Geolocation
POINT (21.824312 39.074208)
 • Ετοιμαστείτε για τα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  22/02/2024

  Από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για την επομένη γενιά των Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs). Οι εν λόγω πρακτικές καινοτομίας χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) και οι μελλοντικοί επικεφαλής εταίροι αποσκοπούν στη μεταφορά καινοτόμων δράσεων και έργων σε άλλες πόλεις της ΕΕ καθώς και της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Βορείου Μακεδονίας και της Σερβίας.

  Η νέα πρόσκληση του URBACT βασίζεται στη δεκαετή, σχεδόν, εμπειρία του προγράμματος στο κομμάτι της υποστήριξης σχετικά με τη μεταφορά αποτελεσματικών αστικών λύσεων.

  From urbact
  Off

  Τι προβλέπεται για τις πόλεις;

   

  Μέσω των ITN, ανατίθεται στις πόλεις που άντλησαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος UIA, από το 2016 έως το 2023, ο ρόλος του «Επικεφαλής Εταίρου» (Lead Partner) προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη συμβουλευτική τους σε πόλεις που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα παρόμοιο έργο. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία μεταφοράς καινοτομιών URBACT (Κατανόηση, Προσαρμογή και Επαναχρησιμοποίηση), οι εταίροι των δικτύων θα συμβάλλουν με την εμπλοκή και τη δράση τους στη διαμόρφωση μιας βαθύτερης και τρισδιάστατης κατανόησης της αρχικής πρακτικής των UIA. Σκοπός είναι οι συμμετέχουσες στο εγχείρημα πόλεις να επιτύχουν τη βελτίωση της ικανότητάς τους ως προς τον σχεδιασμό καινοτόμων αστικών λύσεων, με έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο, και να εντοπίζουν πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους.

   

  Για μια χρονική περίοδο άνω των δύο ετών, και μέσω μιας οργανωμένης διαδικασίας ανταλλαγής ιδεών και αμοιβαίας εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων, οι εταίροι ενός έργου θα συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου καινοτομίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων του προγράμματος URBACT και θα προσδιοριστεί επακριβώς από μια ομάδα εμπλεκομένων τοπικών παραγόντων και φορέων, εντός και εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη (Τοπική Ομάδα URBACT).

   

  Δοκιμάζοντας στην πράξη τη μεταφορά καινοτομίας

   

  H επανάληψη μιας καινοτομίας δεν είναι ποτέ εύκολη, ωστόσο, μεταξύ των ετών 2021 και 2022, πέντε πιλοτικά δίκτυα μεταφοράς καινοτομίας ανέλαβαν να θέσουν σε δοκιμή τη μέθοδο μεταφοράς καινοτόμων δράσεων του προγράμματος URBACT. Συνολικά, είκοσι πόλεις έλαβαν μέρος σε αυτά τα πέντε πιλοτικά δίκτυα, σε καθένα από τα οποία τέθηκε επικεφαλής μια πόλη που είχε υλοποιήσει, κατά το πρόσφατο παρελθόν, κάποιο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος UIA.

   

  Η τελική αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής απέδειξε την επιτυχία της μεθόδου μεταφοράς καινοτομιών του προγράμματος URBACT, ρίχνοντας παράλληλα φως σε ορισμένα σημαντικά θέματα προς περαιτέρω διερεύνηση:

   

  • Ανάλυση της πρακτικής UIA

  Ένα καινοτόμο έργο που προσφέρεται για μεταφορά μπορεί εύκολα να τμηματοποιηθεί. Ειδικότερα, τα έργα του προγράμματος UIA συνιστούν μεγάλες και πολύπλοκες στρατηγικές παρεμβάσεις, σχεδιασμένες για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επειδή μια καθολική μεταφορά έργου αποτελεί σπάνια περίπτωση, πιο χρήσιμη αποδεικνύεται η ανάλυση του εκάστοτε έργου στα δομικά του στοιχεία. Στα περισσότερα πιλοτικά δίκτυα, οι εταίροι είχαν στη διάθεσή τους μια προκαθορισμένη λίστα από συστατικά μέρη των υπό μεταφορά έργων, γεγονός το οποίο τους παρείχε τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνα τα μέρη που θεωρούσαν αυτοί ότι θα ταίριαζαν καλύτερα στο δικό τους τοπικό επίπεδο. Μια ανάλυση των υφιστάμενων ευκαιριών και περιορισμών από τον εμπειρογνώμονα του κάθε δικτύου λειτούργησε υποβοηθητικά και καθοδηγητικά ως προς τη λήψη των σωστών αποφάσεων.

  Για παράδειγμα, η ολλανδική πόλη του Ρότερνταμ κατάφερε να προσαρμόσει επιτυχώς στις δικές της ανάγκες και προδιαγραφές ένα επενδυτικό σχέδιο που είχε αναπτύξει αρχικά η βρετανική πόλη του Μπέρμιγχαμ, μέσω του δικτύου USE-IT!. Το Ρότερνταμ προσάρμοσε κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους που εμπεριέχονταν στο λόγω επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός κέντρου προμηθειών για γειτονικούς εργατικούς συνεταιρισμούς. Η συμμετοχή στο δίκτυο USE-IT! είχε, επίσης, καίρια επίδραση στη λειτουργία συνεργατικών δομών και σχημάτων στο Ρότερνταμ, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ του δήμου, του φορέα Voor Goed Agency, που προωθεί την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και του φορέα Social Impact Fond Rotterdam, που χρηματοδοτεί επιχειρηματικά σχέδια με κοινωνικά φιλικό πρόσημο.

  Παρόλ’ αυτά, η διαδικασία της τμηματοποίησης κατά τη μεταφορά μιας ξένης καλής πρακτικής σε τοπικό επίπεδο συνεπάγεται και ορισμένους κινδύνους. Ειδικότερα, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως απαιτητική η πλήρης κατανόηση από τους εταίρους του δικτύου κάθε συστατικού μέρους ξεχωριστά ενός υπό μεταφορά έργου, εξέλιξη η οποία μπορεί να τους οδηγήσει τελικά στην απόρριψη ενός ή περισσοτέρων δυνητικώς επωφελών δομικών στοιχείων. Για την άμβλυνση του εν λόγω προβλήματος, τα περισσότερα δίκτυα μεταφοράς καινοτομίας προσέφεραν τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων τμημάτων των έργων, αλλά μεταξύ αυτών των τμημάτων συμπεριέλαβαν ένα μέρος το οποίο όλοι οι εταίροι θα συμφωνούσαν να μεταφέρουν.

  • Δημιουργώντας εφεδρείες

  Η κεντρική ιδέα γύρω από τη σημασία της τμηματοποίησης μεγάλων στρατηγικών έργων και δράσεων καινοτομίας έχει ήδη αναλυθεί επαρκώς. Απλώς μπείτε στη θέση ενός μηχανικού ο οποίος αποσυναρμολογεί μια μηχανή προκειμένου να αντιληφθεί καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων, αρκεί να θυμάστε πού τοποθετείται το κάθε εξάρτημα κατά την επανασυναρμολόγηση.

  Η συγκεκριμένη προσέγγιση χρησιμεύει, επίσης, όταν οι εταίροι του δικτύου μεταφοράς της καινοτομίας δεν έχουν στη διάθεσή τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους. Ως εκ τούτου, μπορούν να επιλέγουν εκείνα τα δομικά στοιχεία του υπό μεταφορά έργου για τα οποία υπάρχει βεβαιότητα ότι μπορούν να ανευρεθούν πόροι. Ο κίνδυνος, ωστόσο, που εγκυμονεί σε αυτήν την περίπτωση έγκειται στο ενδεχόμενο οι εταίροι να επιλέγουν να μεταφέρουν τμήματα του έργου που είναι ευκολότερα, φθηνότερα και πιθανώς λιγότερο καινοτόμα.

  Βήματα-κλειδιά στον δρόμο της μεταφοράς

  Η μέθοδος μεταφοράς καινοτομιών του προγράμματος URBACT αποτελείται από διάφορα ορόσημα που ανοίγουν τον δρόμο για τη μεταφορά της καινοτομίας. Το πρώτο σημαντικό ορόσημο είναι η μελέτη μεταφοράς. Σε αυτήν περιλαμβάνονται πληροφορίες, δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία αναφορικά με τη θεματική του υπό μεταφορά έργου UIA, τα οποία συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων σε κάθε πόλη του δικτύου και μέσω συζητήσεων με διοικητικούς παράγοντες της πόλης, εκλεγμένους αξιωματούχους, όπως επίσης με διάφορα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και αναλύονται αποτελούν ένα σημείο αναφοράς (γραμμή βάσης) για κάθε πόλη, υποδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική που διαθέτει η καθεμία στο πεδίο της μεταφοράς καινοτομιών, με τα δυνατά αλλά και τα αδύναμα σημεία, τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μελέτη μεταφοράς αποτελεί βασικό κριτήριο για την πρόοδο του εγχειρήματος, όσον αφορά δράσεις του δικτύου και σημεία εκμάθησης, πριν από την πραγματική μεταφορά του καινοτόμου έργου.

