Country
Geolocation
POINT (19.52019 48.08057)
 • Város-vidék kapcsolatrendszer minőségbiztosítással – interjú a Food Corridors hálózat hazai képviselőjével, Bertényi Gáborral

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  szecseny_foodcorridors
  08/12/2022

  Felismerve az európai területi együttműködés előnyeit, Szécsény és vonzáskörzete 2019-ben került egyedüli magyarországi mintarégióként az URBACT Food Corridors alprogramjába, melynek kitüntetett célja, hogy organikus módon elősegítse a sok esetben periférikus vidéki és városi alrendszerek egymásra találását, szervesülését, a fenntartható élelmiszertermelés mind szélesebb gazdálkodói körben való elterjesztését. Interjúnk során Bertényi Gábort /Agri Kulti Kutatóműhely/ kérdeztük a Szécsény térségében zajlott Food Corridors akcióról.

  Closed
  Articles
  Food

   

  • Kik a szécsényi FoodCorridors projekt partnerei és a helyi URBACT csoport (ULG) tagjai?

  Az Agri Kulti Kutatóműhely Szécsény várossal konzorciumi partnerséget alkotva vesz részt az URBACT városhálózati projektben.

  A projekt keretében 2019-ben elkészült Szécsény és vonzáskörzetének alapos erőforrásleltára, amelynek egyik fontos pillére és gazdasági entitása az Agri Kulti helyben üzemelő gyümölcsfeldolgozó és préslé üzeme. A Szécsényi járás legfontosabb általunk azonosított agrárgazdasági szereplőivel az URBACT projektpartnerek személyesen is találkozhattak és megismerkedhettek a 2019-es magyarországi terepbejárás során.

  A Food Corridors projekt időszaka alatt 9 tematikus ULG (URBACT Local Group/Helyi URBACT Csoport) meetingen  szakértők bevonásával megtörtént a kistérség agrárgazdaságának teljes körű átvilágítása, a lokális erőforrások feltérképezése, a legfontosabb stakeholderek és jegyzett kisléptékű termelők, vállalkozók beazonosítása, agrárpiaci helyzetük elemzése, kiértékelése.

  1

   

  ULG tagok: Maszlik Zoltán, Dezsény Zoltán, Szalai Ferenc, Őry Barnabás, Horváth Boldizsár, Baranyi Adrienn és Murányi Bálint (Nógrád Megyei Önkormányzat), Bertényi Gábor, Halász Gergely

  Partnerszervezetek: Szécsény Város Önkormányzata, Agri Kulti Kutatóműhely, Vedd a Nógrádit! (a Nógrád Megyei Önkormányzat kistermelői érdekvédelmet szolgáló ernyőszervezete), Farm2Fork (foodhub), Funky Forest (préslé üzem) és HáziCool közösségi hűtőház vezetése, SVÉT

   

  • Milyen tevékenységeket tűzött ki az akcióterv?

  A kisléptékű termelők és termékelőállítók alkotják a szécsényi Food Corridors projekt célcsoportját, az érintettek fejlesztése tudatos és összehangolt módon, 3-4 egymást támogató, egymással szinergiát alkotó szakmai szálon történt (minőségbiztosítási rendszer, érzékszervi kóstolók szervezése, study visit videók).

  Nógrád megye egészére - természetföldrajzi és klimatikus adottságai miatt – jellemző a kiemelkedő minőségű, egészéges és magas beltartalmi értékkel bíró primer mezőgazdasági javak, alapanyagok előállítása, e téren komoly agrár-hagyományokkal rendelkezik a térség. Ennek ellenére a gazdák jelentős része piacszerzési és értékesítési nehézségekkel küzd a rendszerváltás óta. A Szécsény Team a problémára sajátos koncepcióval kínál megoldási alternatívát. Budapest földrajzi közelsége (110km), és a minőségi, válogatott alapanyagokat igénylő prémium vendéglátás szélesebb szegmense lehetővé teszi, hogy a Nógrád megyei termelők a főváros vendéglátóhelyeinek beszállító partnereivé váljanak. Mindez hosszútávú kölcsönös előnyökkel jár mindkét szektor számára: a gazdaságok bevételei tervezhetővé válnak, az értékesítés kiszámíthatóvá, a prémium vendéglátás pedig ellenőrzött forrásból hozzájut a kiemelkedő minőségű és a működéséhez szükséges mennyiségű hazai alapanyaghoz.

