. Portici (IT) również opracowało szeroko zakrojony system monitorowania oparty na nauce obywatelskiej, połączony z działaniami edukacyjnymi i wydarzeniami promującymi zmianę zachowań.

  Narzędzia cyfrowe

   W kilku miastach, do wspierania polityki i podejmowania decyzji w różnych dziedzinach, wykorzystano narzędzia cyfrowe. Wiedeń (AT) opracował rozwiązania ICT w celu ustanowienia nowych standardów w zakresie wniosków budowlanych i pozwoleń na budowę. Narzędzie to można dostosować do innych procesów wydawania pozwoleń w miastach, dzięki czemu biurokracja staje się bardziej wydajna, przejrzysta i opłacalna. Heerlen (NL) stworzyło innowacyjną platformę cyfrową w celu poprawy przestrzeni publicznej, wspierania zaangażowania społeczności i rewitalizacji lokalnych obszarów. Platforma crowdsourcingu prac publicznych umożliwia wykonanie przez obywateli zadań konserwacyjnych, w zamian za punkty, które można wykorzystać w lokalnych sklepach i barach. Podejście cyfrowe zostało również przyjęte przez Rawennę (IT) w procesie rewitalizacji miejskiej w dzielnicy Darsena. Wykorzystując wspólnotowe gromadzenie danych, infrastruktura cyfrowa wspiera podejmowanie decyzji, promocję oraz opowiadanie lokalnych historii. Wykazała ona zwiększone zaangażowanie mieszkańców w ewolucję Darseny z opuszczonego portu w atrakcyjny ekosystem miejski. Sieć mogłaby skupić się na dostosowaniu zarówno procesów technologicznych, jak i metodologicznych do innych miast europejskich.  

  Rennes (FR) zajęło się kwestią bezpośrednich rozwiązań e-administracji,  projektując portal do wielokrotnego wykorzystania danych przy jednoczesnym zagwarantowaniu prywatności i interesów usług publicznych. Interfejs danych miejskich wielokrotnego użytku jest w 100% open source’owy i może być skalowalny do potrzeb miast, które chcą wykorzystać lokalne dane.

  Praca i umiejętności

  Nacisk na zieloną i cyfrową transformację oznacza, że rodzaje umiejętności siły roboczej w danym mieście muszą się do tych transformacji dostosowywać i wraz z nimi ewoluować. Eindhoven (NL) stoi w obliczu paradoksu polegającego na tym, że pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego istnieje znaczny niedobór wykwalifikowanego personelu, szczególnie w zakresie rozwoju technologii niskoemisyjnych. Platform4Work przeprojektowuje ścieżkę zatrudnienia, opracowując "paszport umiejętności", restrukturyzując programy edukacyjne i zbliżając do siebie pracodawców i osoby poszukujące pracy. Aveiro (PT) pozycjonuje się jako obszar innowacji cyfrowych, ale boryka się z poważnymi niedoborami umiejętności cyfrowych. Miasto utworzyło pierwsze Tech City Living Lab, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty poprzez edukację STEAM, szkolenia, technologię i stawianie czoła lokalnym wyzwaniom. Cuenca (ES) wykorzystuje swoją specyficzną lokalizację w regionie leśnym do budowania innowacyjnego sektora biogospodarki, łącząc szkolenia, badania oraz inkubację i akcelerację rozwoju przedsiębiorstw związanych z leśnictwem. Wielokrotnie nagradzany model może zostać przeniesiony do innych miast UE z sektorem leśnym lub innym niszowym sektorem biogospodarki. 