  Επιπλέον ορόσημα αποτελούν οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, που διοργανώνονται από τη Γραμματεία του URBACT, επιμορφωτικές δράσεις με εργαλεία ή θεματικές συνεδρίες και εκδηλώσεις, όπως είναι το URBACT City Festival, το οποίο συνιστά πηγή έμπνευσης για τις πόλεις.

  Τέλος, το πιο χειροπιαστό αποτέλεσμα για κάθε εταίρο ενός καινοτόμου έργου είναι ένα επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους πόρους και όλα τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την (μερική ή ολική) εφαρμογή της πρακτικής UIA.

  Υπάρχουν χρήματα;

  Η μεταφορά καινοτόμων αστικών λύσεων πολύ σπάνια αποτελεί μια διαδικασία «αντιγραφής και επικόλλησης» (copy-paste). Απαιτείται, επίσης, ένας ορισμένος βαθμός προσαρμογής και επαναχρησιμοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί ένας αληθινός μετασχηματισμός. Η επαναχρησιμοποίηση, ειδικότερα, απαιτεί ανθρώπινους και υλικούς πόρους, σχεδιασμό και, το κυριότερο, χρηματοδότηση.

  Ένα νέο χαρακτηριστικό που θα περιληφθεί στα επόμενα δίκτυα μεταφοράς καινοτομίας είναι η δυνατότητα των πόλεων να δοκιμάσουν την εφαρμογή δράσεων με περιορισμένο προϋπολογισμό προτού τις εντάξουν οριστικά στο επενδυτικό τους σχέδιο.

  Στο τέλος της υλοποίησης των πέντε πιλοτικών δικτύων, περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των εταίρων ανέφεραν ότι θα μεταφέρουν τουλάχιστον το 50% της καινοτόμου ιδέας του αρχικού έργου UIA. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι το 15% των εταίρων είχε ήδη εξασφαλισμένους πόρους για τη χρηματοδότηση της διαδικασίας μεταφοράς, ενώ σχεδόν οι μισοί ήταν βέβαιοι ότι τα σχέδια μεταφοράς τους θα λάμβαναν χρηματοδότηση με το πέρας της εφαρμογής του πιλοτικού σταδίου.

 • Εκδήλωση Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο: «Το URBACT IV και η Νέα Πρόσκληση Σχηματισμού Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)»

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  21/02/2024

  Η αλλαγή του αναπτυξιακού παραδείγματος των ευρωπαϊκών πόλεων με μοχλό σύγχρονα ενωσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία

  From urbact
  Off

  Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Το URBACT IV και η Νέα Πρόσκληση Σχηματισμού Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Innovathens της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, με διοργανώτρια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής ΕΣΠΑ (ΕΥΣΣΑΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

  Στην εκδήλωση της ΕΥΣΣΑΕ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης στελέχη εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που προσφέρονται στις ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από το συγχρηματοδοτούμενο από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας URBACT IV (2021-2027) αλλά και, ειδικότερα, σχετικά με τη νέα πρόσκληση συμμετοχής και ένταξης στα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs), η οποία είναι ανοιχτή αυτήν την περίοδο προς υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φορείς και τοπικές αρχές στην ιστοσελίδα του URBACT (www.urbact.eu), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 20η Μαρτίου 2024.

  Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό η προϊστάμενη της ΕΥΣΣΑΕ κ. Αργυρώ Ζέρβα, δίνοντας το στίγμα για τις φιλόδοξες προοπτικές που δημιουργούνται, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο του URBACT (2021-2027), στους συμμετέχοντες στα ευρωπαϊκά συνεργατικά σχήματα ITNs, όπως επίσης για τον κομβικό και συντονιστικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΥΣΣΑΕ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα και την Κύπρο, στο συγκεκριμένο ενωσιακό εγχείρημα για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην ΕΕ.

  Αργυρώ Ζέρβα, Προϊσταμένη ΕΥΣΣΑΕ

  Ακολούθως, αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα URBACT IV και κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικαστικές προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στη νέα πρόσκληση σχηματισμού Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας έδωσαν με τις εισηγήσεις τους η κ. Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Παρακολούθησης URBACT, και η κ. Μαρία Παπουτσή, στέλεχος της ΕΥΣΣΑΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν και οι δύο ομιλήτριες, αποστολή του προγράμματος URBACT IV, και ειδικότερα των εταιρικών σχημάτων ITNs, αποτελεί η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πόλεων στο πλαίσιο ενός μηχανισμού μεταφοράς, διάδοσης, διάχυσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών και καινοτόμων ιδεών, που υλοποιήθηκαν με επιτυχία στο παρελθόν από πόλεις που συμμετείχαν σε έργα Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA) και οι οποίες προορίζονται πλέον να ηγηθούν των νέων δικτύων ITNs ως επικεφαλής εταίροι.

  Ειδικότερα, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις καινοτομίες του νέου προγράμματος URBACT, όπως είναι η συμμετοχή σε αυτό προενταξιακών χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία), η συμπληρωματικότητα δράσεων μεταξύ του URBACT IV και της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI), η ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Σημείων Επαφής URBACT καθώς και η συνεργασία/ανάληψη του Εθνικού Σημείου Επαφής Αστικών Θεμάτων της EUI. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της κεφαλαιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχει παραχθεί διαχρονικά από την υλοποίηση προηγούμενων προγραμμάτων URBACT (από το 2002 έως το 2020) προκειμένου οι ευρωπαϊκές πόλεις να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις νέες κοινωνικές προκλήσεις και τάσεις για πιο δίκαιες, πιο πράσινες, πιο έξυπνες και πιο παραγωγικές και ανθεκτικές πόλεις. Εν συνεχεία, παρουσίασε τους επίσημους στόχους του προγράμματος URBACT IV, προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με όλες τις προσκλήσεις σχηματισμού θεματικών δικτύων (APN, TN, ITN), τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων και τις εορταστικές εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις από τις αρχές του 2023 έως τα μέσα του 2029, όπως επίσης τον συνολικό προϋπολογισμό που θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του προγράμματος, ύψους 108.063.537 ευρώ (άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής).

  Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου, Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Παρακολούθησης URBACT

  Από την πλευρά της, η κ. Παπουτσή επεσήμανε την καινοτόμο μεθοδολογία του νέου URBACT, η οποία δομείται επάνω σε τρεις άξονες λειτουργίας, και πιο συγκεκριμένα στη δικτύωση ανάμεσα σε πόλεις και λοιπούς άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς διακυβέρνησης, την ανάπτυξη ικανοτήτων, μέσω της δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης, την επικοινωνία και τον διαμοιρασμό της γνώσης, μέσω μηχανισμών πρόληψης, ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών. Όπως τόνισε, με τη μέθοδο του URBACT IV εισάγεται μια ολοκληρωμένη τεχνική προσέγγιση για την προαγωγή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προωθείται η έμπρακτη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις δράσεις του προγράμματος και η ουσιαστική ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων και των πολιτών, ενισχύονται οι διακρατικές ανταλλαγές μέσω της στενής διασύνδεσης των πόλεων και των αμοιβαίων μαθησιακών διαδικασιών από ομοτίμους, ενώ παρέχεται, επίσης, τεχνική υποστήριξη στους τομείς του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της ανάπτυξης μέτρων δημόσιας πολιτικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με εμπειρογνώμονες δικτύων, σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία αιχμής και διαδικασίες εκμάθησης στην πράξη.

