Geolocation
POINT (24.603189 56.879635)
 • Pievienojies tiešsaistes Kontaktu dibināšanas pasākumam tavai nākamajai pilsētu apmaiņai Eiropas Pilsētiniciatīvas ietvaros!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  Kā būtu iesākt 2024. gadu ar pamatīgu iedvesmas devu? Kā būtu, ja Tu dalītos ar savas pilsētas izaicinājumiem un atrastu tiem risinājumus, izmantojot dažādību un resursu bagātību, ko piedāvā Eiropa? 

  From urbact
  Off

  Pievienojies mums 11. martā, tiešsaistes pasākumā, kas:

  Izskaidros Pilsētu savstarpējo apmaiņu (City-to-city exchanges) piedāvājumu un arī plašākas Kapacitātes pilnveides iespējas, ko pilsētām piedāvā Eiropas Pilsētiniciatīva

  Dos iespēju dzirdēt stāstus no pilsētu praktiķiem kā Tu, kas jau izmantojuši šīs iespējas

  Veicinās partneru meklēšanu un tīklošanos to pilsētu vidū, kas plāno iesniegt pieteikumu Pilsētu savstarpējām apmaiņām (City-to-city exchanges).

  Kas ir Pilsētu savstarpējā apmaiņa (City-to-city exchange)? 

  Pilsētu savstarpējā apmaiņa notiek tad, kad viena pilsēta, kas ir saskārusies ar izaicinājumu ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā, sadarbojas ar citu pilsētu no ES dalībvalstīm, kurai ir pieredze un zināšanas šī izaicinājuma risināšanā. Visbiežāk šī apmaiņa notiek starp divām pilsētām, bet reizēm trešā pilsēta var iesaistīties, ja ir tāda nepieciešamība.

  Eiropas Pilsētiniciatīva nodrošina finansiālu atbalstu apmaiņas vizīšu īstenošanai, kā arī nozīmē ekspertu, kas var palīdzēt vizītes plānošanā un moderēšanā.

  Pieteikumi tiek izvērtēti ienākošā secībā, viena mēneša laikā no iesniegšanas brīža.

  Kāpēc tiešsaistes pasākums ar kontaktu dibināšanas uzsvaru?

  Vairumā gadījumā, Jūsu ideālā partnerpilsēta ar nepieciešamo ekspertīzi identificētajā izaicinājumā eksistē, bet to gluži vienkārši ir grūti atrast. Ar šī tiešsaistes pasākuma palīdzību, mēs mērķējam atbalstīt Jūs sadarbības pilsētu atrašanā, radot vietu, kur satikties.

  Aicinām reģistrēšanās laikā norādīt savas tematiskās vajadzības, lai varam šo informāciju izmantot, iepriekš sagrupējot Jūs pēc līdzīgām interesēm. Mērķis ir radīt situāciju, kurā pēc pasākuma Jums jau ir piemēroti sadarbības kontakti, ar kuriem sazināties.

  Pasākuma norises laiks ir pirmdiena, 11. marts, no plkst. 15:00 – 17:00 pēc Latvijas laika.

  Reģistrējies un apskati darba kārtību šeit.

  Ņem vērā, lai reģistrētos pasākumam, tev jābūt reģistrētam Eiropas Pilsētiniciatīvas mājas lapā!

  Uz tikšanos!

   

  Rakstu sagatavoja:

  Lana Radčenko

  lana.radcenko@varam.gov.lv

  Eiropas pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā

  VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departaments

   

 • Veiksmīgi aizvadīta URBACT IV programmas Informatīva diena par Inovāciju pārneses tīklu konkursu!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  2024. gada 25. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un URBACT Nacionālais kontaktpunkts Latvijā tiešsaistē organizēja URBACT IV programmas Informatīvo dienu. Pasākuma laikā dalībnieki tika informēti par URBACT IV programmas Inovāciju pārneses tīklu konkursu. Pasākumam reģistrējās ap 120 dalībnieku no dažādām pašvaldībām.

  Articles
  From urbact
  Off

  URBACT informatīvās dienas mērķis bija gan sniegt pilsētvides attīstības plānošanā iesaistītajiem speciālistiem informāciju par URBACT IV programmas aktuālo projektu konkursu Inovāciju pārneses tīkliem, gan iedvesmot Latvijas pašvaldības dalībai URBACT IV programmā.

  Informatīvās dienas pasākumu atklāja URBACT Nacionālā kontaktpunkta koordinatore Latvijā Anastasija Bizjajeva, kura informēja pasākuma dalībniekus par URBACT IV programmas aktualitātēm, Inovāciju pārneses tīklu konkursa nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un termiņiem.

  Prezentācija par Inovāciju pārneses tīklu konkursu ir pieejama šeit.

   

  Pasākuma laikā bija iespēja dzirdēt par Eiropas Pilsētiniciatīvas programmu un to aktuālajiem konkursiem.  Par iespējam pašvaldībām iesaistīties Eiropas Pilsētiniciatīvas programmā prezentēja Lana Radčenko, Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā.

  Prezentācija par Eiropas Pilsētiniciatīvas programmu un to aktuālajiem konkursiem ir pieejama šeit.