  Kultura/dziedzictwo

  Miasta muszą wykorzystywać wszystkie dostępne im zasoby, aby poprawić  zarówno cyfrową, fizyczną, jak i kulturową jakość życia obywateli,. W Újbudzie (HU) połączono kulturę i platformy cyfrowe, aby stworzyć oddolne narzędzie do kreatywnego zarządzania zasobami kulturowymi w celu wzmocnienia spójności społecznej. Oprócz rzeczywistości cyfrowej stworzono fizyczną instytucję kultury, integrującą lokalne inicjatywy kulturalne i technologiczne, łącząc lokalną społeczność, sektor publiczny i prywatny. Miasta mogą badać zarówno niskobudżetowe interwencje, jak i duże inwestycje. Chalandri (EL) skupiło się na starożytnym zabytku - w tym przypadku akwedukcie Hadriana - jako narzędziu do rewitalizacji miasta i ożywienia życia społeczności. Wykorzystując podejście międzysektorowe, współtworzy lokalne projekty i wydarzenia kulturalne ze społecznościami, waloryzując lokalną historię i poprawiając opiekę nad wodą i zasobami naturalnymi. Można go zaadaptować do innych miast z różnymi rodzajami lokalnego dziedzictwa historycznego, aby budować zaufanie i pielęgnować społeczności. W Tilburgu (NL) miasto wykorzystuje kulturę jako czynnik transformacji społecznej. Rozwijanie ekosystemu kulturowego na obszarze mieszanym etnicznie i znajdującym się w niekorzystnej sytuacji pomaga łączyć osoby znajdujące się na marginesie a usługami publicznymi, z którymi powinni mieć  kontakt. W ramach 150 projektów dotarto do ponad 3 000 młodych ludzi, co miało pozytywny wpływ na zdrowie, zachowanie i bezpieczeństwo publiczne. 

  Włączenie społeczne

  Wiele miast przyjmuje innowacyjne i partycypacyjne podejście do rozwiązywania długotrwałych problemów wynikających z wykluczenia społecznego. Seraing (BE) zajmuje się problemem izolacji i budowaniem społeczności poprzez eksperymentalny projekt rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrum miasta. Integracyjny proces planowania urbanistycznego i szkolenie lokalnych mieszkańców na nowo odkryły przestrzenie, czego rezultatem są realizowane obecnie projekty obywatelskie. Bardziej dostosowane do potrzeb podejście przetestowano w Landshut (DE), aby przezwyciężyć błędne koło w którym tkwią samotni rodzice niemogący pracować z powodu opieki nad dziećmi. Koncentrując się na zawodach związanych z opieką zdrowotną, które wymagają długich i elastycznych godzin pracy, miasto opracowało nową formę elastycznej opieki nad dziećmi. Samotni rodzice przechodzą szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi, aby opiekować się dziećmi pracowników służby zdrowia w połączonym budynku. Stanowi to nowatorskie podejście do radzenia sobie z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w niektórych zawodach, które nieproporcjonalnie dotykają kobiety.  

  Verona (IT) walczy z samotnością, spowodowaną zmianami demograficznymi i erozją więzi rodzinnych. Poprzez opracowanie "indeksu samotności" połączone z aktywowaniem zasobów społeczności, przedstawiciele miasta pracują nad rozpoznaniem i zmniejszeniem objawów samotności oraz poprawę samopoczucia.  

  Bruksela (BE) pracuje z problemem wynikającym z mało przystępnych cen mieszkań, z którym boryka się wielu obywateli, poprzez projekt współmieszkania, opracowany w ramach wspólnotowego funduszu powierniczego. Dzięki oddzieleniu własności gruntów od własności wybudowanych na nich budynków mieszkalnych, wyeliminowano spekulacje i skupiono się na zapewnieniu dostępnych mieszkań dla osób często zaniedbywanych: rodzin o niskich dochodach, osób starszych, bezdomnych i samotnych matek.  

  Utrecht (NL) proponuje podzielić się swoim innowacyjnym podejściem do przyjmowania i integracji nowo przybyłych do miasta, w szczególności osób ubiegających się o azyl. Całkowicie zmieniając sposób, w jaki nowoprzybyli są zakwaterowani, zintegrowani i przeszkoleni, tworzą znaczące spotkania wykraczające poza etykiety "uchodźcy" lub "miejscowego". Elastyczność i skupienie się na najbliższym otoczeniu ośrodków recepcyjnych umożliwi każdemu miastu, które dołączy do sieci, opracowanie własnej wersji, która połączy mieszkańców i przybyszów. 

