Готови за Фестивала на Програма УРБАКТ 2022!

Edited on 27/05/2022

Какво да очакваме на най-голямото събитие по програмата тази година!?

Готови за Фестивала на Програма УРБАКТ 2022!

Ами Лабариере, Секретариат УРБАКТ

Политици и експерти от градове и общини от целия Европейски съюз се готвят за участие във Фестивала на Програма УРБАКТ, 14-16 юни 2022 г. в Пантен, Голям Париж. Участниците ще „открият“ новата програма УРБАКТ IV, насочена към устойчивото и интегрирано местно развитие, ще открият нови партньори и ще търсят удачни начини за справяне с предизвикателствата на промените в климата и дигиталната революция.

Събирайки над 70 говорители Фестивалът ще ни зарадва с успехите на партньорските мрежи, с обмена на добри практики и с налагането/тестването на новаторски решения с местните общности. В действителност половината от 450-те участници от над 240 общини са взели участие в последния кръг партньорски мрежи за съвместно планиране, финансирани по програмата.

Фестивалният „комплекс“ е бивша железопътна гара, реновирана за целите на общностния живот и ще предложи въглеродно-неутрално събитие в унисон с целите на Френското председателство на Съвета на ЕС.

„Присъственият Фестивал е чудесна възможност колегите от европейските местни власти отново да се видят очи-в-очи и да споделят искрено своя опит от отминалите две „затворнически“ години“ – казва Нуала Морган, директор на департамента по Комуникации и трансфер на знания. „Имаме богата програма от сесии и с нетърпение очакваме дебатите как общини и градове се готвят за новите предизвикателства.“

Програмата и линковете за събитията са на адрес: https://2022cityfestival.urbact.eu/programme

Фестивалът наистина включва разнообразни дебати, посещения на място, търсене на партньори и дори дигитален хакатлон. Много от сесиите ще се предават и онлайн, давайки шанс на колегите, които не могат да пътуват. Какво да очакваме най-вече?

1. Вдъхновяващи хора

Динамични говорители от целия ЕС ще споделят своя опит, експертиза и научените уроци от първа ръка. По основната тема „Зелените градове“ политици и експерти ще обсъдят промените в климата, енергийния преход и кръговата икономика. Дебатите по „Сплотените градове и общности“ ще покрият грижата за останалите без покрив, за „включващото“ и интегрирано правене на политика, както и достъпа до култура за всички.

2. Умозрения по най-належащите задачи пред европейските общности

Сесиите в този панел ще дадат шанс на политици и специалисти от общините по основните теми на събитието:

- Градовете начело на борбата с измененията в климата, 14 юни (18.30 ч. централно европейско време)

- Дигиталната революция работи в полза на градове и общини, 15 юни (9.20 ч.)

- Как равенството на половете създава устойчиви градове (Как е у нас, в БГ-то: Жената с едната ръка носи от пазара торбата, с другата влачи децата, а на гърба си - носи мъжа си, с неговата жалка заплата … ), 15 юни (17.15 ч.)

И трите панела ще бъдат предавани на живо в интернет.

3. Как (да) приемаме бежанци от Украйна

Какви организационни и структурни проблеми решиха нашите общини, за да приемат бежанци от Украйна? Въз основа на примери от Източна Европа, от местните власти на първа линия, дискусиите ще се фокусират върху незабавните мерки като организация по посрещане, настаняване, изхранване и пр. базисни услуги.

4. Посещения на място в Голямата Парижка метрополия

Сутринта на 16 юни участниците по групи ще се разпръснат в различни посоки, за да открият скрития Голям Париж…

„Откриваме Голям Париж“ с мрежата на УРБАКТ „RiConnect“

Домакин на вълнуващото посещение е администрацията на регион „Голям Париж“. То включва няколко места, отличени по съревнованието „Откриване и преобразяване на града“ по отношение подобряване на връзките с околните селски райони, подобряване на транспортната свързаност, възможностите за пешеходците и велосипедистите, икономическата диверсификация и качеството на живот. Партньорите ще обсъдят интегрираните планове за развитие на съответните райони, създадени по линия на мрежата „RiConnect“ и ще поставят ударение върху сътрудничеството на всички нива.

Вторично използване на строителни материали по проекта „Кръговрат на Земята“, финансиран от Инициативата на ЕС за градски иновации (Urban Innovation Action)

В район Севран този проект насърчава вторичното оползотворяване на тонове „отпадни“ земни маси, получени вследствие големи строителни начинания в т.г. изграждането на градската железница в Голям Париж.

Други местни открития

Посещенията на място включват и други интересни обекти, в т.ч. Еко-селището Сен Дени, управлявано със съдействието на местната общност.

5. Официално представяне на Програма URBACT IV!

Представители на Европейската комисия, Комитета на регионите и на Управляващия орган на УРБАКТ ще представят ключовите аспекти на новата регионална политика на Съюза. В рамките на сесията ще се разкрият и подробностите по прилагане на новата Програма URBACT IV.

Панелът ще бъде предаван на живо в интернет.

6. Намиране на партньори

Последната следобедна сесия е предназначена за работа в мрежа и намиране на партньори. Участниците ще получат съдържателна информация за това какво е да си участник, партньор и водеща институция в управлението на мрежите по УРБАКТ. Ще се обсъдят и подходите за интегрирано и партньорско правене на политика със съдействието на местните общности.

През цялото време ще функционира и изложбеното пространство, което ще позволи на участниците да се свържат с ключовите ни партньори от Инициативата на ЕС за градски иновации, със Съвета на Европейската банка за развитие, с Комисията на европейските общини и региони, с „Френската връзка“ – Националната агенция за равенство на териториите и с Управляващия орган на Програма УРБАКТ. Винаги има възможност за намиране на нови източници на финансиране и полезни връзки.

Във фестивала ще се включат и представители на българските общини, включени в последния кръг мрежи за планиране – Столична, Габрово, Велики Преслав, Разлог, Враца и Девин – както и от нашето звено за контакт по програмата.

Напред към УРБАКТ IV!

Submitted by psimeon on 27/05/2022