   

  Symbioo minőségbiztosítási rendszer

  Az Agri Kulti Kutatóműhely a hazai agrárgazdasági kínálat és kereslet hatékony összekapcsolására – állami közreműködéssel - egy önállóan fejlesztett, Magyarországon eddig hiánypótlónak számító fenntarthatósági szempontokat kiemelten alapul vevő AgriToolKit minőségbiztosítási rendszerrel kívánja transzparenssé és skálázhatóvá (összehasonlíthatóvá) tenni a vidéki kisgazdaságok agrár-aktivitását, termelő és menedzsment tevékenységét és a teljes, a termelő és vásárló közötti rövid ellátási láncot. A minőségbiztosítási rendszer éppúgy vizsgálja a farmok működésének, működtetésének környezeti, mint a társadalmi és gazdasági jellemzőit. A rendszer farm-mérettől és gazdálkodási volumentől függetlenül alkalmazható. A cél a minőségbiztosítási rendszer hazai agárágazatba való integrációja, szakmai szűrőként való beépítése, így az egyes átvilágítások során kapott eredmények standardizáltnak tekinthetőek és jelentéstartalommal bírnak a teljes vertikum számára - éppúgy a termelők, mint a keresleti piac egyes aktorai és a szakpolitika számára is. A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és cizellálása folyamatosan zajlik.

  2022. június 24-én Szigetmonostoron egy környékbeli és Nógrád megyei termelőknek és budapesti séfeknek tartott workshop és szakmai közös gondolkodás keretében debütált az Agri Kulti Kutatóműhely által fejlesztett Symbioo rendszer.

   

  Érzékszervi kóstoltatás

  A minőségbiztosítási rendszer környezeti-fenntarthatósági értékelése mellett kiemelten fontosnak tartjuk a gasztronómiai szempontok bevonását is, vagyis az értékesített kistermelői termékek gasztronómiai szempontok alapján történő minősítését is. A gasztronómiai minőségbiztosítás abban segít, hogy a magas minőséget igénylő vendéglátó-célpiac kiszolgálható legyen, illetve, hogy a minőségingadozás elkerülhető legyen. Megalapozó kutatásunk egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a célpiac részéről az egyik leggyakoribb panasz a kisgazdálkodói termékekkel szemben azok minőségének kiszámíthatatlansága és szállításról szállításra vagy szezonról szezonra történő fluktuációja. A gasztronómiai minőségbiztosítás gyakorlati megvalósítására jellemzően vidéki termelők és fővárosi séfek széles körű bevonásával érzékszervi termék-kóstoltatásokat végzünk. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a gazda és az alapanyaggal a későbbiekben dolgozó séf egymás gondolkodásmódját, igényeit közvetlen módon megismerje és a termelési folyamat tudatosan a kereslet minőségi és mennyiségi igényeihez igazodhasson.

  A Food Corridors keretében 2021 júliusában szerveztünk egy próba-kóstolóalkalmat, amely módszertanunk gyakorlati alkalmazhatóságának bizonyítását, tesztelését szolgálta. A tesztalkalomra célpiaci szereplőket, séfeket, illetve termelőket nem tartottunk indokoltnak meghívni, ugyanis a cél nem a jövőbeli termékkör minősítése, hanem inkább a bírálatok módszertanának és lebonyolíthatóságának első ellenőrzése volt. A bírálók így laikusok voltak, akiket a gasztronómia és a fenntarthatóság iránt érdeklődő személyes ismeretségi körünkből választottunk ki. A kóstolón tizenöt résztvevő volt jelen, mivel a tesztalkalom júliusra esett, nyári terményeket kóstoltak a bírálók: paprikát, paradicsomot és babot. A termékeket a kapcsolati hálónkba tartozó termelők kínálatából választottuk ki, illetve különböző rövid ellátási láncokon keresztül szereztük be. A bírálók összesen nyolcféle paprikát, hétféle paradicsomot és hatféle babot kóstoltak. A bírálók egy 1-5 skálán értékelhették íz, illat, szín és textúra (az összbenyomásra adható pontszám mellett) alapján a termékeket. A kóstolók során nem kiemelt cél az elért pontszámok alapján a különböző termékek közötti rangsor felállítása, inkább a termékek kategóriákba sorolása (prémium minőségű, jó minőségű, közepes minőségű, stb.) fontos.

