Nabór na Dobre Praktyki URBACT otwarty!

Edited on 25/06/2024

W ramach trwającego od 15 kwietnia do 30 czerwca 2024 r. naboru, program URBACT poszukuje lokalnych dobrych praktyk miejskich.
Szukamy skutecznych, partycypacyjnych, zintegrowanych i wciąż działających rozwiązań, które są ważne dla Unii Europejskiej i możliwe do przeniesienia na grunt innych miast europejskich.

Nabór na Dobre Praktyki URBACT otwarty jest dla miast z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw partnerskich (Norwegia, Szwajcaria), miast z krajów korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia), a także z Ukrainy i Mołdawii. 
Celem tego naboru jest zapewnienie ogólnoeuropejskiej widoczności skutecznym lokalnym praktykom, wskazującym na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz umożliwienie ich transferu do innych miast europejskich i dostarczenie im inspiracji.

Nagrodzone Miasta Dobrych Praktyk URBACT skorzystają z różnorodnych działań promocyjnych i wsparcia, a jednym z najważniejszych wydarzeń będzie URBACT City Festival, który odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2025 r. we Wrocławiu (Polska). Wybrane miasta będą miały również możliwość prowadzenia Sieci Transferu URBACT z wykorzystaniem funduszy i zasobów programu począwszy od 2025 roku.

Regulamin naboru na Dobre Praktyki zawiera szczegółowe informacje na temat tego, kto może się zgłosić i jak przebiega proces składania wniosków. Sekretariat URBACT i Krajowe Punkty URBACT organizują serię sesji informacyjnych, w formule internetowej i na żywo w całej Europie, aby przedstawić nabór i odpowiedzieć na pytania ze strony europejskich miast.

Pierwsza sesja informacyjna, w języku angielskim odbędzie się w formule online. Sekretariat URBACT przedstawi szczegóły naboru i warunki składania wniosków. Prelegentami będą przedstawiciele miast, które otrzymały status Dobrej Praktyki w poprzedniej edycji naboru. 

Sesja informacyjna online odbędzie się na platformie Zoom w dniu 25 kwietnia 2024 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 CEST.

Do wydarzenia można dołączyć bezpośrednio za pośrednictwem tego linku:

Sesja informacyjna w języku angielskim

sesja informacyjna

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o naborze na naszej stronie URBACT

Zamieszczane są tam terminy sesji w językach narodowych i aktualizowane regularnie. Sesja w języku polskim pojawi się niebawem na tej stronie oraz w naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy do polubienia i ponownych odwiedzin! 

Zapoznaj się z infografiką o naborze poniżej

Submitted by aldoV on 23/04/2024