Geolocation
POINT (25.48583 42.733883)
 • Мрежите по УРБАКТ: в търсене на идеалния партньор

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  14/02/2024

  От 2002 г. мрежите по Програма УРБАКТ обединяват европейските градове, за да обменят опит и да се учат един от друг, да разработват и тестват решения за местното развитие.

  Разглеждайки миналите и предстоящите възможности, отново ни вълнува извечният въпрос: Какво прави едно силно партньорство? Анализирахме предишни и съществуващи мрежи, за да извлечем общи съвети за партньорство, с конкретно позоваване на изискванията за допустимост за предстоящи покани по програмата.

  From urbact
  Off

  Преживяването "мрежа по УРБАКТ"

  Казано просто, мрежите на URBACT са отворени за общини, градове, райони, области, квартали, общински предприятия и други еквивалентни обществени организации, като често продължават 2,5 години и включват партньори от множество различни страни.

  Миналогодишният кръг от покани беше посветен на мрежите за съвместно планиране. Нов кръг от кандидатури ще бъде отворен преди края на програмата. Поканата за мрежи за трансфер на иновации е отворена до 20 март 2024 г., а поканата за успешни добри практики ще тече от 15 април до 30 юни 2024 г.

  The three types of URBACT Networks

  Има нещо невероятно възнаграждаващо и мотивиращо в това да се свързвате с колеги от други градове в Европа, фокусирани върху стимулиране на промяната. Ако разгледаме няколко скорошни примера, плановете за градска устойчива мобилност се създават в Латвия, Литва, Хърватия, Полша, Италия, Испания и Словения. Градските общности в България, Унгария, Словения, Португалия, Испания, Италия, Ирландия, Холандия и Босна и Херцеговина възстановяват отношенията между градовете и природата. Други мрежи са се заели да разберат защо по-малките градове са по-щастливи, да анализират достъпа до работа за младежи и пр.

  Трансфер на иновации: нов тип партньорство

  За разлика от други видове мрежи по УРБАКТ, водещите партньори на мрежите за трансфер на иновации трябва да са участвали в проекти, финансирани по инициативата Градски иновативни действия между 2016 и 2023 г.

  В продължение на 24 месеца общината/градът с проект по Градски иновативни действия ще прехвърли опит и ноу-хау на други общини/градове след три етапа: анализ, адаптиране, подготовка за транфер. Ключов резултат за всеки участващ град ще бъде солиден инвестиционен план.

  ITN Network composition

  Допълнителна информация за тази нова покана (включително изискванията за допустимост) можете да намерите в Техническото задание. Подготвихме и статия за идеите за проекти на мрежата за трансфер на иновации, намерени с помощта на инструмента за търсене на партньори, заедно със запис от нашата онлайн информационна сесия за намиране на силни партньорства.

  Еволюцията и трансформацията на мрежите по УРБАКТ

  Много градове са работили заедно по тези мрежи. Струва си да направите преглед на тази еволюция, като разгледате примери от по-ранни периоди. Тези постижения са доказателство за метода на УРБАКТ – способността му да обединява хора и общности, да стимулира доверието и екипния дух сред партньорите.

  В областта на технологиите и цифровия преход, Techtown и TechRevolution идват на ум, заедно с продължението им TechRevolution 2.0. По същия начин, оригиналната мрежа за планиране на поръчките PROCURE по-късно се превърна в мрежа за трансфер на добри практики.

  В други случаи конкретна тема е използвана като обща нишка и като повод градовете да се развиват и да търсят нови посоки. Такъв беше случаят с мрежата AGRI-URBAN, в която много партньори се насочиха към възможностите на Хоризонт 2020, докато други партньори разработиха мрежа за трансфер в областта на общинското/градско земеделие theBioCanteens (и продължението theBioCanteens 2).

  Няколко мрежи в миналото са работили заедно в различни форми и размери както в рамките на, така и извън УРБАКТ; например повече от 30% от градовете по УРБАКТ III кандидатстваха за Хоризонт 2020 след края на техните мрежи. Първоначалната мрежа Electric Vehicles in Urban Europe Network продължи да използва резултатите в демонстрационен проект на стойност няколко милиона евро.