  Bezpieczeństwo miejskie

  Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni miejskich w nocy jest problemem wielu europejskich miast. Chcemy przyjrzeć się dwóm miastom oferującym nowe podejście do bezpieczeństwa miejskiego opartego na społeczności. Pireus (EL) opracował całościowy model, ustanawiając lokalną współpracę w zakresie zapobiegania przestępczości, platformę internetową do oceny zagrożeń fizycznych i cybernetycznych oraz interwencje przestrzenne w celu zabezpieczenia i upiększenia wrażliwych budynków. Turyn (IT) koncentruje się na multidyscyplinarnym podejściu do zarządzania przestrzenią publiczną i poprawy postrzegania przez mieszkańców bezpieczeństwa w nocy. Działania mające na celu zwiększenie potencjału terytorialnego, angażujące lokalne społeczności, sprawiły, że dzielnice stały się bardziej przyjazne do życia wieczorem.

  Który z nich jest dla Was?

  Miasta wyżej wymienione poszukują partnerów do transferu swoich praktyk i konkretnych innowacji. Możecie skorzystać z narzędzia wyszukiwania partnerów, aby skontaktować się z którymkolwiek z tych miast, aby dowiedzieć się więcej i wspólnie rozwijać sieć URBACT.  

  Strona Get Involved zawiera wszystko, czego potrzebujecie, aby ubiegać się o udział w Sieciach Transferu Innowacji URBACT!

 • EU City Lab - europejskie laboratorium miejskie na temat zmiany nawyków w kierunku zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego w Mouans-Sartoux - Francja

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  19/02/2024

  Dołączcie do nas w Mouans-Sartoux we Francji, gdzie dowiecie się, jak zmiana nawyków może prowadzić do zdrowszego i bardziej zrównoważonego miejskiego systemu żywnościowego!

  News
  From urbact
  Off

  Wydarzenie EU City Lab on Local Food Systems #1 odbędzie się w Mouans-Sartoux, we Francji, w czwartek 21 i piątek 22 marca 2024 roku. Jest to wydarzenie służące wymianie wiedzy, współorganizowane przez URBACT i Europejską Inicjatywę Miejską (EUI), przy wsparciu gminy Mouans-Sartoux.

  AGENDA WYDARZENIA

  Praktyczne informacje, które pomogą Ci zorganizować podróż do Mouans-Sartoux i przygotować się do uczestnictwa.

  To laboratorium EU City Lab skupi się na zmianie nawyków produkcyjnych, organizacyjnych i konsumpcyjnych na rzecz zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego w miastach. Poprzez dyskusje i wymianę wiedzy, sesje tematyczne, warsztaty i zajęcia grupowe, wydarzenie ma na celu zbadanie, w jaki sposób transformacja nawyków żywieniowych może wpłynąć na systemową transformację zrównoważonego rozwoju w europejskich miastach.

  Laboratorium jest wyjątkową okazją do:

  - dowiedzienia się więcej o dobrych praktykach Mouans-Sartoux w zakresie zbiorowego żywienia w szkołach

  - Zbadania, w jaki sposób inne miasta UE poszły za przykładem Mouans-Sartoux poprzez sieci transferu URBACT BioCanteens i BioCanteens#2.

  - Poznania innych dobrych praktyk wdrożonych przez miasta UE w celu wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnych systemów żywnościowych.

  - Odwiedzenia kilku miejsc w Mouans-Sartoux i dyskusji z mieszkańcami na temat zrównoważonego rozwoju żywności w całym mieście, działań angażujących obywateli i  uczących się społeczności.

  - Omówienia sposobów, w jakie lokalne projekty na rzecz zdrowszych i bardziej zrównoważonych nawyków żywieniowych mogą być realizowane w kontekście różnych krajów i miast.

  - Lepszego zrozumienia europejskiego kontekstu systemów żywnościowych.

