Vuoden 2023 APN-hakuun osallistui 14 kaupunkia Suomesta

Edited on 09/05/2023

Aerial photo of Rovaniemi

Maaliskuussa 2023 päättynyt URBACT IV -ohjelman ensimmäinen hankehaku kokosi 52 APN-verkostohakemusta. Joka neljännessä hakemuksessa – eli neljässätoista niistä – oli mukana suomalainen hakija. Kaikkiaan hakemuksiin osallistui 482 hankepartneria 30 Euroopan maasta.

Toteutukseen etenevät APN-hankkeet valitaan toukokuussa 2023. Valitut hankkeet aloittavat työnsä hetimmiten valintapäätöksen jälkeen, ja hankkeiden työ jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. URBACT IV -ohjelman toinen APN-hakukierros toteutetaan näillä näkymin keväällä 2026.

URBACT IV -ohjelman seuraava hankehaku koskee ns. Innovation Transfer -verkostoja, ja se tapahtuu alkuvuodesta 2024. Haun aiheina ovat Urban Innovation Actions (UIA) -hankkeissa kehitetyt kaupunkialueiden kestävää kehitystä tukevat toimenpiteet (ks. https://www.uia-initiative.eu/en). URBACTin Innovation Transfer -verkostohankkeet kohdistuvat ko. UIA-toimenpiteiden toteutusta tukevien investointisuunnitelmien laatimiseen.

Vuoden 2023 APN-hakukierroksen keskeiset tiedot sisältävä infograafi avautuu tästä.

Submitted by petri.kahila@uef.fi on 09/05/2023
author image

petri.kahila@uef.fi

See all articles