Geolocation
POINT (25.013607 58.595272)
 • Uutes võrgustikes osalevad ka Eesti linnad

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Action Planning Networks label COVER
  05/06/2023
  URBACT Eesti tervitab uusi URBACT-IV programmi tegevusplaneerimise võrgustikke (Action Planning Networks). Eesti jaoks oli URBACT-IV esimene taotlusvoor edukas - uue vooru URBACT "linnad" on Tallinn, Tartu, Tartu vald, Pärnu ja uustulnuk Tori vald.
  30 uue URBACT võrgustiku seas on Eesti KOVid esindatud 6-s ja teemad on väga põnevad.
  News
  From urbact
  Off
   

   CAD (Tallinn) - Reinforcing the night time economy and governance as a basis for growth, sustainability and recovery.

   Beyond the urban (Tartu vald) - Designing sustainable mobility plans in functional urban areas with a focus on urban and rural areas.

   

   CSG (Tallinn) - Cities for Sustainability Governance: creating locally adapted governance processes and tools by using Sustainable Development Goals as a strategic vehicle

   

   EcoCore (Pärnu)- Green growth and transition in small cities along transport corridors notably in relation to the use of energy and transportation.

   

   Ecconnecting (Tori) - Developing proximity strategies for rural-urban functional areas by creating strong social links and the involvement of citizens.

   

   Remote-it (Tartu) - Setting up proactive policy-making related to the new culture of work - remote and hybrid.

   

  Palju õnne ja head URBACTi teekonda!!!

   

  Vt kõigi 30 võrgustiku kohta rohkem siit

   

  https://urbact.eu/whats-new/news/approved-networks-2023

   
   
 • Eelolevad linnaarengu üritused

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  31/05/2023

  Juunis ja juulis toimuvad mitmed linnaarengu seminarid ja üritused, millele oodatakse arvukat osavõttu ka Eesti linnade esindajate poolt.

  From urbact
  Off

  5-6. juunil toimub Tallinnas OECD 5. ümarlaud ringmajanduse teemal, mille jaoks OECD analüüsis põhjalikult Tallinna ringmajanduse olukorda. Üritusel tutvustatakse analüüsi ning arutletakse selle üle, kuidas linnad saavad korraldada üleminekut jäätmemajanduselt ringmajandusele. OECD analüüs annab siin sisuliselt kõikidele Eesti linnadele samm-sammulise teekonna ringmajanduseni kätte. Ürituse päevakava: Programme (onlineexpo.com). Ümarlaud on veel registreerimiseks avatud: 5th OECD Roundtable on the Circular Economy in Cities and Regions (office.com). Palun kasutage võimalust osaleda, sest seda ei juhtu just iga päev, et OECD toob ka meie linnadele nii vajaliku teema otse koju kätte.  

   

  12-15. juunil toimub Brüsselis Brussels Urban Summit – Brüsseli linnapiirkonna algatusel korraldatav ülemaailmne linnateemade arutelufoorum. Päevakava Brussels Urban Summit 2023 katab väga laia ringi linnateemasid, lisaks palju kohakülastusi. Registreerimine avatud lingil Brussels Urban Summit 2023.

   

  14-15. juunil toimub Malmös Rootsi EL eesisutumise konverents Roheliste linnade kujundamise teemal – „Creating Green Cities“. Konverentsi teema tutvustus ja päevakava lingil Creating Green Cities (delegia.com). Registreerimine avatud lingil Creating Green Cities (delegia.com). Osaleda saab ka veebi teel.

   

  3. juulil toimub Pariisis Tarkade linnade ja kaasava majanduskasvu 3. ümarlaud. Registreerimine avatud lingil Registration request to the 3rd OECD Roundtable on Smart Cities and Inclusive Growth (office.com). Osaleda saab ka veebi teel.

 • Katri-Liis Lepik

  Katri-Liis Lepik, Phd is a social innovation and social entrepreneurship expert. Building upon her academic degree in management combined with practical experience in managerial positions, she has a long track record in supporting organisations in strategic planning and leading international research and development projects. She has been an evaluation expert for the European Commission,  Horizon 2020, COST, COSME and Erasmus + programs.

  I can provide the following support to the URBACT network:

  Social innovation and social entrepreneurship

  I have worked predominantly in the fields of public sector innovation, social entrepreneurship, social innovation. I have hands-on experience in social entrepreneurship. For the past 8 years I have been a board member of The Skill Mill Limited – an award-winning Social Enterprise dedicated to the employment of young ex-offenders by providing environmental maintenance services in the UK through a Social Impact Bond. I have practical experience in measuring social impact and I am committed to achieving measurable impact.

