Miestų forumas 2023 m. vyks Turine (Italijoje)

Cities Forum 2023 in Turin.

Miestų forumas yra viena didžiausių tvarios miestų plėtros konferencijų Europoje. Kas dvejus metus vykstantis renginys, kurį organizuoja Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas, suburia miestų suinteresuotąsias šalis Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu. Kitais metais penktasis Miestų forumas vyks 2023 m. kovo 16–17 dienomis Turine, Italijoje.

Kalbant apie turinį, renginys siūlo galimybę keistis nuomonėmis apie dabartinius miesto iššūkius ir sprendimus. Daugiausia dėmesio bus skiriama „žaliajam perėjimui“ ir socialinei įtraukčiai. Taip pat renginiu siekiama sustiprinti mažų ir vidutinių miestelių bei funkcinių zonų vaidmenį ieškant atsakymų į vietos iššūkius. Be kita ko, sanglaudos politikos urbanistinė dimensija, ES miestų darbotvarkė, ES misija „100 klimatui neutralių ir pažangių miestų“, miestų vaidmuo įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir Naujojo Europos Bauhauso iniciatyva. Taip pat ES atsakas į Teritorinės darbotvarkės iki 2030 m. urbanistinį aspektą. Be to, Europos miestų iniciatyva (EUI) oficialiai prasidės MIestų forume, o pirmasis EUI renginys bus skirtas struktūroms ir kompetencijoms kurti (gebėjimų ugdymas).

Čia galite rasti daugiau informacijos. Registruotis į Miestų forumą galite nuo 2023 m. sausio mėn.

Submitted by Gediminas Cesonis on 31/12/2022
author image

Gediminas Cesonis

See all articles