  Μαρία Παπουτσή, Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο

  Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των επικεφαλής εταίρων για τον σχηματισμό των νέων Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας. Πρόκειται για 22 ευρωπαϊκές πόλεις που πραγματοποίησαν μία καινοτόμο δράση του προγράμματος UIA, την περίοδο 2014-2020, και οι οποίες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να ηγηθούν ενός δικτύου ITN, σε θεματικές κατηγορίες όπως η ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, η στέγαση, η ψηφιακή μετάβαση, η πολιτιστική κληρονομιά, η αστική φτώχεια, η βιώσιμη χρήση γης (φυσικές λύσεις), η κυκλική οικονομία, κ.ά. Μεταξύ των 22 ευρωπαϊκών πόλεων που προτίθενται να ηγηθούν ενός δικτύου ITN είναι και η πόλη του Πειραιά, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την καινοτόμο δράση με τίτλο «BeSecure-FeelSecure» (BFSF), ένα συγχρηματοδοτούμενο αναπτυξιακό έργο που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας με στόχο τη μείωση της τοπικής εγκληματικότητας, ούτως ώστε ο Πειραιάς να γίνει μια πόλη ασφαλέστερη για τους δημότες και τους επισκέπτες του και να αποτελέσει έναν ελκυστικότερο τουριστικό προορισμό.

  Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εμπειρικά παραδείγματα από τα πιλοτικά δίκτυα ITNs που υλοποιήθηκαν κατά την περασμένη προγραμματική περίοδο (2014-2020), όπως το δίκτυο έξυπνης εξειδίκευσης για τη βιομηχανική και ψηφιακή μετάβαση «As transfer», με επικεφαλής εταίρο την ισπανική πόλη του Μπιλμπάο, το δίκτυο απελευθέρωσης της κοινωνικής και οικονομικής καινοτομίας «Use it», με επικεφαλής εταίρο τη βρετανική πόλη του Μπέρμιγχαμ, το δίκτυο καινοτόμων προσεγγίσεων σε περιαστικές αγροτικές περιοχές «Next Agri», με επικεφαλής εταίρο την ιταλική πόλη του Μιλάνο, και το δίκτυο καινοτόμου τοπικής σύμπραξης δημοσίου τομέα, ιδιωτικού τομέα και πολιτών για την ενεργειακή διακυβέρνηση «Vilawatt», με επικεφαλής εταίρο την ισπανική πόλη του Βιλαντεκάνς και συμμετέχοντα εταίρο στο δίκτυο, από πλευράς Ελλάδας, τον δήμο Τρικάλων.

  Στο τέλος της εκδήλωσης, το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο προσέφεραν πρακτικές οδηγίες και χρηστικές συμβουλές προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των δικτύων ITNs στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόσκλησης, τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε αυτά καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξης των τοπικών έργων και δράσεων καινοτομίας σε καθεστώς χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, το πλάνο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων των δικτύων (μια πορεία 24 μηνών, 8 τριμήνων και 3 σταδίων εφαρμογής, από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2026), τη διαδικασία εύρεσης επικεφαλής εμπειρογνώμονα δικτύου, τη διάρθρωση των εταιρικών σχημάτων (5-7 εταίροι ανά σχήμα) και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύσταση των δικτύων μεταφοράς καινοτομίας, τους κύριους δικαιούχους φορείς του προγράμματος (πόλεις, περιφέρεις, δήμοι, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, κ.ά.) και τις θεματικές κατηγορίες πάνω στις οποίες δύνανται να δραστηριοποιηθούν (π.χ. πράσινη μετάβαση, ισότητα των φύλων, ψηφιακός μετασχηματισμός), τους οικονομικούς πόρους για την υποστήριξη της λειτουργίας των δικτύων (έως 550.000 ευρώ ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής χρηματοδότησης), όπως επίσης τη διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης και επαλήθευσης των δαπανών των φορέων από την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 • Sipping coffee in Sligo: How a commitment to community and attention to detail turned things around for downtown—one cup at a time

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Members of the Cities@Heart network
  06/12/2023
  07/12/2023


  The year is 2013 and few residents of Sligo, Ireland have heard of a BID, or Business Improvement District. Stakeholders in the local commerce sector operated independently and seldomly in cooperation with the County Council. Fast forward to December 6, 2023 when a group of 26 individuals from ten different countries all over Europe touched down in Sligo to glean best practices for city centre management. Sligo’s remarkable success story provided a fitting backdrop for the first transnational meeting of the Cities@Heart URBACT Action Planning Network.

  Ongoing

  Members of the Cities@Heart network and meeting attendees

  Network
  From urbact
  Off

  Formed in 2023 and piloted by the Greater Paris Metropolis as Lead Partner, the network Cities@Heart brings together 10 different local governments working to create tools for the improvement of city centres. The first network-wide gathering since the URBACT IV launch in 2023, this transnational meeting was a new step in the network journey, an opportunity to exchange and to observe the policies of host partner Sligo County Council and Sligo Business Improvement District. Following 10 different Baseline Study Visits conducted by Lead Expert Mar Santamaria Varas, this meeting also represents the network’s shift from the preparatory to activation phase.

  Network Map

  Meeting in the Land of Heart's Desire

  The first transnational meeting provided project partners the opportunity to obtain feedback on their baseline study visit in the form of the presentation of an overarching methodology to ground the study and set the course for the following two years of inter-european collaboration.

  To kick off the first morning of workshops, participants shared their experiences in the realm of public-private partnership. In Portugal, the budgetary risks taken to build one of the most ambitious road networks in Europe, both per capita and in area, led to some citizens being distrustful of the public-private paradigm. In Krakow (PL), the city approached the Wesoła District’s revitalization with workshops on prototyping solutions for shared spaces to build a sense of community and responsibility for its development among citizens. In Celje (SI), a vacant storefront was left to the use of local stakeholders, providing a successful brick-and-mortar testing ground for new ideas or projects. Back in Sligo, the public-private partnership has proved to be fruitful: the business perspective encourages an objective data-driven approach and the public sector can intervene to implement holistic policy improvements.

  Project partners participating in a morning workshop

  If we can make it in the city centre, we can make it anywhere

  A city centre is a microcosm of social functions and represents the most intricate iteration of urban complexity. While each project partner experiences their city centre in a different way, the network Baseline Study represents the structure of all city centers using a matrix contrasting 7 challenges with 5 indicators.

  From metropolises like Greater Paris (FR) or Krakow (PL)  to smaller cities like Fleurus (BE), for each partner, the diverse challenges may be more or less acute depending on the local context and the means available. Indeed, an imbalance in one of these topics or challenges can greatly aggravate the local context in the city centre, as evinced by the diagrams below.

  Network tool

  To showcase Sligo’s strengths and best practices, the meeting focused on the management of data and local commerce in the city centre. Sligo is a lovely town nestled in a blustery corner of northwest Ireland, minutes from the Atlantic Coast and known for being a literary “land of heart’s desire” with poet W.B. Yeats as a native son. Yet, none of these attributes bring to mind words like “innovation” or “world renowned”. Public policy in Ireland is centralised in Dublin and towns “west of the Shannon” are considered out of the purview of the national stage. In fact, Sligo had historically been “left behind” by urban development schemes deployed elsewhere in the Republic of Ireland.

  Urban solutions with a human approach

  This brings us back to the coffee anecdote… After living and working abroad in the U.S.A. and Australia, Sligo native Gail McGibbon decided to return home. In order to start what would become Ireland’s fourth BID, Gail McGibbon went to work in a seemingly slow way: meeting for a cup of coffee with likely every single business owner in the town, having no other overt objective than sharing a chat. In her seminal work, The Death and LIfe of Great American Cities, Jane Jacobs posits, “there must be eyes upon the street, eyes belonging to those we might call the natural proprietors of the street." While this declaration has taken on a “big brother” connotation since the book’s publication in 1961, the principle rings just as true today. In every city centre, there is a need to be aware of what is happening in the street and with our neighbors or shopkeepers to make sure all are safe and provided for. Indeed, neighborliness proved to be the perfect ingredient to kick-starting the town’s transformation.

  As Chief Executive Officer Martin Lydon explained, in a post-pandemic society, Sligo is leveraging cultural shifts to become a destination for young professionals, students and families seeking proximity to nature and a high level of services. Looking to attract a pool of potential inhabitants keen on finding property in the more affordable western coast of the country, Sligo has invested in a place branding campaign, infrastructure to increase connectivity and the tourism sector, inaugurating their National Surf Centre and a network of cycle paths.

  Turning the local economy around

  Now in 2023, the Sligo BID is healthy and counts 758 members. The BID and Sligo County have worked together tirelessly to introduce innovative measures for data collection, property management, tourism policy and event nightlife. Sligo has developed a Welcome Ambassador Programme, won the Purple Flag Award for night time economy, the label of Coach Friendly Destination and continues to attract international visitors curious about the town’s policies. In the end, Sligo’s shortcomings would eventually become strengths. The lack of urban sprawl meant that the town and county could promote closeness to nature and life at a human scale. The local counter-culture turned out to be a good thing for the health of the town’s high street district.