  Wydarzenie w Mouans-Sartoux będzie pierwszym z serii trzech laboratoriów miejskich UE poświęconych lokalnym systemom żywnościowym, badających systemową transformację żywności w europejskich miastach z różnych perspektyw tematycznych. Kolejne laboratoria zostaną zorganizowane w 2024 roku:

  - Zamówienia publiczne na rzecz bardziej lokalnej, sezonowej i zrównoważonej żywności - Liège, Belgia, 29 i 30 maja 2024 r.

  - Zrównoważone użytkowanie gruntów na cele rolno-spożywcze (miejsce i data zostaną wkrótce podane).

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o serii EU City Lab.

   

  Chcesz dowiedzieć się więcej o dotychczasowej pracy miast URBACT nad budowaniem zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych?

  Odwiedź platformę wiedzy URBACT na temat żywności i przeczytaj poniższe artykuły:

  O projekcie Sieci Transferu  BioCanteens i dobrej praktyce miasta Mouans-Sartoux:

  - Jégou, F., Zakup żywności to działanie rolnicze!, 8 listopada 2022 r.

  - Jégou, F., BioCanteens#2: miasta zaangażowane na rzecz demokracji i suwerenności żywnościowej, 13 października 2021 r.

  - Naśladowanie sąsiadów. Lekcje sieci transferu BioCanteens. Publikacja końcowa BioCanteens#1, czerwiec 2021 r.

   

  Prace URBACT w dziedzinie zdrowych i zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych oraz kontekst europejski i międzynarodowy:

  - Bonneau, M., Cities nurturing local food systems to fight climate change, 10 listopada 2021 r. (aktualizacja 21 grudnia 2023 r.).

  - Bonneau, M., Porozmawiajmy o żywności, 24 sierpnia 2022 r.

  - Bonneau, M., Wzmacnianie lokalnych ekosystemów żywnościowych: przepis na sukces?, 9 października 2020 r.

 • ES miestų laboratorija apie įpročių keitimą siekiant sveiko ir tvaraus maisto sistemos

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  17/02/2024

  Prisij[u]nkite prie URBACT programos ir Europos miestų iniciatyvos bendrai organizuojamo renginio „ES miestų laboratorija vietos maisto sistemoms #1“! 

  News

  Prisij[u]nkite prie URBACT programos ir Europos miestų iniciatyvos „ES miestų laboratorija vietinėms maisto sistemoms #1“! 
   

  From urbact
  Off

  Šią ES miestų laboratoriją Mouans-Sartoux mieste (Prancūzijoje) bendrai organizuoja URBACT programa ir Europos miestų iniciatyva. Tai dalijimosi žiniomis renginys, vyksiantis anglų ir prancūzų kalbomis su tiesioginiu vertimu į abi kalbas 2024 m. kovo 21-22 d., ir skirtas įpročių keitimo sveiko ir tvaraus maisto srityje klausimų aptarimui.

  Daugiau informacijos apie renginį rasite ir registruotis galite čia.

 • Jak ve Vašem městě funguje potravinový systém? Inspirujte se na EU City Lab ve Francii!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/02/2024

  Připojte se k nám v Mouans-Sartoux a zjistěte, jak může proměna návyků vést ke zdravějšímu a udržitelnějšímu městskému potravinovému systému!

  News
  From urbact
  Off

  Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. března 2024 se ve francouzském Mouans-Sartoux uskuteční EU City Lab on Local Food Systems #1. Jedná se o akci zaměřenou na sdílení znalostí, kterou společně pořádají URBACT a Evropská městská iniciativa (EUI) za podpory města Mouans-Sartoux.

  Tato laboratoř EU City Lab se zaměří na téma změny návyků pro zdravý a udržitelný potravinový systém. Cílem akce je prostřednictvím diskusí a sdílením znalostí, tematických zasedání, "walkshopů" a skupinových aktivit prozkoumat, jak může změna stravovacích návyků podpořit systémovou změnu udržitelnosti v evropských městech.

  EU City Lab je jedinečnou příležitostí:

  - dozvědět se více o dobré praxi města Mouans-Sartoux v oblasti společného školního stravování,

  - prozkoumat, jak se další evropská města inspirovala od Mouans-Sartoux v sítích měst URBACT Transfer Networks BioCanteens a BioCanteens#2.