  Two people networking

  Преди да започнете да търсите партньор, припомнете си следните изпитани съвети за силно, трайно партньорство...

  1. Колкото повече, толкова по-добре

  Няма такова нещо като „перфектен размер“ на партньорството, но е по-добре да изберете повече от минималния брой партньори. Един партньор може да се откаже в последния момент или да се присъедини към друго предложение, да не предостави подписаното писмо за ангажимент навреме и т.н.

  Професионален съвет на УРБАКТ: След като мрежата бъде одобрена и дейностите започнат, някои партньори може да се окажат по-малко активни от очакваното. Следователно развиването на партньорство с минимален брой партньори също е рисковано, ако някои от тях се окажат „спящи“.

  2. Изграждане на доверие

  Доверието е ключова съставка във всяко партньорство. След като бъде идентифициран потенциален партньор, важно е да се обмисли точно какво търсят в партньорство. Пари или професионално развитие? Шанс да се подобрят подходите за участие и интегрираните подходи? Възможност за разработване на план, който има повече шансове за осигуряване на европейски и национални средства?

  Уверете се, че партньорите кандидатстват в правилния фонд по правилните причини. Опитайте се да откриете някои потенциални критични точки в интереса на кандидат партньорите; например, ако те:

  - желание за участие „с моята тема“, без значение в каква мрежа;

  - желание за участие, въпреки че не са убедени в навлизането в темата и въвеждането на иновации на местно ниво;

  - интерес повече към бюджета, отколкото от „политическото“ предизвикателство;

  - кандидатурата е от амбициозен политик без ангажимент към по-широката и специализирана общинска администрация (вкл. служители, на които е позволено да пътуват и др.);

  Друг добър показател е отзивчивостта на потенциалния партньор на ранен етап. Ако трябва да бъдат търсени настоятелно за информация и принос, тогава може би това не е добро начало.

  Breakout sessions network

   

  3. Намерете (географски) баланс

  В различни мрежи на URBACT са създадени успешни партньорства с градове с различни размери, от различни регионални контексти, на различни етапи на развитие. Всъщност взаимното обучение не върви в една посока, от „добре развитите” към „по-слабо развитите” партньори. Винаги има интересни прозрения за откриване чрез партньорския обмен и посещения на място, които насърчават новаторско мислене. Важното е ясно да се демонстрира, че партньорите имат общ интерес към общото предизвикателство и са установили това заедно, преди да подадат заявлението за финансиране на мрежа.

  В зависимост от типа на мрежата, изискванията за допустимост може да се променят (затова винаги проверявайте заданията).

   

  4. Проверете (споделените) посоки на действие

  Освен броя и местоположението, стремете се към съгласуваност и взаимно допълване, когато става дума за нуждите, очакванията и потенциалния принос на партньорите.

  Не приемайте нови партньори на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Отделете време, за да говорите със съответните хора в град кандидат за партньор, преди да вземете решение за окончателния списък за партньорство. Опитайте се да избягвате градове, които се свързват чрез консултанти – това може да е индикация, че градът няма реален интерес и/или капацитет да стане ангажиран и активен партньор.

  Нашият опит сочи, че жизненоважен елемент на продуктивното партньорство е истинският споделен интерес и нужда около конкретно предизвикателство, независимо дали това е мобилност, цифров преход или нещо друго. Всеки партньор също трябва да се ангажира наистина с всички елементи на работа по програма УРБАКТ. Това означава пълно участие във всички срещи, откритост и честност, както и желание и ентусиазъм за изпълнение на свързани задачи и подкрепа на другите. Това означава да научите за метода на работа на УРБАКТ, да изградите местен капацитет и да интегрирате хоризонталните програмни теми.

  5. С уважение

  С взаимно уважение може да се извърви дълъг път, особено когато става въпрос за партньорства – независимо дали е показано чрез спазване на крайни срокове или чрез предложената пътна карта за осъществяване на мрежата.