   

  Informatīvās dienas dalībniekiem bija iespēja arī dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no Latvijas pašvaldībām, kuri piedalījās iepriekšējā URBACT III programmas projektu konkursā un projektu aktivitāšu īstenošanā. Par Jelgavas novada pašvaldības pieredzi Playful Paradigm II projektā stāstīja Anita Škutāne, Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas vadītājas vietniece. 

  Prezentācija par Playful Paradigm II projekta pieredzi ir pieejama šeit.

   

  Inga Zeltiņa-Ušpele, Rēzeknes novada pašvaldības Projektu vadītāja, dalījās ar Volunteering Cities + projekta pieredzes stāstu un paveiktajām aktivitātēm.

  Prezentācija par Volunteering Cities + projekta pieredzi ir pieejama šeit.

   

  Pasākuma dalībnieki tika informēti arī par URBACT IV programmas projektu finansēšanas nosacījumiem un līdzfinansēšanas iespējām no valsts budžeta līdzekļiem. Par URBACT IV projektu finansēšanas nosacījumiem prezentēja VARAM Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte Agnese Dimante, bet par URBACT IV projektu līdzfinansēšanas iespējām – VARAM Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte Dita Ķikule.

  Prezentācija par URBACT IV programmas projektu finansēšanas nosacījumiem ir pieejama šeit.

  Prezentācija par URBACT IV programmas projektu līdzfinansēšanas iespējām no valsts budžeta līdzekļiem ir pieejama šeit.

   

  Projektu konkurss Rīcības plānošanas tīkliem norisinās no 2024. gada 10. janvāra līdz 2024. gada 20. martam. Vairāk informācijas par projekta konkursu URBACT mājaslapā: https://urbact.eu/get-involved

  Paldies visiem par aktīvu dalību, un ceram, ka drīzumā tiksimies URBACT pasaulē!

   

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ES Pilsētprogrammas vārdā lūdz pašvaldības iesaistīties pētījuma par zaļo infrastruktūru izstrādē!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  ES Pilsētprogrammas ietvaros aktīvi darbojas tematiskā partnerība “Greening Cities” jeb “Zaļākas pilsētas”, kura tuvāko 2 gadu laikā izstrādās darbības plānu, kas iezīmēs konkrētus pasākumus, lai atbalstītu Eiropas Savienības pašvaldības problēmu risināšanā, kas identificētas zaļās infrastruktūras jomā.

   

  From urbact
  Off

  Lai darbības plāns atbilstu visu valstu realitātēm, lūdzam atbildēt uz pētījuma jautājumiem, nodrošinot Latvijas viedokļa pārstāvniecību.

  Lai piekļūtu anketai, spiediet ŠEIT.

  Anketa ir angļu valodā, un tā balstīta 4 apakštēmās:

  - Finansējums;

  - Datu apkopošana un rādītāji;

  - Zaļās infrastruktūras praktiska ieviešana un dabā balstīti risinājumi  

  - Metodika zaļās infrastruktūras pieprasījuma mērīšanai vietējā mērogā. 

  Anketas mērķis ir apkopot informāciju, tajā skaitā izaicinājumus un labās prakses piemērus no nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa pārvaldes iestādēm. Šī informācija apgādās tematisko partnerību ar pašreizējiem datiem un ļaus izpētīt aktuālākās problēmas, izvirzot iespējamos uzlabojumus. Lai partnerība varētu izstrādāt un īstenot konkrētu darbības plānu, sniedzot priekšlikumus labākam regulējumam, finansējumam, kā arī labākai zināšanu un pieredzes apmaiņai zaļās infrastruktūras jautājumos, Jūsu ieguldījums, pieredze, ekspertīze un domas ir ļoti nepieciešamas.

  ES Pilsētprogrammas viens no galvenajiem īstenošanas mehānismiem ir partnerības, ko veido ap ES Pilsētprogrammā identificētajām ES mēroga prioritātēm, izpētot to aktuālākās problēmas un nākot klajā ar iespējamiem uzlabojumiem. Partnerību ietvarā jāizstrādā un jāīsteno konkrēts darbības plāns. Partnerības ir brīvprātīgas un tās veido pilsētas, ES dalībvalstis, Eiropas institūcijas, citas organizācijas un eksperti. Līdz šim ir tikušas izveidotas 18 partnerības par dažādām ES Pilsētprogrammas prioritātēm, no kurām 11 ir noslēgušās, 5 turpinās, bet 2 uzsāk savu darbu. Tās sniegušas priekšlikumus labākam likumdošanas ietvaram un finansējumam ES līmenī, kā arī vairojušas zināšanas attiecīgajos jautājumos.

  Lai uzzinātu vairāk par ES Pilsētprogrammas partnerību “Greening cities” (“Zaļākas pilsētas”), apmeklējiet tās mājaslapu.

  Lai iepazītos ar uzsaukumu par anketu angļu valodā, lasiet Eiropas pilsētiniciatīvas mājas lapā, ES Pilsētprogrammas sadaļā.

  Anketa (angļu valodā) pieejama - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GCSurveyUrbanAuthorities

  Termiņš anketas aizpildīšanai ir 2024. gada 31. janvāris.

   

  Informāciju sagatavoja:

  Lana Radčenko

  Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  67026926

  lana.radcenko@varam.gov.lv  

   
 • Piesakies Inovāciju pārneses tīklu konkursam no 2024. gada 10. janvāra līdz 20. martam!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  10/01/2024
  20/03/2024

  URBACT 2024. gada 10. janvārī atvēra konkursu Inovāciju pārneses tīkliem, kas ir izcila iespēja Eiropas pilsētām pārnest un pielāgot vietējam kontekstam inovatīvu projektu Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) prakses īstenošanai! 

