Вараждин, Хърватска, търси партньори

Edited on 09/11/2023

Възможност за двустранно сътрудничество по линия на Европейската градска инициатива

Хърватската община Вараждин търси партньори за включване в проект за двустранно сътрудничество по нарочната покана на Европейската градска инициатива. Крайният срок за подаване на предложения по нея е 17ти ноември.

Двустранното сътрудничество следва да се фокусира върху специфичен аспект при прилагането на устойчивото градско и местно развитие в рамките на Кохезионната политика. Целта му е да се подобрят способностите на кандидатите да решават местните проблеми чрез обмен на знания и споделяне на опит. 

Двустранното сътрудничество по Европейската градска инициатива (https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-c2c-exchanges) е възможност за краткосрочен обмен чрез взаимни посещения. Общината-кандидат може да заяви до три работни посещения в рамките на 5 месеца, ако счете че серия от подобни мероприятия е подходяща за обсъждане на изведения проблем пред местното развитие.  

Партньорите решават най-подходящия формат за посещенията – препоръчително е да се планират двустранни посещения в двете страни, като всяка визита може да е с продължителност от два до пет работни дни.

Заинтересованите наши общини следва да заявят интерес, като се свържат с Марко Ерцегович, съветник към Асоциацията на градовете в Република Хърватска, marko@udruga-gradova.hr

Submitted by psimeon on 09/11/2023