   

  2

  Ezt követően 2021 októberében már szakmabeliek számára szerveztük a következő kóstoló alkalmat, 11 gyakorlott séf bevonásával. A termékpaletta az édesburgonya, cékla, káposzta, bab spektrumon mozgott. 9-9 féle édesburgonya és káposzta került terítékre, 5 féle cékla és 6 féle bab. A kóstoló kiértékelése egy októberi ULG meeting keretében történt, ahol a séfek és termelők közösen kiértékelhették tapasztalataikat, a szakmai kerekasztal beszélgetés értékes konklúzióval szolgált minden résztvevő számára.

   

  3

  Farmlátogatások, gazdaságbejárások és Study visit (PR) videók

  A Food Corridors program keretében szakmai farmlátogatásokat és gazdaságbejárásokat szerveztünk Nógrád megye agrárgazdaságának és agroturisztikájának meghatározó, innovatív szemléletű szereplőinél. Az érintettekről kisfilmeket forgattunk. Elkészítettük négy kiemelkedő fenntarthatónak tekinthető példaértékű gazdaság és egy regionális működésű foodhub promóciós videóját. Valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat területfejlesztési munkacsoportjának - Vedd a Nógrádit! – kistermelőket és kisléptékű termékelőállítókat összefogó ernyőszervezetét is bemutattuk egy tematikus kisfilmben.

   

  4

  A gazdaságok a maguk területén nívós jó gyakorlatnak minősülnek. Az alapító tulajdonosok ars poeticáját a fenntarthatóság szemléletmódja határozza meg, így a gazdaságok szervezésénél is ez a legfőbb vezérelv érvényesül. A kisvideókból megismerhetjük a tulajdonosok hitvallását, de átfogó képek kapunk az adott gazdasági tevékenységről, annak kialakulásáról, a sikerekről, nehézségekről és a gazdaságszervezés komplexitásáról, jövőbeni tervekről, célokról. A videók hozzájárulnak az adott brand erősítéséhez, támogatják a vállalkozások online térben való megjelenítését, Nógrád megyei és térségen túli ismertségük és reputációjuk erősítését és közvetetten a piaci részesedésük növelését. A videók az adott gazdaságot fenntartható entitásként pozícionálják, ami egy jelentős értéktöbbletet, viszonyulási pontot jelent és a szakma többi szereplője számára is kijelöli a követendő progresszív irányvonalakat. Mi több, PR jellegük révén Nógrád megye hírnevét is öregbítik a megye agrár-imázsát javítják, erősítik.

  A kisfilmeket 2021. novemberében a 9. – Budapesten szervezett – ULG meetingünkön a budapesti top gasztro-szcéna meghatározó szereplőinek bemutattuk, ezzel is hozzásegítve a vidéki termelőket, hogy hosszútávon a minőségi alapanyagot preferáló fővárosi vendéglátóhelyek beszállító partnereivé válhassanak és a budapesti élelmiszerrendszerek kiszámíthatóbb felvevő piaci vérkeringésébe integrálódjanak.

   

  5

  Az általunk készített videókból minden gazdaságnak/vállalkozásnak szabad felhasználásra rendelkezésére bocsátottunk egy saját logós, corporate brandre optimalizált verziót, ezzel szerettünk volna támogatni és sikeresebbé tenni a céges megjelenéseiket és marketing tevékenységüket.