  News
  From urbact
  Off

  Atklāj visu informāciju par konkursu (darba nolikumu, potenciālās vadošās partnerpilsētas, projektu idejas, kā arī info sesiju datumus) vietnē urbact.eu/get-involved.

  Tikmēr apskati infografiku, lai uzzinātu vairāk par Inovāciju pārneses tīkliem un to piedāvātajām iespējām!

 • Aicinām pieteikties URBACT IV programmas projektu konkursā Inovāciju pārneses tīkliem

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties URBACT IV starpreģionu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam projektu konkursā Inovāciju pārneses tīkliem.

  Projektu konkurss norisinās no 2024. gada 10. janvāra līdz 2024. gada 20. martam plkst. 15:00.

  From urbact
  Off

  Aktuālais konkurss ir paredzēts Inovācijas pārneses tīklu (Innovation Transfer Networks) izveidei - vadošās partnerpilsētas vadībā un vadošā eksperta pavadībā partneri strādās kopā, lai izstrādātu īpaši pielāgotu investīciju plānu inovācijas projekta īstenošanai. Konkursa rezultātā ir plānots izveidot 10 sadarbības tīklus, kas izstrādās investīciju plānus Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) prakses īstenošanai. Katru Inovāciju pārneses tīklu veidos 5–7 dažāda lieluma partnerpilsētas, kas nāks no visas ES un ievēros līdzsvaru starp dažāda veida reģioniem.

  Projektu konkursā katram Inovāciju pārneses tīklam tiks paredzēts budžets līdz 550 000 EUR, ar maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā no projekta attiecināmajiem izdevumiem.

  Programmas atbalstam var pieteikties organizācijas no visas Eiropas Savienības teritorijas, Norvēģijas, Šveices, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas un Serbijas.

  Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

  Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā.

  Projektu konkursa nosacījumi, saistītie dokumenti un cita noderīga informācija pieejama programmas mājaslapā.

  Programmas Apvienotais sekretariāts 2024. gada 16. janvārī, 23. janvārī, 6. februārī un 7. martā plāno organizēt informatīvus seminārus. Aicinām sekot līdzi informācijai programmas mājaslapā: https://urbact.eu/get-involved.

  Arī URBACT Nacionālais kontaktpunkts 2024. gada 25. janvārī plāno tiešsaistē organizēt informatīvo pasākumu finansējuma saņēmējiem Latvijā. Reģistrēties pasākumam šeit. Aicinām sekot līdzi informācijai URBACT Latvija sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/URBACTLatvija/ un https://twitter.com/URBACT_LV.

  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas Kopīgā Sekretariāta pārstāvjiem (e-pasts: itn@urbact.eu), kā arī programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā kontaktpersonu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Anastasiju Bizjajevu (anastasija.bizjajeva@varam.gov.lv; tālr.: 67026467).

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordināciju Latvijā, tai skaitā starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV īstenošanas koordināciju Latvijā.

 • Aicinām reģistrēties dalībai URBACT IV programmas informatīvajā dienā 2024. gada 25. janvārī!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  25/01/2024
  25/01/2024

  2024. gada 25. janvārī URBACT Nacionālais kontaktpunkts Latvijā organizē URBACT IV programmas Informatīvo dienu latviešu valodā tiešsaistē Zoom platformā!

   

  News
  From urbact
  Off

  Pasākuma mērķis ir sniegt pilsētvides attīstības plānošanā iesaistītajiem speciālistiem informāciju par URBACT IV programmas aktuālo projektu konkursu Inovāciju pārneses tīkliem. Projektu konkurss norisinās no 2024. gada 10. janvāra līdz 20. martam.

  Pasākuma darba kārtība:

  Laiks

  Apraksts

  Pārstāvis

  10:00 - 10:20

  Ievads, vispārīga informācija par URBACT IV un Eiropas Pilsētiniciatīvu (European Urban Initiative)

  URBACT un Eiropas pilsētiniciatīvas Nacionālie kontaktpunkti, VARAM

  10:20 - 10:50

  Informācija par projektu konkursu, pieteikšanās kārtību un termiņiem

  Jautājumi un atbildes

  URBACT Nacionālais kontaktpunkts, VARAM

  10:50 – 11:10

  Prezentācija par Eiropas Pilsētiniciatīvas aktuālajiem konkursiem 

  Jautājumi un atbildes

  Eiropas pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā, VARAM
  11:10-11:40 URBACT projektu piemēri no Jelgavas un Rēzeknes novada URBACT projektu pārstāvji

  11:40 – 12:00

  URBACT IV projektu finansēšanas nosacījumi un līdzfinansēšanas iespējas

  Jautājumi un atbildes

  Finanšu kontroles institūcija un Nacionālā atbildīgā iestāde, VARAM

   

  Aicinām reģistrēties pasākumam šeit

   

  Detalizētākā informācija par konkursu pieejama šeit

   

  Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar URBACT programmas Nacionālo kontaktpunktu Latvijā:

  Anastasija Bizjajeva (anastasija.bizjajeva@varam.gov.lv)

 • Iesniedz pieteikumu Eiropas Pilsētiniciatīvas pilsētu savstarpējām apmaiņām tad, kad esi gatavs!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  Pateicoties pilsētu pieaugošajai interesei un entuziasmam par Eiropas Pilsētiniciatīvas (European Urban Initiative) š.g. pavasarī izsludināto spēju celšanas programmu pilsētu savstarpējām apmaiņām (city-to-city exchanges), tika nolemts, ka konkurss, kurš, iespējams pamanījāt, noslēdzās 2023. gada 17. novembrī, tiek pagarināts bez iesniegšanas termiņa.

