Покана от Френското председателство на Съвета на ЕС

Edited on 13/01/2022

Френските министри на зеления преход и жилищната политика, Барбара Помпили и Емануел Варгон отправят покана до общините за участие в онлайн симпозиум.

Симпозиумът „Устойчиво градско развитие“ се организира съвместно с асоциация на френските градове и територии в рамките на председателството на Франция на Съвета на ЕС и ще се проведе на 1.02.2022 г. от 9 ч до 16.45 ч., централно европейско време.

Семинарът цели представяне на подходите и методите, възприети във френската политика за устойчиво градско и териториално развитие. Ще се акцентира върху връзката между националните политики и тези на ЕС на всички териториални равнища. Семинарът ще акцентира и върху водещата роля на Съюза при разработването, прилагането и сътрудничеството в сферата на политиките за териториално развитие.

Записването става чрез нарочна платформа на адрес:

https://delegues.accreditation-eu2022.fr/account/create.

Заявки се приемат в срок до 24 януари. За да се запишете трябва да си създадете собствен акаунт на платформата и след потвърждение ще може да се регистрирате като ползвате следните пароли:

Delegation name: SustainableUrban.Guests

User code: R+UzWR72kPhS


След регистрация ще получите подробната програма, указанията за включване и пр. работни материали.


 

Submitted by psimeon on 13/01/2022