Digitalt infomöte 3 maj: Investeringar och Kunskapsöverföring för Hållbar Stadsutveckling

Edited on 27/06/2024

Infomöte hållbar stadsutveckling

Välkommen på digitalt informationsmöte om tre aktuella utlysningar inom URBACT och European Urban Initiative! Utlysningarna handlar om insatser för hållbar urban utveckling och ett gemensamt tema är kunskapsöverföring mellan städer. 

De aktuella utlysningarna handlar om Good Practices, Innovative Actions och City-to-City Exchanges. 

Den 3 maj kl. 9-11 kommer Tillväxtverket arrangera en informationsträff där vi berättar mer. Det ges tillfälle att ställa frågor och höra om erfarenheter från städer som redan deltar i URBACT och EUI. Här kan du anmäla dig: Anmälan digitalt infomöte  

Good Practices
URBACT har en utlysning öppen för Good Practices den 15 april till 30 juni 2024. I utlysningen efterfrågas good practices inom hållbar stadsutveckling som har testats och gett positiva effekter lokalt, som är deltagande och integrerade, relevanta för EU och har potential att överföras till andra städer.

De good practices som har valts ut kommer överföras till andra europeiska städer genom nätverk som beviljas i utlysningen för Transfer Networks april till juni 2025.

För mer information, besök URBACTs europeiska hemsida 
 
Innovative Actions
EUIs utlysning för Innovative Actions lanseras i maj 2024 och är öppen till oktober 2024. Varje projekt kan få upp till 5 millioner euro i finansiering från EUI under en projekttid på högst 3,5 år. Utlysningen riktar sig till innovativa projekt med fokus på energiomställning och teknik i städer.  

Energiomställning
EUI syftar till att stödja testning av överförbara och skalbara innovativa lösningar i verkliga miljöer för ekonomiskt lönsamma, smartare och mer integrerade lokala energinätverk.
 

Teknik i städer
EUI syftar till att stödja testning av innovativa lösningar som drivs av ny teknik i verkliga miljöer för bättre tjänster till medborgarna och/eller för att öka lokala myndigheters kapacitet att erbjuda dessa tjänster.

Mer information finns här Third Call for Proposals EUI - Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu)

City to City
Denna utlysning har varit så populär att EUI har gjort om den till en permanent öppen utlysning. Kommuner får möjlighet att utbyta kunskap med en annan europeisk kommun inom områden kopplade till hållbara städer och samhällen. Städerna får finansiering för att besöka varandra och fördjupa sig i varandras erfarenheter. Det kan vara utmaningar där ni vill lära av andra men också områden där ni känner att ni har bra exempel som ni gärna delar med er av. Kanske detta kan hjälpa din kommun att komma framåt i en utmaning ni står inför?

Det finns redan nu en pågående matchning mellan städer och olika teman. För att se denna kan ni skapa ett konto på Portico. Där går att läsa om vilka utmaningar städer i Europa söker samarbete inom. 

Ansökningar tas emot löpande och man kan skicka in en intresseanmälan här.

För mer information, besök EUIs europeiska hemsida

Submitted by Lovisa Petersson on 15/04/2024
author image

Lovisa Petersson

See all articles