  Партньорство, което е успешно, не пести усилия. Това означава наистина да помислите колко време и труд ще бъдат включени през периода от 2,5 години. Могат ли партньорите да ангажират правилния вид ресурс? Успяват ли да намерят нужното финансиране? Могат ли да разпределят ролите и/или ангажират нужните експерти? Имат ли финансовия екип, който може да направи отчетите навреме? Готови ли са да създадат и управляват местната група и да насърчат местните заинтересовани страни да се включат както на местно, така и на транснационално ниво?

  6. Опитът не е всичко

  Не всички градове в Европа са имали възможността да участват в мрежи по УРБАКТ. Ето защо, водещ принцип на програмата е да осигури участие на максимален брой градове в мрежите си. особено местни власти, които не са участвали в нея досега.

  7. Не на последно място: възползвайте се от инструментите и ресурсите на УРБАКТ

  Не сте сигурни къде да намерите подходящи кандидати? Лесният отговор се крие в инструмента за търсене на партньори на URBACT. За да се възползвате максимално от този инструмент, трябва да знаете какво търсите….

  Въпреки че електронната платформата е важна, ние сме наясно, че много партньорства се осъществяват офлайн. Събитията на УРБАКТ – по-специално EU City Labs и City Festivals – са чудесен начин да се свържете с други градове и да се срещнете с нови колеги. Следващият URBACT City Festival ще се проведе на 8-10 април 2025 г. и това ще бъде идеалният повод за намиране на партньори за поканата за мрежи за трансфер (предстои отваряне през април 2025 г.).

  Друг начин е да се свържете с националните звена за контакт. Те са посланици на програмата и разпространяват информация за нея редовно.

  _______________________________________

  Във всеки случай Съвместният секретариат е тук, за да помогне на itn@urbact.eu. Въпреки че не е възможно да се предостави активна услуга за намиране на партньори, има няколко ресурса, които да помогнат в процеса на кандидатстване.

   

   

   

 • Градска лаборатория за здравословна и устойчива хранителна система

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  13/02/2024

  На 21 и 22 март, Програма Урбакт и Европейската градска инициатива организират  Градска лаборатория на ЕС за промяна на навиците за здравословна и устойчива хранителна система Събитието ще се проведе в Муан-Сарту, Франция.

  From urbact
  Off

  Градската лаборатория ще се фокусира върху промяната на навиците насочена към постигането на здравословна и устойчива хранителна система. Чрез дискусии и споделяне на знания, тематични сесии, „разходки“ и групови дейности, събитието има за цел да проучи как трансформацията на хранителните навици може да насърчи системния преход към устойчивост в европейските градове.

  Събитието е отворено за участие от страна на всички заинтересовани, като е насочено приоритетно към градовете и общините, желаещи да предприемат конкретни действия по отношение на местната хранителна система и ангажирането на гражданите.

  Разходите за транспорт и настаняване, са за сметка на участниците, като могат да бъдат поети в рамките на дейностите на Мрежите за планиране (APN), в които общините участват.

  За допълнителна информация и регистрация в събитието: https://urbact.eu/events/eu-city-lab-changing-habits-healthy-and-sustainable-food-system

 • Покана за трансфер на иновации

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  11/01/2024

  Включете се в мрежи за трансфер на иновации по програма УРБАКТ

  From urbact
  Off

  Секретариатът на програма УРБАКТ обяви началото на покана за финансиране на мрежи от европейски общини, насочени към трансфер на иновации.

  Иновациите, по чието прилагане ще си сътрудничат партньорите в мрежите, засягат ключови аспекти на местното и градско развитие. Участието в мрежите ще даде възможност за обмен на знания и практики, изпробване на нови идеи, обучение и експертна помощ, изпълнение на пилотни дейности и разработване на подробни финансови анализи по изпълнение на заложените иновации. 

  Мрежите ще се състоят от 7 партньора от поне 6 различни държави-членки на ЕС и страни-кандидатки. Водещи партньори ще бъдат общини, изпълнили новаторски проекти по линия на Европейската градска инициатива.

  Техни допустими партньори са местни и регионални власти от държавите-членки, страните-кандидатки и от Норвегия и Швейцария. Партньорите от местната власт включват градските райони и общинските агенции/предприятия. Няма ограничения за големина на общините.