  From urbact
  Off

  Tas nozīmē, ka aicinām pašvaldības iepazīties ar Eiropas Pilsētiniciatīvas iespējām pilsētu apmaiņas jomā un tās izmantot, kā arī pabeigt savus iesāktos projektu pieteikumus un atgriezt kontaktu ar jau nodibinātajiem sadarbības partneriem Eiropas pilsētās tām pašvaldībām, kas bija uzsākušas darbu pie projektu sagatavošanas.

  Līdz š.g. 17. novembrim, Eiropas Pilsētiniciatīva kopā saņēma 43 pieteikumus, aptverot aptuveni 90 iesaistītas pilsētas. Iesaistīto pilsētu sadalījums pa valstīm attēlots zemāk esošajā diagrammā.

   

  Kā Pilsētu savstarpējās apmaiņas var palīdzēt?

  Pilsētu savstarpējās apmaiņas ir labs veids kā pielietot Eiropas pieredzi savas pilsētas stratēģijas izstrādē un aktualizēšanā. Pilsētu apmaiņu projekti ir bilaterāli pēc dabas, taču iesniedzēja pašvaldība var, ja nepieciešams, iesaistīt divas sadarbības pilsētas (neskaitot sevi) apmaiņas projektā. Turklāt projektā var paredzēt arī sadarbības pilsētu viesošanos Jūsu pašvaldībā, tādējādi veiksmīgi noslēdzot aktivitāšu ciklu un pilnībā integrējot iegūtās mācības pašvaldības nākotnes plānos.

  Neatkarīgi vai meklējiet piemērus stratēģijām, kas paredz efektīvāku datu apkopošanu un analīzi, vēlaties veiksmīgāk īstenot ieinteresēto pušu iesaisti aktivitātēs, šobrīd Jums ir aktuāla jaunākā pieeja tādās jomās kā transporta nozares dekarbonizācija vai bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un citi, ieskatīties citu Eiropas pilsētu praktiskā darbā var būt reizē gan pamācoši, gan iedvesmojoši.

  Konkursu raksturojoši aspekti:

  - Īsa, ērta un viegli aizpildāma pieteikuma anketa;

  - Pieteikumi tiek izvērtēti viena mēneša laikā pēc saņemšanas, rotācijas kārtībā;

  - Konkurss veltīts pilsētu pārvaldēm, bet arī citas iestādes var iesaistīties, ja nepieciešamība tiek pamatota;

  - Finansiāls atbalsts tiek nodrošināts vizītēm, kā arī Eiropas pilsētiniciatīvas sekretariāts Jūsu projektam var nozīmēt ekspertu moderatoru, lai atbalstītu projekta iesniedzēju vizītes plānošanā un aizvadīšanā visefektīvākajā veidā.

  Mēs esam šeit, lai Jums palīdzētu!

  1. Nule savu darbību uzsācis Eiropas Pilsētiniciatīvas (EUI) kontaktpunkts Latvijā. Kontaktpunkts turpmāk dalīsies ar informāciju, organizēs pasākumus un tīklošanos, iedrošināt pieteikties konkursos, un var palīdzēt arī ar sadarbības pilsētu atrašanu citās valstīs. Saziņai: Lana Radčenko, lana.radcenko@varam.gov.lv.

  2. Visa informācija par Pilsētu savstarpējām apmaiņām (City-to-city exchanges), tajā skaitā vadlīnijas un pieteikuma veidlapa, ir pieejama mājas lapā.

  3. Eiropas pilsētiniciatīvas pastāvīgais sekretariāts sniedz individuālas konsultācijas, kuras var pieteikt tiešsaistē šeit.

  4. 2024. gada sākumā tiks organizēts tiešsaistes partneru meklēšanas (matchmaking) pasākums, lai veicinātu jaunas sadarbības Eiropas pilsētu vidū. Aicinām jau savlaicīgi izveidot savas pilsētas profilu Eiropas pilsētiniciatīvas mājas lapā.

  5. Papildus informācija vai atbildes uz jautājumiem: Kontaktpunkts Latvijā - Lana Radčenko, lana.radcenko@varam.gov.lv, vai Kapacitātes celšanas nodaļa Eiropas pilsētiniciatīvas pastāvīgajā sekretariātā - capacitybuilding@urban-initiative.eu.

   

  Rakstu sagatavoja:

  Lana Radčenko

  lana.radcenko@varam.gov.lv

  Eiropas pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā

  VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departaments

   

 • Eiropas Pilsētiniciatīvas Inovatīvo Darbību konkurss noslēdzies ar 112 saņemtiem pieteikumiem

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  2023. gada oktobra beigās noslēdzās 2. Eiropas pilsētiniciatīvas Inovatīvo darbību konkurss, kurā tika saņemti 112 pieteikumi no 21 ES dalībvalsts, tajā skaitā 1 pieteikums no Latvijas. Šajā reizē konkurss bija veltīts trīs būtiskākajām tēmām: Zaļākas pilsētas, Ilgtspējīgs tūrisms un Talanta potenciāls sarūkošās pilsētās.

