Trzy powody, by być razem z URBACT na World Urban Forum w Katowicach

W dniach 26-30 czerwca 2022 r. UN-HABITAT wraz z polskim Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Miastem Katowice organizuje 11. edycję Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum -WUF). Pod hasłem "Przekształcanie naszych miast, by zapewnić lepszą przyszłość" WUF ma na celu przedstawienie istniejących i przyszłych trendów, wyzwań i możliwości związanych z rozwojem miast.  

Są co najmniej trzy ważne powody, aby zarejestrować się jeszcze na WUF do 25 czerwca(link is external):

 

1. Można zainspirować się najnowszymi trendami miejskimi i dobrymi praktykami z miast UE.

Ministerstwo Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów przygotowały program Europejskiej Ścieżki poświęcony europejskiemu wymiarowi zrównoważonej urbanizacji i sprawiedliwej transformacji miast.

Wśród licznych sesji równoległych przedstawiamy Państwu wybrane propozycje:

 

28 czerwca:

11:30-13:00: "Kiedy działania lokalne spotykają się ze wsparciem krajowym", organizowana przez URBACT i miasto Tallinn w ramach Ścieżki Europejskiej

W sesji przedstawione zostaną miasta UE, takie jak Tallin (EE), Igława  

(CZ), Glasgow (UK) i Espoo (FI), które realizują SDG na poziomie lokalnym oraz będzie można się dowiedzieć jaki rodzaj wsparcia krajowego umożliwia im pomyślną realizację działań na rzecz bardziej sprawiedliwej i inkluzywnej przyszłości.

 

29 czerwca:

9:00-12:00: "Czym jest miasto równe pod względem płci i jak się nim stać", sesja szkoleniowa zorganizowana przez URBACT w ramach programu WUF.

Szkolenie rozpocznie się od pokazania przykładów nierówności i równości pod względem płci w miastach UE. Następnie zostanie przeprowadzony przegląd narzędzi i metod służących włączeniu problematyki płci do procesów zrównoważonego rozwoju miejskiego (w tym zamówień publicznych), a uczestnicy będą mogli przetestować jedno z narzędzi w ramach nauki z partnerami. Ostatecznym celem jest sprawienie, by uczestnicy, którzy wzięli udział w tej sesji przekazali tą wiedzę kolegom i wspólnie tworzyli swoją wizję równości płci na poziomie lokalnym.  

10:45 – 12:15: "Stojąc na barkach miast partnerskich: Zrównoważony Rozwój Miast i Partnerska Inicjatywa Miast". Sesja zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, na której będzie mowa o inspiracji programem URBACT przy tworzeniu PIM. Obecne będzie miasto Malbork, mające doświadczenie w obydwu programach. 

 

30 czerwca: 

10:45 – 12:00: Sesja URBACT na stoisku Związku Miast Polskich w sekcji F. SKupimy się na projektach z GLobal Goals for Cities oraz innych sieciach URBACT w Polsce. Będzie też mowa o nowej edycji programu URBACT, rozpoczynającego się na jesień.

Komisja Europejska również przygotowała serię wydarzeń w ramach specjalnego bloku tematycznego ścieżki europejskiej w programie WUF11.

Wydarzenia sesji 14 organizowane lub współorganizowane przez Komisję Europejską ma na celu podkreślenie podejścia UE do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w różnych wymiarach. Uzupełnią one inne sesje ścieżki europejskiej i obszary tematyczne, prezentując kluczowe priorytety wspierania miast i podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów miejskich w realizacji zielonej, cyfrowej i sprawiedliwej transformacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasad zrównoważonego rozwoju i wymogów dotyczących zintegrowanego rozwoju.

Wśród wydarzeń organizowanych przez Komisję Europejską i jej partnerów znajdują się sesje koncentrujące się na:

- kluczowych zasadach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, takich jak zaangażowanie obywateli,

- obszarach strategicznych, w tym spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, neutralności klimatycznej i innowacyjności, a także transformacji cyfrowej,

- narzędziach i metodach, 

- partnerstwach zewnętrznych.  

 

 

2. Można dowiedzieć się, co dzieje się w innych miastach poza UE i na innych kontynentach  

 

28 czerwca:  

14.30-16.00: Jak osiągnąć zrównoważony, inkluzywny i partycypacyjny rozwój miast? Wnioski z doświadczeń miast afrykańskich i europejskich, sesja sieciowa zorganizowana przez sieć ASTON i URBACT  

Sesja przedstawi, w jaki sposób miasta afrykańskie i unijne wykorzystały podejście partycypacyjne, zintegrowane i zorientowane na wyniki w projektowaniu swojej polityki lokalnej oraz jak eksperyment okazał się cennym instrumentem. Podejścia te mogą być stosowane w każdym mieście, małym i dużym, bez względu na położenie geograficzne.  

 

3. Sieć:

Zakłada się, że w 11. WUF weźmie udział 10 000 uczestników i gości reprezentujących władze krajowe, regionalne i lokalne, naukowców, liderów biznesu, liderów społeczności lokalnych i urbanistów.

Wiele organizacji przywita uczestników Forum na swoich stoiskach w "Urban Expo", czyli specjalnej przestrzeni wystawienniczej. Po dwóch latach ograniczeń w podróżowaniu wydarzenie to doskonała okazja, aby osobiście poznać potencjalnych partnerów do przyszłych naborów, projektów i wspólnych inicjatyw, a nawet odkryć istniejące lub nadchodzące możliwości ich finansowania.

Członkowie Sekretariatu URBACT będą obecni na stoisku URBACT w ramach Urban Expo, informując zainteresowanych o nowościach w programie URBACT IV oraz o kolejnym naborze dla Sieci Planowania Działań, który zostanie ogłoszony w październiku 2022 r. 

Submitted by aldoV on 23/06/2022