  Допустимите разходи включват такива за управление, осъществяване на вътрешно и международно партньорство, изпълнение на пилотни дейности и съвместно планиране. Подпомагането за една мрежа ще е до 550 000 евро. За партньори от „по-слабо развитите региони“ подкрепата по УРБАКТ ще е до 80% от допустимите разходи, а за „регионите в преход“ – до 70%. Националното съфинансиране за България е 15% (т.е. собственото участие на българските партньори може да е от 5% до 15%).

  Продължителността на поканата е от 10.01 до 20.03.2024 г. Оценката на предложенията за мрежи (и одобрението за финансиране) ще се осъществят до края на юни 2024г. Изпълнението на проектите за мрежи ще продължи до края на юни 2026 г. 

  Секретариатът на УРБАКТ помести подробните указания за подготовка и кандидатстване, както и списък с потенциалните водещи партньори, към които заинтересованите местни власти могат да се обърнат за включване в мрежа за трансфер на иновации. Цялата информация по поканата е достъпна на адрес:

  https://urbact.eu/get-involved

  Заинтересованите партньори следва да разгледат внимателно възможните водещи местни власти на адрес:

  https://urbact.eu/partnersearchtool

  „Търсачката“ водещи партньори дава възможност чрез заявяване на ключова тема (thematic angle) да се разгледат възможните общини водещи партньори по темата, както и да се получи информация за тяхната добра практика или проект, предлаганите решения и ползи при евентуален трансфер и пр. Дадена е възможност за заявяване на интерес за включване в съответната мрежа чрез електронен формуляр.

  Тематичните направления на добрите практики/мрежите включват качество на въздуха, борба с бедността, адаптиране към промените в климата, култура и наследство, демографски предизвикателства, дигитален преход, жилищна политика, заетост и умения за пазара на труда, миграция и интеграция, опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, мобилност и обществена сигурност.  

   

   

   

 • Борба за чист въздух

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  18/12/2023

  Джон Хенли, Стивън Бърген, Лиза О'Карол

  theguardian.com

   

  Повечето европейски градове не са били предназначени за автомобили от самото начало. Техните улици някога са били място за множество разнообразни човешки дейности: работа, търговия, общуване, игри. Придвижването от А до Б, другояче освен пеша, не е било предвидено.

  Пристигането на автомобила в огромни количества по европейските пътища слога край на това през 50-те години на миналия век. Улиците вече са предназначени за трафик, който трябва да достигне целта си възможно най-бързо... и да има къде да паркира, щом се пристигне. Градовете се променят радикално. Наричат го модерно развитие.

  Отпорът му вече е в ход, воден от належащата необходимост да се намали замърсяването на въздуха и последиците от кризата в климата, както и от желанието градовете да се възвърнат като приятни места за живеене. Повечето големи европейски градове вече имат въведени схеми за намаляване на трафика по пътищата.

  From urbact
  Off

  Стратегиите варират от такси за задръствания, ограничения за паркиране и зони с ограничен трафик до увеличени инвестиции в обществен транспорт и велосипедни алеи. Доказателствата сочат, че комбинацията от морков и тояга – и обществени консултации – работи най-добре.

  Автомобилите отделят огромни количества отровни газове. Пътният транспорт представлява една пета от емисиите в ЕС, а автомобилите са отговорни за 61% от тях. Със среден процент на „натовареност“ в ЕС от само 1,6 души на автомобил, те също така използват изключително неефективно общественото пространство.

  Но, политиките за намаляване на трафика често предизвикват яростна съпротива. За много, особено за по-възрастните хора, колите не са просто превозни средства, а символ на лична свобода и успех. В няколко града опитите за ограничаване на използването на автомобили отвориха нов фронт в културните войни.

  Поради много различни причини извеждането на автомобили от европейските градове не е лесно. Да разглеждаме три: Париж, където използването на автомобили е намаляло почти наполовина; Барселона, където новият кмет има своите съмнения относно смяната на курса; и Брюксел, където бюрокрацията не помага.