  Project partners visit the city centre


  The human-ness at the origins of Sligo’s strategy is well reflected in the national Irish Town Centre First strategy which is based at the LGMA and places pragmatism and open dialogue at the forefront. One of the measuring tools of the programme, the Town Centre Health Check Programme, is a public document that serves as an objective evaluation of the town’s progress in implementing best practices. National Coordinator Mairead Hunt presented the country’s policy at the transnational meeting in Sligo and highlighted three core principles: understanding the place, defining the place and enabling the place. The national meeting of Town Regeneration Officers shies away from speeches by elected officials and focuses on peer-to-peer learning.

  Soft approach, hard data

  And yet, Sligo’s strategy didn’t stop at a friendly chat. The county and BID got to work monitoring, measuring and adapting their strategies. Brían Flynn, Town Regeneration Officer, presented the town’s creative use of data in developing their policies. In 2023 the Irish business platform GeoDirectory released data on commercial vacancy in the country. At 25.4%, the rate in Sligo was listed as the highest in the country. In order to curb the negative press and further investigate the truth behind this report which seemed incomplete to local officials, the town decided to collect its own data in the form of a comprehensive land-use policy survey. The study is still being carried out but the town has already gained valuable knowledge on the vacancy profile of downtown property and 16 landowners have discovered the national Croí Conaithe scheme for refurbishment of vacant buildings.

  Brían Flynn presents Sligo’s data policies

  In turn, after witnessing Sligo policies first-hand through a series of site-specific visits and presentations, the network conducted a workshop on the subject of information gathering to address issues all along the chain of data management: identifying data sources, collecting data and data governance. While obtaining data can be simpler than expected, data-driven policy requires vision and advanced planning in order to identify independent sources of information and a successful, manageable tool for translating data into actionable proposals for city improvement.

  Network partners enjoy a performance of traditional Irish music at the Tourism Bureau

  An inaugural meeting for the network and for new URBACT participant Sligo, the event was opened by Cllr. Gerard Mullaney, Cathaoirleach of Sligo County Council and attended by Irish National URBACT Point Karl Murphy and Kristijan Radojčić of the URBACT Secretariat. The meeting was drawn to a close with a hike to glimpse the breathtaking vistas at the summit of the Knocknarea rock formation, providing a bird’s eye view of the Atlantic coast and the Sligo town centre.

  Network partners hike the Knocknarea rock formation

  With one meeting completed and the new year well on its way, the URBACT Cities@Heart network has three transnational meetings planned in Granada (ES), with the Quadrilatero Urbano Association (PT) and in Cesena (IT). Ensuing transnational meetings and those of Urban Local Groups (ULGs) will allow the network to share learnings and experiment small-scale actions over the next year.

  Network members :

  • The Greater Paris Metropolis, France
  • The City of Cesena, Italy
  • The City of Granada, Spain
  • The City of Osijek, Croatia
  • Amfiktyonies, a business development organization representing the City of Lamia, Greece
  • The City of Celje, Slovenia
  • The City of Fleurus, Belgium
  • The City of Sligo, Ireland
  • The Krakow Metropolis Association, Poland
  • The Quadrilátero Urbano Association, Portugal

   

   

 • Ημερίδα ενημέρωσης για τον σχηματισμό Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)

  Σκοπός του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, URBACT IV, και ειδικότερα των Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs), είναι η χρηματοδότηση των πόλεων για την μεταφορά μίας καλής πρακτικής από πόλεις που έχουν λάβει στο παρελθόν μέρος με επιτυχία στις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA) και θα ηγηθούν των νέων δικτύων.

  Greece

  Tην Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, στο INNOVATHENS στην Τεχνόπολη, το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο θα πραγματοποιήσει ημερίδα για την ενημέρωση των δήμων, ενδιαφερόμενων φορέων και ενεργών πολιτών σχετικά με τις ευκαιρίες που δίνονται στις πόλεις μέσα από το URBACT IV  και τη νέα πρόσκληση για συμμετοχή στα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs).

  National URBACT Point
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Off
  Open to a wider public
 • Ημερίδα ενημέρωσης URBACT για Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας

  Σκοπός του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, URBACT IV, και ειδικότερα των Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs), είναι η χρηματοδότηση των πόλεων για την μεταφορά μίας καλής πρακτικής από πόλεις που έχουν λάβει στο παρελθόν μέρος με επιτυχία στις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA) και θα ηγηθούν των νέων δικτύων.

   

  Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.  Σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά και να συζητήσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης της πόλης σας μέσω των δικτύων μεταφοράς καινοτομίας του URBACT IV!

  Greece

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, στο INNOVATHENS στην Τεχνόπολη, για την ενημέρωση των δήμων, ενδιαφερόμενων φορέων και ενεργών πολιτών σχετικά με τις ευκαιρίες που δίνονται στις πόλεις μέσα από το URBACT IV  και τη νέα πρόσκληση για συμμετοχή στα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs).

   

  National URBACT Point
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Athens
  Off
  Open to a wider public
 • Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας: η αναζήτηση έργου έχει ξεκινήσει

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Partner Search Tool - Innovation Transfer Networks
  25/01/2024

  Η πρόσκληση για τον σχηματισμό δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας του URBACT είναι ανοιχτή και μέσα το εργαλείο εύρεσης εταίρων είναι έτοιμο να βοηθήσει τις πόλεις να αναπτύξουν Ευρωπαϊκές συνεργασίες.  

  Η πρόσκληση αυτή θα είναι ανοιχτή έως τις 20 Μαρτίου 2024 και είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες προσκλήσεις του URBACT: η δεξαμενή διαθέσιμων έργων είναι βασιμένη στα έργα των  Αστικών Καινοτόμων Δράσεων που υλοποιήθηκαν ανάμεσα στο 2016 και το 2023 και μόνο αυτές οι πόλεις μπορούν να ηγηθούν ενός δικτύου μεταφοράς καινοτομίας. Αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία για μία πόλη να υιοθετήσει μία προσφάτως ελεγμένη καινοτομία. 

  Η πρόσκληση για τον σχηματισμό δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας του URBACT είναι ανοιχτή και μέσα το εργαλείο εύρεσης εταίρων είναι έτοιμο να βοηθήσει τις πόλεις να αναπτύξουν Ευρωπαϊκές συνεργασίες.  

  From urbact
  Off

  Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 20 θεματικές να επιλέξει κανείς, και καλύπτουν θέματα όπως φτώχεια, μετανάστευση, στέγαση, ασφάλεια, ανανεώσιμη ενέργεια, ποιότητα αέρα, πολιτισμό και κληρονομιά, δημογραφικές αλλαγές και ψηφιακό μετασχηματισμό. 

   

  Eνέργεια

   

  Η ενεργειακή φτώχεια είναι τομέας προτεραιότητας σε πολές Ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά εφόσον οι τιμές της ενέργειας έχουν φτάσει σε υψηλό επόπεδο μετά τον πόλεμο ανάμεση στη Ρωσσία και την Ουκρανία. Το Getafe (ES) έχει αναπτύξει ένα νέο, μοντέλο βασισμένο στα δεδομένα για να ανιχνεύσει και να αποτρέψει την ενεργειακή φτώχεια. Στοχευμένες δράσεις μπορεί να υλοποιηθούν στο επίπεδο των ανθρώπων, των κτηρίων ή της γειτονιάς. Το Getafe έχει δείξει ότι η προσέγγιση ήταν αποτελεσματική στη μείωση της ενεργειακής ευπάθειας. Θα μπορούσατε να κάνετε χρήση του εργαλείου στην πόλη σας? 

  Χτίζοντας πάνω στη συνεργατική προσέγγιση για την ενεργειακή μετάβαση, το Leidel (BE) έχει δημιουργήσει μία  τοπική ενεργειακή κοινότητα, για να διαθέτει προσιτή, ανανεώσιμη, τοπικά παραγώμενη και αυτόνομα διαχειρίσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τους πολίτες. Το RE/SOURCED βασίζεται στην ανάγκη για καθαρή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό πακέτο για καθαρή Ενέργεια. Τα αποτελέσματά του είναι σχετικά με τις πόλεις που βάζουν την κυκλική οικονομία και τους πολίτες στο κέντρο της ενεργειακής μετάβασης.