  Study visit videók tematikus bontásban:

   

  Együttműködés kialakítása a Vedd a Nógrádit! szervezettel

  A Food Corridors projekt egy sikeres térségi együttműködés kialakításával zárult: szakmai fúzióra léptünk a Nógrád Megyei Önkormányzat területfejlesztési munkacsoportjának - Vedd a Nógrádit! - szerveződésével, amely a térség lokális léptékben gondolkodó gazdálkodóit, kis- és őstermelőit integráló és érdekérvényesítésüket, piacszerzésüket támogató salgótarjáni szakmai platform. 

  • Milyen csatornákon zajlott a fogyasztók szemléletformálása?

  Az projektkommunikáció az online térben 3 főbb csatornán zajlott:

  1. Folyamatos közösségi média beszámolók (képriportok és az elkészült PR videók közzététele) az abszolvált mérföldkövekről az Agri Kulti Kutatóműhely social media felületein – FB és Youtube csatorna: https://www.facebook.com/AgriKulti/, https://www.youtube.com/@agrikulti
  1. Angol nyelvű cikkek és szakmai beszámolók az URBACT Food Corridors hivatalos nemzetközi webfelületén: https://urbact.eu/networks/food-corridors
  1. ULG partnereink az általunk készített PR videókat saját social media felületeiken is megosztották, ezzel is növelve a Szécsényi Helyi Akciócsoport tevékenységének társadalmi transzparenciáját

   

  • Milyen mértékű volt a helyi élelmiszer termeléssel foglalkozó közösség támogatása, részvétele a projekt lefutása alatt?

  A projektidőszak alatt sikeresen elértük és együttműködést építettünk Nógrád megye és Szécsény város térségének legfontosabb, fenntarthatósági szempontból leginkább kiemelkedő és innovatív szemléletű családi gazdaságaival, termelőivel, valamint a megyei adminisztráció és civil szféra szakmai érintettjeivel.

   

  6Az interjú elkészítésében Bertényi Gábor interjúalany, az Agri Kulti Kutatóműhely alapítója működött közre.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Network
  From urbact
  Off
 • 23 Action Planning Networks ready for Phase 2!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  On 7 May, URBACT's Monitoring Committee has officially approved all Action Planning Networks to proceed to Phase 2.

  News

   

  The main objective of Action Planning Networks is to bring together between 7 and 10 cities across Europe to exchange their experience in a particular thematic urban development challenge and to share their ideas about possible solutions, during a period of over 2 years. The Phase 1 (from late June 2019 to February 2020) focused on the development of baseline studies, city profiles and the production of the Application Form for Phase 2.

  Following the Monitoring Committee's approval of the networks, cities are now ready to focus on the exchange and learning activities using a range of learning tools and approaches in line with the URBACT Method. Every partner city will consolidate an URBACT Local Group, which will co-design Integrated Action Plans for future implementation. The Phase 2 also presents a novelty for the projects, from now on cities are encouraged to undertake pilot actions (Small Scale Actions), to experiment with new ideas for projects gained from other network exchanges and in line with the cities’ network topic.

  As a consequence of the Covid-19 pandemic, the URBACT Secretariat will follow up with a series of adapted activities to support these networks and their partners, including the delivery of trainings using online formats and a 3 months extension of the network life-cycle, meaning that projects will run until August 2022. Thus, networks will respect the following calendar:

   

  • Activation Stage (May - December 2020): putting together an Integrated Action Plan roadmap
  • Planning Actions (December 2020 - December 2021): drafting the Integrated Action Plan
  • Planning Implementation (December 2021 - June 2022): finalising the Integrated Action Plan
  • Integrated Action Plans Finale (June - August 2022): sharing knowledge

   

  You can find all approved networks in the table below, the Lead Partner city is indicated is bold. To find out more about each one of the projects, check the network's webpages.
  Congratulations to the 23 approved projects!

   

  NETWORK

  PARTNERS

  DESCRIPTION

  Research, technological development and innovation

  UrbSecurity

  Leiria (PT)
  - Longford (IE)
  - Madrid (ES)
  - Mechelen (BE)
  - Michalovce (SK)
  - Parma (IT)
  - Pella (EL)
  - Unione della Romagna Faentina (IT)
  - Szabolcs 05 Regional Development Association of Municipalities (HU)

  Security and safety are two common goods and fundamental components of European democracy. This network intends to analyse strategies and concepts of urban design and planning, which could contribute to prevent segregation and anti-social behaviour. Additionally, this network wishes to co-create an integrated approach towards urban security focusing on improving citizens’ quality of life and the city’s smart, sustainable and inclusive growth towards a good living environment.

