Održana EUI radionica o visokokvalitetnim teritorijalnim ulaganjima

Edited on 06/11/2023

EUI Zadar

U Zadru je 24. i 25. listopada 2023. održan prvi domaći događaj Europske urbane inicijative (EUI) u suorganizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tijekom dva dana predavanja, panel diskusija, terenskih posjeta i interaktivnih radionica, gotovo 100 okupljenih predstavnika gradova raspravilo je mogućnosti i izazove integriranih teritorijalnih investicija. Donosimo pregled aktivnosti i glavne zaključke.

Događaj su obraćanjem publici otvorili ministar regionalnog razvoja Šime Erlić i pročelnik ureda gradonačelnika Zadra Ante Ćurković koji su istaknuli važnu ulogu ITU mehanizma i europskih sredstava u urbanom razvoju hrvatskih gradova. Uvodne govore zaključila je predstavnica stalnog tajništva EUI-a, Raluca Toma, koja je označila glavne zadatke inicijative s naglaskom na jačanje inovacija i kapaciteta gradova u izradi i provedbi strategija održivog urbanog razvoja.

Međunarodna iskustva u uspostavljanju institucionalnog okvira za ITU podijelili su govornici iz Češke i Slovenije, čija su izlaganja dobro ocrtala razlike između korištenih modela. Tako su u prošlom razdoblju, od 2014. do 2020., slovenske gradove najviše zanimale teme poput brownfield regeneracije, urbane mobilnosti i priuštivog stanovanja, a posredničko tijelo za svih 11 ITU područja bilo je organizirano pri udruženju gradova. Poseban financijski instrument pokrenut je za socijalno stanovanje te je omogućavao zajmove od pola do sedam milijuna eura uz rok otplate od 3 do 25 godina. Češko iskustva je pokazalo veću otvorenost prema korištenju različitih izvora financiranja pa su tako ITU ulaganja kombinirala sredstva iz osam (!) operativnih programa, a u aktualnom razdoblju do 2027. koriste se sredstva i RRF-a.

U popodnevnom programu strani predavači predstavili su mogućnosti poticanja inovacija pod integriranim teritorijalnim ulaganjima. Poljski primjer ticao se grada Poznana, kulturnog i gospodarskog sjedišta Velikopoljske regije i njegove milijunske aglomeracije koja obuhvaća 20 okolnih općina čija suradnja počinje još od 2007., puno prije prve ITU regulative. Finski model ITU gradova ‘Innocities’ počiva na ukupno 16 sveučilišnih gradova koji su okupljeni oko pojedinih tema u specifične inovacijske klastere, poput: pametna i održiva urbana rješenja, dobrobit i tehnologije zdravlja, digitalna rješenja za razvoj vještina, kružna ekonomija ili učinkovitost resursa… Talijanska praksa grada Emilio Romane, usmjerena je na poticanje građanske participacije kroz razvijeni metodološki okvir za implementaciju strategije urbanog razvoja, pri čemu je centar mnogobrojnih aktivnosti civilnog sektora revitalizirani samostan koji je dobio novu društvenu ulogu.

Prvi dan završen je panelom na kojem su predstavnici Zadra, Karlovca i Osijeka podijelili svoja iskustva u provedbi ITU projekata u razdoblju 2014-2020. Uzimajući u obzir sve predvidljive i nepredvidljive prepreke s kojima će se tijela susresti, preporuka panelista svim novim ITU gradovima može se sažeti u rečenicama ‘budite spremni na ekstra troškove’ i ‘nikad nije prerano početi s provedbom’ (čak i kada su u pitanju postupci javne nabave).  

 

czpa 1

Drugi dan počeo je terenskim posjetima projektima koji su financirani u okviru integriranih teritorijalnih ulaganja, a podijeljeni su u tri tematske grupe: kultura, mladi i brownfield, poslovna infrastruktura te mobilnost i digitalizacija. Projekti iz prve grupe (Centar za podvodnu arheologiju, obnovljena zgrada nekadašnje škole za umjetnost i obrt te Centar za mlade  na Voštarnici) sjajno su pokazali mogućnosti integriranog pristupa gdje se novi sadržaj unosi u nekadašnju brownfield, a sada obnovljenu i urbanu lokaciju. Time višesektorska integracija (npr. turizam i znanost, ili kultura i obrazovanje) može uspješno postići zadane ciljeve urbane regeneracije.

group work czpa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preostali dio programa posvećen je bio radioničkom tipu sudjelovanja, gdje su sudionici događaja podijeljeni u grupe, raspravljali inovacijske kapacitete ITU gradova te hipotetske scenarije razvoja projekata mobilnosti na urbanom području. Participativni pristup omogućio je visoku razinu sudjelovanja u razmjeni mišljenja te razvoj nekih specifičnih vještina poput identifikacije i mobilizacije relevantnih partnera (što je vježba koju je izvjesno trebalo napraviti još prošle godine, prije samo procesa uspostave Partnerskih vijeća urbanih područja) ili analize primjera dobre prakse. Upravo je na pokazanim primjerima zadarskih projekata izvedena pouka o nužnosti razmišljanja izvan postojećih okvira (out-of-the-box) ako se žele pripremiti i provesti kompleksni projekti koji će imati utjecaj na grad i šire urbano područje. Takav pristup podrazumijeva kvalitetnu analizu i dugoročno planiranje što iziskuje uspješnu višerazinsku koordinaciju (grad-županija-država) te potrebne kapacitete i iskustvo provoditelja.

U svakom slučaju, događaj je ocijenjen pozitivno te je prošao u dobrom i radnom ozračju te su uspostavljeni kontakti koji će biti korisni u vremenu pred nama. Udruga gradova obavljat će funkciju kontakt točke za EUI u okviru koje će dati svoj doprinos u organizaciji radionica, studijskih posjeta i drugih oblika jačanja kapaciteta za naša 22 ITU grada.

 

Submitted by emarko on 06/11/2023