   

  Ποιότητα Αέρα/Εδάφους

   

  Οι πόλεις που αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την ποιότητα αέρα ή εδάφους θα πρέπει να δουν τρεις καινοτόμες δράσεις. Συγκεκριμένα η Baia Mare (RO)  προτείνει μία καινοτόμα προσέγγιση για ανάκτηση γης μολυσμένης με βαρέα μέταλλα χρησιμοποιώντας φυτά και επιστρέφοντας τη γη στην κοινωνία. Μία προσαρμόσιμη δυναμική πλατφόρμα και ένα toolkit μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε για την καλύτερη χρήση της γης. Δύο Ιταλικές πόλεις έχουν αναπτύξει ένα ανθρωποκεντρικό και βασισμένο στα δεδομένα μοντέλο  για να βελριώσουν την ποιότητα αέρα. Η Ferrara (IT) έχει φτιάξει αισθητήρες χαμηλού κόστους και κινητούς σταθμούς ποιότητας αέρα για τη χαρτογράφιση των ζωνών με υψηλές εκπομπές και την μετατροπή τους σε αστικά δάση. Το Portici (IT) έχει επίσης αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχου βασισμένο στην τοπική επιστήμη, συνδυασμένο με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς.

   

  Ψηφιακά εργαλεία

   

  Τα Ψηφιακά εργαλία χρησιμοποιούνται από τις πόλεις για την υποστήριξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορους τομείς. Η Βιέννη (AT) έχει αναπτύξει λύσεις ICT για να θέσει νέα στάνταρ στη δημιουργία εφαρμογών και αδειών σχεδιασμού. Το εργαλείο μπορεί να υιοθετηθεί σε άλλες διαδικασίες των πόλεων – κάνοντας τη γραφειοκρατία λιγότερο αποτελεσματική, πιο διάφανη και πιο αποδοτική. Το Heerlen (NL) έχει δημιουργήσει μία καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα για τη βελτίωση των δημόσιων χώρων, που ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και ανανεώνει τις τοπικές περιοχές. Συγκεντρώνει εργασίες δημόσιας συντήρησης, τις οποίες οι πολίτες μπορεί να υλοποιούν με αντάλλαγμα πίστωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοπικά καταστήματα και μπαρ. Μία ψηφιακή προσέγγιση έχει επίσης αναπτυχθεί από τη Ravenna (IT) για μία διαδικασία αστικής ανανέωσης σε γειτονιές. Συνδυάζοντας μία συνεργατική συλλογή δεδομένων, η ψηφιακή βιομηχανία υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία ιστοριών και την προώθηση. Έχει δείξει αυξημένη ενασχόληση στην ανάπτυξη της Darsena από μία εγκαταλελειμμένη αποβάθρα σε ένα ελκυστικό οικοσύστημα. Το δίκτυο μπορεί να εστιάσει στην υιοθέτηση τεχνολογικών και μεθοδολογικών διαδικασιών σε άλλες πόλεις. 

  Η Rennes (FR) έχει ασχοληθεί με το θέμα των ψηφιακών λύσεων διακυβέρνησης, σχεδιάζοντας ένα portal για τη χρήση και την επανάχρηση δεδομένων με εγγυημένη αρφάλεια και το ενδιαφέρον των δημοσίων υπηρεσιών. Το Interface  Reusable Urban Data είναι 100% ανοιχτού κώδικα και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από πόλεις. 

   

  Εργασία & δεξιότητες

   

  Η έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση σημαίνει ότι το προφίλ των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού σε μία πόλη πρέπει να υιοθετήσει και να αναπτύξει αυτές τις μεταβάσεις. Το Eindhoven (NL) αντιμετωπίζει ένα παράδοξο ότι, παρ' όλη την οικονομική ευμάρεια, υπάρχει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας χαμηλού άνθρακα. Το Platform4Work επανασχεδιάζει το εργασιακό ταξίδι, αναπτύσσει ένα "διαβατήριο δεξιοτήτων", καταστρώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και φέρνοντας τους εργαζόμενους και τους εργοδότες πιο κοντά. Το Aveiro (PT) θεωρεί τον εαυτό του ωςπεριοχή ψηφιακής καινοτομίας, αλλά έχει αντιμετωπίσει έλλειψη σε ψηφιακές δεξιότητες. Η πόλη δημιούργησε το πρώτο Tech City Living Lab για να ελκύει και να κρατάει τα ταλέντα μέσα από την εκπαίδευση STEAM, αντιμετωπίζοντας τοπικές προκλήσεις και από εκπαίδευση. Η Cuenca (ES) χρησιμοποιεί τη θέση της μέσα σε μία δασική περιοχή για να φτιάξει έναν καινοτόμο τομέα βιο-οικονομίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση, την έρευνα, και την επώαση των δασικών επιχειρήσεων. Το βραβευμένο μοντέλο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις με δάση ή με τομείς βιο-οικονομίας.  

   

  Πολιτισμός/κληρονομιά

   

  Οι πόλεις πρέπει να χρησιμοποιούν όλους τους διαθέσιμους πόρους για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους, είτε ψηφιακά,  είτε φυσικά ή πολιτιστικά. Στην Újbuda (HU), οι πλατφόρμες πολιτισμού και τεχνολογίας συνδυάζονται ώστε να δημιουργήσουν μία εμπνευσμένη διαχείριση πολιστικών πόρων για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Μαζί την ψηφιακή σφαίρα, ένας πολιτιστικός φορέας δημιουργήθηκε, ενσωματώνοντας τοπικές πολιτιστικές και τεχνολογικές καινοτομίες, παντρεύοντας την τοπική κοινωνία, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι πόλεις μπορούν να διερευνούν παρεμβάσεις χαμηλού κόστους όπως και μεγάλες επενδύσεις. Το Χαλάνδρι (EL) επικεντρώνεται σε ένα αρχαίο μνημείο – στην περίπτωση αυτή, το Hadrian Aqueduct – σαν όχημα για αστική ανάπτυξη και ανανέωση της ζωής των πολιτών. Χρησιμοποιώντας μία διατομεακή προσέγγιση, δημιουργεί τοπικά έργα και πολιτιστικά δρώμεναμε τις τοπικές κοινωνίας, αξιοποιώντας την τοπική ιστορία και βελτιώνοντας τη φροντίδα του νερού και των φυσικών πόρων. Μπορεί να υιοθετηθεί σε άλλες πόλεις με διαφορετικούς τύπους τοπικής κληρονομιάς, για να βελτιώσει την εμπιστοσύνη. Στο Tilburg (NL), η πόλη χρησιμοποιεί τον πολιτισμό ως μέσο για κοινωνικό μετασχηματισμό. Αναπτύσσοντας ένα ιστορικό οικοσύστημα σε μία υποβαθμισμένη περιοχή βοηθάει να γεφυρωθεί το χάσμα, και οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σε αυτή. Περισσότεροι από 3 000 νέοι έχουν προσεγγιστεί μέσα από 150 έργα, με θετικά αποτελέσματα στην υγεία, τη συμπεριφορά και τη δημόσια ασφάλεια. 

   

  Κοινωνική ένταξη

   

  Πολλές πόλεις χρησιμοποιούν καινοτόμες και συμμετοχικές προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Seraing (BE) χρησιμοποιεί ένα πειραματικό έργο για να αναζωογονήσει τους δημόσιους χώρους στο κέντρο της πόλης. Μία συμπεριληπτική διαδικασία αστικού σχεδιασμού και η εκπαίδευση των κατοίκων να επαναχρησιμοποιήσουν τους δημόσιους χώρους, κατέληξε σε συνεχιζόμενα αστικά έργα. Μία πιο προσαρμοσμένη προσέγγιση δοκιμάστηκε στο Landshut (DE) για να ξεπεράσει τον φαύλο κύκλο των μονογονεϊκών οικογενειών που δεν μπορούν να δουλέψουν λόγω έλλειψης φροντίδας παιδιών. Εστιάζοντας στα επαγγέλματα υγείας, τα οποία απαιτούν μεγάλα και ευέλικτα ωράρια εργασία, η πόλη ανέπτυξε μία νέα φόρμα ευέλικτης φροντίδας παιδιών. Οι μονογονείς εκπαιδεύονται στη φροντίδα των παιδιών για να προσέχουν τα παιδιά των εργαζομένων υγείας, σε ένα διασυνδεδεμένο κτήριο. Αυτό αποτελεί μία καινοτόμα προσέγγιση αντιμετώπισης έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων σε κάποια επαγγέλματα που πλήτει κυρίως τις γυναίκες. 

  Η Verona (IT) αντιμερωπίζει τη μοναξιά, που δημιουργήθηκε από την αλλαγή των δημογραφικών και μία διάβρωση των οικογενειακών δικτύων. Δημιουργώντας έναν ‘δείκτη μοναξιάς’ και ενεργοποιώντας τους πόρους της κοινωνίας με έναν συνδυαστικό τρόπο, στοχεύουν να προσδιορίσουν και να μειώσουν τα συμπτώματα της μοναξιάς και να αυξήσουν την ευημερία.  

