ПОКАНА ЗА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ ПО УРБАКТ и ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

Edited on 03/12/2020

Използвайте финансиране по УРБАКТ, за да разберете, адаптирате и подготвите иновативно решение!

Използвайте финансиране по УРБАКТ, за да разберете, адаптирате и подготвите иновативно решение!

Кой се страхува от новаторство?

След успеха на мрежите за обмяна на добри практики по Програма УРБАКТ, секретариатът на програмата заедно с този на инициативата на ЕС за Иновативни действия за градско развитие (ИДГР) разработи пилотен механизъм за трансфер на иновации, осъществени по вече завършили проекти, финансирани по ИДГР.

Пилотният механизъм ще финансира до четири мрежи за обмен на иновации. Всяка мрежа ще със състои от 4 партньори-европейски местни власти, в т.ч. водещия партньор. В резултат на сътрудничеството в мрежите партньорите ще изготвят план за внедряване на иновацията, предлагана от водещата община.

Как да кандидатстваме?

На адрес: https://urbact.eu/uia-transfer-mechanism са поместени Общите условия и Ръководството за кандидатстване по поканата. Първо, обаче, следва посетите т.нар. „Пазарище“ - https://urbact.eu/marketplace, което съдържа подробна информация за потенциалните водещи партньори, изпълнили успешни проекти по ИДГР. Те включват Нант, Болоня, Бирмингам, Виена, Лил, Милано, Барселона, Билбао, Париж и др.

В случай, че проявите интерес към тематиката на тяхната добра практика, следва да се свържете с тях чрез вградения формуляр за проява на интерес към включване в съвместна мрежа. На база получените формуляри и набрана допълнителна информация водещите партньори следва да стиковат мрежата и до подадат заявление на финансиране по програма УРБАКТ. С цел по-удачно териториално покритие в мрежите може да участват по една община от държава-членка на ЕС.

За всякакви оперативни въпроси по участие в поканата кандидатите може да се обръщат за помощ към секретариата на УРБАКТ на ел.поща: uiatm@urbact.eu

За съдействие при проява на интерес българските общини могат да се обръщат и към експертите от екипа на НСОРБ, работещи по УРБАКТ и ИДГР: s.petkov@namrb.org и y.docheva@namrb.org.

Крайният срок за подаване за заявление за финансиране по поканата е 1 февруари 2021 г., 15.00 ч. централно европейско време.

Submitted by psimeon on 03/12/2020