Gradovi energično u borbi protiv klimatskih promjena

Edited on 08/04/2024

Viladecans (ES)

© Gradsko vijeće Viladecansa

Otkrijte kako grad Viladecans inovativno upravlja energetskom tranzicijom za manje gradove

Razmislite o ovome: trenutno je oko 35% zgrada u EU starije od 50 godina. Riječ je o zgradama iz vremena Hladnog rata, ere floppy disketa, prve video igrice Pong, mobitela velikih poput cipela, teških kilogram ili više - dakle, iz davnih vremena. Te su stare zgrade odgovorne za 40% potrošnje energije u EU i 36% emisija CO2, pri čemu ove starije zgrade troše najmanje pet puta više od novih te do 60 litara loživog ulja godišnje. Poboljšanjem energetske učinkovitosti zgrada ukupna potrošnja energije u EU može se smanjiti za 5-6%, a emisije CO2 za oko 5%.

Čini se da bi vezano za ovu problematiku veliki gradovi trebali biti predvodnici u inovacijama. Oni, uostalom, imaju najveću koncentraciju zgrada i emisija CO2, zar ne? Iako u tome ima istine, za grad Viladecans (Španjolska) problem nije samo u inovacijama za energetsku učinkovitost - bez obzira na veličinu grada. Radi se o inovacijama u upravljanju, o promjeni načina razmišljanja, a to je nešto u čemu se gradovi srednje veličine poput Viladecansa mogu pokazati kao faktori promjene u Europi, pa bi ostatak svijeta trebao na njih obratiti pažnju. Ovaj je grad živi dokaz kako društvene inovacije malih razmjera postižu globalne ciljeve.

Ciljana ekološka tranzicija Europske komisije znači da se promjena ponašanja neizbježno mora dogoditi - promjena u ljudima i procesima u društveno-političkom sustavu i u načinu na koji dobavljači, potrošači i javni akteri nude energetska rješenja. U tom smislu integracija je sudjelovanje i aktivno uključivanje poslovnog sektora, institucija gradske uprave, škola, istraživačkih centara, sveučilišta, a ponajviše građana, posebno onih koji osjećaju ekonomski pritisak visokih troškova energije. Kako započeti? Viladecans nam daje smjeli prijedlog pod nazivom VILAWATT.

vd

Započet 2016. uz europsko financiranje kao Urban Innovative Action (UIA), VILAWATT je inovativno javno-privatno-građansko partnerstvo za upravljanje energijom na lokalnoj razini, gdje participativni proces uključuje i vlasnike zgrada i arhitekte zgrada. Njegov je opći cilj potaknuti promjenu u razmišljanju građana o energiji, osnažiti i motivirati građane da imaju aktivnu ulogu koja vodi do dubokih promjena u stavovima i procesima energetske obnove. VILAWATT čine gradsko vijeće Viladecansa, šire gradsko područje Barcelone te dvije udruge, udruga građana za energetsku tranziciju te udruga poduzetnika i trgovaca za energetsku tranziciju.

VILAWATT i njegovo javno-privatno-građansko partnerstvo temelji se na ideji da energija nije luksuzna roba, već osnovna potreba te da je dužnost lokalne uprave osigurati građanima da se inovacija u energetskoj autonomiji i upravljanju temelji na otvorenosti, transparentnosti i povjerenju. Ključni su im saveznici stoga ljudi i korisnici energije te ljudi koji se nalaze u područjima energetskog siromaštva, a ključni alati za to su podizanje svijesti i rad u zajednici. Iako je tehnički VILAWATT projekt vezan za energetsku tranziciju, njegove akcije nadilaze elektroenergetsku mrežu i pitanja isplativosti energetskog tržišta. Radi se o društvenoj inovaciji koja potiče samorefleksiju i rezultira preventivnim mjerama u korist veće učinkovitosti i protiv energetskih podjela u društvu.

vd1

Evo malo više konteksta o tome kako je "lokalno" postalo "glokalno", zahvaljujući motiviranom i hrabrom vodstvu koje je pokrenulo takav proces. Viladecans, grad na jugu okruga Baix Llobregat, nalazi se u blizini Barcelone i dio je šireg gradskog područja Barcelone. Gusto naseljen sa 67.197 stanovnika (2020.) na području od samo 20,4 km2, njegov urbani razvoj obilježili su veliki valovi useljavanja i industrijalizacije u 20. stoljeću -  najprije u 20-ima, a potom ponovno u 60-ima i 70-ima - što ne samo da je transformiralo mali agrarni grad u grad industrije i uslužnih djelatnosti, već je i dovelo do izgradnje zgrada u novim i rubnim četvrtima.