  I run a global Social Entrepreneurship Master’s programme at Tallinn University.

  I have conducted research, published reports and managed large international projects on social innovation and the impact of social enterprises.

  Some examples:


  Collaborative governance and strategic planning

  I have been helping national and local authorities, companies and non-profit organisations over the past 20 years  to build and develop collaborative governance, international networks, multi-disciplinary projects and development strategies involving public-private-academic- third sector representatives and citizens.

  Some examples:


  Knowledge managment and training programs

  I have gained communication skills through managerial roles, lecturing, and delivering training programmes, which effectively share knowledge and engage with a diverse spectrum of stakeholders.

  Some examples:

  As a frequent speaker at international events, organiser of seminars and workshops, I am able to  cater to both academic and non-academic audiences. My expertise includes delivering concise outputs, capturing lessons learned, promoting good practices, and providing policy recommendations for various stakeholders.

   

  My work in detail can be viewed here: https://www.etis.ee/CV/Katri-Liis Lepik/eng

   

  Available for Ad-hoc expertise missions
  katriliis@brainportlivinglab.eu
  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities
  2. Thematic expertise:
   > Social innovation
  3. Methods and tools for integrated and participatory approaches:
   > Integrated and participatory design of strategies
   > Securing funding and resourcing
 • Miks URBACTi integreeritud tegevuskavad on olulised: Torino linna näide

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Why Integrated Action Plans matter the case of Torino - COVER
  22/05/2023
  LINNADE FOORUMI toimumise puhul vaatame lähemalt seekordse võõrustajalinna Torino teekonda URBACT-i programmis.
  Articles
  From urbact
  Off

  Märtis kogunesid linnapraktikud ja otsustajad üle Euroopa Torinosse (IT). Pärast kolme sündmusterohket aastat toimus taas LINNADE FOORUM (CITIES FORUM) ja seda juba viiendat korda. See Euroopa Komisjoni (European Commission) korraldatav sündmus tähistas uue Euroopa Linnaalgatuste Programmi (European Urban Initiative) ametlikku käivitamist uue programmiperioodi jooksul ja kõigi osalejate ootused olid seega suured. Millest aga kõik ei pruugi teadlikud olla, on see, et Torino linn on ise saanud palju kasu ELi territoriaalse koostöö URBACT programmi tegevuskavade võrgustikest (URBACT Action Planning Network). Seetõttu meenutamegi Torino edukat URBACTI lugu.

  Kuid kõigepealt, mis on integreeritud tegevuskava?

  123Koos kohalike elanike, huvi- ja sidusrühmadega koostatud URBACTi integreeritud tegevuskava on oma olemuselt kohalik pikaajaline strateegia, mis puudutab paljusid partnereid. See on tõhus viis katsetada lahendusi, muuta ideed konkreetseteks tegevusteks ja mis kõige tähtsam – anda väga mitmesugustele inimestele hääl ning panna erinevad omavalitsuse osakonnad omavahel koostööd tegema.

  URBACT III võrgustike voorudes töötati 2014–2021 aastate jooksul kokku välja ligikaudu 400 integreeritud tegevuskava. 2022. aastal telliti URBACT programmi poolt uuring, et saada kasulikku teavet koostatud plaanide sisu ja kasutatud meetodite kohta, selle kohta, mis on olnud peamised suundumused, lõksud ja head näited nende tegevuskavade rakendamisel. Samuti sooviti saada ülevaade URBACTi tegevuskavade jätkusuutlikkusest. Uuring hõlmas ka seda, kuidas tegevuskavasid kasutatakse, ressursse eraldatakse ning kuidas need seostuvad laiemate kohalike ja piirkondlike strateegiatega. Kokkuvõttes sellest, mis kasu URBACTi tegvuskavadest kohalikule arengule on olnud.

  Selle uuringu tulemused täiendavad tulevaste tegevuskavade võrgustike raamistikku (2023–2025) metoodiliselt ning tõstavad seejuures esile mõned eriti väljapaistvatele linnad ja vallad, kes URBACTi programmi on osanud hästi ära kasutada. Üheks selliseks näiteks on Torinolinn ja selle URBACTi raames koostatud integreeritud tegevuskava BoostInno (2015–2018), mille eesmärgiks oli edendada sotsiaalset innovatsiooni.