  - objevit další dobrou praxi vyzkoušenou v jiných evropských městech na podporu udržitelnosti místních potravinových systémů,

  - navštívit místa v Mouans-Sartoux a vyměnit si s místními obyvateli informace o celoměstské udržitelnosti potravin, akcích zapojujících občany a vzdělávacích komunitách,

  - diskutovat o tom, jak lze v různých národních kontextech zavést místní projekty směřující ke zdravějším a udržitelnějším potravinovým návykům, a

  - lépe porozumět evropskému prostředí v oblasti potravinových systémů.

   

  Událost v Mouans-Sartoux bude první ze série tří EU City Labs, které se budou zabývat potravinovými systémy v evropských městech z různých tematických hledisek.

  Další laboratoře budou uspořádány v průběhu roku 2024:

  - Veřejné zakázky pro více místních, sezónních a udržitelných potravin - Liège, Belgie, 29. a 30. května 2024.

  - Udržitelné využívání půdy pro zemědělsko-potravinářské účely (místo a datum budou brzy zveřejněny).
   

  Více informací o sérii EU City Lab naleznete zde

    

  Podívejte se na předběžný program a přečtěte si praktické informace k organizaci Vaší cesty do Mouans-Sartoux.

   

  REGISTRUJTE SE ZDE

   

 • Nuevo EU City Lab: cambiando de hábitos para un sistema alimentario sano y sostenible

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/02/2024

  El primer City Lab de la UE sobre Sistemas Alimentarios Locales tendrá lugar en Mouans-Sartoux, Francia, el jueves 21 y el viernes 22 de marzo de 2024. Se trata de un evento de intercambio de conocimientos coorganizado por URBACT y la Iniciativa Urbana Europea (EUI), con el apoyo del municipio de Mouans-Sartoux.

  News
  From urbact
  On

  Este City Lab se centrará en el cambio de hábitos para un sistema alimentario saludable y sostenible. A través de debates e intercambio de conocimientos, sesiones temáticas, talleres "a pie" y actividades de grupo, el evento pretende explorar cómo la transformación de los hábitos alimentarios puede impulsar una transición sistémica hacia la sostenibilidad en las ciudades europeas.

   

  El laboratorio es una oportunidad única para:

   

  • - Conocer mejor las buenas prácticas de Mouans-Sartoux en el ámbito de la restauración escolar colectiva.

  • - Explorar cómo otras ciudades de la UE han seguido el ejemplo de Mouans-Sartoux a través de las redes de transferencia URBACT BioCanteens y BioCanteens II.

  • - Descubrir otras buenas prácticas aplicadas por otras ciudades de la UE para fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios locales.

  • - Visitar lugares de Mouans-Sartoux e intercambiar opiniones con sus habitantes sobre la sostenibilidad alimentaria en toda la ciudad, las acciones de participación ciudadana y las comunidades de aprendizaje.

  • - Debatir cómo pueden ponerse en marcha proyectos locales para lograr hábitos alimentarios más saludables y sostenibles en diferentes contextos nacionales.

  • - Comprender mejor el panorama de la UE en torno a los sistemas alimentarios.

   

  Este será el primero de una serie de tres City Labs de la UE sobre sistemas alimentarios locales, en los que se explorará la transición alimentaria sistémica en las ciudades europeas desde diferentes perspectivas temáticas. Los próximos laboratorios se organizarán a lo largo de 2024:

   

  • - Contratación pública para una alimentación más local, estacional y sostenible - Lieja, Bélgica, 29 y 30 de mayo de 2024

  • - Uso sostenible de la tierra para la agroalimentación - el lugar y la fecha se desvelarán próximamente.

   

  Más información y registro

   

  Haced clic aquí para obtener más información sobre la serie EU City Lab.

   

  Aquí tenéis información práctica para organizar su viaje a Mouans-Sartoux y preparar su participación.