  Find your Greatness

  Alba Iulia (RO)
  - Bragança (PT)
  - Candelaria (ES)
  - Perugia (IT)
  - Wroclaw (PL)
  - Võru (EE)
  - Limerick (IE)
  - Budafok-Tétény 22nd district of Budapest (HU)

  The challenge is to build on the cities' opportunities. The partners of the project need to identify locally a strength, which was built as a sustainable mechanism generating urban development. The goal of this network is to explore and enhance the potential of the city, combining strategic marketing approach with innovative smart city tools.

  Access to and use of ICT

  DigiPlace
  (previously DI4C)

  Messina (IT)
  - Botosani (RO)
  - Oulu (FI)
  - Portalegre (PT)
  - Roquetas de Mar (ES)
  - Saint- Quentin (FR)
  - Trikala (EL)
  - Ventspils Digital Centre (LV)

  This network aims to set up an acceleration mechanism to enable cities to catch up the digitalisation opportunities in hard & soft infrastructure. Remove all the obstacles encountered by mid-sized cities in their digital journey: lack of strategic & global vision lack of technical and engineering capacities difficulties in incorporating the digital innovation. Municipalities need to guaranty the uptake of digital innovation by the local stakeholders: citizen and entrepreneurs.

  IoTxChange

  Fundão (PT)
  - Dodoni (EL)
  - Jelgava (LV)
  - Nevers Agglomeration (FR)
  - Razlog (BG)
  - Ånge (SE)
  - Kežmarok (SK)
  - Åbo Akademi University (FI)

  The objective is to encourage the creation of a network of European cities committed to the design of digitalization plans based on Internet of Things (IoT) solutions to increase the quality of life in small and medium sized EU cities, guiding us through a new age of digital transformation.

  Competitiveness of SMEs

  iPlace

  Amarante (PT)
  - Balbriggan (IE)
  - Pori (FI)
  - Pärnu (EE)
  - Grosseto (IT)
  - Gabrovo (BG)
  - Heerlen (NL)
  - Kočevje (SI)
  - Medina del Campo
  (ES)

  - Saldus (LV)

  This network aim to produce 10 different and unique robust economic development strategies, targeting their own genuine niches, and generating urban innovation ecosystems. City partners will focus on deepening the understanding of their own local economic strengths and establish strategic methods to revitalise their economy, adapt their city to the next economy and to future economic changes, establishing methodological bases for generate resilient cities.

  Tourism Friendly Cities

  Genoa (IT)
  - Braga (PT)
  - Rovaniemi (FI)
  - Venice (IT)
  - Utrecht (NL)
  - Krakow (PL)
  - Cáceres (ES)
  - Druskininkai (LT)
  - Dún Laoghaire Rathdown (IE)
  - Dubrovnik Development Agency (HR)

  This network aims to explore how tourism can be sustainable in medium-sized cities, reducing the negative impact on neighbourhoods and areas interested by different types of tourism to reach this ambitious aim, the project will create integrated and inclusive strategies which can keep a balance between the needs of the local community, in terms of quality of life and of services available, and the promotion of sustainable urban development at environmental, social and economic level.

  Low carbon economy in all sectors

  Urb-En Pact

  Clermont Auvergne Metropole (FR)
  - Bialystok Association of the Functional Area (PL)
  - CIM Alto Minho (PT)
  - Rouen Normandie Metropole (FR)
  - Elefsina (EL)
  - Galati (RO)
  - Palma di Montechiaro (IT)
  - Tampere EcoFellows (FI)

  Local authorities embrace the ambitious goal to become a zero-net energy territory within the next 30 years. Thus, the aim is to define the local action plans to become zero-net (ZNE) territory by producing and delivering local, renewable and regulated sources of energy by the implementation of an energy loop which gathers all the stakeholders of this circular economy, especially the consumers included in this fair trade business in and around the metropolitan area.