   

  Kui integreeritud tegevuskavad käivitavad tõelised muutused

  Neli aastat pärast URBACT integreeritud tegevuskava (Integrated Action Plan - IAP) esitamist ja kinnitamist (BoostInno võrgustik lõppes 2018. aastal) oli Torino linnal võimalus ellu viia suur hulk 37 planeeritud meetmest. Torino plaan keskendus sellele, kuidas rakendada linna sotsiaalse innovatsiooni potentsiaali säästva linnaarengu heaks, kasutades viit peamist sisenemispunkti:

  • sotsiaalse innovatsiooni vahendeid;
  • kollektiivseid tegevusi;
  • kaasamise ja suutlikkuse suurendamise meetmeid;
  • kodanikutehnoloogiaid (civic technologies);
  • rahastamist ja mõju hindamist.

  Linna hinnangul on ta seni ellu viinud umbes 80% esialgu URBACTi tegevusplaanis plaanitud meetmetest ning seda nii tänu riikliku kui Euroopa rahastuse edukale kaasamisele.

  Näiteks sai Torino Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) 1,5 miljonit eurot, et viia Torinos ellu n-ö sotsiaalse tehase eksperiment (Torino Social Factory), mille eesmärgiks oli arendada kohalike sotsiaalsete ettevõtete suutlikkust. Veel 50 000 eurot ESFist kaasati Kodaniku Ühisrahastuse Akadeemia (Civic Crowdfunding Academy) elluviimiseks, mille eesmärgiks oli toetada uuenduslikke teenuseid ja suure sotsiaalse mõjuga projekte.

   

  Mõjude mõistmine pikema protsessi osana

  Nagu iga URBACT-i võrgustiku puhul, ei tööta linnad välja ega rakenda oma integreeritud tegevuskavasid vaakumis. Nende plaanid peavad alati tuginema olemasolevatele strateegiatele, tegevustele ja olemasolevale või tulevasele rahastamisele. Mõned kavandatud tegevused võivad olla täiesti uued, mõned muud tegevused aga olemasolevate tegevuste või lähenemisviiside edasiarendused. Mõned URBACTi integreeritud tegevuskavad võivad seotud olla juba olemasolevate lähenemiste kohandamisega. Näiteks mitmed Torino BoostInno kogemuse käigus tõstatatud punktid olid kavandatud ka olemasoleva PON Metro Torino programmi 2014-2020 raames, mida samuti kaasrahastatakse Euroopa struktuurifondidest.

  Torino oli edukas ka Euroopa innovatsioonimeetme Urban Innovative Action (UIA) taotlusega Co-City nimelises projektis, mis sai 4,1 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERF), et töötada kodanike aktiivse osalemise uute vormide kallal linna ühisvara haldamisel ning võidelda vaesuse ja sotsiaal-ruumilise polariseerumisega. See projekt oli URBACTI  integreeritud tegevuskavas (IAP) esitatud integreeritud lähenemisviisi ühe tegevusena, kuigi projekt ise käivitati juba 2017. aasta märtsis, paralleelselt URBACTi integreeritud tegevuskava väljatöötamisega.

  Torino_iap

   

  Rakendamise edukus ei piirdu URBACT integreeritud tegevuskavas määratletud tegevustega

  Tegevuste elluviimine on keeruline protsess, mida ei saa taandada lineaarseks harjutuseks, mille käigus kontrollitakse, kas täpsed plaanid on n-ö täht-tähelt ellu viidud. Uuring kõigi URBACTi tegevuskavade kohta kinnitas, et integreeritud tegevuskavasid ei tohiks üldjuhul mõista ega hinnata kui investeerimisvalmis plaane või projektijuhtimisvahendeid. Tegemist on „elavate“ dokumentidega, mis võivad anda panuse uute tegevuste väljatöötamisse.

  Torino oli edukas veel teiseski Euroopa innovatsioonimeetme Urban Innovative Action projektis  – seekord nimega To-Nite, mis on seotud kogukonnapõhise turvalisusega linnas. See projekt seostub BoostInno integreeritud tegevuskava üldise visiooniga. Mõned To-Nite partnerid olid ise ka aktiivsed URBACT-i kohaliku grupi liikmed, niiöelda integreeritud tegevuskava kaasautorid.

  Kui mõista URBACTi raames valminud tegevuskava „elava“ ja edasi areneva dokumendina, siis võibki aru saada, et URBACTi tegevuskava koostamise protsess ise oma kaasava ülesehitusega toob esile uued ettevõtmise ning seega on URBACTi tegevusplaneerimise võrgustik üldmõju laiem. URBACTis osalevad linnad ja vallad juba teavad või saavad URBACTi raames paremini teada, mis nende jaoks kõige olulisemad võtmearendussuunad on ning liiguvad oma arendusteel edasi süstemaatiliselt.