Ovako je Jordi Mazón, zamjenik gradonačelnika zadužen za ekološku tranziciju i voditelj projekta VILAWATT, sročio dualnost dugoročnog energetskog izazova za grad: "Upravljanje energijom dio je problema i dio rješenja". No, kao što i Mazón shvaća, "najveća je snaga projekta VILAWATT stvaranje čvrste strukture, javno-privatno-građanskog konzorcija, koji upravlja energijom na drugačiji način i vodi ka promjeni energetskog modela. Viladecans je u vrlo dobroj poziciji da postane samodostatna energetska zajednica i krene prema postizanju ugljične neutralnosti do 2050.

Taj put prema ugljičnoj neutralnosti dijeli smjer s drugim ciljevima u Viladecansu, u Europi i u svijetu. Kao potpisnik Sporazuma gradonačelnika, Viladecans, sa svojim Akcijskim planom za održivu energiju koji se provodi od 2009. - i koji je 2017. ažuriran kao Akcijski plan za održivu energiju i klimu (eng.SECAP) - slijedi ciljeve koje su postavili Ujedinjeni narodi i Urbana agenda Europske komisije te je u svoju strategiju za 2030. godinu, pored inovacija u obrazovanju, otpornosti grada i kvalitete života,  kao jednu od prioritetnih osi uključio i ekološku tranziciju.

Viladecans je također vodio i ambiciozni pilot projekt VILAWATT Transfer Mechanism. Ova je mreža trajala od ožujka 2021. do rujna 2022., nastojeći znanje koje je stekla tijekom četiri godine u sklopu UIA projekta prenijeti gradovima Seraing (Belgija), Nagykanizsa (Mađarska) i Trikala (Grčka).

Financirana putem URBACT III programa, ova je mreža za cilj imala pomoći lokalnim vlastima da pokrenu proces energetske tranzicije stvaranjem inovativne strukture upravljanja - lokalnog javno-privatno-građanskog partnerstva - pružajući četiri ključne usluge za poboljšanje upravljanja energijom na lokalnoj razini: opskrba energijom, energetska kultura, naknadno opremanje zgrada te lokalna kriptovaluta povezana s uštedom energije.

vd2

Poput Viladecansa, i Seraing, Nagykanizsa i Trikala mali su do srednji gradovi s ambicioznim strateškim energetskim planovima. Svi su također potpisnici Sporazuma gradonačelnika i rade na vlastitim planovima za održivu energiju i klimu, čime bi preusmjerili svoja gospodarstava da postanu pametnija, energetski učinkovitija te kružna. Svi oni žele biti lideri u svojim regijama, čineći svoje gradove zdravijima i zelenijima, što je upravo ono što VILAWATT želi postići.

Za Mazóna i njegove kolege pionire VILAWATT-a, ideja inicijative je udruživanje snaga u svakom gradu kako bi se pronašao put naprijed koji funkcionira s obzirom na različite lokalne situacije s kojima se svaki grad suočava i posuđivanje praksi koje su bile uspješne u partnerskim gradovima. Kako je rekao, "inovativna metoda za nas znači i drukčije osmišljavanje onoga što se radi i kombiniranje toga s novim idejama i trendovima" - jer gradovi su mjesta gdje živi većina ljudi; na kraju krajeva, gotovo 75% europskog stanovništva živi u urbanim sredinama. To je gradove poput onih uključenih u ovu mrežu učinilo idealnim poligonom za testiranje inovacija na mnogim razinama.

Gradovi mogu promijeniti okvir kroz koji se promatra zajednički problem. Gradovi mogu biti testni tereni, mogu postaviti ciljeve, regulatore i procjenitelje troškova poticaja za promjenu statusa quo. U slučaju mreže VILAWATT, oni također mogu biti predvodnici promjena u akcijama osmišljenim u suradnji s građanima i uz njihovu podršku, a kojima je cilj pravedna i održiva transformacija u ugljično neutralan grad. Mreža je partnerima predložila -- i još i danas poziva gradove EU -- da pronađu obostrano korisna rješenja u projektima u kojima susjedi poboljšavaju uvjete stanovanja čineći stambene prostore energetski učinkovitijima, u kojem imaju pristup zelenoj energiji i dobivaju niže i transparentnije račune za energiju. Time se poboljšavaju životni uvjeti, a istovremeno se građani obrazuju, svjesniji su energetske učinkovitosti te potrošnje energije. Takve inicijative također rezutiraju povećanjem zapošljavanja.