   

   

  Париж

  Parisians riding bikes

  Изумителна статистика се появи в Париж миналия месец: по време на сутрешните и вечерните часове-пик по представителните главни пътни артерии, пресичащи френската столица, вече има повече велосипеди, отколкото коли.

  Тези данни трябва да радват кмета г-жа Ан Идалго, която откакто беше избрана за първи път през 2014 г., преследва някои от най-строгите анти-автомобилни политики в света (като се започне със затварянето на десния бряг на Сена за движение).

  Оттогава Идалго затвори известни улици като Rue de Rivoli за по-голямата част от трафика, създаде разширяваща се зона с ниски емисии, за да изключи по-старите автомобили и установи 1000 км велосипедни маршрути, 350 км от тях защитени алеи.

  Отчасти благодарение на нейните политики и тези на нейния предшественик Бертран Деланое, шофирането в границите на Париж е намаляло с около 45% от началото на 90-те години на миналия век, докато използването на обществен транспорт се е увеличило с 30%, а използването на велосипеди с около 1000%.

  Предстои въвеждане на зона с ограничен трафик, която, с някои изключения, ще забрани целия трафик – до 50% от общия – в повечето централни райони на града, започвайки през пролетта на 2024 г., тъкмо навреме за летните олимпийски игри.

  Кметството също така наложи ограничение на скоростта от 30 км/ч (20 мили/ч) на почти всички улици на столицата, направи пешеходни 200 улици извън началните училища и наскоро обяви референдум относно плановете за драстично таксуване на шофьорите на джипове (SUV) за паркирането им в града въобще.

   

   

  Poster: ‘More or fewer SUV cars in Paris?’

  Кметът е ентусиазиран приемник на концепцията за „15-минутен град“, което означава, че всички ежедневни нужди на жителите – пазаруване, образование, здраве, свободно време, дори в идеалния случай работа – трябва да са на леснодостъпни 15 минути пеша или каране на велосипед.

  Пиер Зембри, професор по градско планиране и транспорт в Парижкия университет, казва, че Идалго не трябва да си приписва цялата заслуга за драматичния спад в използването на автомобили в Париж.

  „Тя определено е много активна“, казва той. „Но, притежаването на автомобили намалява от само себе си в големите градове от известно време. Ако има приемливи алтернативи – велосипеди или обществен транспорт – градските семейства просто не заменят старите коли. Те не се нуждаят от другар а и притежанието й става все по-скъпо."

   

  Сега само около 30% от парижани притежават автомобили срещу почти 90% от френско население в национален мащаб. Проблем, казва Зембри, е когато мерките на кмета срещу автомобилите санкционират доставчици, търговци и други, които трябва да шофират в центъра.

  „Велоалеите са добре; избирателите на кмета ги обичат“, казва той. „Но те не са толкова ефективно средство за масов транспорт като автобусите например, които са сериозно пренебрегвани в Париж. И всеки парижанин ще ви каже, че метрото е постоянно задръстено.

  Зембри казва, че проблемът на Париж занапред не ще бъдат колите, а координацията. Уверете се, че различните видове транспорт съжителстват ефективно, избягвайки огромни задръствания околовръст града.

   

  Барселона

  Когато вестник „El País“ измерва времето за същото 8-километрово пътуване през Барселона с кола, мотоциклет, велосипед и обществен транспорт, мотоциклетът печели, последван 2,5 минути по-късно от обществен транспорт, като велосипедът е трети, а колата последна.

  И все пак връзката между автомобилите и личната свобода се оказва трудна за прекъсване, както Джауме Колбони откри, когато спечели надпреварата за кмет на Барселона миналия май – като безсрамно се представи като „про-автомобилния“ кандидат.

  Ада Колау, кметът в оставка, беше призната в световен мащаб за политиките на нейната администрация по ограничаване на използването на автомобили и подобряване на качеството на въздуха, включително нейната много популярна схема за „суперблокове“, подготвена с включване на засегнатите жители и широката общественост.

  Проектът обединява девет градски квартала и ги затваря за трафик със зони за игра и зелени площи. Колите не са забранени, но са въведени редица строги ограничения.