  Οι Βρυξέλλες (BE) ασχολούνται με τον "πονοκέφαλο" της προσιτής κατοικίας που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες, μέσα από ένα Καταπίστευμα Κοινοτικής Γης. Διαχωρίζοντας την ιδιοκτησία της γης από την ιδιοκτησία του σπιτιού που έχει κατασκευαστεί σε αυτή, εστιάζεται η προσοχή σε αυτούς που συνήθως παραμελούνται: στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, στους ηλικιωμένους, στους άστεγους και στις ανύπαντρες γυναίκες. 

  Η Utrecht (NL) προτείνει να μοιραστεί την καινοτόμα προσέγγισή της στην υποδοχή και ενσωμάτωση των νεοφερμένων στην πόλη, ειδικά όσων αιτούνται ασύλου. Αναθεωρώντας πωςοι νεοφερμένοι στεγάζονται, ενσωματώνονται και εκπαιδεύονται, δημιουργούν σημαντικές συναντήσεις χωρίς τις ταμπέλες ‘πρόσφυγας’ ή ‘ντόπιος’. Η ευελιξία και εστίαση σε κέντρα υποδοχής  θα ενεργοποιήσει κάθε πόλη που λαμβάνει μέρος στο δίκτυο για την ανάπτυξη της δικής της εκδοχής διασύνδεσης των ντόπιων με τους νεοφερμένους.  

   

  Αστική ασφάλεια

   

  Η δημιουργία δημοσίων χώρων που είναι ασφαλέστεροι τη νύχτα είναι ένα θέμα για πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις. Δύο πόλεις προσφέρουν νέες προσεγγίσεις στην αστική ασφάλεια. Ο Πειραιάς (EL) έχει αναπτύξει ένα ολιστικό μοντέλο, καθιερώνοντας μία τοπική συνεργασία για την εγκληματική πρόληψη, μία πλατφόρμα online για την αντιμετώπιση φυσικών και διαδικτυακών απειλών, και χωρικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση και τον καλλωπισμό των ευπαθών κτηρίων. Το Τορίνο (IT) εστιάζει σε μία διεπσιστημονική προσέγγιση για τον χειρισμό των δημόσιων χώρων και τη βελτίωση της αντίληψης των κατοίκων σχετικά με την ασφάλεια τη νύχτα. Οι δράσεις για την ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού, με τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών, κάνουν τις γειτονιές πιο ζωντανές τα βράδυα. 

   

   

  Ποιο από όλα σας ταιριάζει?

   

  Αυτές οι πόλεις αναζητούν εταίρους για τη μεταφορά των πρακτικών και των καινοτομιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το partner search tool για να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να αναπτύξετε το δίκτυο μαζί σας. 

  Η σελίδα Get Involved έχει όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε αίτηση στα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας στο URBACT!

 • Innovation Transfer Networks: the search is on for project ideas

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Partner Search Tool - Innovation Transfer Networks
  19/01/2024

  URBACT’s call for Innovation Transfer Networks is open, and with it, the Partner Search Tool is ready to help cities develop European partnerships.  

  Articles
  An image of a a magnifying glass on a notebook, and above this the logo of the URBACT Innovation Transfer Networks.
  From urbact
  On

  URBACT’s call for Innovation Transfer Networks is open, and with it, the Partner Search Tool is updated and ready to help cities develop European partnerships. 

  Running until 20 March 2024, this call for networks is slightly different from other URBACT calls: the pool of available project ideas is based on Urban Innovative Actions projects carried out between 2016 and  2023 and only those cities can lead the transfer network. This is a unique opportunity to adapt a newly tested innovation to your city. 

  There are currently over 20 topics to choose from, covering urban poverty, migration, housing, security, renewable energy, land and air quality, culture and heritage, demographic change and digital transition. 

  We’ve taken a closer look at the pool of ideas, to help you identify the ones that could interest your city the most.

   

  Energy

   

  Energy poverty is a priority topic in many European cities, particularly as energy prices spiked following Russia’s ongoing war of aggression in Ukraine. Getafe (ES) has developed a new, data-driven model to identify and prevent energy poverty, collaborating across departments to identify hidden poverty. Targeted actions can then be carried out at the level of the individual, building or neighbourhood. Getafe showed that the approach was effective in reducing energy vulnerability. Does this sound like a tool your city could use? 

  Building on the participatory approach to energy transition, Leidel (BE) has put a local energy community in place, to provide affordable, renewable, locally-produced and autonomously managed electricity for citizens. RE/SOURCED builds on the momentum for clean energy across Europe, in line with the Clean Energy for all Europeans package. Its results are highly relevant for other cities putting circularity and citizens and the centre of the energy transition.

   

  Air/soil quality

   

  Cities looking to make advances in the quality of the air or the soil should look at three innovative actions in particular. Baia Mare (RO) proposes a revolutionary approach for reclaiming heavy metal-polluted land using plants and returning the land to the community. An adaptable dynamic platform and toolkit can help you determine the best use for the land. Two Italian cities have developed citizen-centric and data-led models to improve air quality. Ferrara (IT) has set up low-cost sensors and mobile air quality stations to map high emission zones and transform them into urban green forests. Portici (IT) also developed a widespread monitoring system based on citizen science, combined with educational activities and events to promote behavioural change.

   

  Digital tools

   

  Digital tools have been put to use in cities to support policy and decision-making in different domains. Vienna (AT) has developed ICT solutions to set new standards in building applications and planning permissions. The tool can be adapted to other permit processes in cities – making bureaucracy more efficient, more transparent and more cost effective. Heerlen (NL) has created an innovative digital platform to enhance public space, foster community engagement and revitalise local areas. It crowdsources public maintenance tasks, which citizens can carry out in return for credit that can be used in local shops and bars. A digital approach was also taken by Ravenna (IT) for an urban regeneration process in one neighbourhood, Darsena. Combining collaborative data collection, the digital infrastructure supports decision-making, storytelling and promotion. It has shown increased engagement in Darsena’s evolution from an abandoned dockland to an attractive urban ecosystem. The network could focus on adapting both the technological and methodological processes to other cities. 

  Rennes (FR) has taken on the issue of e-government solutions directly, designing a portal for the use and re-use of data while guaranteeing privacy and public service interests. The Reusable Urban Data Interface is 100% open source and ready to scale up to cities seeking to harness local data. 

   

  Jobs & skills

   

  The emphasis on green and digital transitions means that the skill profiles of the workforce in a city must adapt and evolve to these transitions. Eindhoven (NL) faces a paradox that, despite high economic growth, there is a significant shortage of qualified personnel, particularly in low-carbon technology development. The Platform4Work redesigns the employment journey, developing a ‘skills passport’, restructuring educational programmes and bringing employers and jobseekers closer together. Aveiro (PT) positions itself as a territory of digital innovation, but has faced severe shortages of digital skills. The city set up the first Tech City Living Lab to attract and retain talent through STEAM education, training, technology and addressing local challenges. Cuenca (ES) uses its specific location within a forest region to build an innovative bio-economy sector, combining training, research, and the incubation and acceleration of forest-related businesses. The award-winning model can be transferred to other EU cities with a forest or other niche bio-economy sector. 

   

  Culture/heritage

   

  Cities must use all of the resources available to them to improve citizens’ quality of life, whether digital, physical or cultural. In Újbuda (HU), culture and digital platforms were combined to create a bottom-up creative cultural resource management tool to strengthen social cohesion. Alongside the digital sphere, a physical cultural institution was created, integrating local cultural and technological initiatives, bringing together the local community, public and private sectors. Cities can explore low-budget interventions as well as major investments. Chalandri (EL) focused on an ancient monument – in their case, the Hadrian Aqueduct – as a vehicle for urban regeneration and revitalising community life. Using a cross-sectoral approach, it co-creates local projects and cultural events with communities, valorising local history and improving care of water and natural resources. It can be adapted to other cities with different types of local heritage, to build trust and nurture communities. In Tilburg (NL), the city uses culture as an agent for social transformation. Developing a cultural ecosystem in an ethnically mixed and disadvantaged area helps bridge the gap between those in the margins, and the public services they interact with. More than 3 000 young people were reached through 150 projects, with positive effects on health, behaviour and public safety. 

   

  Social inclusion

   

  Many cities are taking innovative and participatory approaches to tackling long-standing issues of social exclusion. Seraing (BE) takes on isolation and community-building through an experimental project to revitalise public spaces in the town centre. An inclusive urban planning process and training of local residents reinvented the spaces, resulting in ongoing civic projects. A more tailored approach was tested in Landshut (DE) to overcome the vicious cycle of single parents unable to work due to lack of childcare. Focusing on healthcare professions, which require long and flexible work hours, the city developed a new form of flexible childcare. Single parents receive training in childcare to look after the children of healthcare workers, in an interconnected building. This represents a novel approach to tackling the shortage of skilled workers in some professions that disproportionately affect women. 

