NUP country

 • Výzva APN v ČR

  Víte, co spojuje Žďár nad Sázavou, Ostravu nebo Broumov? Zapojení do první výzvy programu URBACT IV!

  URBACT letos v lednu vyhlásil svou první výzvu v tomto programovém období. Jaký zájem výzva vzbudila u českých měst?

  Markéta Horská

  See more
 • data

  Kde získat chytrá data pro regionální rozvoj?

  Ve společnosti roste množství dat, zvyšuje se tedy potřeba je sbírat cíleně a výběrově, ale zároveň využívat již existující datové zdroje a propojovat je navzájem.

  Markéta Horská

  See more
 • Plzeňské děti dokazují, že hudba spojuje napříč městy, státy, národy i etniky

  Město Plzeň se v loňském roce rozhodlo využít hudbu jako nástroj sociální změny a v rámci OP URBACT III se společně s dalšími šesti městy zapojilo do Česko-slovenské iniciativy pro přenos dobré praxe OnStage, která je zaměřena na inkluzi sociálně znevýhodněných dětí prostřednictvím performativních umění, především skupinové výuky hudby.

  O své zkušenosti s projektem a jeho přínosem pro žáky i školu samotnou se s námi podělil Vlastimil Šiška, ředitel 16. ZŠ a MŠ Plzeň, který je vzácným příkladem osvíceného lídra a pedagoga, který dokazuje, že kreativní formy vzdělávání mají potenciál významně ovlivnit budoucnost žáků a podobu naší společnosti.

  Markéta Horská

  See more
 • Broumov odstartoval díky tanci sociální změnu ve městě

  Díky Česko-slovenské iniciativě pro přenos dobré praxe OnStage, která je realizována v rámci OP URBACT III, chce Broumov podpořit integraci a dát příležitost sociálně znevýhodněným osobám, aby mohly participovat na veřejném životě a kultuře. Cílem je podpořit budování soudržnosti a dobrých sousedství. Vizí města je projekt, který vytvoří bezpečný prostor pro setkávání a spolupráci různých subjektů a institucí, v jehož rámci vzniknou volnočasové kroužky pro děti bez rozdílu, kde se bude učit nejen performativní umění, ale také se budou budovat zdravé vztahy mezi dětmi i rodinami těchto dětí. Přínos projektu pro město, pro děti i realizační tým nám popsala koordinátorka projektu, Pavla Jenková.

  Markéta Horská

  See more