   

  Tegevuse planeerimise võrgustikud - avatud uks lugematutele võimalustele

  Torino kogemus annab tunnistust sellest, mida saab teha, kui on saavutatud soodne keskkond ja poliitiline toetus. URBACTi integreeritud tegevuskava väljatöötamine ja valideerimine on olnud Torinos paljude tänaste tegevuste ja protsesside katalüsaatoriks. Lisaks muudele URBACT-i saavutustele, on Torino oma kogemust jaganud teiste linnadega, viimane selline süstemaatiline kogemuse ülekandmine toimus URBACT-i pilootprojekt CO4CITIES Transfer Mehhanism raames, kus Torino jagas oma Euroopa innovatsioonimeetme Urban Innovative Action raames saadud kogemust veel kolme linnaga.

  On selge, et muutumise teekond selles linnas on alles käimas. Praegu ootame põnevusega, mida toob URBACT IV tegevuse planeerimise võrgustike (Action Planning Networks) uus konkurss Torinole teistele konkursil osalenud linnadele

  isto

  Jälgige #CitiesForum tegevusi!

  Esitas URBACT 15/03/2023

 • URBACT APN võrgustikud ootavad kandideerima

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Join us! Kandideeri URBACTi taotlusvoorus 31. märtsini!
  23/01/2023

  URBACT ootab kandideerima uues tegevusvõrgustike taotlusvoorus. 

  Kandideeri URBACTi taotlusvoorus 31. märtsini 2023!

  From urbact
  Off

  Taotlusvoorule pühendatud infopäev toimus 12. märtsil Tallinnas ning siinkohal jagame infopäeva kõigi ettekannete slaide:

  1. Kadri Leetmaa (URBACT Eesti kontaktpunkt) - URBACT IV programmist ja algava taotlusvooru tingimustest 
  2. Lea Vutt (Valga vallavalitsus) - URBACTi kogemus kohalikus omavalitsuses
  3. Katrin Veering (Riigi Tugiteenuste keskus) - Väljakutse projektide partneraruannetes
  4. Katrin Parve (URBACT ekspert) - Millised võimalused avab URBACT Eesti ekspertidele ja konsultatsiooniettevõtetele?

   

  Infosessioone korraldatakse ka inglise keeles ning kaks esimest on järelvaadatavad:

  1. The call in a nutshell (17. jaanuar)
  2. How to build a strong partnership for an Action Plannin Network (19. jaanuar)

   

  Tulemas on veel kaks inglise keelset infotundi teemadel "Exchange and learning during the network journey" 7. veebruaril ja "Time to submit your application - tech & troubleshooting" 7. märtsil. 

  Rohkem infot ja materjale taotlusvooru kohta: https://urbact.eu/get-involved 

   

 • URBACT infopäev 12. jaanuaril 2023

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Join us to drive change in your city
  04/01/2023

  Infopäev toimub 12. jaanuaril kell 10.00-15.00 Tallinnas Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1). Ootame osalema KOV esindajaid, omavalitsusliite, arenduskeskusi ja eksperte, et tutvustada URBACT IV programmiperioodi võimalusi. 

  From urbact
  Off

  Registreerimien hiljemalt 6. jaanuariks: https://forms.office.com/e/HH2Xgu4M40 

  EL Interreg programm URBACT raames moodustatakse üleeuroopalisi temaatilisi võrgustikke uuenduslike kohalike poliitikate jagamiseks. URBACT programm rahastab kogemuste vahetamisega seotud tegevusi, milles saavad osaleda igas suuruses KOVid. Programm pakub ka põnevat eksperditööd erinevate valdkondade konsultantidele. Infopäeval jagame inspiratsiooniks seniseid URBACT programmi tulemusi Eestis ning tutvustame uut 9. jaanuaril 2023 avanevat taotlusvooru. 

  10.00-10.30 

  Saabumine ja tervituskohv  

   

  10.30-10.40 

  EL URBACT programm Eesti linna- ja regionaalpoliiitkas  

  Kairi Noot (Rahandusministeerium) 

  10.40-11.40 

  URBACT IV programmist ja algava taotlusvooru tingimustest 

  Kadri Leetmaa (URBACT Eesti kontaktpunkt) 

  11.40-12.30 

  Millised võimalused avab URBACT omavalitsustele? Näiteid eelmisest programmist. 

  URBACT programmis osalenud KOVide esindajad 

  12.30-13.10 

  Ühine lõuna 

   

  13.10-13.40 

  Milline näeb välja URBACTi köögipool? (rahastustingimused ja reeglid KOVidele ja ekspertidele) 

  Riigi Tugiteenuste Keskuse esindaja 

  Kadri Leetmaa (URBACT Eesti kontaktpunkt) 

  13.40-14.10 

  Millised võimalused avab URBACT Eesti ekspertidele ja konsultatsiooniettevõtetele? 