   

  Programa preliminar (  Inglés  |  Francés)

  (Haz click en la flecha para cambiar de página)

 • EU City Lab sobre a Mudança de Hábitos para um Sistema Alimentar Saudável e Sustentável

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  14/02/2024

  J[U]nte-se a nós em Mouans-Sartoux, França, nos dias 21 e 22 de março de 2024, para o #1 EU City Lab sobre Sistemas Alimentares Locais, promovido pelo URBACT e pela Iniciativa Urbana Europeia! Conheça, abaixo, o programa do evento e registe-se agora!


   

  News
  From urbact
  Off

  Registe-se aqui

   

  O #1 EU City Lab sobre Sistemas Alimentares Locais terá lugar em Mouans-Sartoux, França, na quinta-feira 21 e sexta-feira 22 de março de 2024. Trata-se de um evento de partilha de conhecimentos coorganizado pelo URBACT e pela Iniciativa Urbana Europeia (European Urban Iniciative, EUI), com o apoio do município de Mouans-Sartoux.

  Este laboratório, EU City Lab, centrar-se-á na Mudança de Hábitos para um Sistema Alimentar Saudável e Sustentável. Através de debates e partilha de conhecimentos, sessões temáticas, "walkshops" e atividades de grupo, o evento pretende explorar a forma como a mudança dos hábitos alimentares pode alavancar a transição sistémica da sustentabilidade nas cidades europeias.

  O laboratório é uma oportunidade única para:

  - Aprender mais sobre a Boa Prática de Mouans-Sartoux no domínio da alimentação escolar coletiva;

  - Explorar como outras cidades da UE seguiram o exemplo de Mouans-Sartoux através das Redes de Transferência URBACT BioCanteens e BioCanteens#2;

  - Descobrir outras boas práticas implementadas por outras cidades da UE para promover a sustentabilidade dos sistemas alimentares locais;

  - Visitar locais, em Mouans-Sartoux, e trocar impressões com os habitantes locais sobre a sustentabilidade alimentar em toda a cidade, sobre as ações de sensibilização dos cidadãos e sobre as comunidades de aprendizagem;

  - Debater a forma como os projetos locais, que visam hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis, podem ser postos em prática em diferentes contextos nacionais;

  - Compreender melhor o panorama da UE em matéria de sistemas alimentares.

  O evento de Mouans-Sartoux será o primeiro de uma série de três EU City Labs sobre Sistemas Alimentares Locais, explorando a transição alimentar sistémica nas cidades europeias a partir de diferentes perspetivas temáticas. Os próximos laboratórios serão organizados no decurso de 2024:

  - Contratação Pública para uma Alimentação mais Local, Sazonal e Sustentável - Liège, Bélgica, 29 e 30 de maio de 2024

  - Uso sustentável dos solos para fins agro-alimentares (local e data a revelar em breve).

  Saiba mais aqui sobre os EU City Lab.

  Encontre aqui informação prática para organizar a sua viagem a Mouans-Sartoux e preparar a sua participação.

   

  Programa preliminar (descarregue aqui: Inglês/Francês)

   

  *As refeições durante o programa EU City Lab são oferecidas.

   

  Deseja saber mais sobre o trabalho anterior das cidades URBACT na construção de sistemas alimentares locais sustentáveis? Visite o Centro de Conhecimento URBACT sobre Alimentação e leia os seguintes artigos:

   

  Sobre o percurso da Rede de Transferência BioCanteens e a Boa Prática de Mouans-Sartoux:

  - Jégou, F., A compra de alimentos é um ato agrícola!, 8 de novembro de 2022

  - Jégou, F., BioCanteens#2: cidades comprometidas na democracia e soberania alimentar, 13 de outubro de 2021

  - Copiar os vizinhos. Lições da Rede de Transferência BioCanteens. Publicação final do BioCanteens#1, junho de 2021.