   

  News
  From urbact
  Off

  Kā redzams diagrammā zemāk, šajā konkursā aktīvākās iesniedzējvalstis bija Itālija, Portugāle, Spānija un Beļģija.

  Visu iesniegto pieteikumu apjoms aptver 137 pašvaldības, no kurām 75% ir mazas un vidējas pilsētas (mazāk kā 250 000 iedzīvotāju), tomēr būtiski ir atzīmēt, ka, lai arī konkursa nosacījumi paredz, ka tikai pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu virs 50 000 var pieteikt ideju, arī pašvaldības ar mazāku iedzīvotāju skaitu var iesaistīties kopā ar citu pašvaldību idejas realizēšanā un šajā konkursā 23% no visām iesaistītajām pilsētām ir tieši pilsētas ar iedzīvotāju skaitu zem 50 000 iedzīvotājiem.

  Vai Tava pašvaldība apsver gatavot pieteikumu nākamajā konkursā?

  Lielākā interese dalībvalstīm bijusi par Zaļāku pilsētu tēmu, tur saņemti 48% no visiem pieteikumiem. 29% tika iesniegti Ilgtspējīga tūrisma jomā, bet 23% Talanta potenciāla izmantošanā.

  Projektu pieteicēji projektos iesaistīja kopā 638 partneriestādes (vidēji 6 katrā projektā), kas darbosies kopā, lai īstenotu iecerēto inovatīvo risinājumu iesniedzējpašvaldībā (piemēram, universitātes, pašvaldību iestādes, biedrības, asociācijas, aģentūras, investori, privātā sektora iestādes u.c.). Turklāt vidēji viens projekts lūdza 4,4 milj. euro ERAF finansējuma. Šobrīd noris konkursā iesniegto projektu pieteikumu vērtēšana un atbalstīto projektu Pārneses partneru meklēšana, lai visi eksperimentālie risinājumi tiktu replicēti un pārnesti arī uz citām pašvaldībām visā Eiropā. Eiropas pilsētiniciatīvas kontaktpunkts pie iespējas arī sazināsies ar Latvijas pašvaldībām, aicinot būt atvērtiem iesaistīties apstiprinātos projektos kā Pārneses partneriem.

  Vairāk informācijas šeit

   

  Rakstu sagatavoja:

  Lana Radčenko

  lana.radcenko@varam.gov.lv

  Eiropas pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā

  VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departaments

   

 • PUMA – it is all about PEOPLE!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Project PUMA team full of energy to tackle mobility topics
  05/12/2023

  PUMA – Plans for Urban Mobility Actions is a project about how to plan and promote sustainable mobility in cities with different size and realities.

   

  Articles

  Project PUMA team full of energy to tackle mobility topics

   

  • Engaging with diverse stakeholders, including government entities, urban planners, transportation agencies, community groups, and residents, is crucial.
  • Gathering comprehensive data on current transportation systems, traffic patterns, environmental impact, and population demographics is essential. Analysing this data helps in making informed decisions and setting realistic goals for the development of sustainable mobility strategies.
  • Crafting a clear vision and strategic framework is fundamental. Defining goals, objectives, and target outcomes establishes the direction for our Integrated Action Plans, aligning it with broader city development plans and sustainability objectives.
  • Designing a document that integrates various modes of transportation—such as public transit, cycling infrastructure, pedestrian pathways, and innovative mobility solutions—creates a holistic and interconnected network that addresses diverse transportation needs.
  • Formulating policies and action plans based on the SUMP's vision and strategy is crucial. This step involves outlining specific measures, investments, and timelines needed to implement sustainable mobility solutions effectively.
  • Creating mechanisms for continuous monitoring and evaluation allows for adjustments and improvements to the strategy over time. This iterative process ensures that the plan remains responsive to changing circumstances, technological advancements, and evolving community needs.
  • Effective communication strategies are vital for engaging the public, raising awareness, and garnering support for planned initiatives. Transparent communication fosters community buy-in and encourages participation in sustainable urban mobility efforts.

   

  Navigating these steps with collaboration, innovation, and a commitment to sustainability will pave the way for the creation of robust, adaptable, and impactful Integrated Mobility Action Plans.

   

  Having confidence in the network's capability to achieve these goals is a crucial factor in the success of any project. The collective expertise, diverse perspectives, and shared commitment within the network create a strong foundation for success.

   

  Believing in the network's capacity not only fosters a positive mindset but also fuels motivation and determination among its members. When each individual involved trusts in the collective capabilities and works collaboratively towards the common goal of developing sustainable urban mobility solutions, remarkable progress can be achieved.

   

  Moreover, acknowledging and leveraging the strengths, experiences, and skills of the network's members will contribute significantly to overcoming challenges, fostering innovation, and ensuring the successful creation and implementation of our Integrated Mobility Action Plans. Confidence in the network's abilities serves as a driving force in navigating complexities, adapting to changes, and ultimately realizing a more sustainable and vibrant urban environment for communities.

   

  And I am absolutely sure that PUMA network has everything that is needed to achieve it all!