  Katrin Parve ja Liisi Haas (URBACT valideeritud eksperdid)  

  14.10-15.00 

  Vaba arutelu ja nõuanded 

   

   

  Lisainfo: Kadri Leetmaa, kadri.leetma@ut.ee

 • Eesti

   

  URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat ja lõimuvat linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades.

  URBACTi võrgustikes vahetavad linnad ja linnapiirkonnad kogemusi ja teadmisi, et ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

   

 • Stay Tuned

  LEAD PARTNER : Ghent - Belgium
  • Ampelokipi - Menemeni - Greece
  • Aveiro - Portugal
  • Barcelona - Spain
  • Berlin - Germany
  • Gothenburg - Sweden
  • Nantes - France
  • Sofia - Bulgaria
  • Tallinn - Estonia

  Operational Implementation Framework

  European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas have more ELET rates, than the countryside areas - contrary to the national trends of these cities' countires. This represents a serious challenge, as ELET has significant societal and individual consequences, such as a higher risk of unemployment, poverty, marginalization and social exclusion. Tackling this issue means breaking the cycle of deprivation and the intergenerational transmission of poverty and inequality.

  Boosting the Frequency of Qualification
  Ref nid
  8874
 • Freight TAILS

  Timeline

  Kick-off meeting in June (Suceava). Transnational meeting in October (Umea).
  Transnational meetings in February (Parma), April (Gdynia), May (Maastricht) and October (La Rochelle).
  Final event in May (Split).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  City of Loulé
  Praça da República, 8104-001 Loulé
  Phone +351 289 400 600

  CONTACT US

  City of Igualada
  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada, Barcelona

  CONTACT US

  City of Ghent
  Stad Gent
  Botermarkt 1
  9000 Gent

  City of Genoa
  Via di Francia, 1 - XI floor. 16149 Genova

  CONTACT US

  City of San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 – 30027

  CONTACT US

  City of Naples
  Urban Planning Department 
  Phone +39 081 7958932 - 34 - 17 

  CONTACT US

  The Barnsley Digital Media  County Way, Barnsley, S70 2JW
  Phone +44 01226 720700 

  CONTACT US

  Preston City Council
  Town Hall, Preston, PR1 2RL

  City of Piacenza
  piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza - Italia
  tel centralino 
  Phone +39 0523 492 111 

  City of Bilbao
  Plaza Ernesto Erkoreka nº1. 48007 Bilbao. Phone +32 944 204 200 

  City of Poznan
  plac Kolegiacki 17,
  61-841 Poznań

  CONTACT US

  Westmisnter City Council
  Phone +44 020 7641 6500

  Devoted to discovering Tailored and Innovative Logistic Solutions (TAILS) for the successful management of freight, this Action Planning network aimed on rethinking how freight can shape almost every aspect of our urban lives. The air we breathe, the noise we hear, the traffic we experience, the productiveness of our cities’ businesses, the quality of our surroundings and the liveability of our neighbourhoods. Everything can relate to a single question: how can we make freight transport more effective in cities?

  Tailored approaches for innovative logistic solutions
  Ref nid
  7374
 • INTERACTIVE CITIES

  Lead Partner : Genoa - Italy
  • Alba Iulia - Romania
  • Lisbon - Portugal
  • Debrecen - Hungary
  • Ghent - Belgium
  • Murcia - Spain
  • Palermo - Italy
  • Paris - France
  • Tartu - Estonia
  • Varna - Bulgaria

  City of Genoa - Via di Francia, 1 - XI floor. 16149 Genova

  CONTACT US

  Summary

  Timeline

  • Phase 2 kick-off meeting in September (Alba Iulia)
  • Transnational meetings in February (Lisbon), June (Tartu) and October (Ghent).
  • Transnational meeting in January (Murcia). Final event in April (Genoa).

  This Action Planning network explored how digital, social media and user generated content can improve today’s urban management in European cities, whatever size. This challenge has been tackled in two ways: as an opportunity to redefine and deepen the concept of citizenship and civic engagement today, providing a path to spark cohesion, commonalities and shared value as well as increasing sense of place. As well as a way to improve the quality of public services, in terms of efficiency and transparency, and even widen the current service chart provided by local authorities.

  Interactive Cities APN logo
  Digital, social media and user-generated content improving urban governance
  Ref nid
  7465