  Sobre o trabalho do URBACT no domínio dos sistemas alimentares locais saudáveis e sustentáveis e o contexto europeu e internacional:

  - Bonneau, M., Cidades que promovem sistemas alimentares locais para combater as alterações climáticas, 10 de novembro de 2021 (atualizado a 21 de dezembro de 2023)

  - Bonneau, M., Vamos falar de alimentação!, 24 de agosto de 2022

  - Bonneau, M., Reforçar os ecossistemas alimentares locais: uma receita para o sucesso?, 9 de outubro de 2020

   

  #1 EU City Lab Sistemas Alimentares Locais - Programa (INGLÊS)

  #1 EU City Lab Sistemas Alimentares Locais  - Programa (FRANCÊS)

  #1 EU City Lab Sistemas Alimentares Locais  - Informações práticas

   

  Traduzido da notícia original, publicada pelo Secretariado URBACT a 13/02/2024

 • EU City Lab zameraný na zmenu návykov pre zdravý a udržateľný potravinový systém

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  13/02/2024

  Pridajte sa k EU City Lab o miestnych potravinových systémoch, ktorý organizuje URBACT a Európska urbánna iniciatíva.

  News
  From urbact
  Off

  Podujatie sa uskutoční v meste Mouans-Sartoux a môžete získať informácie o tom, ako môže transformácia návykov viesť k zdravšiemu a udržateľnejšiemu mestskému potravinovému systému. EU City Lab sa uskutoční 21. a 22. marca 2024.

  Cieľom podujatia je preskúmať možnosti prechodu na systémovú udržateľnosť v európskych mestách prostredníctvom transformácie stravovacích návykov. Počas podujatia prebehnú diskusie, zdieľanie vedomostí, tematické stretnutia, „walkshopy“ a rôzne skupinové aktivity.

  Všetky podrobné informácie spolu s registráciou nájdete na stránke URBACT.

   

 • EU LABORATORIJI ZA MESTA

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  12/02/2024
  News
  From urbact
  Off

  Trenutno so odprte prijave za laboratorij o spreminjanju navad za zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki se bo odvijal 21. in 22. marca 2024 v francoskem mestu Mouans Sartoux. Prijavite se tukaj!

   

  EU laboratoriji za mesta (EU City Labs) so dogodki za izmenjavo znanja, ki jih skupaj organizirata URBACT in Evropska pobuda za mesta (EUI). Vsak laboratorij je edinstvena priložnost za spoznavanje dobrih praks mest, razvitih v okviru programa URBACT in pobude EUI ter načinov, kako so jih prilagodila in prenesla druga mesta. 

  Udeleženci bodo odkrili, kako v različnih nacionalnih okoljih uvesti lokalne projekte za trajnost hrane in energetski prehod. Dogodki bodo tudi priložnost za spoznavanje gostiteljskih mest in izmenjavo mnenj z meščani o njihovih dejavnostih vključevanja in učnih skupnostih.

   

  Laboratoriji za mesta o lokalnih prehranskih sistemih

   

  Vsak laboratorij za mesta o lokalnih prehranskih sistemih bo priložnost, da se udeleženci iz vse Evrope bolje seznanijo s celostnim in sistemskim pristopom k lokalnim prehranskim sistemom ter se poglobijo v dobre prakse in znanje gostiteljskih mest z razpravami in obiski na terenu.

  Niz dogodkov vključuje:

  - EU laboratorij za mesta o spreminjanju navad za zdrav in trajnosten prehranski sistem: 21.−22. marec 2024, Mouans-Sartoux (Francija). Gostiteljsko mesto Mouans-Sartoux je partner v partnerstvu za hrano v okviru urbane agende EU in nekdanji vodilni partner dveh URBACT mrež Biocanteens. V teh mrežah so prenašali svojo dobro prakso občinskih menz, v katerih strežejo skoraj 100-odstotno lokalno, ekološko in sezonsko hrano, v druga okolja. Odkrijte, kako lahko spreminjanje navad vodi k bolj zdravemu in trajnostnemu lokalnemu prehranskemu sistemu! Prijavite se tukaj!

  - EU laboratorij za mesta o javnem naročanju bolj lokalne, sezonske in trajnostne hrane: 29.−30. maj 2024, Liège (Belgija). Več podrobnosti in možnost prijave bo na voljo kmalu.