   

  Network
  From urbact
  Off

   

  The genesis of this ambitious initiative can be traced back to Aksels Ruperts from the Municipality of Liepaja in Latvia. Fuelled by a passion for international collaboration and a fervent desire to deepen his expertise in mobility solutions, Aksels embarked on a mission. His aspiration? To draft a compelling project proposal that would pave the way for Liepaja to craft an innovative Sustainable Urban Mobility Plan. In early 2023, Aksels took a significant stride by engaging in the call for proposals within the esteemed URBACT programme. Amidst fierce competition, with more than 25 applications pouring in from diverse European cities, the project garnered immense interest. But only nine projects could be selected.

   

   

  “At the end of the day it led to completed project partnership and a 67 page project application. Honestly, I was not 100% sure that the project would be approved, because at that time I had minimal project management experience and my expertise was in a different field. There is a saying that you have to be careful what you wish for, because wishes tend to come true. So on the afternoon of 31 May I received the news that the project has been approved and Liepaja will be the lead partner”, Aksels said.

   

  Project manager Aksels during kick-off meeting

   

  In the unfolding narrative of June 2023, commenced the captivating journey of a consortium comprising nine partners hailing from eight European nations.

   

  The ensemble of collaborators embarking on the ambitious PUMA project includes a diverse array of entities: the Liepaja City Municipality Administration and Dienvidkurzeme Municipality from Latvia; Public Institution “Žaliasis regionas” from Lithuania; Development Organisation of Municipality of Larissa – OLON SA from Greece; the University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences from the Republic of Croatia; Gdansk Roads and Green Areas Administration from Poland; Municipality of Cento from Italy; Viladecans City Council from Spain; and the Regional Development Agency of Northern Primorska ltd. from Slovenia.

   

  So what exactly is the PUMA project about?

   

  Urban areas face an ever-growing challenge: how to facilitate efficient, environmentally friendly, and accessible transportation for their residents while mitigating congestion and pollution. The aim of PUMA is to develop Integrated Mobility Action Plans based on the URBACT methodology and guidelines for developing Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs).

   

  SUMPs are visionary roadmaps that cities and regions adopt to revolutionize their transportation systems. They prioritize sustainability by integrating various modes of transit - such as walking, cycling, public transport, and innovative technologies - into cohesive networks. By placing emphasis on inclusivity, environmental impact, and efficiency, SUMPs aim to reshape urban landscapes, fostering healthier, more liveable communities while paving the way for a greener and more connected future.

   

  At its core, SUMP revolves around people. It's a comprehensive approach that prioritizes the needs and well-being of individuals within urban environments. SUMPs aim to create transportation systems that are accessible, safe, and convenient for all residents, regardless of their age, abilities, or socioeconomic status. By placing people at the centre, SUMPs focus on enhancing quality of life, promoting healthier lifestyles, and fostering social inclusion by ensuring that transportation options are not only sustainable but also user-friendly and equitable for everyone in the community.

   

  Creating living documents is crucial for the success and sustainability of any project. The primary aim is not just to produce static papers but to cultivate dynamic resources that evolve alongside the project's progress. These living documents serve as adaptable roadmaps, continuously updated to reflect changing circumstances, emerging insights, and evolving goals. By being alive, these documents remain relevant, responsive, and valuable tools for guiding decision-making processes, ensuring alignment with current trends, technologies, and community needs. Their dynamic nature fosters engagement, encourages collaboration, and enables stakeholders to contribute meaningfully, ultimately enhancing the project's effectiveness and longevity.

   

  Work during PUMA kick-off meeting

   

  Who are We and where are we today as a network?

   

  Liepaja, nestled in Latvia's western region of Kurzeme along the Baltic Sea, stands as the country's third-largest city, home to nearly 70,000 people. The city has made significant strides in reducing CO2 emissions by 46% since 2006. However, the transport sector has seen a concerning spike of 29% in greenhouse gas emissions, constituting over half of the total emissions. Efforts towards sustainable transportation in Liepaja include the introduction of low-floor trams, cycle paths, aånd a modern public transport payment system. Despite these initiatives, they fall short of meeting the ambitious EU climate goal of at least a 55% decrease in GHG emissions. The city's next major focus, as part of the "100 Climate Neutral and Smart Cities" mission, involves crafting an Integrated Mobility Action Plan alongside various infrastructure projects.

   

  Dienvidkurzeme, a newly formed municipality post a 2021 administrative territorial reform, closely collaborates with Liepaja. The region faces challenges in ensuring equal mobility opportunities for its residents. The lack of public transport connectivity outside urban centers forces many to rely on personal vehicles, highlighting the need for improved accessibility.

   

  In the Taurage region of Lithuania, represented by the Public Institution "Žaliasis regionas," efforts are directed toward curbing high private car usage. Initiatives include implementing a common e-ticket system, establishing new regional public transport routes, and acquiring electric buses. However, a comprehensive long-term strategy is imperative to achieve an efficient, popular, and climate-neutral public transport system in the region.

   

  Larissa, the capital of Greece's Thessaly region, boasts a diverse landscape hosting public organizations, educational institutions, and a bustling commercial infrastructure. The city stands as a pioneer in Greece, implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) and prioritizing bicycle/pedestrian connections for better urban accessibility.