  Zero Carbon Cities
  (previously ZCC)

  Manchester (UK)
  - Bistrita (RO)
  - Zadar (HR)
  - Modena (IT)
  - Frankfurt am Main (DE)
  - Tartu (EE)
  - Vilvoorde (BE)

  The network will support capacity building of cities to establish science-based carbon reduction targets and their Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) aligned to Paris Agreement on Climate Change. Working with 7cities to adopt different approaches to carbon budgeting and science-based targets, the network will undertake a programme of capacity building in order to support their local activities and integrated action plan and influence Covenant of Mayors' signatory cities.

  Environmental protection and resource efficiency

  RiConnect

  Barcelona Metropolitan Area (ES)
  - Porto Metropolitan Area (PT)
  - Krakow Metropole Association (PL)
  - Paris Metropolitan Area (FR)
  - Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area (PL)
  - Amsterdam Region (NL)
  - Transport for Greater Manchester (UK)
  - Thessaloniki Major Development Agency (EL)

  The overall goal is to rethink, transform and integrate mobility infrastructure aiming at reconnecting people, neighbourhoods, cities and natural spaces. The project will develop planning strategies, processes, instruments and partnerships, fostering public transport and active mobility, reducing externalities and unlocking opportunities of urban regeneration with the objectives of structuring the territory, and achieving a more sustainable, equitable and attractive metropolis.

  URGE

  Utrecht (NL)
  - Riga (LV)
  - Oeste CIM (PT)
  - Copenhagen (DK)
  - Granada (ES)
  - Munich (DE)
  - Kavala (EL)
  - Prato (IT)
  - Nigrad (SI)

  URGE (circUlaR buildinG citiEs) aims to design integrated urban policies on circularity in the building sector – a major consumer of raw materials – as there is a gap in knowledge on this topic. The result is an in-depth understanding of this theme and a first plan for a tailor-made methodology that allows the circular dimension to be widely integrated in the large construction tasks the URGE partnership is facing. URGE thus accelerates the transition towards a circular economy.

  Healthy Cities

  Vic (ES)
  - Anyksciai (LT)
  - Bradford (UK)
  - Alphen aan den Rijn (NL)
  - Falerna (IT)
  - Farkadona (EL)
  - Loulé (PT)
  - Pärnu (EE)
  - Malta Planning Authority (MT)

  This network aims to deepen the relationship between health and the urban environment, planning actions that focus on improving the population’s health, while developing a rigorous health impact assessment methodology around it. Urban Planning can become a health generator on many grounds, and this network of cities reflects the multiplicity of possible approaches to tackle the issue: green areas, mobility, social cohesion or promotion of sports are some examples.

  KAIRÓS

  Mula (ES)
  - Belene (BG)
  - Cesena (IT)
  - Malbork (PL)
  - Roskilde (DK)
  - Heraklion (EL)
  - Šibenik (HR)
  - Ukmergè (LT)

   

  The ultimate goal is to represent a moment of change, improving the urban environment of cities involved, developing heritage-led urban regeneration. It will enhance the potential of heritage in small and medium cities developing strategies for economic and social cohesion, inclusion and sustainable urban development. This network fosters the transnational exchange of experiences to test an innovative policy framework, combining a sound integrated approach with a real transformation purpose.

   

  Resourceful Cities
  (previously UrbReC)

  The Hague (NL)
  - Bucharest 3rd district (RO)
  - Ciudad Real (ES)
  - Mechelen (BE)
  - Cáceres (ES)
  - Patras (EL)
  - Oslo (NO)
  - Opole (PL)
  - Vila Nova Famalicão (PT)
  - Zagreb (HR)

   

  This network seeks to develop the next generation of urban resource centers to promote the positive economic, environmental and social impacts for the circular economy. They facilitate waste prevention, reuse, repair and recycling. The centers also work as connection points for citizens, new businesses, researchers and the public sector to co-create new ways to close resource loops at the local level.