  Verona (IT) is tackling loneliness, brought about by changing demographics and an erosion of family networks. By developing a ‘loneliness index’ and activating community resources in a combined approach, they aim to identify and reduce symptoms of loneliness for increased wellbeing.  

  Brussels (BE) is taking on the affordable housing headache that many citizens face through a co-housing project, developed within the framework of a Community Land Trust. By separating the ownership of the land from the ownership of the housing built on it, speculation is removed, and focus is put on ensuring accessible housing for those often neglected: low-income families, older people, homeless people, and single mothers. 

  Utrecht (NL) is proposing to share its innovative approach to the reception and integration of newcomers in the city, particularly asylum seekers. By revising completely how newcomers are housed, integrated and trained, they create meaningful encounters beyond the labels of ‘refugee’ or ‘local’. The flexibility and focus on the local immediate surroundings of reception centres will enable any city that joins the network to develop their own version which connects their locals and newcomers.  

   

  Urban security

   

  Making urban spaces safer at night is an issue for many European cities. We want to look at two cities offering new approaches to community-based urban security. Piraeus (EL) has developed an holistic model, establishing local collaboration for crime prevention, an online platform to assess physical and cyber threats, and spatial interventions to secure and beautify vulnerable buildings. Turin (IT) focuses on a multi-disciplinary approach to manage public spaces and improve residents’ perception of safety at night. Actions to boost the territorial potential, involving local communities, made neighbourhoods more liveable in the evening. 

   

   

  Which one is for you?

   

  These cities are looking for partners to transfer these practices and concrete innovation outputs. You can use the partner search tool to get in touch with any of the cities to find out more and develop your network together. 

  The Get Involved page has all you need to apply for the URBACT Innovation Transfer Networks!


   

   

   

   

 • Η αναθεώρηση του 2023 για το URBACT

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  08/01/2024

  Για το URBACT, ήταν μία χρονιά με νέα ξεκινήματα, με νέα δίκτυα, ανθρώπους, συνέργιες και εκδηλώσεις! 

  From urbact
  Off

  Πριν ξεκινήσει η νέα χρονιά με νέες προτεραιότητες, το URBACT κάνει ένα flash back στα σημεία που ανέβασαν το πρόγραμμα σε νέα θεματικά και γεωγραφικά επίπεδα.

   

  1. Το URBACT εγκρίνει τον πρώτο κύκλο Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων

   

  Συνολικά 254 εταίροι έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα URBACT IV, μετά από την έγκριση των 30 Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Οι νέοι δικαιούχοι αρχικά εκπροσωπούν μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεις ανάμεσα σε 28 Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι εταίροι έργου θα αναπτύξουν Σχέδια Δράσης για να αντιμετωπίσουν κοινές τοπικές προκλήσεις.  

  Δείτε  τα 30 δίκτυα των οποίων τα θέματα ποικίλλουν από σχέδια βιώσιμης κινητικότητας για αστικές και αγροτικές περιοχές, σε κλαμτικές δράσεις ψηφιακή συμπερίληψη, σε εργοστασιακή ανανέωση, ισότητα φύλων, πράσινη ανάπτυξη και δημόσιες προκηρύξεις.

   

  2. Το URBACT University καλωσορίζει την τάξη του 2023

   

  Στις 28-30 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε το URBACT University πραγματοποίηθηκε στο Malmö (Σουηδία). Η έκδοση 2023 σηματοδότησε την πρώτη φυσική συγκέντρωση 430 εταίρων από τα προσφάτως εγκεκριμένα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων.  

  Ακολουθώντας τα βήματα των προηγούμενων εκδόσεων, η εκδήλωση αυτής της χρονιάς προμήθευσε τους συμμετέχοντες με εργαλεία και καθοδήγηση για το πως θα καθορίσουν καλύτερα τις τοπικές τους προκλήσεις και θα οραματιστούν την αλλαγή με τη βοήθεια της αστικής κοινωνίας. Την 1η ημέρα, οι συμμετέχοντες γνώρισαν εργαλεία όπως το Δέντρο των Προβλημάτων και την Εφημερίδα του Μέλλοντος, μαζί με τη χαρτογράφηση των εμπλεκομέων και της ενεργοποίησης την 2η ημέρα, και ένα καινούργιο εργαλείο (ο Κανβάς Σχεδιασμού Δράσης) την 3η ημέρα

  Δείτε τα κυριότερα συμπεράσματα και παρακολουθήστε το video για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ποδηλατικού τουρ του Malmö! 

  Το URBACT University του 2023 ήταν ξεχωριστό, αλλά όχι το πρώτο στο είδος του. Βλέποντας το 2024, οι εθνικές εκδηλώσεις campus θα λάβουν χώρα για τους ωφελούμενους των δικτύων. 

  URBACT university days 3rd day

   

  3. Το URBACT "ενεργοποιείται" στο 1ο Ευρωπαϊκό City Lab

   

  Στις 23-24 Νοεμβρίου, το πρώτο Ευρωπαϊκό City Lab σε θέματα Ενεργειακής Μετάβασης έλαβε χώρα στη Viladecans (Ισπανία). Αυτή η θεματική εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκα από το URBACT και την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI), είναι μέρος ενός αριθμού από εργαστήρια που στοχεύουν να ενώσουν τους ενδιαφερόμενους σε τοπικό, εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο για να εμπλουτίσουν τη γνώση τους στις καλές πρακτικές που συνδέονται με αστικές προκλείσεις πάνω στην ενέργεια, την τροφή κ.ά. 

  Η εκδήλωση συγκέντρωσε ειδικούς και εκπροσώπους ενέργειας από Ευρωπαϊκές πόλεις. Η agenda των δύο ημερών είχε παρουσιάσεις από τον αντιδήμαρχο Viladecans, κο Jordi Mazon, εκπροσώπους απο το URBACT, το EUI, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενεργειακής Έρευνας καθώς και παρουσιάσεις σε πρακτικές εκμάθησης, ενεργειακών κοινοτήτων και διακυβέρνησης. Οι περιηγήσεις με τα πόδια ήταν το highlight του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας επισκέψεις στην εταιρεία ενέργειας του Vilawatt, σε δημοτικά κτίρια, τη δημοτική αγορά και το σχολείο Enxaneta. 

  Vilawatt

   

  Πώς τα Ευρωπαϊκά City Labs θα βοηθήσουν τις πόλεις να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις? Διαβάστε το άρθρο και σημειώστε τα επόμενα βήματα. Ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2024 στη Mouans-Sartoux (Γαλλία), το επόμενο Ευρωπαϊκό City Lab θα καλύψει τον ρόλο των πόλεων στις αλλαγές των συμπεριφορών  όσον αφορά στην παραγωγή και κατανάλωση τροφής. Μείνετε συντονισμένοι! 

   

  4. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής URBACT αναλαμβάνουν δράση 

   

  Η Μέθοδος URBACT σχετίζεται με την παροχή των πόλεων με εργαλεία και στήριξη για την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων. Δεν είναι έκπληξη ότι η γλώσσα μπορεί να είναι εμπόδιο σε αυτού του είδους διακρατικές ανταλλαγές.  

  Τον τελευταίο χρόνο, 25 Εθνικά Σημεία Επαφής URBACT (NUPs) έλαβαν δράση για να υποστηρίξουν τους τοπικούς εταίρους στις Ευρωπαϊκές πόλεις και, πολύ πρόσφατα, στην Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία κάτω από τον Μηχανισμό της Προ-Ενταξιακής Βοήθειας (IPA).  

  Φέτος, τα περισσότερα Εθνικά Σημεία Επαφής URBACT έχουν οριστεί να δράσουν ως Εθνικά Σημεία Επαφής για την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, δίνοντας μία κοινή γραμμή πληροφόρησης και για τα δύο προγράμματα στις αντίστοιχες χώρες.   

  Βρείτε το δικό σας NUP στο website URBACT ή ακολουθήστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  ‘@URBACT_GR_CY’ . 

   

  5. Η Γραμματεία URBACT καλωσορίζει νέα πρόσωπα 

   

  Αυτή τη χρονιά, όπως και κάθε χρονιά, η ομάδα του URBACT είναι εδώ για να υποστηρίξει τις πόλεις. Τώρα με 16 άτομα προσωπικό, η Γραμματεία δουλεύει ταχύτατα, ενώ η ομάδα συνεχώς μεγαλώνει! Βρείτε γνωστά πρόσωπα ή ανακαλύψτε καινούργια εδώ.  