   

  The Faculty of Transport and Traffic Sciences at the University of Zagreb holds a prestigious position in Croatia, engaging in national, regional, and international projects to address transportation challenges. The faculty emphasizes international collaboration for academic exchange and research initiatives.

   

  Gdansk, Poland's principal seaport, leads the charge in sustainable urban mobility policies. The city has introduced various initiatives aligned with the Sustainable Urban Mobility 2030 plan, focusing on modern, eco-friendly practices. Efforts are underway to prepare a regional SUMP for the Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area.

   

  Cento, situated amidst Italy's important cities, faces challenges stemming from heavy private car usage due to a lack of widespread public transportation. The municipality is aligning itself with European green initiatives, emphasizing an integrated and multidisciplinary approach to create a sustainable urban mobility system.

   

  Viladecans, part of the Barcelona Metropolitan Area, emphasizes aligning urban mobility strategies with international agendas such as the UN 2030 agenda. With mobility contributing to a significant portion of CO2 emissions, the city aims to update its mobility plan to achieve climate neutrality by 2030.

   

  Nova Gorica, Slovenia, strategically prioritizes sustainable mobility in its SUMP 2030 plan. The city focuses on reducing carbon footprints by enhancing transportation systems and addressing the needs of vulnerable populations, aiming for a more inclusive and sustainable urban landscape.

   

  Each partner brings forth a distinct and invaluable contribution—be it the rich academic expertise of the University of Zagreb, the pioneering endeavors in pedestrian zone implementation showcased by Larissa, the astute crafting of cycling policies exhibited by Gdansk, groundbreaking innovations in public transport witnessed in Taurages, the fervent commitment to green transformation activities exemplified by Viladecans, the dedicated involvement in advocating for equality among women and immigrants demonstrated by Cento, the adeptness in fostering international cooperation across various spheres shown by Nova Gorica, or the unwavering dedication towards creating resident-centric environments displayed by Liepaja and Dienvidkurzeme. Each partner city possesses a unique reservoir of knowledge, experiences, and initiatives that collectively enrich and bolster the collaborative efforts within the PUMA project, promising a wealth of shared insights and transformative advancements in urban mobility strategies. An intense period is behind us - the time of expert visits and the first international meeting. The first transnational meeting took place From 16th to 19th October in Liepāja and Grobiņa.

   

  The mood after the first meeting was fantastic and Lead partner Aksels summed it up as follows: “Now I am confident that the right partners have been selected. Each partner has its own positive and negative experiences to share, and a vision for transport development on local and broader level. I also hope that this project will help to introduce new planning methods, promote public participation in planning processes and a sense that we can all plan our city together.  At the end of the day, the abbreviation PUMA fits the essence of the project and mobility quite well. Mobility is not about something aggressive and predatory, but it is about how to deliver people and goods from A to B in a fast and accurate way”.

   

  Project partners working on Baseline study

   

  It was a meeting of people who believe in change, people committed to their work and proud of their cities and areas. Committed public administration workers are the backbone of effective governance and the driving force behind transformative change within communities.

   

  These dedicated individuals tirelessly strive to enhance the quality of life for residents by embracing innovative solutions, implementing forward-thinking policies, and actively engaging with the needs of the community. Whether they are urban planners, transportation engineers, policymakers, or public service personnel, their commitment shines through in their relentless pursuit of creating sustainable and inclusive urban environments. Their passion fuels the translation of visionary concepts like SUMPs into actionable strategies, fostering collaboration, innovation, and ultimately, the realization of thriving, accessible, and environmentally conscious cities for generations to come. Following numerous visits and extensive meetings, it is unequivocally evident that these individuals stand as the esteemed representatives of the partner cities within the ambit of the PUMA project.

   

  What lies ahead our network?

   

  As a project network embarks on creating Integrated Mobility Action Plans, several key elements lie ahead in the journey towards successful planning and implementation:

 • Jelgavas novada pašvaldība akcentē prasmju attīstīšanu sabiedrības digitālās plaisas mazināšanai

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  Laikā no 13. līdz 15. novembrim Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās URBACT IV programmas projekta “Digi-Inclusion” partneru darba sanāksmē, kuru organizēja projekta vadošais partneris - Mollet del Vallès pašvaldība Spānijā.

  From urbact
  Off

  Oficiāli darba kārtību atklāja Mollet del Valles pašvaldības priekšsēdētāja Mireija Dionisio un URBACT sekretariāta direktors Teofils Gherca, uzsverot projektā izvirzītos uzdevumus, digitālās atstumtības negatīvās sekas, piemēram, sociālo izolāciju, darba iespēju zaudēšanu un mazāk demokrātisku līdzdalību un vienlaikus arī digitālās plaisas* izaicinājumus Eiropā un vietēja līmeņa kontekstā partnervalstīs. Jāatzīmē, ka šī bija visu projektā iesaistīto 9 partneru pirmā klātienes darba sanāksme, kurā galvenais akcents tika veltīts projekta uzsākšanas un plānošanas jautājumiem, sastādot paredzamo projekta ceļa karti līdz 2025.gada beigām, vienojoties par turpmākajiem soļiem, atskaites punktiem un projekta vadības principiem partnerībā un lokālā līmenī.

