Kuidas leida sobiv partner URBACT võrgustiku loomiseks?

Edited on 25/02/2024

A group of people crossing the zebra crossing.

Alates 2002. aastast on URBACT võrgustikud ühendanud Euroopa linnasid, et õppida üksteise kogemustest ning arendada ja katsetada erinevaid linnalahendusi. 

 

Milles aga seisneb tugev partnerlus? Olles uurinud varasemaid ja olemasolevaid URBACT võrgustikke, soovime nüüd jagada nõuandeid, mis tulevad partnerite otsingul kasuks. Seda tehes viitame konkreetselt eelseisvate URBACT võrgustike nõuetele.

URBACT võrgustiku kogemus

Lihtsustatult öeldes on URBACT võrgustikud avatud linnadele, suurlinnapiirkondadele, linnaosadele, valdadele ja avalik-õiguslikele asutustele, kestavad sageli 2,5 aastat ja kaasavad partnereid paljudest eri riikidest. 

gg
3 tüüpi võrgustikud: 1) Tegevusplaneerimise võrgustikud, 2) Ülekandmise võrgustikud ja 3) Innovatsiooni ülekandmise võrgustikud.

 

Eelmise aasta taotlusvoor oli pühendatud Tegevuse Planeerimise Võrgustikele (Action Planning Networks).

Uus Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustike (Innovation Transfer Networks)  taotlusvoor on avatud 20. märtsini 2024

ja edukate Heade Linnapoliitiliste Praktikate (Good Practices) taotlusvoor kestab 15. aprillist kuni 30. juunini 2024.

 

Praegu koostatakse Lätis, Leedus, Horvaatias, Poolas, Itaalias, Hispaanias ja Sloveenias säästva liikuvuse kavasid. Bulgaaria, Ungari, Sloveenia, Portugali, Hispaania, Itaalia, Iirimaa, Hollandi ja Bosnia-Hertsegoviina linnakogukonnad parandavad linnade ja looduse vahelisi suhteid. Teised võrgustikud on võtnud eesmärgiks mõista, miks on väiksemad linnad õnnelikumad, milline on noorte linnaelanike juurdepääs töökohtadele jne.

 

Võrgustikest saadavad uued teadmised on koondatud artiklitesse, mille on koostanud võrgustikke juhtivad eksperdid.

 

Uut tüüpi Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustikud

Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustike juhtpartnerid saavad olla eelnevalt "Urban Innovative Actions" (UIA) rahastatud projektides osalenud linnad.

 

24 kuu jooksul annab UIA projekti linn kogemusi ja oskusteavet teistele linnadele kolme etapi kaudu: 1) mõistmine, 2) kohandamine ja 3) ettevalmistus idee taaskasutamiseks. Iga kaasatud linna peamine väljund on kindel tegevusplaan.

 

Lisateave uue võrgustiku kutse kohta (sealhulgas osalemistingimused) on leitav kandideerimisjuhiste dokumendist. Samuti on koostatud artikkel Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustike projektiideede kohta.

 

4646

 

URBACT võrgustike edulood

 Järgnevalt esitame mõned  näited eelnevate URBACT võrgustike saavutuste ja arengute kohta.  

 

Tehnoloogia ja digitaalse ülemineku valdkonna võrgustikest Techtown ja TechRevolution kujunes  TechRevolution 2.0. Sarnaselt arenes ka tegevusplaneerimise võrgustik PROCURE ülekandevõrgustikuks Making Spend Matter. Võrgustikes osalenud linnad ja juhtpartnerid jäid enamjaolt samaks ning said seega mitmekülgse võimaluse jätkata oma teema arendamist.

 

Mitmel juhul avas võrgustikus osalemine linnadele uusi suundi ja eesmärke nii URBACTi raames kui ka sellest väljaspool. Näiteks AGRI-URBAN, kus paljud partnerid liikusid Horisont 2020 võimaluste suunas, samal ajal kui teised partnerid arendasid välja URBACT ülekandevõrgustiku, BioCanteens, millest arenes veel üks kõrvalalgatus, BioCanteens 2. Samuti on heaks näiteks Electric Vehicles in Urban Europe Network võrgustik, mis kasutas oma algset projekti mitme miljoni euro suuruse näidisprojektina.

 

lkjl
Enne partneri otsimise alustamist tasub tutvuda
järeleproovitud nõuannetega tugeva ja püsiva
partnerluse loomiseks...

 

1. Mida rohkem, seda uhkem

Mida rohkem on võrgustikus partnereid, seda parem. Mõni osaleja võib viimasel hetkel loobuda, ühineda mõne teise projektiga või esitada allkirjastatud kinnituskirja liiga hilja.

Kui URBACT võrgustik on heakskiidetud ja tegevused on alanud, võib mõni partner osutuda oodatust vähem aktiivseks. Seetõttu on võrgustiku loomine minimaalse partnerite arvuga pigem riskantne.

 

2. Usaldusväärsed partnerid

Usaldus on iga partnerluse põhikomponent. Kui potentsiaalne partner on kindlaks tehtud, on oluline koostöö osas ühised eesmärgid seada.  