  A man rides a bicycle

   

  Преди да се оттегли Колау завърши още по-амбициозен план.

  На цена от около 50 милиона евро 21 пресечки от главната артерия през града „Consell de Cent“, бивша улица с четири ленти, са превърнати в пешеходни, т.е. в една „зелена ос“ или блок, преобразявайки района в своего рода градски парк и едно от най-популярните места в града.

  Барселона има най-високата гъстота на автомобили в ЕС: 6000 на кв. км. Автомобилите са причината също така да има най-лошото шумово замърсяване в Европа, докато качеството на въздуха постоянно надвишава ограниченията на ЕС и СЗО за азотен диоксид (NO2) и прахови частици PM10.

  Самият град има отлична евтина мрежа за обществен транспорт, но крайградските влакове, които го свързват с 4-те милиона души в неговия хинтерланд, са ненадеждни, а 85% от пътуванията с кола се извършват от хора, които влизат или преминават през града.

  И суперблоковете от пешеходни пресечки може да са оазиси на тишина и чист въздух, но нито те, нито съкращаването на близо 4000 паркоместа, нито зона с ниски емисии, нито увеличаването на мрежата от велоалеи на града от 120 км (75 мили) на 275 км, са намалили количеството на трафика в града.

   

  Traffic passes the Caixabank SA headquarter buildings in Barcelona, Spain

   

  Брюксел

  Long-exposure shot of traffic

  Брюксел е осмият най-замърсен град в Европа по отношение на емисиите на NO2, според проучване на 858 града в ЕС. За тези, които работят или живеят в близост до някои от най-натоварените улици – като тези близо до институциите на ЕС – констатациите няма да са изненада.

  Центърът на града отдавна има репутацията на блокиран, въпреки честите автобусни, трамвайни и метро линии. Но, става все по-добре. През 2017 г. автомобилите представляват 64% от всички пътувания в града. През 2021 г. цифрата е паднала под 50%.

  Пътуванията с велосипед вече съставляват 10% от общия брой спрямо 3% през 2018 г., докато капацитетът на обществения транспорт се е увеличил с 30%. Движението през историческия център на града беше драстично намалено благодарение на еднопосочните улици и една от най-големите пешеходни зони в ЕС.

  „Брюксел има една от най-лошите репутации за замърсяване от автомобили в Европа, но като жител твърдя, че много по-приятен, отколкото беше преди пет години. Променя се с малки стъпки“, каза Лео Цендрович, редактор на списание „Brussels Times“.

  Една от пречките е сложната структура на местното управление с 19 общини. Огромният градски горски парк „Камбре“ се превърна в ценна зона без автомобили по време на пандемията, но някои пътища оттогава бяха отворени отново за автомобили от различни съвети.

  „Разделението на прерогативите между общините и региона не помага“, казва Пиер Дорние от изследователската група „Les Chercheurs d’Air“. „В сравнение с градове като Лондон, Париж и Амстердам понякога ни липсва и политическа амбиция.“

  Големият брой служебни коли (22% от всички частни превозни средства) и убеждаването на хората да променят поведението остават нерешени проблеми, но планът на Брюксел за периода 2020-2030 г. „Good Move“ съдържа конкретни мерки срещу автомобилите, включително 50 квартала с занижен трафик.

  Общината в центъра на града Иксел видимо се променя със затворени пътища, еднопосочни улици и широки зелени площи, което го прави непривлекателен за шофьорите, а на мястото на откритите паркинги се появяват нови площади с множество ресторанти.

   

 • Представяне на предстояща покана по УРБАКТ

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  06/12/2023

  Ежегодната експертна среща на експертите по програми и проекти се проведе в София от 27 до 29 ноември. И тази година интересът към нея бе голям – близо 180 участници от 100 общини. Траен остава и интересът на кметове, зам.-кметове и представители на Общински съвети към форума. Той започна със сесия, посветена на трансграничното сътрудничество, УРБАКТ и Европейската градска инициатива.

  From urbact
  Off

  Тринадесетата национална среща на експертите по програми и проекти от общините