U tu je svrhu VILAWATT pokrenuo nekoliko zajednica za učenje i nudi specifičnu obuku u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, što uključuje škole, maloprodajni sektor, tvrtke, nezaposlene. Na primjer, partnerski gradovi koriste gamifikaciju (eng. gamification) kako bi pomogli ljudima da razumiju tehničke aspekte inicijative, ciljajući na zajednice u kojima se nalaze ogledne zgrade i koje su voljne pristupiti njihovom naknadnom opremanju te adresirati energetsko siromaštvo. Istovremeno se nude poticaji tvrtkama da počnu upotrebljavati lokalnu kriptovalutu i ostvare korist od njezinog opticaja, što uključuje besplatnu energetsku reviziju za maloprodajne trgovce.

vd3

VILAWATT je transformativan, ne samo u smislu predložene holističke energetske tranzicije, već i u smislu upravljanja. Ne radi se o stvaranju još jednog birokratskog sloja, već o pronalaženju načina za integraciju različitih gradskih politika i omogućavanju raznih načina mobilizacije građana, o stvaranju društvenog kapitala i obogaćivanju grada onim što je bitno – zdravijim, zelenijim životima, a da se pritom nikoga ne zanemaruje.

Gradovi u mreži VILAWATT prepoznali su da projekt može poslužiti kao pokretač za razvoj njihovih dugoročnih procesa energetske tranzicije te u političkom smislu pokazati svoju usklađenost i solidarnost s postizanjem UN-ovih ciljeva održivog razvoja i smanjenja emisija CO2. Održivost ovih aktivnosti bila je jedan od ključnih ciljeva za sudionike. Oni su, zajedno s Direktivom o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (EU 2019/944), koja je dovela do stvaranja energetskih zajednica, odigrali ključnu ulogu u budućnosti gradova i utjecali na razvoj pojedinačnih projekata svakog grada partnera.

Naravno, s obzirom na razinu potrebnih ulaganja, svaki grad mora pronaći način da podrži i potakne vlasnike zgrada da se uključe u poduzimanje mjera njihovog naknadnog opremanja. Dok propisi ostaju uglavnom na razini EU-a i nacionalnoj/državnoj razini, duboke transformacije događaju se na razini lokalne zajednice i mogu se ostvariti samo u gradovima. Pravo je vrijeme za to - tijekom sljedećih sedam godina, mehanizmi za jačanje zamaha poput Next Generation EU i Europski zeleni plan idealni su za gradove poput Viladecansa i gradove koji imaju slične ambicije da maksimalno povećaju svoj društveni kapital, političku volju i kapacitete za društvene inovacije kako bi ostvarili napredak u postizanju svojih ciljeva energetske tranzicije.

vd4

U pripremi aktivnosti koje će uslijediti nakon službenog završetka VILAWATT mreže, svaki uključeni grad priprema investicijske planove koji sadrže pogodnosti za različite dionike te informacije o tome kako će se investicijama osigurati održivost inovativne prakse projekta u vlastitom okruženju. Za Viladecans izazov je bio iskoristiti vrijedne dvosmjerne tokove razmjene znanja i povratnih informacija, istovremeno poboljšavajući vlastitu izvornu energetsku strategiju za cijeli grad i s tim povezane aktivnosti. Viladecans je, na primjer, eksperimentirao s novim načinima uključivanja različitih skupina u svoj rad i testirao pokretanje zajednica za dijeljenje i učenje.

Kao što je rekao Mazón, ideje i društvene inovacije VILAWATTA i grada Viladecansa simbol su nove političke vizije koja jača diljem Europe. Ona ovom projektu donosi ne samo globalni pristup, nego i humanistički. Mazón je to najbolje opisao: "Nevjerojatni materijali koje znanost trenutno razvija - oni koji mijenjaju područja kao što su urbanističko planiranje, inženjerstvo i mjerenje, transformirajući naš način života na radikalan način - temelje se na nanoznanosti. Ovi inovativni materijali baziraju se na manipulaciji pojedinačnih atoma i njihovim postavljanjem u optimalne položaje kako bi se dobio bolji materijal. Makroskopska svojstva materijala rezultat su optimalne mikroskopske strukture.”

Mazón je i prikladno zaključio: ”Isto tako, male inovacije na niskoj/lokalnoj razini moraju omogućiti izgradnju boljeg društva i planeta. Jedinice lokalne samouprave ono su što su atomi za materijale, a političari su ekvivalent inženjerima nanoznanosti. Cilj nam je stvoriti bolji planet tako što ćemo unaprijediti naše okruženje.

Submitted by emarko on 08/04/2024