  FOOD CORRIDORS
  (previously Rurban Food)

  Coimbra Region (PT)
  - Alba Iulia (RO)
  - Córdoba (ES)
  - Larissa (EL)
  - Szécsény (HU)
  - Bassa Romagna Union (IT)
  - Tartu Tartumaa Arendusselts (EE)
  - BSC Kranj and Gorenjska (SI)

  Recent experience suggests that it is necessary to promote a transition towards regional food systems. This network encourage the creation of a network of European cities committed to the design of food plans that extend from the urban and periurban areas through a corridor that facilitates urban-rural re-connection. This approach enhances production and consumption environments founded on a base of economic, social and environmental sustainability, integrated into development policies.

  Health&Greenspace

  Hegyvidék 12th district of Budapest (HU)
  - Espoo (FI)
  - Limerick (IE)
  - Messina (IT)
  - Breda (NL)
  - Poznań (PL)
  - Santa Pola (ES)
  - Suceava (RO)
  - Tartu (EE)

  As a response to the various health risks related to rapid urbanization and the densification of cities, this network project promotes health-responsive planning and management of urban green infrastructure with an overall aim to bring health and wellbeing benefits for citizens across Europe. The network applies a holistic approach that addresses the main functions provided by urban green infrastructure that deliver health and social benefits.

  Sustainable transport

  Space4People

  Bielefeld (DE)
  - Arad (RO)
  - Badalona (ES)
  - Nazaré (PT)
  - Turku (FI)
  - Guía de Isora (ES)
  - Panevèžys (LT)
  - Saint-Germain-en-Laye (FR)
  - Sérres (EL)
  - Valga (EE)

  This network improves quantity and quality of attractive public spaces in urban areas. For this, it tackles the main public space use being transportation in 3 aspects: improving user experience and adding space to pedestrian networks and (semi) pedestrianised places, upscaling intermodal hubs to urban centres of mixed use as well as reducing and optimising parking in public space. The project takes a user-centric approach by users assessing and creating future use and design of public space.

  Thriving Streets

  Parma (IT)
  - Antwerp (BE)
  - Igoumenitsa (EL)
  - Klaipèda (LT)
  - Nova Gorica (SI)
  - Oradea (RO)
  - Santo Tirso (PT)
  - Radom (PL)
  - Southwark London Borough (UK)
  - Debrecen Economic Development Centre (HU)

  This is a network that addresses the bottlenecks in sustainable urban mobility. The project will focus on the economic and social benefits of sustainable mobility, rather than on the widely demonstrated environmental effects. The network argues that working with local amenities and social networks at neighbourhood level could unlock the hidden demand for active mobility in cities, and thus act as enabler of behaviour change towards more resilient and liveable neighbourhoods.

  Employment protection and resource efficiency

  SIBdev

  Heerlen (NL)
  - Aarhus (DK)
  - Baia Mare (RO)
  - Fundão (PT)
  - Kecskemét (HU)
  - Pordenone (IT)
  - Zaragoza (ES)
  - Võru Development Centre (EE)

  This network aims to explore how social impact bonds can be used to improve public service delivery in areas such as employment, ageing, and immigration. Often, the delivery of services is hindered by fragmented and siloed agencies and budgets, financial and political shorttermism, and an aversion to risk and difficulty creating change. The social impact bond is a promising model that ameliorates these issues by increasing collaboration, prevention, and innovation.

  Social inclusion and poverty

  ROOF

  Ghent (BE)
  - Braga (PT)
  - Glasgow (UK)
  - Thessaloniki (EL)
  - Liège (BE)
  - Odense (DK)
  - Poznań (PL)
  - Toulouse Metropole (FR)
  - Timisoara Department of Social Assistance (RO)

  This project aims to eradicate homelessness through innovative housing solutions at city level. It will exchange knowledge on how to gather accurate data and make the conceptual shift from the symptomatic management to the actual ending of homelessness, with Housing First and Housing Led as guidance model. This network will guide the partner cities towards integrated local action plans linked to the long-term strategic goal of Functional Zero (no structural homelessness).