  Σας ενδιαφέρει να είστε πρωτοπόροι στην αλλαγή για καλύτερες πόλεις? Δείτε τις τελευταίες ευκαιρίες για να μπείτε στην ομάδα του URBACT εδώ

  URBACT Secretariat group picture during the URBACT University Days in Malmö (Sweden)

   

   

  Το μέλλον καλεί…για περισσότερα δίκτυα URBACT! 

   

  Το 2024 έχει πολλές δραστηριότητες, με την πρώτη  να είναι η πρόκληση  του URBACT για Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs) που ανοίγει στις 10 Ιανουαρίου 2024. Μέσα από αυτά τα δίκτυα, πόλεις που έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από τις Αστικές Καινοτόμες Δράσει θα μοιραστούν τα καινοτόμα έργα τους με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και πόλεις από την Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.  

  Ενδιαφέρεστε να μεταφέρετε μία καινοτόμα πρακτική στην πόλη σας? Πάρτε μία γεύση από ότι αναμένεται και επισκεφτείτε το urbact.eu/get-involved στις 10 ιανουαρίου για να μάθετε περισσότερα. Τέλος, save the date για την πρώτη online παρουσίαση στις 16 Ιανουαρίου

  ITN call 2023

 • Το URBACT καλωσορίζει πόλεις από την Ουκρανία και τη Μολδαβία

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  United for Ukraine stand during the URBACT City Festival 2022 in Pantin (FR)
  08/01/2024

  Μετά από την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του URBACT και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή*, περισσότερες πόλεις είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα!

  Περίπτερο για την Ουκρανία στο URBACT City Festival του 2022 στο Pantin (Γαλλία)

  From urbact
  Off

  Εκτός από τα 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες Ελβετία και Νορβηγία και τις πέντε προ-Ενταξιακές χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία), πόλεις από την Ουκρανία και τη Μοδαβία θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα URBACT. Με κονδύλια από τον Μηχανισμό "Γειτονία, Ανάπτυξη και Διεθνής Συνεργασία (NDICI)", η αναθεωρημένη έκδοση του προγράμματος URBACT IV προβλέπει 2 εκατομμύρια EUR για τη συμμετοχή πόλεων που προέρχονται από αυτές τις δύο χώρες.

  Ξεκινώντας από την αρχή του 2024, πόλεις από την Ουκρανία και την Μολδαβία θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις URBACT, και να συμμετάσχουν σε δίκτυα URBACT. Η συμμετοχή σε ένα δίκτυο URBACT είναι μία μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και τελικά, τη βελτίωση των τοπικών πολιτικών. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και γεωγραφικής προσέγγισης για κάθε πρόσκληση URBACT εξειδικεύεται περαιτέρω στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο website όταν δημοσιεύονται οι προσκλήσεις για τα δίκτυα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των πόλεων από την Ουκρανία και τη Μολδαβία, το URBACT θα προτείνει ένα ειδικό σύνολο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και γνώσεων για τις πόλεις των δύο χωρών.

  Το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και οι πολιτικές έχουν σημαντική επίδραση στις αστικές περιοχές και στην υποστήριξη των πόλεων να αναπτύξουν τη δυναμική τους αποτελεί κύριο στόχο της Πολιτικής της Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτόν τον τομέα, το URBACT στοχεύει να στηρίξει τις πόλεις από την Ουκρανία και τη Μολδαβία να παίξουν σημαντικό ρόλο και να συμβάλλει στη διαδικασία ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • BeSecure-FeelSecure

  The BSFS project, implemented in Piraeus (Greece), aimed to enhance urban security and improve the perception of safety among citizens. It employs strategies and tools to link urban security stakeholders and facilitate collaboration in physical and cyber spaces.

   

  Key initiatives include establishing the Local Council for Crime Prevention (LCCP), creating the CURiM (Collaborative Urban Risk Management) digital platform for threat assessment, and implementing spatial and social interventions and activities based on crime prevention strategies, to increase resilience against crime.

   

  What SOLUTIONS did the Urban Innovative Action project offer?

   

  BSFS showcases a holistic and comprehensive approach to urban security. Central to this is the Local Council for Crime Prevention (LCCP), coordinating actions against petty crime and bolstering city resilience. The CURiM Digital Platform assesses physical and cyber threats, supporting informed decisions on crime prevention. Spatial interventions include enhancing playgrounds in degraded areas, beautifying vandalised properties, and targeted protection for vulnerable buildings, alongside new advanced policing equipment to enhance law enforcement capabilities. 

   

  Additionally, the establishment of the Victim Information Unit addresses post-incident needs with empathy and support. Community engagement is another pillar, with awareness sessions for students on bullying and cyber-threats, business training for market safety, and engagement events to knit community cohesion and safety together. This multifaceted approach effectively merges security enhancements with community development.  


  What DIFFERENCE has it made at local level?


  The BSFS initiative has significantly enhanced urban security, fostering a heightened sense of safety among citizens, as indicated by a 15% decrease in fear of crime in the pilot areas with respect to the baseline value. Improved collaboration between the municipality, police and local communities has led to informed decision-making in crime prevention and a 10% increase in the level of trust of citizens have in local authorities. LCCP has been established to develop the city’s crime prevention policies. A significant advancement is the Hellenic Police's acquisition of new vehicles, including four cars and two motorcycles, enhancing patrol effectiveness in Piraeus's most vulnerable regions.

   

  Moreover, the project has successfully transformed previously degraded areas into safer, more welcoming spaces, contributing to the overall uplift of the urban environment and reinforcing a collective sense of security and well-being. 


  What PARTICIPATORY APPROACHES have been put in place for the project?

   

  BSFS strategically engages local businesses and high school students through training and awareness sessions, focusing on critical issues like cyber-threats and urban safety. These initiatives empower participants, fostering a community-driven approach to safety. In its inclusive strategy, the Local Council for Crime Prevention incorporates diverse stakeholders, including police, municipal authorities, and experts. This collaboration ensures a comprehensive understanding of community needs and effective crime prevention. 

   

  The project also promotes citizen participation in urban security through the CURiM App. This platform enables residents to actively engage in security enhancement, reinforcing a sense of shared responsibility. A unique aspect of BSFS is the "MINECRAFT in Piraeus" initiative, a hybrid digital-real world game that engages younger demographics in urban planning and safety. This innovative approach makes urban security relatable and engaging for youth, encouraging their active involvement in shaping a safer community. Overall, BSFS’s multifaceted approach combines education, technology, and community involvement, reflecting its commitment to a resilient, inclusive, and secure urban environment in Piraeus.


  How does the project tackle different aspects with an INTEGRATED APPROACH?

   

  The BeSecure-FeelSecure project employs an integrated approach to enhance the city's economic, social, and environmental aspects. Economically, it engages local businesses in safety training, thereby protecting markets and making the city more inviting to both locals and visitors. This strategy strengthens the local economy by enhancing the safety of commercial areas and boosting tourism. 

   

  On the social front, BSFS focuses on improving citizen safety and reducing crime, crucial for social stability and cohesion. It fosters collaboration among diverse stakeholders, including businesses, authorities, and residents, ensuring their insights are incorporated into decision-making. This participatory model guarantees that interventions align with the community's collective needs, enhancing social inclusivity. 

   

  Environmentally, the project emphasises beautifying and maintaining public spaces, improving environmental aesthetics and sustainability. These efforts transform neglected areas into well-maintained, attractive spaces, fostering a sense of respect and value for public areas among residents. 

   

  BSFS’s holistic strategy not only boosts Piraeus’s security and appearance but also strengthens its social cohesion and economic resilience, promoting sustainable urban development.  


  Why should other European cities use the solution the project explored?


  BSFS presents a compelling model for urban security, making it an ideal framework for other European cities. Its holistic and adaptable nature ensures relevance across diverse urban contexts, providing a versatile solution to common urban security challenges.

   

  The project's integrated approach, encompassing multiple stakeholders, establishes a comprehensive model that addresses various facets of urban security. Crucially, the success of BSFS in Piraeus stands as a testament to its effectiveness and potential for replication. This proven track record demonstrates the project's ability to enhance urban security, making it a valuable template for other cities seeking to improve their security infrastructure and community well-being, thereby fostering a safer and more cohesive urban environment. 

   

  Polly Kleida
  Municipality of Piraeus
  168151
  0
  Are you a candidate Lead Partner looking for partners
  Yes
  Are you a potential Partner looking for a Lead Partner
  Yes
  Your job title
  Head of the european programmes department
  Institution website
  https://piraeus.gov.gr
  Urban security
  Holistic urban security governance framework