Püüdke ennetavalt märgata koostööd pärssivaid ebakõlasid, näiteks kui:

- nende ainus soov on URBACT linnaks saada - ükskõik millise võrgustikuga liitudes;

- nad tahavad saada URBACT linnaks, kuigi neil pole valmisolekut tegelikult teemaga tegeleda ja kohalikul tasandil muutusi ellu viia;

- nad on rohkem huvitatud eelarvest kui väljakutsest endast;

Positiivne indikaator on potentsiaalse partneri reageerimisvalmidus varajases etapis. Kui neid tuleb teabe ja panuse saamiseks taga otsida, ei ole see tõenäoliselt hea märk.

 

3.   (Geograafilise) tasakaalu leidmine

URBACT võrgustikes on edukaid partnerlussuhteid loodud erineva suurusega ja taustaga piirkondade vahel.

Vastastikune õppimine ei toimi ainult ühes suunas "hästi arenenud" partneritelt "vähem arenenud" partneritele. Kogemuste vahetamine ja kohapealsed külastused annavad võimaluse teadmisi mõlemapoolselt suurendada. Partnerid peaksid enne taotluse esitamist tegema kindlaks, kas nende huvid ja edasised eesmärgid koostöö osas kattuvad.  

Sõltuvalt võrgustiku tüübist võivad osalemistingimused muutuda, seega kontrollige alati iga üleskutse tingimusi.

 

4. Otsi (ühiseid) suundi

Enne lõplikku partnerite nimekirja koostamist tuleks kõigi võrgustikus osaleda soovivate kandidaatidega lähemalt tutvuda.

Vältida tuleks linnu, kes kandideerivad võrgustikku läbi kolmanda osapoole, nt konsultandi kaudu - see võib olla märk, et linnal ei ole tegelikku huvi ja/või suutlikkust saada pühendunud ja aktiivseks partneriks.

Valitud partner peaks osalema kõikidel kohtumistel ning näitama ausust ja avatust. Vajalik on entusiasm ja valmisolek täita ülesandeid ja toetada teisi.  See tähendab URBACT meetodi tundmaõppimist, jätkusuutliku arengu soodustamist ja URBACT valdkondadevaheliste teemade - digitaalsuse, roheteemade ja soolise võrdõiguslikkuse - integreerimist poliitikakujundamisse.

 

5. Lugupidavus

Partnerluse puhul tähendab austus väga palju - olgu see siis tähtaegade või võrgustiku pakutud tegevuskava järgimine.

Edukas partnerlus ei tee kvaliteedi osas järeleandmisi. Tuleb realistlikult planeerida, kui palju aega ja vaeva 2,5 aasta jooksul projektile kulub ning sellele peaksid partnerid juba projekti alguses mõtlema.

 

6. Kogemus ei ole ainutähtsusega

Meie juhtpõhimõte on tagada võimalikult paljude linnade osalemine URBACT võrgustikes, et kõigil oleks võimalus kogeda nn “URBACTi teekonda”.  URBACT püüab eriti toetada linnu, mis ei ole kunagi varem URBACTi programmis osalenud.

 

7. Otsi kontakte erineval viisil!

Partnerite otsingut on kõige lihtsam alustada URBACT partneriotsingu veebilehel. Et seda maksimaalselt ära kasutada, tuleb teada, mida otsite... ja see sõltub konkreetsest võrgustiku kutsest.

Paljud partnerlussuhted saavad alguse ühiste ürituste kaudu. URBACTi üritused - eelkõige ELi Linnalaborid ja Linnafestivalid - on suurepäraseks võimaluseks teiste linnadega kontakti luua. Järgmine URBACT linnafestival toimub 8.-10. aprillil 2025 Poolas. See saab olema ideaalne koht Ülekandevõrgustike partnerite leidmiseks.

Teine võimalus saada ülevaade projektiettepanekutest ja võimalustest on võtta ühendust riiklike URBACT kontaktpunktidega. Nemad on programmi saadikud, kes esindavad URBACTi ja suhtlevad selle osas regulaarselt kohalikus keeles. Üleskutse kohta teabe edasiseks levitamiseks on nad korraldanud riiklikke infopäevi nii otsekontaktis kui ka veebipõhiselt, milles on linnad oodatud osalema.

 


 Kui olete huvitatud Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustiku projektipartneriks saamisest, siis siin leiduvad mõned kasulikud lingid põhidokumentide jaoks (ametivolitused, juhend taotlejatele, programmi käsiraamat) ja võrgustiku kutse jaoks (rubriigis "Dokumendid").

Kui soovite rohkem teada tulevaste Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustike projektide ja partnerite kohta, lugege artiklit ja vaadake meie veebipõhist infotundi, mis käsitleb tugeva partnerluse loomist. Pakume ka hulgaliselt muid veebiseminare ja erinevaid materjale.

 

 

Submitted by Annika Vaiko on 25/02/2024
author image

Annika Vaiko

See all articles