  ActiveCitizens

  Agen (FR)
  - Bistrita (RO)
  - Cento (IT)
  - Dinslaken (DE)
  - Hradec Králové (CZ)
  - Santa Maria da Feira (PT)
  - Saint-Quentin (FR)
  - Tartu (EE)

  The aim of this network is to rethink the place of the citizens in the local governance by finding a balance between representative democracy and participatory democracy. This network of European small and medium-sized cities, with the same expectations and similar challenges, will notably take into account, to do this, new digital tools while integrating the issue of citizens away or not comfortable with digital tools.

  Access

  Amsterdam (NL)
  - Dublin (IE)
  - Lisbon (PT)
  - Riga (LV)
  - Sofia (BG)
  - Tallinn (EE)
  - Vilnius (LT)
  - London Greater Authority (UK)

  This network addresses the importance of inclusive cultural policies. A challenge all cities in this project face is that culture does not enrich or empower all people equally. We need to gain a better understanding of our communities in order to engage all citizens in our cities. We have identified four topics to work on that will enable us to gain that understanding and support us in reaching all population groups in the participating cities from the west, east and south of Europe.

  Genderedlandscape

  Umeå (SE)
  - Frankfurt am Main (DE)
  - Panevèžys (LT)
  - Trikala (EL)
  - La Rochelle (FR)
  - Barcelona Activa SA (ES)
  - Celje JZ Socio (SI)

  Creating conditions for gender equality through a holistic understanding of how gender inequality is created in the specific place. This network creates an exchange on challenges faced by cities with an understanding of gender inequality that is globally understood but locally contextualised.

  Education, skills and lifelong learning

  Cities4CSR

  Milan (IT)
  - Bratislava (SK)
  - Budaörs (HU)
  - Guimarães (PT)
  - Molina de Segura (ES)
  - Nantes Metropole (FR)
  - Rijeka (HR)
  - Kekava (LV)
  - Sofia (BG)
  -Vratsa (BG)

  Through intensive capacity building of local actors, the network will increase collaboration among municipalities, businesses and the civic society in order to promote sustainable, inclusive & innovative urban change. The project aims at increasing the role and added value of companies’ CSR activities at local level, towards urban regeneration and social innovation, with a special emphasis on education, in order to better address emerging and unmet local needs.

   

  -

   

  Interested in finding more about the approved networks and what they will do? Watch the URBACT Method video and check out the Action Planning Network's infographic!

  From urbact
  On
  Ref nid
  13928
 • FOOD CORRIDORS

  LEAD PARTNER : Union of Bassa Romagna Municipalities - Italy
  • Alba Iulia - Romania
  • BSC Kranj and Gorenjska - Slovenia
  • Larissa - Greece
  • Region of Coimbra - Portugal
  • Szecseny - Hungary
  • Tartu - Estonia

  Timeline

  Kick-Off Meeting - Phase I

  Kick-Off Meeting - Phase 2

  Webinar "Culture, Gastronomy and Territorial Food Brands"

  Integrated Action Plans

  IAP Region of Coimbria
  Da natureza para a sua mesa - Coimbra region food strategy

  Read more here!

  Region of Coimbra - Italy
  Integrated Action Plan Gorenjska Region

  Read more here !

  Gorenjska Region - Slovenia
  Empowering rural & urban food connections within European regions

  Read more here!

  Union of Municipalities of Bassa Romagna - Italy
  Integrated Action Plan Alba Iulia

  Read more here!

  Alba Iulia - Romania
  ‘FROM FARM TO FORK AND BACK AGAIN’ BRIDGING THE GAP BETWEEN METROPOLITAN GASTRONOMY AND SMALL SCALE FARMS OF THE PERIPHERY

   

  Read more here!

  Szécsény - Hungary
  Tarty County Food Strategy

  Read more here

  Tartu - Estonia

  Recent experience suggests that it is necessary to promote a transition towards regional food systems. FOOD CORRIDORS encourages the creation of a network of cities committed to the design of food plans that extend from the urban and peri-urban areas through a corridor that facilitates an urban-rural connection. This approach enhances the generation of production and consumption environments founded on a base of economic, social and environmental sustainability.

  Empowering rural & urban food connections within European regions
  Ref nid
  13482