  - EU laboratorij za mesta o trajnostni rabi zemljišč za pridelavo hrane: lokacija in datum bosta objavljena kmalu.

   

  Laboratoriji za mesta o energetskem prehodu

   

  Laboratoriji o energetskem prehodu se osredotočajo na elemente uspešnega in pravičnega energetskega prehoda ter delijo zgodbe in dobre prakse mest, ki so v ospredju tega prehoda. Več informacij najdete tukaj.

  Serija dogodkov vključuje:

  - EU laboratorij za mesta o energetskem prehodu #1: ta dogodek je potekal 23. in 24. novembra 2023 v Viladecansu (Španija) in se je osredotočil na prakse lokalnih učnih skupnosti, izzive pri vzpostavljanju energetskih skupnosti in na to, kako lahko pristop upravljanja na več ravneh pomaga oblikovati boljša mesta.

  - EU laboratorij za mesta o energetskem prehodu #2: lokacija in datum bosta objavljena kmalu.

   

  --

  Naslovna fotografija: Elaine Casap on Unsplash

   
   
 • EU City Lab o lokalnim prehrambenim sustavima

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  12/02/2024

  Tajništvo URBACT-a u suradnji s Tajništvom Europske urbane inicijative organizira prvi od tri planirana EU City Laba na temu lokalnih prehrambenih sustava.

  News
  From urbact
  Off

  Prvi u nizu EU City Lab-ova ove tematike održat će se u Mouans-Sartouxu, u Francuskoj, u četvrtak i petak, 21. i 22. ožujka 2024.

  Ovaj EU City Lab usredotočit će se na promjenu navika za postizanje zdravog i održivog prehrambenog sustava. Kroz rasprave i razmjenu znanja, tematske sesije, ''šetnje'' i grupne aktivnosti, događaj ima za cilj istražiti kako transformacija prehrambenih navika može utjecati na održivost u europskim gradovima.

  Ovaj događaj je jedinstvena prilika da saznate više o dobroj praksi grada Mouans-Sartouxa oko školske prehrane, istražite kako su drugi gradovi kroz URBACT transferne mreže BioCanteens i BioCanteens#2 prenijeli dobru praksu u svoje lokalne sredine, otkrijete dobre prakse drugih europskih gradova iz područja poticanja održivosti lokalnih prehrambenih sustava, te posjetite Mouans-Sartoux i otkrijete kako građani i lokalna zajednica vode računa o održivosti prehrambenog sustava.

  Događaj je otvoren za javnost, ali je u prvom redu namijenjen zaposlenicima gradskih uprava koji su voljni poduzeti konkretne radnje za poboljšanje lokalnog prehrambenog sustava.

  Preliminarni dnevni red i poveznicu za registraciju možete pronaći OVDJE. 

   

 • Laboratorio Urbano dell'UE sul Cambiamento delle Abitudini per un Sistema Alimentare Sano e Sostenibile

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  21/03/2024
  22/03/2024
  News
  From urbact
  On

  Partecipa al primo Laboratorio Urbano dell'UE sui Sistemi Alimentari Locali che si terrà a Mouans-Sartoux il 21-22 marzo 2024.


  Organizzato da URBACT e European Urban Initiative, con il supporto di Mouans-Sartoux, l'evento approfondirà le strategie per riformare le abitudini alimentari, promuovendo così la creazione di una città più sana e sostenibile. Attraverso discussioni e condivisione di conoscenze, sessioni tematiche, "walkshops" e attività di gruppo, l'evento mira a esplorare come la trasformazione delle abitudini alimentari possa favorire la transizione sistemica verso la sostenibilità nelle città europee.
   

  Scopri ulteriori iniziative sostenibili e visita luoghi chiave, interagendo con i residenti sulle azioni di coinvolgimento dei cittadini e sui progetti di apprendimento comunitario. Dai voce ai progetti locali per abitudini alimentari più sane e sostenibili e partecipa al primo di una serie di tre Laboratori Urbani in Europa nel 2024.
   

  Per consultare il programma e scoprire di più sui prossimi eventi consulta la pagina URBACT