NUP country

 • ""

  INFO DAN POVODOM POZIVA ZA KREIRANjE MREŽA ZA PRENOS INOVACIJA

  Info Dan u Evropskoj kući, u Podgorici 7. februara! 

  Borka Ljeskovic

  See more
 • ""

  Prijavite se na poziv za mreže prenosa inovacija od 10. januara do 20. marta 2024!

  URBACT je 10. januara 2024. objavio poziv za mreže za prenos inovacija, što predstavlja izvanrednu priliku za evropske gradove da prenesu i prilagode svom lokalnom kontekstu inovativni projekat završen u okviru Urbanih inovativnih akcija.

  Borka Ljeskovic

  See more