Ny utlysning inom hållbar stadsutveckling - goda exempel sökes

Edited on 15/05/2024

Utlysningen för Good Practice är nu öppen. Den ger städer en möjlighet att synas på europeisk nivå och vidareutvecklas med hjälp av URBACTs experter.

Är er stad stolt över ett specifikt initiativ inom hållbar stadsutveckling? Ta då chansen att få dela med er till andra europeiska städer. URBACTs utlysning Good Practice är öppen till 30 juni.

I utlysningen efterfrågas good practice inom hållbar stadsutveckling. Exempel på policyområden kan vara social inkludering, grön omställning, energi, digitalisering, jämställdhet, kulturarv eller nattekonomi. Det viktiga för staden som söker är att insatsen har testats och givit positiva effekter lokalt, samt att det finns en potential att överföra den till andra städer.

Synlighet och möjlighet till vidareutveckling

Städer som får utmärkelsen good practice kommer visas upp på EU Cities Forums och URBACT City Festival 8-10 april 2025 i Wroclaw, Polen. Städerna får möjligheten att överföra sitt good practice till andra europeiska städer genom att leda nätverk som beviljas i utlysningen för URBACT Transfer Networks under 2025. Detta är nätverk där möjligheten finns att vidareutveckla sina erfarenheter och resultat med hjälp av URBACTs experter, genom att testa nya aktiviteter på lokal nivå.

Tidigare URBACT Transfer Networks har bestått av 5 till 8 partners, med en budget på 600 000 euro. En stor del av budgeten har då gått till lead partnern för att anställa personal som lett nätverken och till att ha testat aktiviteter på lokal nivå. 

URBACTs sekretariat arrangerar informationsmöten på europeisk nivå den 25 april, 23 maj och 20 juni.

För mer information besök utlysningssidan 

Exempel från tidigare Good Practice städer finns här 

Här går det att anmäla sig till URBACTs informationsträffar 

Submitted by Sara Palo on 15/05/2024