  Darba sesijas vadīja tīkla eksperts Īens Grehems, kurš ar URBACT programmas rīkiem un metodēm palīdzēja partnerībai iezīmēt aktuālās problēmas, vajadzības un noformulēt vīziju rīcības plānam. Kopīgu diskusiju rezultātā, kas bija orientētas uz izaicinājumu apzināšanu un to pārvarēšanu, iezīmējās mērķis izveidot iekļaujošāku sabiedrību, kurā iedzīvotāji var vienlīdzīgi gūt labumu no digitālās pasaules piedāvātajām iespējām. Lai to panāktu, projekta partneri primāri identificēja faktorus, kas ir būtiski digitālās plaisas pārvarēšanai, piemēram, apmācība, brīvprātīgais darbs vai iedzīvotāju motivēšana un informēšana, lai nodrošinātu, ka mērķa grupas varētu atbilstoši lietot pieejamās digitālās iespējas.

  Partneri dalījās arī ar labo praksi digitalizācijas jomā. Mollet del Valles senioru nodaļa sniedza ieskatu brīvprātīgo programmā, ko koordinē pašvaldība. Sanāksmes ietvaros brīvprātīgais senioru pārstāvis Antonio Miravalls dalījās savā ļoti pozitīvajā pieredzē par šo iniciatīvu, pašam sākotnēji bez jebkādām pamatiemaņām (nemākot lasīt un rakstīt) un apgūstot zināšanas digitālajā jomā, vēlāk jau sistemātiski apmācot savus vienaudžus, bez maksas vadot nodarbības 13 klasēm 40 stundas nedēļā šādās tēmās – interneta lietošana, attēlu apstrāde, google dokumentu lietošana, Android/IOS sistēmas. Savukārt ar vēl vienu pozitīvo pieredzi par to, kā brīvprātīgie jaunieši iesaistās paaudžu digitālajā brīvprātīgajā darbā, dalījās Lepidas reģionālā aģentūra no Boloņas Itālijā. Jelgavas novada pašvaldība kā vienu no projekta uzdevumiem ir definējusi pilotprojekta īstenošanu neformālā apmācību jomā mūžizglītības kontekstā par digitālajiem jautājumiem. Tiesa, par saturu, vajadzībām un mērķa grupu vēl notiks diskusija nākamajās novada un ārējo ekspertu kopīgās darba sapulcēs, kas izrietēs no jomas un pašu mērķa grupu pārstāvju rekomendācijām.

  Esošais konteksts novada digitālās attīstības virzienā ir definējams kā izaicinājums. Digitālās plaisas samazināšana digitālās iekļaušanas virzienā un digitalizācijas risinājumos rada izaicinājumus vietējā un reģionālā līmenī, jo Latvija būtiski atpaliek digitālajās prasmēs, liels skaits profesiju kļūs digitālas vai automatizētas (līdz 2025. gadam līdz 50% strādājošo būs jāpārkvalificē); prasmju paradigma mainās uz nepārtrauktu mācīšanos un periodisku pārkvalifikāciju. Tāpat Latvijas rādītāji cilvēkkapitālā ir zem ES vidējā līmeņa, ieņemot 18. vietu starp 27 ES valstīm. Latvija ir tikai nedaudz zem ES vidējā līmeņa gan digitālo pamatprasmju, gan augstāko pamatprasmju ziņā. 51% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz pamata digitālās prasmes un 24% ir augstākas par pamata digitālajām prasmēm, salīdzinot ar attiecīgiem ES vidējiem rādītājiem 54% un 26%. Latvija, kurā 64% iedzīvotāju ir vismaz pamata digitālā satura veidošanas prasmes, ir tuvu ES vidējam rādītājam 66% (*Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (2022) — valstu sniegums digitalizācijā). Jāatzīmē, ka šajos rādītājos trūkst datu reģiona vai vietējā līmenī, kas būtu saistoši Jelgavas novadam.

  Realitātē digitalizācija ir valsts līmeņa politikas sastāvdaļa, taču pašvaldībās iztrūkst skaidri definēts digitalizācijas virziens plānošanas dokumentos, Jelgavas novada pašvaldība nav izņēmums. Integrētais rīcības plāns digitālajā iekļaušanā pats par sevi ir instruments, lai to mainītu, integrējot stratēģiskajā plānošanā ar precīziem nodomiem, soļiem un plānojamo finansējumu. Ar vietējās projekta darba grupas ieguldīto darbu tas ienesīs izpratni, pārliecību par tēmu un tās nozīmi vietējā attīstībā, jo daļai komandas ir jābūt politikas veidotājiem, jomas profesionāļiem un tehnoloģiju un pakalpojumu lietotājiem. Nākamā DIGI-INCLUSION tīkla starptautiskā sanāksme notiks 2024. gada aprīlī Portugāles pilsētā Torres Vedras, kas būs veltīta motivācijai apgūt digitālās prasmes, digitālās pieejamības jautājumiem no tehnoloģiskās un datu analīzes puses. Savukārt 2024.gada jūnijā plānota visu partneru vizīte Jelgavas novadā.

  *Digitālā plaisa ir nevienlīdzīga piekļuve digitālajām tehnoloģijām, informācijai, pakalpojumiem un informāciju tehnoloģiju pratības apmācībām, tā skar visas paaudzes un kopienas neatkarīgi no rases, dzimuma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, ekonomiskā statusa un fiziskām spējām.

  Vairāk par projektu šeit un "Digi-inclusion" sociālo mediju kontos:

  Linkedin

  Facebook