Конкурс на ЕК за зелени градове

Edited on 19/01/2022

До края на януари градове с над 50 хил. жители могат да кандидатстват в конкурса на Европейската комисия за "умни и зелени" градове

До края на януари градове с над 50 хил. жители могат да кандидатстват в конкурса на Европейската комисия за "умни и зелени" градове. Идеята е общините да заявят своя интерес да станат неутрални по отношение на климата и да представят информация за текущото си положение и бъдещите планове в тази посока до 2030 г.

Ще бъдат подписани договори със 100 одобрени града, които не са правно обвързващи, но ще представляват ясен политически ангажимент към ЕС, националните и регионалните власти, и гражданите. Платформата ще предостави необходимата техническа, регулаторна и финансова помощ на градовете. Допълнително само през периода 2022-2023 г. Horizon Europe ще инвестира около 350 милиона евро в научноизследователски и иновационни дейности в избраните градове (например в мобилността, енергията, градското планиране).

За кандидатстване: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en

 

Submitted by psimeon on 19/01/2022